Thiết lập VPN trên windows server

Tài liệu Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II Trong phần I tôi giới thiệu với docx

Tài liệu Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II Trong phần I tôi giới thiệu với docx
... Add Mirror bước phần I viết trình bày 2 Gi i cố liên quan t i RAID - Khác v i RAID Remove Mirror thực RAID hỏng Volume - Để gi i RAID bị hỏng ta chuột ph i vào Volume Chọn Repair Volume: Lưu ... Remove Mirror RAID chuột ph i vào ổ cấu hình RAID chọn Remove Mirror Lựa chọn ổ hỏng nhấn Remove Mirror Sau hoàn thành ổ C: trở dạng Simple Volume - Để cấu hình RAID cho ổ C l i chọn Add Mirror ... - Remove Mirror: Bước nhằm mục đích biết ổ C: thành dạng Volume Simple Sau lắp thêm ổ cứng vật lý khác, convert lên thành Dynamic - R i nhấn Add Mirror l i bước cấu hình RAID bình thường...
 • 7
 • 231
 • 0

Tài liệu Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 docx

Tài liệu Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 docx
... hình RAID bình thường Step Remove Mirror RAID chuột phải vào ổ cấu hình RAID chọn Remove Mirror Lựa chọn ổ hỏng nhấn Remove Mirror Sau hoàn thành ổ C: trở dạng Simple Volume - Để cấu hình RAID ... Add Mirror bước phần I viết trình bày 2 Giải cố liên quan tới RAID - Khác với RAID Remove Mirror thực RAID hỏng Volume - Để giải ổ RAID bị hỏng ta chuột phải vào Volume Chọn Repair Volume: Lưu ... Trên hình thể ổ C: cấu hình RAID sau ổ cứng bị hỏng liệu truy cập bình thường, ổ cứng xuất dấu chấm "!" hai ô cứng vật lý...
 • 7
 • 296
 • 1

thiet lap raid tren windows server 2003 - phan i

thiet lap raid tren windows server 2003 - phan i
... cấu hình lo i RAID Windows Server 2003 Phần II viết gi i thiệu v i bạn cách Troubleshooting ổ cứng vật lý hỏng, cách thiết lập l i Volume dạng RAID RAID Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC ... Dynamic Thiết lập RAID a Yêu cầu - Để thiết lập RAID máy tính yêu cầu t i thiểu ph i có Ổ cứng vật lý, ph i convert lên Dynamic - Ban đầu có hai ổ vật lý 8GB cấu hình RAID ổ 16GB, lưu ý Software RAID ... Những vấn đề - Là gi i pháp lưu trữ hợp lý cân hai yếu tố tốc độ an toàn cho liệu - i u bạn cần ổ cứng vật lý mà Kết luận Phần I viết Trong phần gi i thiệu v i bạn lo i ổ cứng, lo i RAID cách...
 • 15
 • 222
 • 0

thiet lap raid tren windows server 2003 - phan ii

thiet lap raid tren windows server 2003 - phan ii
... chọn Add Mirror bước phần I viết trình bày Giải cố liên quan tới RAID - Khác với RAID Remove Mirror thực RAID hỏng Volume - Để giải ổ RAID bị hỏng ta chuột phải vào Volume of Chọn Repair Volume: ... Step Remove Mirror RAID chuột phải vào ổ cấu hình RAID chọn Remove Mirror Lựa chọn ổ hỏng nhấn Remove Mirror of Sau hoàn thành ổ C: trở dạng Simple Volume - Để cấu hình RAID cho ổ C lại chọn ... Remove ổ cứng lỗi Chú ý: Nếu chưa làm thao tác mà thấy ổ cứng báo Missing mà Remove toàn Volume RAID hay RAID liên quan tới ổ cứng bị hỏng hoàn toàn khôi phục lại Công ty TNHH đầu tư phát triển tin...
 • 5
 • 188
 • 0

Tài liệu Cấu hình dễ dàng các thiết lập Password trong Windows Server 2008 docx

Tài liệu Cấu hình dễ dàng các thiết lập Password trong Windows Server 2008 docx
... thiết lập thiết lập sách mật khẩu, cụ thể gồm có thiết lập để khóa tài khoản Có thể dễ dàng bổ sung xóa bớt thành viên (người dùng nhóm bảo mật) từ hộp thoại Đây cách hay việc hiển thị thiết lập ... Kết luận Hiểu cách làm việc Granular Password Settings (Các thiết lập mật khẩu) – cách, thời điểm lại sử dụng chúng – điều quan trọng Hy vọng hai trước thiết lập mật Windows Server 2008 làm cho ... thiết lập mật theo thỏa thuận! Một thứ tương đối khó khăn sách mật Windows Server 2008 việc định người dùng có thiết lập sách Specops gồm có hai tùy chọn: “Lookup password policy for user” (hình...
 • 9
 • 434
 • 1

Tài liệu Triển khai hệ thống IPSec/VPN trên Windows Server 2003 doc

Tài liệu Triển khai hệ thống IPSec/VPN trên Windows Server 2003 doc
... lý người dùng hệ thống tài nguyên cần có domain controler cài đặt Windows Server 2003 tên SRV-11 (IP: 192.168.0.11) Trong mô hình này, sử dụng máy client bên chạy hệ điều hành Windows XP, kết ... Client) kết nối đến VPN Server để gia nhập hệ thống mạng riêng ảo công ty cấp phát địa IP thích hợp để kết nối với tài nguyên nội công ty Chúng ta dùng máy Windows Server 2003 làm VPN Sever (đặt ... VPN: Trong số tổ chức, trình truyền liệu số phận cần bảo đảm tính riêng tư, không cho phép phận khác truy cập Hệ thống Intranet VPN đáp ứng tình Để triển khai hệ thống VPN cần có thành phần sau đây:...
 • 9
 • 334
 • 2

Tài liệu Cấu hình dễ dàng các thiết lập Password trong Windows Server 2008 pdf

Tài liệu Cấu hình dễ dàng các thiết lập Password trong Windows Server 2008 pdf
... thiết lập thiết lập sách mật khẩu, cụ thể gồm có thiết lập để khóa tài khoản Có thể dễ dàng bổ sung xóa bớt thành viên (người dùng nhóm bảo mật) từ hộp thoại Đây cách hay việc hiển thị thiết lập ... Kết luận Hiểu cách làm việc Granular Password Settings (Các thiết lập mật khẩu) – cách, thời điểm lại sử dụng chúng – điều quan trọng Hy vọng hai trước thiết lập mật Windows Server 2008 làm cho ... thiết lập mật theo thỏa thuận! Một thứ tương đối khó khăn sách mật Windows Server 2008 việc định người dùng có thiết lập sách Specops gồm có hai tùy chọn: “Lookup password policy for user” (hình...
 • 8
 • 266
 • 1

Thiết lập VPN trên Cisco 2600 pot

Thiết lập VPN trên Cisco 2600 pot
... CƠ BẢN (KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ENCRYPTION) ! ! Đặt tên cho thiết bị hostname ! Lựa chọn tên miền cho thiết bị (không thực cần thiết) ip domain name ! Đặt mật truy ... crypto map VPN- CRYPTO CẤU HÌNH TRÊN SPOKE (giống cấu hình Hub, thay thông số) ip access-list extended VPN_ ACL permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 ! crypto keyring VPN- KEY pre-shared-key ... interface Serial0 overload CẤU HÌNH TRÊN HUB ! Cấu hình ACL xác định lưu thông thích hợp với VPN ! ACL router sử dụng để sinh PROXY_ID ip access-list extended VPN_ ACL permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255...
 • 5
 • 146
 • 0

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Thiết lập Group Policy trên windows server 2003

Giáo án - Bài giảng học tập công nghệ thông tin: Thiết lập Group Policy trên windows server 2003
... LOCAL POLICY & LOCAL SECURITY POLICY I LOCAL POLICY Giói thiệu Local Policy PB Ĩ7 Khởi động máy chọn Windows server 2003 Logon A dm inistrator — S tart — Run.gõ lệnh > > M MC -> OK -l ■Xuất ... CD Windows Server 2003 > » OK — B row se — chi đường dẩn t ó i thu mục 1386 » * trona; đìa CD Windows Server 2003 - vd: E:\W2K3\I386 — Active D irectory In sta lla tio n Wizard *1 (7 ) &j - P ... »Security Options): Thay đơi tên user Guest III Local Policy & Security Policy XP - Thao tác thực tương tự trcn Windows Server 2003 15 Domain Controller - Join to Domain Mơ tả: Trong lab cần máy: I máy...
 • 85
 • 141
 • 0

Hướng dẫn thiết lạp mạng trên Hệ điều hành máy chủ Asianux Server.

Hướng dẫn thiết lạp mạng trên Hệ điều hành máy chủ Asianux Server.
... Thiết lập mạng AXS3 Giao diện KDE thân thiện Hoặc chỉnh sửa tệp cấu hình   vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... GATEWAY=192.168.10.250      Thiết lập DNS tệp vim /etc/resolv.conf nameserver 203.162.0.181 Khởi động /etc/init.d/network restart Hoặc service network restart Kiểm tra IP ifconfig Kiểm tra kết nối mạng Ping Duyệt ... network restart Kiểm tra IP ifconfig Kiểm tra kết nối mạng Ping Duyệt web Cập nhật vá lỗi Asianux Server Asianux TSN TSN Updater TSN on Web VietSoftware TSN Viet Nam customers Thank you! ...
 • 7
 • 362
 • 0

Thiet lap cau hinh SQL Server Express 2005 tren mang LAN

Thiet lap cau hinh SQL Server Express 2005 tren mang LAN
... động SQL Server Browser để cấu hình cho SQL Server Express 2005 truy cập từ xa + Chạy chương trình SQL Server Configuration Management bước + Chọn SQL Server 2005 Service + Bấm phím phải chuột SQL ... bên tới SQL EXPRESS 2005 bị đóng trừ SQL Server 2005 dịch vụ SQL Server Browser liên lạc với bên qua tường lửa Ta phải tạo ngoại lệ cho chúng vượt qua 69 SREM - Tài liệu cấu hình SQL EXPRESS ... TCP/IP cho phép SQL Server Configuration Management + Chạy chương trình SQL Server Configuration Management Bấm chọn Start/Programs/Microsoft SQL Server 2005/ Configuration Tools /SQL Server Configuration...
 • 11
 • 1,074
 • 6

Thiết lập hệ thống web server trên nền Ubuntu

Thiết lập hệ thống web server trên nền Ubuntu
... Thiết lập hệ thống web server ubuntu Page Thiết lập hệ thống web server ubuntu I Sơ lược lý thuyết Apache : Apache chương trình máy ... Xuân Hòa Thiết lập hệ thống web server ubuntu Page 16 V Triển khai thử website php có sử dụng database : Sơ lược : Mã nguồn web sử dụng : bo-blog Thực thi demo hệ thống lampp xampp Truy cập website ... web Thực : Tạo sở liệu : Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Tấn Khôi Nhóm sinh viên thực : Nguyễn Thanh Liêm - Võ Xuân Hòa Thiết lập hệ thống web server ubuntu Page 17 Đưa mã nguồn website vào hệ thống...
 • 20
 • 656
 • 3

Tài liệu VPN trên Windows 2003 Server pptx

Tài liệu VPN trên Windows 2003 Server pptx
... nối VPN đến VPN Server 5 VPN Client Windows XP Trên Windows 2000, Windows XP, tạo kết nối VPN đến VPN Server mà ta cài đặt cấu hình bước Dưới hướng dẫn cách tạo kết nối VPN đến VPN Server Windows ... Windows 2003 cho phép sử dụng VPN) theo dõi VPN Server (xem mục Quản lý kết nối VPN Server) Quản lý kết nối VPN Server Trên VPN Server theo dõi kết nối VPN Khi VPN Client cung cấp địa theo dải địa mà ... dropped để VPN Client tự động kết nối lại VPN Server sau kết nối VPN bị ngắt đoạn (có thể kết nối Internet lỗi) Lựa chọn cho phép người quản trị VPN Server reset kết nối VPN Client VPN Server Khi...
 • 29
 • 288
 • 1

Đề tài: Cấu hình VPN site to site trên Windows Server 2008 ppt

Đề tài: Cấu hình VPN site to site trên Windows Server 2008 ppt
... Protocol (L2TP) .21 Chương 4: CẤU HÌNH VPN TRÊN WINDOWS SERVER 2008 27 4.1 Một số yêu cầu cần thiết triển khai mạng VPN 27 4.2 Kịch b ả n VPN site to site 30 4.3 Cấ u hình ... hai site sử dụng kết hợp giao thức L2TP IPSe c tạo thành đường ống bảo mật VPN truyền thông qua mạng công cộng Internet cách suốt 4.3 Cấu hình VPN site to site Windows Server 2008 Cấu hình site ... Microsoft.com) 29 4.2 Kịch VPN site to site Hình 4.2: Kịch VPN site to site Site Hà Nội trụ sở kết nối với site Hà Tĩnh chi nhánh công ty Hiện công ty muốn thiết lập kết nối VPN đảm bảo tính bảo mật...
 • 42
 • 1,373
 • 6

Hướng dẫn thiết lập hệ thống NFS Server và Client trên nền tảng CentOS 5.5 ppt

Hướng dẫn thiết lập hệ thống NFS Server và Client trên nền tảng CentOS 5.5 ppt
... đặt NFS: Với hệ thống NFS server, sử dụng lệnh sau: yum install nfs- utils nfs- utils-lib tạo đường dẫn khởi động cho NFS server kích hoạt dịch vụ này: chkconfig levels 235 nfs on /etc/init.d /nfs ... /etc/init.d /nfs start Với hệ thống NFS client tương tự: yum install nfs- utils nfs- utils-lib Export thư mục server: Trên server, thử thao tác thư mục /home /var /nfs truy cập từ phía client, cần thiết phải export ... /mnt /nfs/ var /nfs type nfs (rw,sync,hard,intr,addr=192.168.0.100) [root @client ~]# Trên số thao tác để thiết lập hệ thống NFS Server Client tảng CentOS 5.5 Chúc bạn thành công! ...
 • 10
 • 282
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn cấu hình vpn trên windows server 2003cấu hình vpn trên windows server 2003hướng dẫn cài đặt vpn trên windows server 2008cai dat vpn tren windows server 2008cài đặt vpn trên windows server 2008cai dat vpn tren windows server 2003tạo vpn trên windows server 2008hướng dẫn cấu hình ipsec vpn trên windows server 2003hướng dẫn thiết lập vpn serverhướng dẫn cài đặt vpn trên windows 2003 servercấu hình vpn site to site trên windows server 2008cấu hình vpn server trên windows server 2008hướng dẫn cấu hình vpn server trên windows server 2008lập trình trên windowslắp đặt trên windowsTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệpgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And WaitTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN