Kế hoạc giảng dạy môn hóa học 10.11.12

kế hoạch giảng dạy môn văn lớp 10,11,12 ban cơ bản 2014 2015

kế hoạch giảng dạy môn văn lớp 10,11,12 ban cơ bản 2014 2015
... minh cú ti gn gi, quen thuc Thỏi ; Nghiờm tỳc lm vic 15 Hc bi K HOCH GING DY NG VN 10 - NM HC 2014 2015 HC K II Tun Tit 55 Mụn V 20 56 57 V V Tờn bi dy Mc tiờu bi dy Chun b Thy Trũ Phỳ sụng Bch...
 • 76
 • 521
 • 3

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN
... ứng hoá học Cân hoá học Cân hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng Cân hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng Cân hoá học Ôn tập học kì Ôn tập học kì Kiểm tra học kì Trang-4 Tuần Ngày KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ... Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kỳ II Trang-9 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 12 CƠ BẢN Cả năm : 35 tuần tiết/ tuần = 70 tiết + tuần ôn học kỳ Học kỳ I : 18 tuần tiết/ tuần = 36 tiết Học kỳ ... Chương Hoá học vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (6 tiết) 33 Hoá học vấn đề xã hội 85 Hoá học vấn đề môi trường 86 35 Hoá học vấn đề phát triển kinh tế 84 34 83 Ôn tập học kì 87 Ôn tập học kì...
 • 17
 • 2,310
 • 5

kế hoạch giảng dạy môn hóa học 9

kế hoạch giảng dạy môn hóa học 9
... *DC: cc, ng no,phễu, giy lc,a t/tinh *HC:HCl,NaOH,Cu,Fe Cu(OH)2, H2SO4 K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 9 Thc Hnh:Tớnh Cht Húa Hc Ca Oxit & Axit 10 Luyn Tp : Tớnh Cht Húa Hc Ca Oxit V Axit Kim Tra ... *HC:HCl,NaCl,AgNO3 H2SO4,BaCl2, Cu, Fe K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 16 10 17 Mi Quan H Gia Cỏc Hp Cht Vụ C 18 Phõn Bún Húa Hc Luyn Tp Chng I 19 Thc Hnh:Tớnh Trng THCS Tứ Dân * Kh/nim p trao i & /kin ... cao v luyn gang, thộp * Mu gang, thộp K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 14 n Mũn K/Loi & Bo V Kim Loi Khụng B n Mũn 28 15 27 Luyn Tp Chng II 29 Thc Hnh : T/Cht H/Hc Ca Nhụm & St 30 CHNG:III: P/KIM...
 • 23
 • 871
 • 5

Kế hoạch giảng dạy môn tin học 10

Kế hoạch giảng dạy môn tin học 10
... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ: I Tuần (03-08/08) (10- 15/08) Tiết KHỐI: 12 NĂM HỌC 2015-2016 Nội dung Chương I Khái niệm hệ sở liệu ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ: I Tuần (24-29/08) (31/0805/09/15) (07- Tiết KHỐI 11 NĂM HỌC 2015-2016 Nội dung Chương I Một số khái niệm ... (2328/11/15) 15 (30/ 1105 /12/15) làm việc giải trí Tiết 21 §9: Tin học xã hội • Biết ảnh hưởng tin học phát triển xã hội • Biết vấn đề thuộc văn hoá pháp luật xã hội tin học hoá • Có hành vi thái...
 • 19
 • 337
 • 0

KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11

KẾT HỢP THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 11
... internet, biết thiết kế học cách hợp Kết luận khuyến nghị Kết luận Việc sử dụng phiếu thảo luận nhóm thực hành thí nghiệm lớp vào trình giảng dạy chương II – Hóa học 11 trường THPT Việt Nam ... cao, học sinh thụ động phụ thuộc nhiều vào giáo viên II Giải pháp thay Việc kết hợp thực hành thí nghiệm hóa học phiếu thảo luận giảng dạy hóa học trường phổ thông có nâng cao kết học tập học ... động C1 Dạy học sử dụng phiếu thảo luận nhóm thí nghiệm lớp C3 C2 Dạy học không sử dụng phiếu thảo luận nhóm thí nghiệm lớp C4 II Quy trình nghiên cứu Chuẩn bị giáo viên Cô Hồng dạy lớp đối chứng...
 • 28
 • 401
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn Hóa 10 theo giảm tải

Kế hoạch giảng dạy môn Hóa 10 theo giảm tải
... tiết) 22 12 Liên kết ion Tinh thể ion 23, 24 25 13 14 Liên kết cộng hoá trị 26 27, 28 15 16 21 Luyn Hoá trị số oxi hoá Luyện tập: Liên kết hoá học Khụng dy mc III Khụng dy Bng 10 So sỏnh tinh ... tuần hoàn 10 11 ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Luyện tập: Bảng tuần hoàn, biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử tính chất nguyên tố hoá học Kiểm tra tiết Chơng liên kết hoá học ... Kè I Tiết thứ Bài số 1, 2 13, 14 18 19, 20 Ghi chỳ Ôn tập đầu năm học 4, 7, 10, 11 12 15,16,17 Tên Chơng I Nguyên tử (10 tiết) Thành phần nguyên tử Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học Đồng vị...
 • 9
 • 215
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn Hóa học THPT
... dạy học Đầu tiên dựa vào mục tiêu dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát học sinh (kiểm tra đầu vào) sở mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức môn rèn kỹ môn để phát triển tư môn Kiến thức khoá học ... trung học sở SGK: sách giáo khoa SGV: sách giáo viên HS: học sinh GV: giáo viên Đ/c: đồng chí GD ĐT: Giáo dục Đào tạo KT: kiểm tra PPCT: phân phối chương trình GDPT: giáo dục phổ thông GDĐT: giáo ... người học môn học hoạt động GD; khai thác chuẩn để soạn bài, dạy học lớp KT-ĐG - Về PPDH tích cực: Nhận diện PPDH tích cực cách áp dụng hoạt động dạy học, nghệ thuật bồi dưỡng tình cảm hứng thú học...
 • 120
 • 2,576
 • 60

Giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa học ở trường THPT

Giáo dục môi trường thông qua giảng dạy môn hóa học ở trường THPT
... nước Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường có liên quan đến môi trường Lê Thạc Cán (1995), Cơ sở khoa học môi trường, Hà nội Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông ...
 • 3
 • 1,003
 • 27

Hướng dẫn giảng dạy môn hóa học

Hướng dẫn giảng dạy môn hóa học
... tập hóa học 8, + Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp + Tích lũy chuyên môn cá nhân trình dạy học + Hướng dẫn giải nhanh tập hóa học (Cao Cự Giác) + Tạp chí Hóa học ứng dụng - Thực tế dạy học cá ... viên thuộc môn Hóa học lớp lớp Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Hướng dẫn giải nhanh tập hóa học (Cao Cự Giác) Tạp chí Hóa học ứng dụng Tích lũy chuyên môn cá nhân trình giảng dạy  GV: ... hóa học: Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O - … b) Thực giảng dạy có liên quan đến lập phương trình hóa học: Khi thực giảng dạy có liên quan đến lập phương trình hóa học, gặp phương trình hóa học...
 • 32
 • 422
 • 5

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hóa học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm ở trường trung học cơ sở
... trờng, thầy cô, đồng nghiệp em học sinh Tôi hoàn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học phơng pháp tiến hành số thí nghiệm trờng trung học sở " Đề tài ... Phơng pháp tiến hành thí nghiệm hóa học trờng THCS phần phản ánh đợc phơng pháp dạy học tích cực theo tinh thần đổi dạy học -Trong phơng pháp dạy học tích cực; Môn hoá học , sử dụng đồ dùng trực quan ... trờng THCS 24 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học ý kiến xác nhận hội đồng khoa học Chủ tịch hội đồng 25 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học Ngày tháng năm...
 • 26
 • 1,346
 • 7

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm

Sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn hoá học và phương pháp tiến hành một số thí nghiệm
... kỹ , sử dụng dụng cụ hoá chất Rèn luyện kỹ kỹ thuật tiến hành thí nghiệm hoá 14 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học học Một điều kiện giúp học sinh thực thành công thí nghiệm ... SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học Phần A: Mở đầu 1.Tên đề tài Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dậy môn hoá học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh phơng pháp tiến hành ... trờng THCS 24 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học ý kiến xác nhận hội đồng khoa học Chủ tịch hội đồng 25 SKKN :Sử dụng đồ dùng trực quan giảng dạy môn hoá học Ngày tháng năm...
 • 26
 • 1,180
 • 10

ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008

ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008
... thầy cô - Các em chịu khó hoc làm tập nhà - Đa phần em học độ tuổi , đặc điểm tâm , sinh lí phát triển bình thờng * Khó khăn : - Còn số học sinh cha ngoan - Một số học sinh cá biệt, có khả nhận ... tập cho học sinh dạy học chơng II Nhiễu sắc thể Sinh học 3- Làm đồ dùng dạy học : 4- Bồi dỡng chuyên đề : Sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Bồi dỡng học sinh giỏi môn sinh học - Phơng ... phấn đấu 1-Kết giảng dạy A- Số học sinh xếp loại học lực giỏi : Xếp loại học lực qua khảo sát đầu năm Tỉ lệ : B- Số học sinh xếp loại học lực : Tỉ lệ : C- Số học sinh xếp loại học lực TB : Tỉ lệ...
 • 9
 • 782
 • 11

KE HOACH GIANG DAY MON HOA DAY DU

KE HOACH GIANG DAY MON HOA DAY DU
... vµ c¸c Na, Mg, Al víi níc hỵp chÊt cđa - Nh«m ph¶n øng víi dung dÞch chóng kiỊm - Ph¶n øng cđa nh«m víi hi®roxit víi dung dÞch NaOH vµ dung dÞch H2SO4 l - GDMT: Cã ý thøc xư lý chÊt th¶i sau thÝ ... d¹y mét sè néi dung ch¬ng tr×nh cã quy ®Þnh vµ ®Ĩ rÌn lun kÜ n¨ng tÝnh to¸n cđa häc sinh d Nh÷ng c«ng viƯc chÝnh tõng th¸ng ®Ĩ thùc hiƯn gi¶I ph¸p Th¸ng 8/2008 9/2008 10/2008 Néi dung c«ng viƯc ... lµm thªm (cã chÊm ®iĨm) TiÕp tơc thùc hiƯn c¸c néi dung häc «n KiĨm tra viƯc thùc hiƯn nhiƯm vơ th¸ng 9, giao NV th¸ng 10 TiÕp tơc thùc hiƯn néi dung, ch¬ng tr×nh häc chÝnh kho¸ vµ häc phơ ®¹o KiĨm...
 • 30
 • 1,400
 • 12

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 9

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 9
... Kế hoạch giảng dạy Hoá Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : + Biết cách tiến hành số nghiệm hoá hữu * Kó năng: - Rèn kó giải số tập chất hữu - Kó tiến hành số thí nghiệm hoá hữu * ... Kế hoạch giảng dạy Hoá Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : V NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : Cuối học kỳ I: (So kết đạt với tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp ... Kế hoạch giảng dạy Hoá Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Tên TS chương tiết Trang : Mục đích yêu cầu * Kiến thức: 20 tiết -Biết vận dụng để phân loại , hệ thống hoá loại hợp chất...
 • 9
 • 801
 • 13

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8

Kế hoạch giảng dạy môn hoá 8
... An, ngày 25/ 08/ 20 08 Người lập kế hoạch: Phan Tuấ n Hả i Kế hoạch giảng dạy Hoá Phan Tuấn Hải ... trách, phê bình - Cho BT dạng câu hỏi IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN : LỚP SĨ SỐ Giỏi SƠ KẾT HỌC KỲ I Khá TB Y-K Giỏi TỔNG KẾT CẢ NĂM Khá TB GHI CHÚ Y-K 8A1 8A2 8A3 Khối ... Kế hoạch giảng dạy Hoá Phan Tuấn Hải Trường THCS Tây An Trang : V NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM : Cuối học kỳ I: (So kết đạt với tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp...
 • 10
 • 1,948
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 11kế hoạch giảng dạy môn hoá học lớp 10 cơ bảnkế hoạch giảng dạy môn hóa học 8kế hoạch giảng dạy môn hóa học 12kế hoạch giảng dạy môn hóa học 9kế hoạch giảng dạy môn hóa lớp 10kế hoạch giảng dạy môn hóa học 11kế hoạch giảng dạy môn hoá học lớp 9kế hoạch giảng dạy môn sinh học 10kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 11kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 10kế hoạch giảng dạy môn hóa 10 cơ bảnkế hoạch giảng dạy môn hóa 10 nâng caokế hoạch giảng dạy môn toán lớp 10kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 12Nghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâygiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt NamKT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )ứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1nhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN