Ứng dụng mô hình toán tính toán thuỷ văn thuỷ lực lưu vực sông trà khúc phục vụ phòng lũ

Tài liệu ỨNG DỤNG HÌNH TOÁN THỦY LỰC MỘT CHIỀU ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH pot

Tài liệu ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN THỦY LỰC MỘT CHIỀU ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH pot
... tính toán hình 2.2 Thành lập hình Trong nghiên cứu này, mô- đun thủy lực (HD) truyền tải khuếch tán dùng để xâm nhập mặn cho hệ thống sông địa bàn tỉnh Trà Vinh Các số liệu đầu vào để ... hình xâm nhập mặn năm 2005 hệ thống sông địa bàn tỉnh Trà Vinh xây dựng hình áp dụng để dự báo cho tương lai theo kịch nước biển dâng lưu lượng thượng nguồn giảm Kết theo kịch xây dựng ... cống dự án Nam Mang Thít (Bảng 2) KẾT QUẢ DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI THEO CÁC KỊCH BẢN ĐÃ XÂY DỰNG Bảng 2: hình vận hành cống Dự án Nam Mang Thít Dựa KB xây dựng, đánh giá kết dự báo...
 • 8
 • 323
 • 2

ứng dụng môi hình toán trong quản lý THTNN lưu vực sông KRONg PO KO

ứng dụng môi hình toán trong quản lý THTNN lưu vực sông KRONg PO KO
... ứng dụng hình toán quản THTNN lu vực sông Krông Pô Kô Chơng Tổng quan quản tổng hợp tài nguyên nớc vấn đề ứng dụng hình toán quản tổng hợp tài nguyên nớc 1.1 Tổng quan vấn đề quản ... không phù hợp Hình 1-3 Lu vực có phần thợng lu quản không phù hợp 1.2 ứng dụng hình toán quản tổng hợp tài nguyên nớc 1.2.1 Lựa chọn mô hình toán để ứng dụng cho toán quản tổng hợp ... mô hình toán quản THTNN lu vực sông Krông Pô Kô phù hợp (Hình 1-3) lợng nớc thợng lu có chất lợng ảnh hởng đến chất lợng nớc hạ lu Hình 1-1 Lu vực đợc quản phù hợp Hình 1-2 Lu vực quản lý...
 • 72
 • 270
 • 3

Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
... Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai DANH MỤC HÌNH Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng ... lý chia sẻ thông tin CLN LVHTS Đồng Nai 45 Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai - Ứng dụng hình MCCRB vào sông Đồng Nai sử dụng ... kê sông Đồng Nai thể Hình Error: Reference source not found Hình Các nguồn thải lưu vực sông Đồng Nai 38 Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực...
 • 49
 • 203
 • 0

Bước đầu ứng dụng hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai

Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
... Hố Nai Sông Mây Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai 7400 3800 2900 3500 2700 2394 155,8 258,1 2996 213,3 TP.Biên Hòa Đồng Nai 50817 12349 Thống Nhất Đồng Nai 13675 3692 Long Khánh Đồng ... khu vực nhà máy cấp nước vùng Đổi lại nhận hỗ trợ từ vùng vấn đề kỹ thuật xử lý ô nhiễm kinh phí xử lý ô nhiễm KẾT LUẬN Ứng dụng hình MCCRB để xem xét phân chia lợi ích cho sông Đồng Nai sử dụng ... phân chia tỉ lệ cắt giảm ô nhiễm hợp lý khai thác lưu vực sông Đồng Nai - Lưu vực sông Đồng Nai: Từ hồ Trị An đến ngã ba đèn đỏ - Gồm tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM Nội dung nghiên cứu Hiện...
 • 27
 • 197
 • 0

Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà
... lý CLN lƣu vực Kết trợ giúp đánh giá CLN lƣu vực sông La Ngà Xuất phát từ lý trên, đề tài Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lƣợng nƣớc lƣu vực sông La Ngà đƣợc thực 1.2 Mục tiêu nghiên ... sức hình đánh giá đất nƣớc SWAT (Soil and Water Assessment Tool) hình tài nguyên nƣớc lƣu vực sông hình có hai đun dòng chảy từ mƣa, đặc trƣng vật lý CLN lƣu vực Kết trợ ... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT LƢU VỰC SÔNG LA NGÀ Tác giả NGUYỄN ĐỖ NGỌC UYÊN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sƣ ngành Hệ thống Thông tin Môi trƣờng Giáo...
 • 96
 • 686
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thủy văn diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông Sê San
... um că m San 215 205 330 1348 ực uv Yali Sông n Sa Th- ợ ng KonTum Sa n 3A 1170.0 sơ đồ bậc tha ng thủy điện sông sa n PLEIKU San ng Sô Pleikrông 575.0 Yali Sa n 3A Sa n 215.0 ... in V trớ Tuyn Trm Thy Kon Tum Pleikrụng Yali Sờ San Sờ San 3A Sờ San Sờ San 4A H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 1) H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 2) H Sờ San 1/Sờ San (Tuyn 3) Mt li sụng (km/km2) 123.4 119.8 ... bậc tha ng thủy điện sông sa n MNDBT m Công trì nh TT MNC m Nlm MW Eo GWh 944.5 ầy Sa T h Sông San 220 550 110 695 Yali 515 490 720 3650 San 305 304 273 1127 Sa n 3A 239 239 100 478.2...
 • 103
 • 236
 • 1

“ nghiên cứu, ứng dụng hình toán đánh giá ngập lụt khu vực hồ lắk buôn trấp trên lưu vực sông srêpôk

“ nghiên cứu, ứng dụng mô hình toán đánh giá ngập lụt khu vực hồ lắk  buôn trấp trên lưu vực sông srêpôk
... lụt khu vực hồ Lắk- Buôn Trấp trận lũ năm 1998 78 Hình 4-5: Bản đồ ngập lụt khu vực hồ Lắk Buôn Trấp trận lũ năm 2003 80 Hình 4-6: Bản đồ ngập lụt khu vực hồ Lắk- Buôn Trấp phương án hồ Buôn Tua ... hội lưu vực sông Srêpôk • Chương II : Tình hình lụt khu vực hồ Lắk - Buôn Trấp đề xuất hình diễn toán ngập lụt • Chương III : Thiết lập hình toán xây dựng đồ ngập lụt vùng hồ Lắk - Buôn ... thống sông Srêpôk vùng hồ Lắk - Buôn Trấp  Thiết lập hình toán để dòng chảy lũ lưu vực sông Srêpôk vùng hồ Lắk - Buôn Trấp Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thủy lực MIKE 11 vào việc lũ sông...
 • 103
 • 150
 • 0

Mạng thủy lực lưu vực sông trà bồng tra khuc

Mạng thủy lực lưu vực sông trà bồng tra khuc
... I.1.3 Mạng thủy lực lưu vực sông Trà Bồng Sông Trà Bồng gồm sông sông sông Trà Bồng nằm có chế độ thủy văn, thủy lực độc lập với hệ thống sông Trà Khúc-Vệ thuộc tỉnh Quảng Ngãi Trên sông Trà Bồng ... hưởng thủy triều có dao động phù hợp với mực nước thực đo Như vậy, sử dụng thông số mô hình sông Trà Bồng để mô kịch nghiên cứu I.1.4 Mạng thủy lực lưu vực sông Trà Khúc-Vệ Hệ thống sông Trà Khúc-Vệ ... hình cho nhánh sông lưu vực sông Trà Khúc -sông Vệ phù hợp sử dụng để mô kịch nghiên cứu I.1.4.2 Lưu vực sông Trà Bồng, Trà khúc-Vệ Lượng mưa trung bình năm có xu tăng kỷ 21 khu vực tỉnh Quảng...
 • 16
 • 265
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH (VNUMDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰCVẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH (VNUMDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÀ VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG
... tác động sông đến chế độ thủy động lực vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực 2.1 hình thủy động lực hình thủy động lực biển ven bờ bao gồm hình hệ phương trình động lực biển nguyên thủy, ... tính toán vận chuyển chất lơ lửng biến động trầm tích đáy cho vùng biển Vịnh Hạ Long Năm 2009, hình vào tính toán vận chuyển trầm tích biến động địa hình đáy áp dụng cho vùng biển cửa sông ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Phạm Văn Tiến ỨNG DỤNG MÔ HÌNH (VNU/MDEC) TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÀ VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Hải dương học Mã số: 60 44 97 LUẬN...
 • 83
 • 274
 • 0

Tài liệu ỨNG DỤNG HÌNH TOÁN PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN TUYẾN KÊNH XÁNG, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG doc

Tài liệu ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRÊN TUYẾN KÊNH XÁNG, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG doc
... lưu lượng nước thượng nguồn 10% 20% KẾT LUẬN Kết cho thấy, hình thủy lực chiều (HEC-RAS) cho kết thủy lực có độ tin cậy cao, đồng thời hình áp dụng nhằm dự báo chất lượng nước đoạn kênh ... số liệu thủy lực; và, (ii) số liệu chất lượng nước (nồng độ COD, BOD, TN TP) thực đo từ đến 20 ngày 27.9.2009 cách thay đổi thông số hình (hệ số nhám thủy lực Manning’s n phần thủy lực ... tiếp nhận nước thải nguồn nước Trần Hồng Thái, Vương Xuân Hòa, Nguyễn Văn Thao Lê Vũ Việt Phong, 2009 Ứng dụng hình toán học tính toán dự báo xu diễn biến chất lượng nước phụ thuộc vào kịch...
 • 9
 • 343
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán phỏng tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế
... quan hình nghiên cứu trước 1.1 Một số hình mưa rào - dòng chảy thông dụng hình hệ thống thủy văn hình vật lý, hình tương tự hay hình toán học hình vật lý bao gồm hình ... hình MIKE FLOOD hình kết hợp chiều MIKE 11 hai chiều MIKE 21 để tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế nên nêu tổng quan ba hình -20- Các hình khác hình MIKE trình ... công trình, sở hạ tầng, làm sập nhiều nhà dân Do vậy, "Nghiên cứu ứng dụng hình toán tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế" cần thiết, mối quan tâm nhà quản lý người làm khoa...
 • 117
 • 593
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng hình toán mike 11 phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai
... NG D NG MÔ HÌNH TOÁN MIKE 11 MÔ PH NG ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C SÔNG Đ NG NAI ĐO N CH Y QUA THÀNH PH 5.1 T NG QUAN V BIÊN HÒA MÔ HÌNH CH T LƯ NG NƯ C MIKE 11 5.1.1 Khái ni m hình MIKE 11 bao ... hình toán Mike 11 Chương 5: ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c sông Đ ng Nai ño n ch y qua thành ph Biên Hòa 6 Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ CH TT LƯ NG NƯ C Gi a môi ... vi c phát tri n dân sinh, kinh t , du l ch vùng M c tiêu nghiên c u Nghiên c u ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c vùng h lưu sông Đ ng Nai ño n qua thành ph Biên Hoà...
 • 26
 • 544
 • 1

Triển khai ứng dụng hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng

Triển khai ứng dụng mô hình ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển hải phòng
... khai ứng dụng hình Ecomsed tính toán vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng với mục tiêu: đánh giá lan truyền trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... khu vực với hai mục tiêu sau: - Hiểu phương pháp ứng dụng hình Ecomsed việc tính toán vận chuyển trầm tích lửng - trính vận chuyển trầm tích lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng ... cách thức triển khai hiệu chỉnh hình tính toán, trầm tích lửng Chƣơng Tính toán lan truyền trầm tích lửng TSS khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng: kết tính toán, phân tích trường thủy...
 • 26
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài toán vận hành tối ưu hệ thống điện và kết quả của việc ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy trong vận hành tối ưu nhà máy thuỷ điệnứng dụng mô hình toán học5pham thi kieu loan ung dung mo hinh toan de danh gia chat luong nuoc cuaứng dụng mô hình toán kinh tếnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kômục đích ứng dụng mô hình toán swmm cho hệ thống thoát nước được triển khai nhằmứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu dự báo cảnh báo lũ và ngập lụt cho vùng đồng bằng các sông lớn ở miền trungtổng quan vể ứng dụng mô hình toán để mô phỏng quá trình dòng chảy sông ngòinghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồngứng dụng mô hình tuyến tính trong kinh tếphần iv ứng dụng mô hình swmm tính tiêu thoát nước cho khu tái định cư xã vĩnh lộc b huyện bình chánh thành phố hồ chí minhứng dụng mô hình thủy lực tính toán ngập lụt khu vực nghiên cứuứng dụng mô hình tính toánxây dựng ứng dụng mô hình tính toán hướng dịch vụứng dụng mô hình điện toán đám mâybài toán Parabol và các vấn đề liên quanNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soi (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Công phá vật lí trong thi thpt quốc giaKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Kỹ năng thấu cảm trong tham vấn và công tác xã hội.Bài tập đại số sơ cấpThiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.Chuyên đề phương trình và hệ phương trìnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí nhân lực tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ Anphát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenGiới thiệu về nghề Công tác xã hộiGiáo dục giới tính cho học sinh THCSnâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong việc Quản lý ca " năng động nhóm"thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.Bài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túyĐăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Đại hội cổ đông | MBBankTuyen dung cua Cong ty TNHH Tri tue Viet