Bản sắc và giá trị văn hóa trống - trống trận Tây Sơn

Đặc điểm giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp

Đặc điểm và giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng và giải pháp
... nhằm nâng cao cac giá tri văn hóa dân tộc, phát triển du lịch công đồng Với đề tài Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp làm luận văn tốt nghiệp Mục ... dung khóa luận tốt nghiệp bao gồm chƣơng: Chương Một số vấn đề lý luận đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Chương Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định HóaThái Nguyên Chương Các giải pháp nhằm ... cao giá trị văn hóa dân tộc Tày huyện Định Hóa – Thái Nguyên CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Một số vấn đề lý luận *Khái niệm dân tộc Dân tộc...
 • 70
 • 738
 • 2

Phát huy giá trị văn hóa trong hôn nhân tục lệ cưới xin của người Khơ Mú ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

Phát huy giá trị văn hóa trong hôn nhân và tục lệ cưới xin của người Khơ Mú ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
... hoá hôn nhân tục lệ cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI KHƠ-MÚ, ĐẶC ĐIỂM HÔN NHÂN VÀ TỤC LỆ CƢỚI XIN CỦA NGƢỜI KHƠ-MÚ HUY N VĂN CHẤN TỈNH YÊN BÁI 1.1 Vài ... giá trị văn hoá hôn nhân cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cần phát huy hạn chế Đề xuất giải pháp để phát huy giá trị văn hoá hôn nhân cưới xin người Khơ- huy n Văn Chấn, tỉnh ... biến đổi hôn nhân tục lệ cưới xin 73 2.2 Giải pháp phát huy giá trị truyền thống hôn nhân tục lệ cưới xin người Khơ Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 75 2.2.1 Phát huy giá trị văn hóa hôn nhân ...
 • 99
 • 474
 • 5

Tài liệu Xây dựng thương hiệu: Cách nào để tạo bản sắc giá trị khác biệt? doc

Tài liệu Xây dựng thương hiệu: Cách nào để tạo bản sắc và giá trị khác biệt? doc
... quan trọng Theo ông Richard Moore, để sắc tạo giá trị khác biệt cho thương hiệu trước hết DN cần phải trả lời câu hỏi: Đâu khác biệt DN mình? Giá trị mà DN tạo gì? Tìm hiểu cảm nhận thị trường ... thống khác nhau, để kích hoạt đưa thương hiệu vào sống lưu giữ phát triển thương hiệu Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Nguyễn Minh Chí cho rằng, để thương hiệu mạnh, có sắc tạo giá ... năm quảng bá thương hiệu bên bên doanh nghiệp; thứ sáu: xác định hiệu đầu tư vào thương hiệu thứ bảy phân tích khả khai thác giá trị tài sản thương hiệu… Hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu: vấn đề...
 • 4
 • 262
 • 2

Tranh Sơn Thủy Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông potx

Tranh Sơn Thủy và Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông potx
... nói đến tưởng, lối sống, quan điểm nhân sinh, suy nghĩ tinh thần người nghệ sỹ trước tạo vật Tranh sơn thuỷ không dừng lại tranh phong cảnh đẹp mà người xem thưởng thức phần tưởng tranh Nó ... vẽ tranh sơn thuỷ nhằm gửi gắm tâm trạng trước đời vào Cảnh đối ng để tác giả mượn cớ nói tâm hồn cách tế nhị Giá trị không cảnh sắc tranh mà thông qua tranh thấy tâm hồn tác giả Tranh sơn ... Hoa Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Huấn(Li zi xun) Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei) Bên cạnh ảnh hưởng tác động qua lại hệ tưởng Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo đến tranh sơn thuỷ...
 • 11
 • 322
 • 0

Tranh Sơn Thủy Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông ppt

Tranh Sơn Thủy và Giá Trị Văn Hóa, Tư Tưởng Phương Đông ppt
... nói đến tưởng, lối sống, quan điểm nhân sinh, suy nghĩ tinh thần người nghệ sỹ trước tạo vật Tranh sơn thuỷ không dừng lại tranh phong cảnh đẹp mà người xem thưởng thức phần tưởng tranh Nó ... vẽ tranh sơn thuỷ nhằm gửi gắm tâm trạng trước đời vào Cảnh đối ng để tác giả mượn cớ nói tâm hồn cách tế nhị Giá trị không cảnh sắc tranh mà thông qua tranh thấy tâm hồn tác giả Tranh sơn ... Hoa Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Huấn(Li zi xun) Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei) Bên cạnh ảnh hưởng tác động qua lại hệ tưởng Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo đến tranh sơn thuỷ...
 • 7
 • 252
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM VỀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG ỨNG XỬ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... mực ứng xử yêu cầu nghề sinh viên phạm II NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu thực trạng: Chúng tiến hành nghiên cứu thực trạng nhận thức giá trị văn hóa ứng xử 180 sinh viên ... cho sinh viên tọa đàm giá trị văn hóa ứng xử 43 Đưa tình ứng xử để sinh viên thảo luận giải Mời chuyên gia nói chuyện với sinh viên phương thức ứng xử văn hóa II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ... có nhận thức giá trị văn hóa ứng xử tương đối tốt sinh viên khối I Kết nghiên cứu nhìn từ góc độ chuyên ngành hẹp sinh viên: Mức độ nhận thức sinh viên Tâm lý - Giáo dục cao hẳn so với sinh viên...
 • 14
 • 516
 • 2

cơ sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam

cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam
... Tổng quan Múa rối nước Việt Nam Chương  2 sở hình thành Múa rối nước Việt Nam Chương  3 Giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam Chương  4 Bảo tồn phát huy Múa rối nước Việt Nam Chương ...  là văn hóa của Thiên - Địa - Nhân văn hóa  dân  tộc Việt Nam Không có sở  thì  không  có Múa   rối nước Việt Nam Chương  3 GIÁ TRỊ VĂN  HÓA  CỦA MÚA RỐI  NƯỚC VIỆT NAM 3.1 Giá trị ... với nước (văn hóa nước) , sản xuất nông nghiệp văn  minh  nông  nghiệp  lúa nước Múa rối nước  Để nói, sở hình thành Múa rối nước nước ứng xử  người với nước   (văn hóa nước) ...
 • 27
 • 558
 • 0

Cơ sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)

Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)
... quan Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng sở hình thành Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Giá trị văn hóa Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Bảo tồn phát huy Múa rối nƣớc Việt Nam 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MÚA RỐI ... BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI - - LÊ THỊ THU HIỀN CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA MÚA RỐI NƢỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn ... xấu; thành thần ma quỷ… Trên bình diện khác, ngƣời ta chia lĩnh vực giá trị thành giá trị kinh tế, giá trị trị, giá trị xã hội, giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo,...
 • 187
 • 605
 • 3

Những giá trị văn hóa trong món ăn Cao Lầu của người Hội An

Những giá trị văn hóa trong món ăn Cao Lầu của người Hội An
... Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An tính thiết thực trái lại chuyện ăn uống quan trọng – “có thực vực đạo” Nó quan trọng tới mức “trời đánh tránh bữa ăn 1 .Ăn uống nét văn hóa văn hóa ... tài: Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An PHẦN MỞ ĐẦU I/ Lý chọn đề tài: Không biết đến với danh hiệu “Di sản văn hóa giới”, Hội An tiếng ăn đặc sản như: bánh ú, bánh ít, bánh đập, Cao Lầu, ... GVHD: TS Trịnh Minh Hương Đề tài: Những giá trị văn hóa ăn Cao Lầu người Hội An 5.Vì Cao Lầu ăn phổ biến Hội An, ăn đâu, vào tất mùa năm vào thời điểm ngày cảm nhận mùi vị thơm ngon Cao Lầu điểm...
 • 12
 • 500
 • 0

Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ giáo dục giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay

Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ và giáo dục và giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay
... đặc biệt Dân chủ Giáo dục - Phân tích nội dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ Giáo dục - Xác định giá trị vận dụng tưởng giáo dục J Dewey tác phẩm việc đổi giáo dục Việt Nam Đối ng, phạm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM DUNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY TRONG TÁC PHẨM “DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC” VÀ GIÁ TRỊ VẬN DỤNG TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN ... dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ giáo dục, từ rút giá trị vận dụng tưởng việc đổi giáo dục Việt Nam Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ điều kiện, tiền đề, trình hình thành tưởng giáo dục J Dewey, ...
 • 96
 • 556
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khai thác giá trị văn hóa trong du lịchcơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước việt namgía trị văn hóa trong thơ nôm hồ xuân hươngtầm nhìn cam kết và giá trị văn hóavai trò của các giá trị văn hóa trong công viên địa chấtđề xuất về ứng dụng các giá trị văn hóa trong công viên địa chấtđề xuất về ứng dụng các giá trị văn hóa trong công viên địa chất tiếpnhìn lại bản sắc và tính cách văn hóa việt namnhững giá trị văn hóa của cư dân đông sơnbản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa tinh thầnmột số ví dụ kết hợp giá trị văn hóa và giá trị tự nhiên trong các khu vực được bảo vệbảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phật giáo triều trần trong đời sống văn hóa tinh thần việt nam hiện naykế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mét quá trình tất yếu trong xây dựng lối sống ở việt namphương hướng giải pháp kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân téc trong xây dựng lối sống ở việt nam hiện naybảo tồn khôi phục phát huy các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phải trở thành hoạt động thường nhật của cả cộng đồng dân tộc mường trong tỉnhĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Hướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Super minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b student bookTiny talk 3b workbookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122Báo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoDe nghe ieltsBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoHD su dung windows movie makerQuê hương bão lụt nữa rồitài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”ĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiphụ gia tự nhiên Carotenoid