Công Nghệ SDH Và Họ Thiết Bị FLX Của Fujitsu

Công nghệ SDH họ thiết bị FLX của Fujitsu.DOC

Công nghệ SDH và họ thiết bị FLX của Fujitsu.DOC
... mạng SDH 53 Chơng 56 Họ thiết bị FLX Fujitsu 56 Các thiết bị họ FLX 56 Giới thiệu chung họ thiết bị FLX 56 Chế độ hoạt động .57 M 57 M 57 FLX1 50T ... dụng công nghệ SDH vào mạng viễn thông nớc ta Để bớc áp dụng kiến thức đợc học nhà trờng với hoạt động hệ thống thực tế mạng lới em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp: Công nghệ SDH họ thiết bị FLX ... trực tiếp nguyễn viết tam lớp d97-vt 30 đề tài : công nghệ SDH họ thiết bị flx Chơng Hệ Thống Truyền Dẫn SDH Một u điểm bật công nghệ SDH khả thiết lập mạng vòng Ring có độ an toàn cao, số lợng...
 • 108
 • 2,151
 • 22

công nghệ sdh họ thiết bị flx của fujitsu

công nghệ sdh và họ thiết bị flx của fujitsu
... Cấu hình kết nối chéo số SDXC đồ án tốt nghiệp viii đề tài: công nghệ SDH họ thiết bị flx 1.4 B GHẫP SDH 1.4.1 S b ghộp SDH B ghộp SDH c ITU-T la chn v dựng ch to thnh thit b nh hỡnh v 1.6 Quỏ ... nghiờn cu sau t kt qu cao hn Sinh Viờn: đồ án tốt nghiệp iv đề tài: công nghệ SDH họ thiết bị flx Chng TNG QUAN V SDH Cụng ngh SDH i vi nhng u im nh: quỏ trỡnh ghộp/tỏch kờnh n gin, linh hot, bng ... Đề tài: công nghệ SDH họ thiết bị FLX 2.2.5 Tớn hiu qun lý v bo dng tuyn VC-3 v VC-4 .48 2.2.6 S truyn tớn hiu bo dng 51 2.3 CHUYN MCH BO V TRONG MNG SDH 52 2.3.1 Chuyn...
 • 118
 • 280
 • 0

Họ thiết bị FLX của Fujitsu

Họ thiết bị FLX của Fujitsu
... Meshed FLX1 50T PC Kờnh thuờ riờng FLX2 500A FLX- GS STM-16 Ring RLC FLX2 500A FLX6 00A 2M FLX4 /4 FLX2 500A FLX- GS 2M FLEXR FLX- GS FLX6 00A FLX4 /1 FLX2 500A OPT AMP STM-4 Ring (STM-16 upgrate) FRX FLX1 50/600 ... FRX FLX1 50/600 FLX2 500A FLX6 00A FLX6 00A STM-1/4 Ring Mng PDH FLX1 50/600 FLX1 50/600 FPX1000 FSX2000 Mng vi ba s FLX6 00A FLX2 500A FPX150T FLX1 50/600 STM-1/4 Linear FSX2000 2M TS FLX1 50/600 FPX1000 ... trí Card giá máy FLX 150T NGUYN VIT TAM LP D97-VT7 N TT NGHIP CHNG 3: H THIT B FLX CA FUJITSU TI : CễNG NGH SDH V H THIT B FLX 3.1.3 FLX1 50/600 FLX 150/ 600 l phn t in hỡnh ca h FLX, nú cú kh nng...
 • 57
 • 419
 • 0

đồ án: Công nghệ SDH Thiết bị quang đa dịch vụ OMS 2400 (Marconi)

đồ án: Công nghệ SDH và Thiết bị quang đa dịch vụ OMS 2400 (Marconi)
... ngh SDH v thit b quang a dch v OMS 2400 ca hóng Marconi v ly tờn ti l Cụng ngh SDH v Thit b quang a dch v OMS 2400 (Marconi) Ni dung ti gm hai phn chớnh: Chng 1: Tng quan h thng thụng tin quang ... OMS 2400 69 BNG 3.2 CC V GIAO DIN 80 BNG 3.3 CC KHI LU LNG SDH/ SONET CA OMS 2400 81 BNG 3.4 KHI LU LNG CES/ATM PW CA OMS 2400 81 BNG 3.5 CC KHI LU LNG SDH/ SONET ... Cụng ngh NG -SDH & Thit b quang a dch v OMS 2400 Th h thụng tin quang th ó s dng khuch i quang tng khong lp v k thut ghộp nhiu bc súng (WDM) mt si quang tng dung lng truyn dn Khuch i quang pha...
 • 115
 • 332
 • 0

ột số phương hướng giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần vật tư kỹ thuật với việc đổi mới thiết bị công nghệ ở nhà máy thiết bị bưu điện.

ột số phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần vật tư kỹ thuật với việc đổi mới thiết bị công nghệ ở nhà máy thiết bị bưu điện.
... hiểu nhà cung cấp thiết bị máy móc Nhà máy cần mua, trọng động viên khuyến khích ngời làm công tác đổi thiết bị Trang 36 Hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết bị ... pháp tích cực mà phòng hậu cần vật t tác động vào đơn vị kinh doanh nhằm thực hợp đồng mua bán vật t đợc tốt III Sự cần thiết công tác hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà ... với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết bị bu điện Thực trạng công tác hậu cần vật t kĩ thuật nhà máy thiết bị bu điện I Sự hình thành phát triển nhà máy Sự hình thành Nhà máy thiết bị bu...
 • 68
 • 207
 • 0

một số phương hướng giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần vật tư kỹ thuật với việc đổi mới thiết bị công nghệ ở nhà máy thiết bị bưu điện

một số phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hậu cần vật tư kỹ thuật với việc đổi mới thiết bị công nghệ ở nhà máy thiết bị bưu điện
... cho công ty thiết bị đo điện III Một số giải pháp nhằm thực tốt công tác hậu cần vật t kỹ thuật nhà máy thiết bị bu điện Trang 48 Hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết ... Hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết bị bu điện thực tốt công tác hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết bị bu điện I Mục tiêu phơng ... nam, Nhà máy thiết bị bu điện chủ trơng tăng cờng đổi mặt, trọng đổi thiết bị công nghệ để ngày đáp ứng nhu Trang 30 Hậu cần vật t kỹ thuật với việc đổi thiết bị công nghệ nhà máy thiết bị bu điện...
 • 57
 • 233
 • 0

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 5 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 5 docx
... men Trong quaù trỗnh hoaỷt õọỹng cuớa vi sinh vỏỷt thióỳt bở, mọỹt lổồỹng nhióỷt õổồỹc thoaùt Sổỷ phaùt trióứn giọỳng bở chỏỷm laỷi tng nhióỷt õọỹ canh trổồỡng, coỡn sau õoù coù khaớ nng vi sinh ... trổồỡng dinh dổồợng: Q1 = GnCntn Tióu hao nhióỷt Vồùi canh trổồỡng thaỡnh phỏứm: QS = GkCktk Nhióỷt sinh hoỹc õổồỹc giaới phoùng phaùt trióứn canh trổồỡng: Q2 = qp Vồùi nổồùc laỡm laỷnh: Q3 = ... cuọỳi, K; q - lổồỹng nhióỷt trung bỗnh õổồỹc giaới phoùng mổùc tng sinh khọỳi cuớa chuớng vi sinh vỏỷt, kJ/kg; p - mổùc tng sinh khọỳi sinh vỏỷt, kg/h; L - lổồỹng khọng khờ õổồỹc thọứi, kg/h; 221 i1vaỡ...
 • 4
 • 260
 • 2

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 4 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 4 docx
... khúy träün, m/s 0,001 ÷ 4 8 ÷ 15 0,001 ÷ 5 ÷15 15 ÷ 25 0,001 ÷ 3,0 ÷ 2,0 2,5 ÷1,5 1,5 ÷ 1,0 ÷ 4, 2 4, 3 ÷ 3 ,4 3 ,4 ÷ 2,3 4, 8 ÷ 16 Säú vng quay ca bäü khúy träün (vng/phụt) : 217 n1 = ω πd k Theo ... F âọ : F - diãûn têch tiãút diãûn ca thiãút bë theo âỉåìng kênh trong: F = 0,785DB Chiãưu cao chung ca thiãút b : H e = H x + 2(he + h ) 10 .4. 2 Tênh toạn bäü khúy träün ca thiãút bë lãn men Khi ... ca mäi trỉåìng v vo dảng vi sinh váût ni cáúy k = 0,5 ÷ 0,65 10 .4. 1 Tênh toạn kãút cáúu ca thiãút bë lãn men Thãø têch lm vi ûc ca thiãút bë V1 (m3) âỉåüc theo cäng thỉïc: V1 = V.k Âãø sn xút axit...
 • 6
 • 353
 • 5

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 3 ppsx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 3 ppsx
... hoảt âäüng: Nhiãût âäü hoảt âäüng, 0C: Diãûn têch bãư màût trao âäøi nhiãût, m 2: 27,0 30 37 ,5 800 32 0 32 ÷ 34 2700 ÷ 30 00 211 Tiãu hao khäng khê, m3/h: Säú lỉåüng cå cáúu thäng gi : Cäng sút ... lãn men Б-5 0: Nàng sút ca thiãút bë theo sinh khäúi khä tuût âäúi, táún/ngy Nàng sút thiãút bë gạ âàût åí trung tám 13 ngàn, táún/ngy: Dng cháút lng, m3/h: Dung têch, m 3: chỉa hoảt âäüng: hoảt ... náúm men trãn mäi trỉåìng ràõn АДР-76-900 Âàûc k thût ca thiãút bë lãn men АДР-76-900 Nàng sút thiãút bë, táún/ngy: 30 ÷ 36 Dung lỉåüng, m : chỉa hoảt âäüng: hoảt âäüng: 212 900 450 p sút, MPa:...
 • 6
 • 306
 • 2

Các quá trình thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 1 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : CÁC THIẾT BỊ LÊN MEN NUÔI CẤY CHÌM VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG LỎNG part 1 ppt
... Tỉì 15 0 dãún 500 2000 3260 7,5 250 11 00 3 910 18 ,5 15 17 0 19 00 6350 22,5 32 17 5 2400 8299 30,0 60 16 0 2900 10 650 225,0 (1) 12 0 12 0 2800 12 150 225,0 Ghi ch : (1) Cäng sút âiãûn â âỉåüc nãu trãn ... lãn men; 40- Cå cáúu âãø lm sảch khäng khê Âàûc k thût ca thiãút bë lãn men âỉåüc sn xút åí Âỉïc: Thãø têch, m 3: hçnh hc: lm vi ûc: Diãûn têch bãư màût, m 2: bãn ngoi: bãn trong: 10 0 70 89 77 19 9 ... xồõn; 10 Khåïp näúi; 11 - ÄÚng nảp khäng khê; 12 Mạy träün kiãøu cạnh quảt; 13 - Bäü si bt; 14 - Mạy khúy dảng vêt; 15 - ÄØ âåỵ; 16 Khåïp âãø thạo; 17 - o; 18 - Khåïp nảp liãûu; 19 - Khåïp nảp khäng khê 19 7...
 • 6
 • 314
 • 1

bài giảng công nghệ 8 bài 51 thiết bị đóng cắt lấy điện của mạng điện trong nhà

bài giảng công nghệ 8 bài 51 thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
... việc số TRONG NHÀ nguyên lý thiết bị đóng - cắt lấy điện mạng điện nhà THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN Tb LẤY ĐIỆN Tb CẮ ĐÓ T NG - Công tắc điện loại thiết bị dùng để đóng cắt mạch điện tay Trường ... tạo mạng điện nhà? Trả lời:Gồm phần tử: 1 .Công điện Dây dẫn điện Các thiết bị điện Các đồ dùng điện Bài 51: THIẾT BỊ ĐÓNG – CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG Hiểu công dụng, cấu tạo ĐIỆN làm việc số TRONG ... điểm mạng điện nhà? Trả lời:- Điện áp mạng điện nhà điện áp thấp: 220V - Đồ dùng điện mạng điện nhà đa dạng - Điện áp thiết bị điện, đồ dùng điện mạng điện nhà phải phù hợp với điện áp mạng điện...
 • 36
 • 2,291
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA CÁC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ CỦA WCDMA

đồ án kỹ thuật viễn thông GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA và CÁC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG THIẾT BỊ CỦA WCDMA
... Giáp Đồ án tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Hữu Phát CHƯƠNG 2: GIAO DIỆN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA 2.1 Cỏc kờnh giao diện tuyến 2.1.1 Kênh Logic Người ta định nghĩa cỏc kờnh logic khac sử dụng ... thống thông tin di động toàn cầu cho loại hình thông tin tuyến: * Tích hợp mạng thông tin tuyến hữu tuyến * Tương tác cho loại dịch vụ viễn thông Sử dụng phương tiện khai thác khác nhau: * Trong ... cấp nhiều thiết bị cầm tay với giá rẻ Giá thiết bị đầu cuối CDMA 2000 rẻ hơn, từ 140-300 USD năm 2002 WCDMA 600 USD Dự đoán có 3,4 triệu thiết bị cầm tay WCDMA xuất xưởng so với thiết bị CDMA2000...
 • 112
 • 179
 • 0

Kỹ thuật xây dựng đồ họa 3D dựa trên công nghệ Plash dành cho thiết bị nhúng

Kỹ thuật xây dựng đồ họa 3D dựa trên công nghệ Plash dành cho thiết bị nhúng
... cứu kỹ thuật xây dựng 3D cho thiết bị nhúng, xu hướng phát triển mạnh giới thời điểm Mục đích trình nghiên cứu xây dựng chương trình khung1 hiển thị giao diện người dùng đồ họa 3D dựa công nghệ ... mở Gnash, thư viện Flash 3D: Papervision 3D đưa giải pháp cho việc thực thi thiết bị nhúng Để thực mục đích trên, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đồ họa 3D cho thiết bị nhúng, khuôn khổ khóa luận ... cấp giải pháp cho tất dạng đồ họa 3D, 2D, đồ họa Vector cho thiết bị nhúng, với kỹ thuật chống cưa, đưa chức xử lý hình ảnh chuyên sâu Trên thực tế, PowerVR trở thành chip xử lý đồ họa phổ biến...
 • 46
 • 311
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty dược trang thiết bị y tế bình định

Kế toán trách nhiệm tại công ty dược và trang thiết bị y tế bình định
... TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CÔNG TY Y U CẦU THỰC TIỄN ĐẶT RA VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 2.3.1 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty Qua nghiên cứu kế toán trách nhiêm Công ty DượcTTBYT Bình ... nhận định đánh giá thành nhà quản trị trung tâm đầu tư CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CÔNG TY DƢỢCTRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY DƢỢC - TTBYT BÌNH ĐỊNH Ng y ... VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm trung tâm trách nhiệm: Kế toán trách nhiệm công cụ thiết lập để ghi nhận, cung cấp thông tin, công...
 • 26
 • 297
 • 1

giải pháp thúc đẩy việc thông quan nhập khẩu hàng hoá đối với công ty dược trang thiết bị y tế quân đội

giải pháp thúc đẩy việc thông quan nhập khẩu hàng hoá đối với công ty dược và trang thiết bị y tế quân đội
... động thông quan hàng hoá nhập công ty Dược Trang thiết bị y tế Quân đội Chương II: Thực trạng hoạt động thông quan nhập hàng hoá hoạt động kinh doanh nhập công ty Dược Trang thiết bị y tế Quân đội ... KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CÔNG TY Công ty Dược Trang thiết bị y tế Quân đội (ARMEPHACO) đơn vị sản xuất kinh doanh dược phẩm trang thiết bị y tế Hoạt động nhập trang thiết bị y tế công ty phục vụ ... CUỐI KHOÁ CHƯƠNG III GIẢI PHÁP THÚC Đ Y HOẠT ĐỘNG THÔNG QUAN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CÔNG TY DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ĐỘI (ARMEPHACO) I MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT...
 • 66
 • 328
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bi cong nghe mac va ho hien co tai cong typhuong phap cong nghe phuong phap nc thiet bi nc nguyen lieu dung cho nccong nghe che tao cac thiet bicông nghệ sản xuất trang thiết bị nôi thất bằng vật liệu compozit giả đá granitecông nghệ 8 bài 53 thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhàhội thảo hợp tác khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh và tỉnh gia lai phục vụ phát triển kinh tế xã hội tài liệu phục vụ chợ thiết bị công nghệ và tư vấn khoa học công nghệ gia lai 2004nghiên cứu về công nghệ zigbee và ứng dụng kết nối thiết bị của zigbeequá trình thiết bị công nghệ hóa và thực phẩmcông nghệ cơ sở vật chất và trang thiết bịhiện trạng ngành thép về trình độ công nghệ và trang thiết bịcơ sở vật chất công nghệ và trang thiết bịxét tính khả thi về công nghệ và trang thiết bị của dự ántrình công nghệ và trang thiết bị máy móctrình công nghệ và các thiết bị sản xuất và chất lượng thành phẩm tại nhà máy tinh bột sắnnhững thiết bị và công nghệ mà dự án trang bị cho trung tâmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học