Đồ án tốt nghiệp rơ le bảo vệ trạm biến áp 110KV thủ đức

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ trạm biện áp

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ trạm biện áp
... VHD : Ths.Nguyễn Thị Anh Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ trạm biến áp CHƯƠNG LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ 3.1 Những yêu cầu thiết bị bảo vệ hệ thống điện Các thiết bị bảo vệ có nhiệm vụ phát loại ... VHD : Ths.Nguyễn Thị Anh Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ trạm biến áp 3.2.2 Các loại bảo vệ đặt cho MBA tự ngẫu 3.2.2.1 Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm 87T: Nguyên lí bảo vệ so lệch có hãm dùng ... điện áp : ∆ Uđc= ± 16% SV:Lưu Anh Tài VHD : Ths.Nguyễn Thị Anh Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ trạm biến áp CHƯƠNG TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHỤC VỤ BẢO VỆ RƠLE 2.1 Tổng quan Mục đích tính toán ngắn...
  • 103
  • 377
  • 0

Đồ án tốt nghiệp le bảo vệ

Đồ án tốt nghiệp rơ le bảo vệ
... 24 t Hình 2.4 Biểu đồ phụ tải ngày điển hình SV: Bùi Xuân Điệp 22 Lớp: Điện khí hoá K49 Chơng Lý thuyết chung bảo vệ r le 3.1 Khái niệm chung bảo vệ r le Bảo vệ r le bảo vệ hệ thống điện thiết ... thống bảo vệ le không tác động bảo vệ MBA Để bảo vệ MBA khỏi cố nói trạm biiến áp dùng le khí có sơ đồ nguyên lý nh hình 3.1 Nguyên lý làm việc r le khí: chế độ bình thờng bình r le đầy ... trang bị hình thức bảo vệ sau cho MBA: + Bảo vệ r le khí + Bảo vệ tải cực đại + Bảo vệ so lệch dọc + Bảo vệ chống chạm đất 3.3.1 Bảo vệ máy biến áp r le khí Những h hỏng bên thùng dầu máy biến...
  • 93
  • 203
  • 2

đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 11015kv thủ đức bắc

đồ án tốt nghiệp khảo sát hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 11015kv thủ đức bắc
... thống rơle bảo vệ trạm biến điện 110/15KV Thủ Đức Bắc I II Sơ đồ thứ 33 Sơ đồ hệ thống rơle bảo vệ thứ A Sơ đồ kết lưới hệ thống B Phân tích sơ đồ III Khảo sát rơle bảo vệ đường dây Bảo vệ đường dây ... QUAN VỀ RƠLE BẢO VỆ Chương : Khái niệm rơle bảo vệ Chương : Nguyên lý hoạt động loại rơle bảo vệ trạm biến áp Phần : KHẢO SÁT THỰC TẾ HỆ THỐNG RƠLE BẢO VỆ TRONG TRẠM 110/15KV THỦ ĐỨC BẮC Chương ... : KHẢO SÁT HỆ THỐNG RƠLE BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 110/15KV THỦ ĐỨC BẮC Số liệu ban đầu : Số liệu thực tế trạm Thủ Đức Bắc Nội dung phần thuyết minh : + Tổng quan rơle + Giới thiệu thiết bò thứ trạm...
  • 114
  • 700
  • 2

le bảo vệ trạm biến áp

Rơ le bảo vệ trạm biến áp
... CHÍNH TRONG TRẠM BIẾN ĐIỆN 1/ Bảo vệ dòng (Mã ANSI = 50 51)  Chức loại bảo vệ để bảo vệ dòng pha, pha hay pha  Bảo vệ tác động có 1, pha có dòng điện vượt lên trị số đặt trước  Bảo vệ đặt thời ... Thường dùng mạng trung áp cao áp CÁC BẢO VỆ CHÍNH TRONG TRẠM BIẾN ĐIỆN 2/ Bảo vệ chạm đất (Mã ANSI = 50N 51N, 50G 51G) Cài đặt ngưỡng bảo vệ chạm đất tối thiểu:  Các bảo vệ chạm đất có khả rủi ... đồng máy phát CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ VÀ ỨNG DỤNG 1/ Khái niệm le bảo vệ  Các le bảo vệ  Các thiết bị luôn so sánh thông số điện lưới (thí dụ dòng điện, điện áp, tần số tổng trở) với giá...
  • 40
  • 655
  • 1

le bảo vệ trạm biến áp Phần 1(thời lượng: 8 tiết)

Rơ le bảo vệ trạm biến áp Phần 1(thời lượng: 8 tiết)
... CHÍNH TRONG TRẠM BIẾN ĐIỆN 1/ Bảo vệ dòng (Mã ANSI = 50 51)  Chức loại bảo vệ để bảo vệ dòng pha, pha hay pha  Bảo vệ tác động có 1, pha có dòng điện vượt lên trị số đặt trước  Bảo vệ đặt thời ... Thường dùng mạng trung áp cao áp CÁC BẢO VỆ CHÍNH TRONG TRẠM BIẾN ĐIỆN 2/ Bảo vệ chạm đất (Mã ANSI = 50N 51N, 50G 51G) Cài đặt ngưỡng bảo vệ chạm đất tối thiểu:  Các bảo vệ chạm đất có khả rủi ... dòng điện lệch Iin − Iout ≠ R le tác động sai CÁC BẢO VỆ CHÍNH TRONG TRẠM BIẾN ĐIỆN 5/ Bảo vệ so lệch tổng trở cao (Mã ANSI = 87 )  Để bảo vệ so lệch không tác động sai biến dòng bão hòa có cố bên...
  • 40
  • 380
  • 6

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - le số bảo vệ cách điện pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Rơ le số bảo vệ cách điện pdf
... Intel v theo Motola : - 36 - Đồ án tốt nghiệp R le số bảo vệ cách điện - 37 - 37 Đồ án tốt nghiệp R le số bảo vệ cách điện - 38 - 38 Đồ án tốt nghiệp R le số bảo vệ cách điện 39 CHNG 4:TNH TON ... 2-2 1 , 215 ,26 , 27 , 29 Open Tớn hiu digital - 24 - - 24 15 ( V+ ) 2.0 - V àV 10 pA 0.2 1 àV/0C Ppm/0C -2 .8 -3 .2 V 80 - Ppm/0C - 700 15000 àA - 700 1500 àA Đồ án tốt nghiệp R le số bảo vệ cách ... DS12887 - 35 - Đồ án tốt nghiệp R le số bảo vệ cách điện ADDRESS FUNCTION DECIMAL LOCATION Second Second alarm Minutes Minutes alarm Hours , 1 2- hours Mode RANGE - 59 - 59 - 59 - 59 - 12 DATA...
  • 125
  • 324
  • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ le cho trạm biến áp pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp pptx
... kháng th t thu n: X1 = 0,309 n kháng th t không: X0 = 2.X1 /km 1.2.3 Máy bi n áp: Lo i t ng u pha cu n dây SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp ... 0,060 Ucb 2202 n kháng th t không: X0D = 2X1D = 2.0,060 = 0,120 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 3) Máy bi n áp t ng u a) n áp ng n m ch ph ... 100 100/3 o Công su t c i (VA) 2000 2000 1200 n áp Trang án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp CH NG 2: TÍNH NG N M CH PH C V B O V R LE Ng n m ch hi n t ng n i t t hai m có n th khác...
  • 90
  • 285
  • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV" docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... chống sét đánh thẳng 1.3 Phạm vi bảo vệ cột thu sét dây chống sét 1.4 Mô tả trạm biến áp cần bảo vệ 10 1.5 Tính toán phương án bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến áp 11 1.6 ... HTĐ4-K48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 1.1 Mở đầu Hệ thống điện bao gồm nhà máy điện đường dây trạm biến áp thể thống Trong trạm biến ... tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp đặt trời quan trọng Qua ta đưa phương án bảo vệ trạm cách an toàn kinh tế Nhằm đảm bảo toàn thiết bị trạm bảo vệ an toàn chống sét đánh...
  • 107
  • 875
  • 6

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 110KV THẠCH LINH Giáo viên hướng dẫn PHAN HỒNG THỊNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP  110KV THẠCH LINH Giáo viên hướng dẫn PHAN HỒNG THỊNH
... trạm xây dựng trời Nếu biện pháp bảo vệ nguy rủi ro cao Do cần thiết phải bảo vệ chống sét đánh trực tiếp Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm biến áp người ta thường đặt cột thu sét dây ... thu sét vỏ MBA theo đường điện phải Đồ án tốt nghiệp kỹ th uật điện cao áp phạm vi bảo vệ hệ thống thu sét 3.1 Phạm vi bảo vệ cột thu sét 1) Phạm vi bảo vệ cột thu sét độc lập Phạm vi bảo vệ cột ... Bán kính bảo vệ cột thu sét độ cao cần bảo vệ hx tương ứng Sd Bán kính bảo vệ cột cao 15,5 m (Các cột 4,5,6,7,8,9 phía 110kV) Các cột bảo vệ cho xà cao 6m bảo vệ cho xà cao 11m ta có: - Bán...
  • 112
  • 383
  • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 1)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO TRẠM BIẾN ÁP 220KV VÀ ĐƯỜNG DÂY 220KV Giáo viên hướng dẫn TRẦN VĂN TỚP (ĐỀ 1)
... bảo vệ chống sét hợp lý Nếu so sánh tiêu bảo vệ chống sét đường dây thiết kế nhiều so với đường dây điển hình cần có biện pháp tăng cường bảo vệ chống sét đặt thêm dây chống sét, giảm góc bảo vệ, ... điện sét đánh vào đường dây 3.3.4 Số lần cắt điện sét đánh vào đường dây 3.3.5 Số lần cắt điện điện áp cảm ứng 3.4 Tính toán tiêu bảo vệ chống sét đường dây 3.4.1 Mô tả đường dây cần bảo vệ 3.4.2 ... đảm bảo yêu cầu nối đất an toàn Như nối đất an toàn đạt yêu cầu 2.5 Nối đất chống sét 2.5.1 Sơ đồ nối đất chống sét Trong thiết kế nối đất chống sét cho trạm biến áp phạm vi đề tài bảo vệ trạm biến...
  • 109
  • 527
  • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẮC NINH Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN BẢO VỆ CHỐNG SÉT CHO ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẮC NINH Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
... lần/km2.ngày sét Từ tính số lần sét đánh vào công trình lên đường dây tải điện Kết tính toán cho giá trị trung bình 2) Sô lần sét đánh vào đường dây Coi mật độ sét toàn diện tích vùng có đường dây qua, tính ... điện đường dây có trị số khác Người ta phân biệt số lần sét đánh trực tiếp vào đường dây dây chống sét thành ba khả N - Sét đánh vào đỉnh cột : N dc (33) Sét đánh vòng qua dây chống sét vào dây ... hợp lý Nếu so sánh tiêu bảo vệ chống sét đường dây thiết kế nhiều so với đường dây điển hình cần có biện pháp tăng cường bảo vệ chống sét đặt thêm dây chống sét, giảm góc bảo vệ, giảm điện trở...
  • 105
  • 387
  • 2

Đồ án tốt nghiệp lập lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp lập lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp
... toán lập lịch đặt Hiện có toán lập lịch khó toán lập lịch thời khóa biểu, giải tốt Không vậy, có toán lập lịch xoay quanh giáo dục nhà trường đại học đặt giải lập lịch trực cho cán bộ, lập lịch ... tài Đồng thời, học viên phải đăng ký đợt bảo vệ • Hội đồng đánh giá luận văn: cán khoa học, giảng viên tham gia chấm điểm, đánh giá việc bảo vệ Mỗi luận văn Học viên cần bảo vệ thành lập hội đồng ... bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho Học viên cao học lấy sở đánh giá kết học tập Học viên trường Việc bảo vệ luận văn thực việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Hệ thống cần phải xếp thời gian bảo...
  • 67
  • 485
  • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp

Đồ án tốt nghiệp thiết kế bảo vệ role cho trạm biến áp
... điện Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp PHẦN 1: THIẾT KẾ BẢO VỆ RƠLE CHO TRẠM BIẾN ÁP CHƯƠNG MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO VỆ - THÔNG SỐ CHÍNH  1.1 MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG Đối tượng bảo vệtrạm biến áp 220/110/22kV có hai máy biến áp tự ngẫu B1  ... Vì lý do đó, em đã chọn đề tài tốt nghiệp : Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220/110/22 kV”. Đồ án gồm 2 phần:  Phần 1: Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp,  gồm 6 chương như sau:  Chương 1: Mô tả đối tượng được bảo vệ,  các thông số chính.  ... Hệ thống điện Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Phần Hình 1.1.Sơ đồ nguyên lý vị trí đặt bảo vệ trạm biến áp Hình 2.1.Sơ đồ thay TTT ...
  • 104
  • 614
  • 1

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ Rơle cho trạm biến áp Trần Hoàng Hải

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ Rơle cho trạm biến áp   Trần Hoàng Hải
...                                                                              Trần Hoàng Hải   SVTH : TRẦN HOÀNG HẢI ; LỚP Đ4H3    Page 3  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ RƠLE CHO TRẠM BIẾN ÁP   CHƯƠNG I  MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO VỆ - THÔNG SỐ CHÍNH ... nguồn của hệ thống điện, hệ thống điện cung cấp đén thanh cái 220 KV , phía trung áp và  hạ áp của trạm có cấp điện áp là 110KV và 35KV.    Hình I - 1: Sơ đồ đối tượng cần được bảo vệ SVTH : TRẦN HOÀNG HẢI ; LỚP Đ4H3    Page 4  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ RƠLE CHO TRẠM ... SVTH : TRẦN HOÀNG HẢI ; LỚP Đ4H3    Page 5  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ BẢO VỆ RƠLE CHO TRẠM BIẾN ÁP   CHƯƠNG II TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHỤC VỤ BẢO VỆ I.1 Mục đích tính toán ngắn mạch Việc tính toán ngắn mạch trong nội dung đồ án này nhằm các mục đích cơ bản sau: ...
  • 149
  • 152
  • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 22011022kV

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 22011022kV
... Nguyễn Trường Giang Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220/110/22kV MỤC LỤC Lê Quang Huy-D6H2 Page GVHD: T.S Nguyễn Trường Giang Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220/110/22kV ... Nguyễn Trường Đồ án tốt nghiệp Bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220/110/22kV CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHỤC VỤ BẢO VỆ RƠLE Trong chương này, phương pháp tính toán ngắn mạch kết tính toán ngắn mạch ... Đồ án tốt nghiệp I Bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220/110/22kV Nội dung 1.Mô tả đối tượng bảo vệ, thông số 2.Tính toán ngắn mạch phục vụ bảo vệ role 3.Lựa chọn phương thức bảo vệ 4.Giới...
  • 125
  • 262
  • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư về khách sạnđồ án tốt nghiệp kiến trúc bảo tàngdo an tot nghiep ky su xay dung ngan hang dong a thu dau1 tinh binh duongdo an tot nghiep tinh toan thiet ke tram xu ly nuoc thai mu cao su nha may hao haiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu quy trình chế biến nước ép khế đóng chaisơ đồ bảo vệ trạm biến ápcác dạng hư hỏng và chế độ làm việc không bình thường của máy biến áp và phương thức bảo vệ trạm biến ápđồ án thiết kế nhà máy điện và trạm biến ápcác thiết bị bảo vệ trạm biến ápthiết bị bảo vệ trạm biến áphệ thống bảo vệ trạm biến ápdo an thiet ke nha may dien va tram bien ap 4x100khảo sát hệ thống rơle bảo vệ trạm biến áp 110 15kv thủ đức bắc phần 2 1các số liệu dùng để tính toán thiết kế cột thu lôi bảo vệ trạm biến áp 110 35kvcác số liệu dùng để tính toán thiết kế cột thu lôi bảo vệ trạm biến áp 110 35kv châu khê bắc ninhTypical forms of reduced relative clauses and types of applied exercises in english at the apper secondary lyvel of educationUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUsing language game to improve speaking skills for grade 10 students at nong cong 3 hingh schoolUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịTHUYẾT MINH đồ án môn học xử lí nước THIÊN NHIÊNUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresTEACH STUDENTS HOW TO RECOGNIZE AND USE CONDITIONAL SENTENCESTechniques of using games in teaching english lessons for grade 12 at quang xuong 4 high schoolThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO DỊCH bảo HIỂM xã hội điện tử TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý DỊCH vụ THẺ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHGiá trị hợp lý: lý thuyết và những vận dụng trong các chuẩn mực kế toán ở Việt Nam