Bài giảng tâm lý học chương 4 TS trần thanh toàn

Bài giảng Tâm học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)

Bài giảng Tâm lý học Chương 2: Sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p3)
... C SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phương diện ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phương diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có người, phản ... thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức 2.1 Sự hình thành ý thức theo phương diện loài 2.2 Sự hình thành phát triển ý thức theo phương diện cá thể (cá nhân) ...
 • 9
 • 1,811
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p1)
... sinh lý- sở vật chất HTTL 2 Não tâm - Tâm chức não - Muốn có hình ảnh tâm lí phải có HTKQ tác động vào não làm cho não hoạt động theo chế phản xạ - Não sở đặc biệt nhất, nơi tồn tượng tâm ... TỰ NHÊN CỦA TÂM LÍ CON NGƢỜI Di truyền tâm DT MLH kế thừa thể sống, đảm bảo tái tạo hệ nét giống sinh học so với hệ trước để tạo khả đáp ứng yêu cầu hoàn cảnh chế định sẵn DT tham gia vào việc ... giác, tư duy, cảm xúc, ý thức nơi chuẩn bị vận hành, điều khiển điều chỉnh hành vi, hành động, hoạt động người 3 Vấn đề định khu chức não (nghiên cứu SGT) Phản xạ tâm - Phản xạ không điều...
 • 18
 • 207
 • 0

Bài giảng tâm học chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)

Bài giảng tâm lý học  chương 2 sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức (p2)
... độ ý thức - Cấp độ vô thức - Cấp độ ý thức - tự ý thức - Cấp độ ý thức nhóm - ý thức tập thể Sự hình thành phát triển ý thức (SGT) 2. 1 Sự hình thành ý thức theo phƣơng diện loài 2. 2 Sự hình thành ... VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Sự hình Sự hình thành thành phát triển phát triển tâm ý thức I Sự hình hành phát triển tâm Sự nảy sinh, phát triển tâm phƣơng diện loài ngƣời 1.1 Tiêu chuẩn ... vi trí tuệ Các giai đoạn phát triển tâm phƣơng diện cá thể: (Giáo trình ) II Sự hình thành phát triển ý thức Khái niệm ý thức 1.1 Định nghĩa ý thức hình thức phản ánh tâm lí cao có ngƣời, phản...
 • 21
 • 207
 • 0

Slide bài giảng quản học chương 4: Chức năng tổ chức

Slide bài giảng quản lý học chương 4: Chức năng tổ chức
... với nhà quản định • Tầm quản rộng cần cấp quản lý, tầm quản hẹp cần nhiều cấp • Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm quản lý: Năng lực nhà quản lý;  Tính phức tạp hoạt động quản lý;  Sự ... cấu tổ chức v1.0 NỘI DUNG Một số khái niệm liên quan đến chức tổ chức Các thuộc tính cấu tổ chức Quy trình hoàn thiện cấu tổ chức v1.0 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TỔ CHỨC • Tổ ... quản vai trò tổ chức triển khai kế hoạch định • Nắm khái niệm cấu tổ chức • Hiểu phân tích cấu tổ chức tổ chức định theo thuộc tính cấu tổ chức • Hiểu quy trình hoàn thiện cấu tổ chức thực hành...
 • 47
 • 1,434
 • 4

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - MBA Lê Thành Hưng

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - MBA Lê Thành Hưng
... trợ cho công việc quản trị trước đây) tiến trình quản trị, hoạt động quản trị gắn liền với MBO hình với bóng QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU yếu tố chương trình MBO là: - Sự cam kết quản trị viên cao cấp ... HOẠCH ĐỊNH THÀNH CÔNG - Việc hoạch định nên nhiều người tham gia - Kế hoạch nên đơn giản - Các kế hoạch nên linh động - Các kế hoạch phải thực nghiêm túc triệt để GiẢNG VIÊN: MBA LÊ THÀNH HƯNG ... MBO - Sự hợp tác thành viên tổ chức để xây dựng mục tiêu chung - Sự tự nguyện, tự giác với tinh thần tự quản họ để thi hành kế hoạch chung - Tổ chức kiểm soát định kỳ việc thực kế hoạch QUẢN TRỊ...
 • 28
 • 263
 • 0

Bài giảng Tin sinh học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Bài giảng Tin sinh học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thành Luân
... nhóm chuyển tiếp từ purine (A G) hay pyrimidine (C T)  Transversion (Sự đảo đoạn)  Xảy nhóm chuyển từ purine sang pyrimidine ngược lại (A T, C G, A C, T G)  Tất đột biến đột biến ... dựng phát sinh loài dựa trình tự, suy có tỷ lệ đột biến chọn phát sinh loài thích hợp Bioinformatics 14 4/9/2013 Ví dụ •Xây dựng phát sinh loài dạng Parsimony cách vẽ trƣờng hợp có phát sinh loài ... 66 22 4/ 9/2013 Các kiến thức cần nhớ  Định nghĩa phát sinh loài  Ý nghĩa cấy phát sinh loài  Các dạng đột biến phát sinh  Các phương pháp xây dựng phát sinh loài  Các ứng dụng phát sinh loài...
 • 23
 • 335
 • 5

Bài giảng miễn dịch học chương 4 ths nguyễn thành luân

Bài giảng miễn dịch học chương 4  ths nguyễn thành luân
... đại thực bào, đóng vai trò quan trọng miễn dịch bẩm sinh miễn dịch thu • IFN-γ gọi IFN miễn dịch hay IFN typ II • IFN-γ protein dimer tế bào NK, tế bào CD4+ CD8+ sản xuất • Thụ thể IFN-γ bao gồm ... hệ miễn dịch bẩm sinh IL-1 sản xuất số tế bào khác tế bào trung tính, tế bào biểu mô, tế bào nội mô Có hai thụ thể màng cho IL-1 gọi thụ thể typ I thụ thể typ II 14 9/13/2012 Hoạt tính sinh học ... điều hòa miễn dịch thu • Là cytokin làm trung gian cho tăng sinh biệt hóa lymphô bào sau nhận diện kháng nguyên giai đoạn hoạt hóa • Khởi động tế bào T giúp đỡ CD4+ để chuyển chúng thành quần...
 • 15
 • 135
 • 0

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx
... nhiều điều mắt kiến mắt đại bàng người có khả nhìn sâu” - Khái niệm chung cảm giác 1.2.Đặc điểm cảm giác: - Cảm giác trình tâm - CG phản ánh thuộc tính riêng lẻ SVHT - CG phản ánh HTKQ cách ... thân - TG phản ánh SVHT theo cấu trúc định - TG QT tích cực, gắn liền với HĐ người - Mức độ thể tính CT TG cao hơn, đậm nét so với CG Khái niệm chung tri giác * Giống nhau: - Đều QTTL - Đều ... biết giới - Nội dung phản ánh mang tính chất bề chưa phải thuộc tính bên trong, chất - Đều phản ánh trực tiếp SVHT, nghĩa phản ánh tại, tác động vào ta lúc - Đều phản ánh SVHT cách cá lẻ - ND phản...
 • 73
 • 4,696
 • 24

Bài giảng tâm học 2 chương 4 GV nguyễn xuân long

Bài giảng tâm lý học 2 chương 4  GV nguyễn xuân long
... từ 14, 1 525 tuổi, chia thành thời kì: – 14, 15  17,18 tuổi: niên lớn (HS THPT) – 17,18  25 tuổi: tuổi niên (giai đoạn tuổi niên) Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ... thúc đẩy em học tập đạt kết cao môn lựa chọn – Tiêu cực: quan tâm đến môn học liên quan đến việc thi mà nhãng môn học khác Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ... ngày phong phú Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Đặc điểm hoạt động học tập phát triển trí tuệ lứa tuổi học sinh THPT II Đặc điểm hoạt động học tập • HĐHT...
 • 15
 • 417
 • 0

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps
... hình Hành động Kĩ xảo - Mang tính chất kĩ thuật - Không gắn với tình - Có thể bị mai không thường xuyên luyện tập, củng cố - Con đường hình thành: luyện tập có MĐ có hệ thống - Được đánh giá mặt ... Thói quen - Mang tính chất nhu cầu, nếp sống - Luôn gắn với tình cụ thể - Có tính bền vững cao KX: bền vững, ăn sâu vào nếp sống - Do lặp lặp lại, bắt chước, giáo dục tự giáo dục, tự phát - Được ... hình thành LĐ • Bản chất giai cấp: biểu xu hướng ý chí khác thời đại khác đại diện giai cấp khác Ý chí - Quan hệ ý chí chức tâm lí khác: + Ý chí với NT: NT làm cho ý chí có ND định ND ý chí...
 • 28
 • 1,707
 • 2

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx
... động -Thường trạng thái tiềm tàng Tình cảm người mẹ lúc thể Phân biệt xúc cảm với tình cảm Xúc cảm: Tình cảm: -Xuất trước -Xuất sau -Thực chức -Thực chức sinh vật XH -Gắn liền với phản xạ -Gắn ... tình cảm: -Có thể tự lừa dối -XCTC diễn chân thật với -Có thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn” cần thiết So sánh xúc cảm, tình cảm với nhận thức MQH chúng Mối quan hệ NT với XCTC: -NT ĐK cần ... -PTPA: PA hình -PTPA: PA hình thức hình ảnh (CG, TG), thức rung động, biểu tượng (TN, TT), khái thể nghiệm niệm (TD) -Tính CT: thấp -Tính CT: cao hơn, đậm nét -QT hình thành: -QT hình thành:...
 • 36
 • 1,567
 • 4

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt
... GT, hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác Dấu hiệu bản: tính lựa chọn tính có MĐ - Tính kín đáo: không hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác nhu cầu GT không quen GT - Tính nói nhiều: ... người: - Phong cách sinh hoạt: dùng từ, dùng cách nói thường dùng sinh hoạt nơi - Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính văn nghệ - Phong cách công tác: hoàn cảnh dùng từ công tác - Phong ... khái niệm ngôn ngữ ngữ ngôn Đặc điểm: -Ngôn ngữ QTTL, đối tượng TLH -Ngôn ngữ người mang tính chủ thể rõ rệt, thể cách phát âm, cấu trúc câu, lựa chọn từ -Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân...
 • 38
 • 1,897
 • 6

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx
... tật đem lại - GD uốn nắn phẩm chất TL xấu tác động tự phát MT gây nên, làm cho phát triển theo hướng mong muốn XH - GD trước thực - GD phải kết hợp MTGD, gia đình, nhà trường XH - - 2.4 Nhân tố ... Bài 3: Nhân cách nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách Nhân cách Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Nhân cách 1.1 Định nghĩa 1.2 Những đặc điểm nhân cách 1 .3 Cấu ... triển NC cá nhân - HĐ để lại dấu ấn lên thân người TL HĐ, mà hình thành HĐ - NC hình thành phát triển HĐ, HĐ người HĐ có MĐ, có tính chất XH, tập thể, thực thao tác công cụ định - 2.5 Nhân tố giao...
 • 20
 • 2,059
 • 9

Bài giảng TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx
... TGKQ hoàn thiện thân - Khái niệm ý thức “YT lực hiểu mình” (tự YT) - YT phản ánh phản ánh - YT “cặp mặt thứ 2 soi rọi vào ảnh “cặp mắt thứ nhất” chụp - YT “biết người biết ta”… - Cấu trúc ý thức ... tiến hành: • Trong LĐ  người LĐ chủ thể; • Trong học tập  học sinh chủ thể; • Trong HĐ dạy học  giáo viên CT HĐ dạy học sinh CT HĐ học tập - Định nghĩa đặc điểm hoạt động HĐ vận hành theo nguyên ... đặc điểm HĐ: - HĐ có đối tượng • Đối tượng HĐLĐ  cải vật chất, SP tinh thần; • Đối tượng HĐ học tập  tri thức, KN, KX; • Đối tượng HĐ dạy học  hình thành phát triển nhân cách học sinh  Định...
 • 25
 • 1,806
 • 9

Bài giảng tâm học 2 chương 3 GV nguyễn xuân long

Bài giảng tâm lý học 2 chương 3  GV nguyễn xuân long
... độc lập Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN II Những điều kiện phát triển tâm lứa tuổi học sinh THCS Sự biến đổi mặt giải phẫu sinh lứa tuổi học sinh ... triển nhân cách lứa tuổi học sinh THCS Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN I Vị trí, ý nghĩa giai đoạn phát triển tâm lứa tuổi học sinh THCS Vị trí, ý ... hứng thú rõ rệt, chủ động học tập có em học tập hoàn toàn ép buộc Chương III Tâm học lứa tuổi học sinh THCS Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN Sự phát triển trí tuệ học sinh THCS • Tính chất Thay...
 • 20
 • 697
 • 0

Xem thêm