Giáo án vật lý 12 bài 10 đặc trưng vật lí của âm

Giáo án địa 12 - Bài 10: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp theo) pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 10: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp theo) pps
... gió mùa chi phối thành phần tự nhiên khác tạo nên đặc điểm chung bật tự nhiên nước ta, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Trong 9, tìm hiểu đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa khí hậu Hoạt động giáo ... hoàn thiện sơ đồ sau để nêu tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa địa hình nước ta? Giải thích nguyên nhân: Xâm thực mạnh vùng đồi núi Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa địa hình nước ta Bồi tụ nhanh vùng ... (Fe - Al) đỏ vàng: - Hiện tượng sinh hóa học diễn mạnh mẽ, tạo phân hủy mạnh mẽ mùn đất Sinh vật - Hệ sinh thái - Bức xạ mặt trời độ ẩm phong phú rừng nhiệt Tương quan nhiệt - ẩm thấp đới ẩm gió...
 • 15
 • 2,125
 • 1

Giáo án địa 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta ppsx

Giáo án địa lý 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta ppsx
... động 3: Gắn đặc điểm dân số phân bố dân với chiến lược phát triển dân số tương ứng: Đặc điểm dân số phân bố dân nước ta Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ Kiềm chế tốc độ tăng dân số Xuất lao ... Khởi động: GV nói: - Dân nguồn lao động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lớp em học địa dân Việt Nam Ai cho biết dân số phân bố dân nước ta đặc điểm gì? đến học ... mức sống Hoạt động 2: Chứng minh dân dân tộc số nước ta tăng nhanh, 2) Dân số tăng nhanh, cấu dân số trẻ cấu dân số trẻ: Hình thức: Nhóm a) Dân số tăng nhanh: Bước 1: GV chia học sinh thành - Dân...
 • 13
 • 5,575
 • 29

Giáo án địa 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. pdf
... nông nghiệp nhiệt đới: + Các nhóm có số chẵn tìm hiểu đặc điểm - Nền nông nghiệp nước ta nông nghiệp cổ truyền tồn song song nông + Các nhóm có số lẻ tìm hiểu nghiệp cổ truyền nông đặc điểm nghiệp ... thấy đặc điểm khác nông nghiệp cổ truyền sản xuất hàng hóa GV nhấn mạnh: Nền nông nghiệp nước ta có xu hướng chuyển từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu nông ... kinh tế nông thôn: + HS vào bảng 21.1 SGK - Kinh tế nông thôn đa dạng Địa 12 Rút nhận xét xu chủ yếu dựa vào hướng đa dạng hóa hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp kinh tế nông thôn - Các hoạt...
 • 11
 • 3,461
 • 16

giáo án địa 12 bài 10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)

giáo án địa lý 12 bài 10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 Ổn định: Ngày giảng Lớp Sĩ số HS vắng 12A1 12A2 12A3 12A4 12A7 Kiểm tra cũ: - T/C nhiệt đới khí hậu nước ta biểu nào? - Hãy trình bày hđộng gió mùa nước ta hệ phân chia mùa ... lớp - GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả * Hậu quả: -Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 lời: TNN Đ gió mùa có ảnh hưởng đến sản xuất đời sống nào? - HS đọc sgk, hiểu biết phát ... thường xanh - Thành phần loài nhiệt đới chiếm ưu - Cảnh quan phát triển đất feralit tiêu biểu cho HST rừng nhiệt đới gió mùa * Nguyên nhân:Do khí hậu t° ẩm gió mùa * Hoạt động 2: Cá nhân/ Cả...
 • 6
 • 896
 • 1

Vật lớp 12 - Tiết 18: ĐẶC TRƯNG SINH CỦA ÂM ppt

Vật lí lớp 12 - Tiết 18: ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM ppt
... động GV - Ba ca sĩ hát Hoạt động Kiến thức HS - HS nghiên câu hát cứu Sgk ghi III Âm sắc - Âm sắc độ cao  dễ nhận đặc trưng đặc trưng dàng phân biệt sinh âm sinh đâu giọng âm sắc âm, giúp ... độ cao âm Hoạt động GV -Hai ca sĩ nam Hoạt động Kiến thức HS - HS đọc Sgk I Độ cao nữ hát ghi nhận đặc - Độ cao câu hát, trưng sinh âm đặc thường giọng âm độ trưng sinh nam trầm cao âm gắn ... nghĩa âm Phân biệt âm nghe được, hạ âm, siêu âm Cho biết truyền âm môi trường? Cho biết đặc trưng vật âm Viết công thức tính mức cường độ âm Đáp án: ĐN: sgk 2 Các đặc trưng vật âm: f,...
 • 9
 • 492
 • 2

Bài 11. Đặc trưng sinh của âm

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm
... với đồ thị dao động âm 4 Củng cố: 1/ Nêu đặc trưng sinh âm ? * Các đặc trưng sinh âm : + Độ cao + Độ to + Âm sắc 2/+ Độ cao + Độ to liên quan đến đặc trưng vật nào? + Âm sắc * Độ cao : ... 400Hz gấp đôi tần số f2 = 200Hz độ cao âm f1 cao gấp đôi âm f2 Vậy: Độ cao âm đặc trưng sinh âm gắn liền với tần số âm 2 Độ to âm: Thực nghiệm chứng tỏ âm có cường độ lớn nghe to Tuy nhiên ... vậy: Độ to khái niệm nói đặc trưng sinh âm gắn liền với đặc trưng vật mức cường độ âm Chú ý: Cảm giác độ to âm tai người có giới hạn sau: • Ngưỡng nghe(cường độ âm nhỏ 10-12 W/m2) 0dB ...
 • 11
 • 2,681
 • 9

bài giảng bài 11 đặc trưng sinh của âm

bài giảng bài 11 đặc trưng sinh lí của âm
... trƣng sinh âm D tần số âm BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu sgk Chọn câu đúng: Âm sắc là: A màu sắc âm B tính chất âm gúp ta nhận biết nguồn âm C đặc trƣng sinh âm D đặc trƣng vật âm BÀI TẬP ... hai âm hai nguồn khác phát Nó liên quan với đồ thị dao động âm BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu sgk Chọn câu đúng: Độ cao âm: A đặc trƣng vật âm B đặc trƣng sinh âm C vừa đặc trƣng vật âm vừa đặc ... cƣờng độ Độ to âm có liên quan đến đặc trưng vật âm không? âm làm số đo độ to âm đƣợc + vậy, độ to khái niệm nói đặc trƣng sinh âm gắn liền với đặc trƣng vật mức cƣờng độ âm Có thể lấy...
 • 18
 • 469
 • 1

Bài 11 đặc TRƯNG SINH của âm

Bài 11 đặc TRƯNG SINH lí của âm
... âm C vừa đặc trưng vật vừa đặc trưng sinh D tần số âm Âm sắc A màu sắc âm B tính chất giúp ta nhận biết nguồn âm C đặc trưng sinh âm D đặc trưng vật âm BTVN - Làm tất tập SGK trang ... dao âm ta đồ động âm thị dao động khác ,nhưng có chu kỳ ( Xem Hình 10-3 SGK) - Nhận xét, kết luận IV CỦNG CỐ VÀ BTVN Củng cố Độ cao âm A đặc trưng vật âm B đặc trưng sinh âm C vừa đặc trưng ... đặc trưng vật mức tần số âm cường độ âm -Độ to âm không trùng với cường độ âm - Ghi kết luận GV -Độ to âm phụ thuộc cường độ âm mà phụ thuộc tần số âm Hoạt động 3: Âm sắc - Tiếp thu III- ÂM...
 • 3
 • 66
 • 0

Giáo án Sinh học 12 bài 10

Giáo án Sinh học 12 bài 10
... cứu trẻ đồng sinh - Thế trẻ đồng sinh? ( Nhiều trẻ đợc sinh lần sinh) - Có trờng hợp trẻ đồng sinh? Có hai TH: + Đồng sinh trứng + Đồng sinh khác trứng a) Đồng sinh trứng: - Thế đồng sinh trứng? ... lòng Hôn phối vô sinh Trang 60 Đồng sinh trứng Đồng sinh khác trứng Đẻ non Ngời mẹ dị Chết chơng v di truyền học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: ... học ngời - 10 Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời ứng dụng y học - Biên soạn: Nguyễn Văn Vu - Theo em, ngời nhng sinh vật nh sinh vật khác, liệu áp dụng phơng pháp nghiên cứu di truyền nh sinh...
 • 6
 • 1,357
 • 12

Giáo án địa 7 - BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG potx

Giáo án địa lý 7 - BÀI 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG potx
... bùng nổ dân số gây sức ép nặng nề cho cải thiện đới sống tài nguyên môi trường nước phát triển đới nóng Chuyển ý Hoạt động 2: Sức ép dân số tơí tài nguyên môi trường: ** Trực quan - Giáo viên ... nổ dân số tác động tiêu cực đến tài nguyên môi dân số + Hiện trạng tài nguyên môi trường xuống trường cấp bùng nổ dân số đối nóng tác động nào? TL: Tác động xấu - Giáo viên: Dân số tập trung số ... nóng nào? - Đới nóng tập trung gần nửa dân số giới - Dân số đới nóng tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường + Chọn ý đúng: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng : a...
 • 6
 • 3,252
 • 2

Giáo án địa 12 - bài 43 - Các vùng kinh tế trọng điểm ppt

Giáo án địa lý 12 - bài 43 - Các vùng kinh tế trọng điểm ppt
... nghiệp – xây dựng dịch vụ - Kim ngạch xuất 64,5% Ba vùng kinh tế trọng điểm: a) Vùng KTTĐ phía BẮc (Thông tin phản hồi PHT) b) Vùng KTTĐ miền Trung (Thông tin phản hồi PHT) c) Vùng KTTĐ phía Nam (Thông ... thành - Thời gian hình thành: ………………Số vùng KT …………………………… - Qui mô xu hướng thay đổi vùng: ……………………………… ………… Câu 2: Thực trạng phát triển KT vùng so với nước: - GDP vùng so với nước: ………… - Cơ ... hình thành: - Hình thành vào đầu thập kỉ 90 kỉ 20, gồm vùng - Qui mô diện tích có thay đổi theo hướng tăng thêm tỉnh lân cận b) Thực trạng (200 1-2 005) - GDP vùng so với nước: 66,9% - Cơ cấu GDP...
 • 4
 • 842
 • 1

Giáo án địa 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx

Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx
... cá nhân - Gv yêu cầu HS quan sát lược đồ vị trí vùng Tây Nguyên trả lời câu hỏi theo dàn ý: + Xác định vị trí Tây Nguyên + Kể tên tỉnh vùng + Đánh giá ý nghĩa vị trí địa lí phát triển KT-XH vùng ... nhà máy thủy điện tây nguyên Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận ... Giáo viên nêu hình thức hoạt động Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Giáo viên nhân xét học sinh trả lời Giáo viên kết luận cuối Giáo viên...
 • 3
 • 913
 • 2

Giáo án địa 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng 3/ Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có ... Nhiệm vụ 2: tìm hiểu việc xây dựng sở hạ tầng - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 35.2 dựa vào nội dung SGK, cho biết: + Tại việc phát triển kinh tế vùng phải gắn liền với xây dựng sở hạ tầng? ... dầu - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu dải ven biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế b/Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển...
 • 2
 • 1,397
 • 4

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội ppsx
... miền Tây Trung III Dân hội - Đông dân giới: chiếm Quốc? 1/ 5 dân số TG, gấp 14 lần Hoạt động 3: dân số Việt Nam, 10 lần Nhật GV hướng dẫn đại diện HS Bản nhóm trả lời Các nhóm bổ sung - Tăng ... sau 19 75 có xu hướng tăng chậm thực GV kết luận Hoạt động 4: có hiệu sách dân số GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, H10.2, 10 . 3, để nêu rõ đặc điểm dân Trung Quốc - Giải thích dân Trung Quốc ... không đồng - Những thành tựu Trung - Dân số tập trung đông nông thôn miền Đông lãnh thổ - Dân số trẻ có xu hướng ổn định hội Quốc việc thực - Đầu tư lớn cho giáo dục, nâng sách dân số thời...
 • 6
 • 8,290
 • 25

Giáo án địa 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 2 Kinh tế pot
... dẫn HS nghiên cứu Tốc độ tăng trưởng kinh tế SGK để nhận xét chung tình cao giới: trung bình đặt hình kinh tế Trung Quốc từ năm 8% 198 5 -2 005 Cơ cấu kinh tế thay đổi rõ rệt: Tỉ trọng nông lâm, ... máy, điện tử, hoá dầu… - Sản lượng ngành tăng + Dựa vào đồ kinh tế Trung nhanh Quốc, H10.5 nhận xét phân (bảng số liệu) bố ngành công nghiệp c Phân bố đại Trung Quốc? Tập trung chủ yếu miền Đông ... công - Thuận lợi để phát triển: nghiệp Trung Quốc? Khoáng sản phong phú, nguồn lao động dồi dào, trình độ KHKT cao + Biện pháp thực hiện? - Biện pháp thực : + Phân tích bảng 10. 5 nhận xét - Tăng...
 • 8
 • 10,291
 • 41

Xem thêm