Bài giảng tâm lý học chương 1 TS trần thanh toàn

Bài giảng Tâm học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)
... C SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phương diện ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phương diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có người, phản ... thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức 2.1 Sự hình thành ý thức theo phương diện loài 2.2 Sự hình thành phát triển ý thức theo phương diện cá thể (cá nhân) ...
 • 9
 • 1,821
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)
... sinh lý- sở vật chất HTTL 2 Não tâm - Tâm chức não - Muốn có hình ảnh tâm lí phải có HTKQ tác động vào não làm cho não hoạt động theo chế phản xạ - Não sở đặc biệt nhất, nơi tồn tượng tâm ... TỰ NHÊN CỦA TÂM LÍ CON NGƢỜI Di truyền tâm DT MLH kế thừa thể sống, đảm bảo tái tạo hệ nét giống sinh học so với hệ trước để tạo khả đáp ứng yêu cầu hoàn cảnh chế định sẵn DT tham gia vào việc ... giác, tư duy, cảm xúc, ý thức nơi chuẩn bị vận hành, điều khiển điều chỉnh hành vi, hành động, hoạt động người 3 Vấn đề định khu chức não (nghiên cứu SGT) Phản xạ tâm - Phản xạ không điều...
 • 18
 • 209
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)
... độ ý thức - Cấp độ vô thức - Cấp độ ý thức - tự ý thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức (SGT) 2. 1 Sự hình thành ý thức theo phƣơng diện loài 2. 2 Sự hình thành ... VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phƣơng diện loài ngƣời 1.1 Tiêu chuẩn ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phƣơng diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có ngƣời, phản...
 • 21
 • 209
 • 0

Slide bài giảng quản học chương 1

Slide bài giảng quản lý học chương 1
... phẩm vào v1.0 11 QUẢN LÝ 2 .1 Khái niệm yếu tố quản 2.2 Quá trình quản 2.3 Quản khoa học, nghệ thuật, nghề v1.0 12 2 .1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ • Khái niệm: Quản trình ... hoạch v1.0 2.3 QUẢN LÝ LÀ MỘT KHOA HỌC, MỘT NGHỆ THUẬT, MỘT NGHỀ • • Quản môât nghêâ thuâât • v1.0 Quản môât khoa học Quản môât nghề - nghề quản 16 NHÀ QUẢN LÝ 3 .1 Nhà quản phân ... vi quản lý:    Nhà quản cấp cao Nhà quản theo tuyến Nhà quản tham mưu 18 3.2 VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ v1.0 19 3.3 HỌC TẬP ĐỂ LÀM QUẢN LÝ • Các yêu cầu thiết yếu nhà quản   • v1.0...
 • 34
 • 463
 • 1

Bài giảng Tin sinh học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... PCR •200 0-2 008: gia tăng việc khởi đầu dự án giải mã toàn bộ bộ gen loài ngƣời 3/8/2 013 Lịch sử phát triển của Tin sinh học 3/8/2 013 TIN SINH HỌC LÀ GÌ?? TIN SINH HỌC LÀ GÌ?? 10 3/8/2 013 Khái ... Ứng dụng chương trình so sánh trình tự xác định trình tự gốc virus cảm cúm Thuật ngữ Tin sinh học lần công nhận toàn giới vào năm 19 91 3/8/2 013 Lịch sử phát triển Tin sinh học 19 9 4-2 004: Số ... trình tự protein thành đồ cấu trúc trình tự protein Margaret Dayhoff (19 25 -1 9 83) Lịch sử Tin sinh học Tin sinh học giống ngành học biết đến từ thập niên 19 60 trước công bố tên gọi Năm 19 65, gọi tên...
 • 33
 • 423
 • 2

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Miễn dịch học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... ứng viêm 11 Các thành phần miễn dịch bẩm sinh  Các protein gọi cytokines có vai trò điều hoà phối hợp hoạt động tế bào hệ miễn dịch bẩm sinh 12 9 /13 /2 012 13 Miễn dịch đặc hiệu Miễn dịch dịch thể ... miễn dịch kháng nguyên thân (tự kháng nguyên) hình thành bệnh tự miễn 14 9 /13 /2 012 29 HỆ THỐNG MIỄN DỊCH Hình: Hệ thống vị trí quan miễn dịch người 30 *gut-associated lymphoid tissue (GALT) 15 ... kháng thể lƣu động máu 15 16 9 /13 /2 012 MIỄN DỊCH TẾ BÀO Các quan lympho trung ƣơng Các quan lympho ngoại biên Miễn dịch chủ động thụ động 9 /13 /2 012 Tính đặc hiệu đa dạng  Thành phần kháng nguyên...
 • 20
 • 404
 • 2

Bài giảng Tâm học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,859
 • 0

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps
... hình Hành động Kĩ xảo - Mang tính chất kĩ thuật - Không gắn với tình - Có thể bị mai không thường xuyên luyện tập, củng cố - Con đường hình thành: luyện tập có MĐ có hệ thống - Được đánh giá mặt ... Thói quen - Mang tính chất nhu cầu, nếp sống - Luôn gắn với tình cụ thể - Có tính bền vững cao KX: bền vững, ăn sâu vào nếp sống - Do lặp lặp lại, bắt chước, giáo dục tự giáo dục, tự phát - Được ... hình thành LĐ • Bản chất giai cấp: biểu xu hướng ý chí khác thời đại khác đại diện giai cấp khác Ý chí - Quan hệ ý chí chức tâm lí khác: + Ý chí với NT: NT làm cho ý chí có ND định ND ý chí...
 • 28
 • 1,714
 • 2

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx
... động -Thường trạng thái tiềm tàng Tình cảm người mẹ lúc thể Phân biệt xúc cảm với tình cảm Xúc cảm: Tình cảm: -Xuất trước -Xuất sau -Thực chức -Thực chức sinh vật XH -Gắn liền với phản xạ -Gắn ... tình cảm: -Có thể tự lừa dối -XCTC diễn chân thật với -Có thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn” cần thiết So sánh xúc cảm, tình cảm với nhận thức MQH chúng Mối quan hệ NT với XCTC: -NT ĐK cần ... -PTPA: PA hình -PTPA: PA hình thức hình ảnh (CG, TG), thức rung động, biểu tượng (TN, TT), khái thể nghiệm niệm (TD) -Tính CT: thấp -Tính CT: cao hơn, đậm nét -QT hình thành: -QT hình thành:...
 • 36
 • 1,578
 • 4

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt
... GT, hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác Dấu hiệu bản: tính lựa chọn tính có MĐ - Tính kín đáo: không hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác nhu cầu GT không quen GT - Tính nói nhiều: ... người: - Phong cách sinh hoạt: dùng từ, dùng cách nói thường dùng sinh hoạt nơi - Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính văn nghệ - Phong cách công tác: hoàn cảnh dùng từ công tác - Phong ... khái niệm ngôn ngữ ngữ ngôn Đặc điểm: -Ngôn ngữ QTTL, đối tượng TLH -Ngôn ngữ người mang tính chủ thể rõ rệt, thể cách phát âm, cấu trúc câu, lựa chọn từ -Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân...
 • 38
 • 1,901
 • 6

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx
... nhiều điều mắt kiến mắt đại bàng người có khả nhìn sâu” - Khái niệm chung cảm giác 1.2.Đặc điểm cảm giác: - Cảm giác trình tâm - CG phản ánh thuộc tính riêng lẻ SVHT - CG phản ánh HTKQ cách ... thân - TG phản ánh SVHT theo cấu trúc định - TG QT tích cực, gắn liền với HĐ người - Mức độ thể tính CT TG cao hơn, đậm nét so với CG Khái niệm chung tri giác * Giống nhau: - Đều QTTL - Đều ... biết giới - Nội dung phản ánh mang tính chất bề chưa phải thuộc tính bên trong, chất - Đều phản ánh trực tiếp SVHT, nghĩa phản ánh tại, tác động vào ta lúc - Đều phản ánh SVHT cách cá lẻ - ND phản...
 • 73
 • 4,705
 • 24

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx
... tật đem lại - GD uốn nắn phẩm chất TL xấu tác động tự phát MT gây nên, làm cho phát triển theo hướng mong muốn XH - GD trước thực - GD phải kết hợp MTGD, gia đình, nhà trường XH - - 2.4 Nhân tố ... Bài 3: Nhân cách nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách Nhân cách Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Nhân cách 1.1 Định nghĩa 1.2 Những đặc điểm nhân cách 1 .3 Cấu ... triển NC cá nhân - HĐ để lại dấu ấn lên thân người TL HĐ, mà hình thành HĐ - NC hình thành phát triển HĐ, HĐ người HĐ có MĐ, có tính chất XH, tập thể, thực thao tác công cụ định - 2.5 Nhân tố giao...
 • 20
 • 2,066
 • 9

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx
... TGKQ hoàn thiện thân - Khái niệm ý thức “YT lực hiểu mình” (tự YT) - YT phản ánh phản ánh - YT “cặp mặt thứ 2 soi rọi vào ảnh “cặp mắt thứ nhất” chụp - YT “biết người biết ta”… - Cấu trúc ý thức ... tiến hành: • Trong LĐ  người LĐ chủ thể; • Trong học tập  học sinh chủ thể; • Trong HĐ dạy học  giáo viên CT HĐ dạy học sinh CT HĐ học tập - Định nghĩa đặc điểm hoạt động HĐ vận hành theo nguyên ... đặc điểm HĐ: - HĐ có đối tượng • Đối tượng HĐLĐ  cải vật chất, SP tinh thần; • Đối tượng HĐ học tập  tri thức, KN, KX; • Đối tượng HĐ dạy học  hình thành phát triển nhân cách học sinh  Định...
 • 25
 • 1,820
 • 9

bài giảng kinh tế học chương 1 mười nguyên của kinh tế học

bài giảng kinh tế học chương 1 mười nguyên lý của kinh tế học
... gọn ba nguyên mô tả phương thức vận hành kinh tế với tư cách tổng thể NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC Chương Mười nguyên kinh tế học 11 KẾT LUẬN Giờ bạn biết đôi chút kinh tế học Trong chương tiếp ... Các nhà kinh tế học sử NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC Chương Mười nguyên kinh tế học dụng thuật ngữ thất bại thị trường để tình mà thị trường tự thất bại việc phân bổ nguồn lực có hiệu Một nguyên ... hàng hóa dịch vụ Nói cách khác, phủ cố gắng cắt bánh kinh tế thành phần hơn, bánh nhỏ lại NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC Chương Mười nguyên kinh tế học Cần phải ý thức riêng việc người phải đối mặt...
 • 12
 • 236
 • 0

Bài giảng tâm học sư phạm phần 1

Bài giảng tâm lý học sư phạm phần 1
... defined PHẦN I TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI CHƯƠNG I NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM Trong hệ thống khoa học phạm, với Tâm học đại cương, Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm hai ... NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM MỐI QUAN HỆ GIỮA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI, TÂM LÝHỌC 13 Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM 14 LÝ LUẬN VỀ SỰ ... giác vận động tâm học W.Wundt bắt đầu thâm nhập vào Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm Ngoài ra, tác phẩm Tâm học phạm Tâm học phạm nhà giáo dục, nhà tâm học Nga P.P.Karterev,...
 • 61
 • 427
 • 0

Xem thêm