HIỆU QUẢ CỦA FDI VÀ ĐÒI HỎI VIỆC THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

ĐỀ TÀI " HIỆU QUẢ CỦA FDI ĐÒI HỎI VIỆC THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI " docx

ĐỀ TÀI
... chỉnh sách thu hút xúc tiến đầu đối tác chiến lược Việt Nam thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030, qua tạo tảng cho việc nghiên cứu xây dựng chiến lược xúc tiến thu hút vốn đầu nước với ... chất lượng phát triển bền vững Chiến lược thu hút FDI thời gian tới cần lưu ý số vấn đề sau: - Thứ nhất, thực tế cho thấy Việt Nam thiếu chiến lược đầu trực tiếp nước quốc gia mang tính dài hạn ... tham gia quan, tổ chức nhà đầu nước góp phần không nhỏ cho việc xây dựng văn pháp quy, từ ý ng, kinh nghiệm quốc tế đến kỹ thu t xây dựng văn Để thu hút đầu nước ngoài, với hoàn thiện hệ...
 • 14
 • 138
 • 0

HIỆU QUẢ CỦA FDI ĐÒI HỎI VIỆC THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

HIỆU QUẢ CỦA FDI VÀ ĐÒI HỎI VIỆC THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
... dòng vốn FDI đặt từ thời điểm bắt đầu mở cửa thu hút đầu Tuy nhiên, giai đoạn đầu, đặc thù thiếu vốn đầu cho ngành nghề, lĩnh vực, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu vào lĩnh vực ... chỉnh sách thu hút xúc tiến đầu đối tác chiến lược Việt Nam thời kỳ 2011-2020 tầm 71 nhìn đến năm 2030, qua tạo tảng cho việc nghiên cứu xây dựng chiến lược xúc tiến thu hút vốn đầu nước với ... thấy Việt Nam thiếu chiến lược đầu trực tiếp nước quốc gia mang tính dài hạn cụ thể Các mục tiêu Luật Đầu nước (trước đây) Luật Đầu chung nhiều, chồng chéo, chí mâu thu n (ví dụ vừa ưu...
 • 13
 • 31
 • 0

Những đổi mới trong chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước ngoài nhìn từ góc độ khắc phục những hạn chế của thời kỳ 1988-2004

Những đổi mới trong chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhìn từ góc độ khắc phục những hạn chế của thời kỳ 1988-2004
... ký 65,3 triệu USD 3, Những đổi chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước nhìn từ góc độ khắc phục hạn chế thời kỳ 1988-2004 3.1, Những đổi chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước Với lỗ lực cải ... chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước nhìn từ góc độ khắc phục hạn chế thời kỳ 1988-2004 3.1, Những đổi chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước 3.2, Những ý kiến bàn luận số đổi chiến ... trực tiếp nước nhìn từ góc độ khắc phục hạn chế thời kỳ 1988-2004 3.1, Những đổi chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước 3.2, Những ý kiến bàn luận số đổi chiến lược 3.3, Kỳ vọng sóng đầu đề...
 • 18
 • 219
 • 0

chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp dầu khí của việt nam giai đoạn 2010 - 2025

chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp dầu khí của việt nam giai đoạn 2010 - 2025
... đầu vào ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 49 Kho¸ luËn tèt nghiÖp Chương III CHIẾN LƯỢC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2025 ... chung đầu trực tiếp nước khái quát ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam Chương II Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước vào ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam Chương III Chiến lược thu hút đầu ... ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam từ trước đến - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm thực Chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước vào ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam giai đoạn 201 0- 2025 Đối ng...
 • 92
 • 247
 • 0

Chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh hải dương

Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh hải dương
... lý luận chung đầu trực tiếp nước chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước Chương 2: Phân tích tiền đề nhằm xây dựng chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: ... chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước vào địa bàn tỉnh Hải Dương CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TRỰC TIẾP VÀ CHIẾN LƢỢC THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm đầu ... đƣợc chiến lƣợc thu hút đầu trực tiếp nƣớc (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; kiến nghị đề xuất đƣợc giải pháp nhằm triển khai chiến lƣợc thu hút đầu trực tiếp nƣơc (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng...
 • 92
 • 266
 • 1

Chiến lược thu hút đầu trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh hải dương

Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh hải dương
... đƣợc chiến lƣợc thu hút đầu trực tiếp nƣớc (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng; kiến nghị đề xuất đƣợc giải pháp nhằm triển khai chiến lƣợc thu hút đầu trực tiếp nƣơc (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng ... ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TRỰC TIẾP VÀ CHIẾN LƢỢC THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI Error! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm đầu trực tiếp nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2 Các hình thức đầu ... để tìm giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút FDI giai đoạn cần thiết Đó lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Chiến lƣợc thu hút đầu trực tiếp nƣớc (FDI) địa bàn tỉnh Hải Dƣơng” làm đề tài luận văn tốt...
 • 12
 • 39
 • 0

Luận văn: Thực trạng đầu nước ngoài một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf

Luận văn: Thực trạng đầu tư nước ngoài và một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf
... nh: V thu li tc thp hn bỡnh thng Thu chuyn li nhun nc ngoi Thu doanh thu Thu nhp khu c quyn u tiờn s dng t ng xỏ Da vo nhng ch tiờu ny ta iu chnh cho phự hp nhm thu hỳt s lng nhiu nht s d ỏn cú ... vc, ch yu l cỏc nc thuc khu vc Chõu ỏ l chớnh sau ú l cỏc nc thuc khu vc Chõu u, Chõu M Trong nm 2002 nc cú s d ỏn u t ln nht vo Vit Nam l i Loan, nc ny cú tng s d ỏn u t vo Vit Nam l 185 d ỏn vi ... ch mu dch v thu quan riờng c nh ranh gii v n nh ngun hng vo khu vc Ngoi nhng mc ớch chung ca vic thu hỳt u t nc ngoi nh gii quyt khú khn v vic lm, tip thu cụng ngh hin i, hc tip thu cụng ngh...
 • 62
 • 249
 • 0

thu hút đầu trực tiếp nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của trung quốc thời kỳ 1978-2003 thực trạng bài học kinh nghiệm đối với việt nam

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của trung quốc thời kỳ 1978-2003 thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với việt nam
... nghiệm thu hút FDI Trung Quốc trình 117 hội nhập kinh tế quốc tế Chương 3: Khả vận dụng số kinh nghiệm thu hút đầu trực tiếp 137 nước Trung Quốc vào Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế 3.1 ... nghiệm thu hút đầu trực tiếp nước Trung Quốc vào Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế 16 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ... trực tiếp nước trình hội nhập kinh tế quốc tế Chương 2: Thực trạng thu hút đầu trực tiếp nước Trung Quốc trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1978- 2005) Chương 3: Khả vận dụng số kinh nghiệm...
 • 237
 • 318
 • 2

chỉ số chi phí không chính thức tác động của chỉ số này đối với việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài fdi

chỉ số chi phí không chính thức và tác động của chỉ số này đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
... cứu số, là: số chi phí không thức tác động số việc thu hút đầu trực tiếp nước FDI Bài nghiên cứu chúng em gồm có phần: PCI - Chỉ số chi phí không thức • Phần I: Khái quát chung số chi phí không ... chung số chi phí không thức tới nguồn vốn FDI vào Việt Nam Chỉ số chi phí không thức gì? PCI - Chỉ số chi phí không thức Chỉ số chi phí không thức số đánh giá số tiền mà doanh nghiệp phải bỏ để chi ... - Chỉ số chi phí không thức cho thấy chi phí không thức tỉnh khác nhau, ví dụ số chi phí không thức tỉnh Lào Cai năm 2011 cao so với năm PCI - Chỉ số chi phí không thức Nhìn biểu đồ ta thấy số...
 • 14
 • 426
 • 1

Chính sách thu hút đầu trực tiếp nước ngoài của malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thực trạng, kinh nghiệm khả năng vận dụng vào việt nam

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế  thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào việt nam
... ng c nh tranh thu hỳt FDI - Nhúm lý thuy t kinh t vi mụ Cựng v i s phỏt tri n c a cỏc lý thuy t kinh t v mụ, nhi u quan ủi m lý thuy t kinh t vi mụ cng ủó nghiờn c u v FDI Cỏc lý thuy t t ch c ... ng m t s kinh nghi m v chớnh sỏch thu hỳt FDI c a Malaixia vo Vi t Nam 152 3.3 3.4 i u ki n c n thi t ủ th c hi n t t hn nh ng bi h c kinh nghi m v thu hỳt FDI c a Malaixia ủ i v i Vi t Nam 168 ... sỏch thu hỳt FDI c a Malaixia vo Vi t Nam 103 116 3.1 Khỏi quỏt chớnh sỏch thu hỳt FDI c a Vi t Nam 116 3.2 M t s ủi m tng ủ ng v khỏc bi t c a Vi t Nam v Malaixia cú nh h ng ủ n chớnh sỏch thu...
 • 211
 • 687
 • 7

Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN

Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN
... vậy, tác giả chọn đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế "Tác động việc Trung Quốc gia nhập WTO khả thu hút đầu trực tiếp nước (FDI) nước ASEAN" TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu Việc Trung Quốc gia nhập WTO kiện ... Lan Hương TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI KHẢ N Ă N G THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP N Ư Ớ C NGOÀI (FDI) CỦA CÁC N Ư Ớ C ASEAN Chuyên ngành: Kinh tế Thế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế ... nhập WTO xu hướng vận động FDI Chương 2: Tác động việc Trung Quốc gia nhập WTO tới khả thu hút FDI cửa nước ASEAN Chương 3: Triển vọng giải pháp nâng cao khả thu hút FDI nước ASEAN sau kiện Trung...
 • 136
 • 394
 • 0

Chính sách thu hút đầu trực tiếp nước ngoài của Malaixia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng khả năng vận dụng vào Việt Nam

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaixia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và khả năng vận dụng vào Việt Nam
... sỏch thu hỳt FDI, so sỏnh chớnh sỏch thu hỳt FDI gi a Vi t nam v Malaixia, m t s i m tng ng v khỏc bi t gi a Malaixia v Vi t Nam, lu n ỏn ó lu n gi i nm bi h c kinh nghi m v thu hỳt FDI c a Malaixia ... ng thu hỳt FDI cú hi u qu cho quỏ trỡnh phỏt tri n kinh t v m r ng cỏc quan h kinh t qu c t , t o cho tng tr ng kinh t t n c 8 CHNG CHNH SCH THU HT FDI C A MALAIXIA TRONG QU TRèNH H I NH P KINH ... tri n kinh t t n c, ú coi tr ng kinh t cú v n u t n c ngoi - M t s chớnh sỏch thu hỳt FDI cú c s vi c ch n l c m t s bi h c kinh nghi m chớnh sỏch thu hỳt FDI c a Malaixia v n d ng vo Vi t Nam, ...
 • 24
 • 320
 • 0

Luận văn thạc sĩ kinh tế tác động của việc trung quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN

Luận văn thạc sĩ kinh tế tác động của việc trung quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN
... Lan Hƣơng TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN Chuyên ngành: Kinh tế Thế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế Mã số: ... vực chế biến việc thu hút FDI trở thành "động lực" thu hút FDI Trung Quốc giai đoạn tới 33 CHƢƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO TỚI KHẢ NĂNG THU HÚT FDI CỦA CÁC NƢỚC ASEAN 2.1 So ... bản, đầu quốc tế thực chủ yếu hình thức: đầu trực tiếp, đầu gián tiếp tín dụng quốc tế [16, tr 32] 4 Đầu trực tiếp (FDI): Là hình thức đầu quốc tế mà chủ đầu nước đóng góp số...
 • 121
 • 142
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn.docx

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.docx
... vực khác, hiệu thực dự án lĩnh vực hạn chế Do vậy, em xin chọn dề tài thực trạng giải pháp nâng cao hiệu thu hút đầu trực tiếp nước lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn Trong trình nghiên ... USD Việc đầu vào nông nghiệp lĩnh vực không dễ nhiên với lượng đầu nước khiêm tốn cho thấy cần có điều chỉnh tạo môi trường đầu hấp dẫn thu hút lượng đầu nước khu vực nông nghiệp bên ... thù riêng Thực trạng chuyển giao công nghệ khu vực FDI sau: Trong 10 năm thu hút vốn FDI, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thu hút lượng vốn đầu định Tuy nhiên, lượng vốn đầu trực tiếp công...
 • 59
 • 373
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiệu quả công tác theo dõi dự án đầu tưhình ảnh việt nam được quảng bá rộng rãi và ngày càng hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoàivấn đề đặt ra đối vớithu hút đầu tư nước ngoài của hàn quốc vào việt namưu đãi thuế đối với nhà đầu tư nước ngoàithuế đối với nhà đầu tư nước ngoàiquy định đối với nhà đầu tư nước ngoàihạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoàiưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoàichính sách thuế đối với nhà đầu tư nước ngoàichiến lược đầu tư nước ngoài của viettelchính sách liên quan đến việc xúc tiến đầu tư nước ngoàiđối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào việt nammột số giải pháp hạn chế rào cản văn hóa việt nam đối với nhà đầu tư nước ngoàichính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoánnguyên tắc sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoàiskkn vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân giải một số bài tập tin họcTap 1 1 thuyết minh chung (14 06 2017)Applying integrated teaching methodology to teach some english lessons for students in 12 form at le van linh upper secondaryApplying some language games in language focus part to create excitement and enhance learning english for grade 10 studentsApplying some language games in speaking lessons to create excitement and enhance learning english for grade 11 studentsClarifying some cultural aspects of giving compliments and some suggest implications for english teaching in high schoolsDesigning supplementary activities to enhance listening skill for the 11th graders at le lai high schoolTuần 10. Ca dao hài hướcKinh nghiệm day học sinh lớp 12 giải bài tập di truyền phả hệKinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường phòng chống biến đổi khí hậu thông qua dạy bài 8 quang hợp ở thực vật sinh học 11 cơ bản tGiáo trình Giải phẫu ngườiPhương pháp giải một số dạng bài tập thuộc quy luật hoán vị gen trong chuong trinh sinh học 12 THPTXây dựng bảng ghi nhớ nhanh về cách xác định tỉ lệ kiểu hình của một số phép lai trong dạy học môn sinh học ở trường THPT triệu sơn 5Helping students raise the sense of initiative in using the target language during english speaking lessonsBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6How to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsMaking anxiety less damaging to student oral performanceModal verbs in expressing advice, permission and offer and some applications to teaching modal verbs for the 10th form studentsMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10