Nghiên cứu ứng dụng mô hình NAM tính toán dự báo dòng chảy mùa lũ đến hồ tuyên quang

Nghiên cứu ứng dụng hình wrf phục vụ dự báo thời tiết và bão ở việt nam

Nghiên cứu ứng dụng mô hình wrf phục vụ dự báo thời tiết và bão ở việt nam
... WRF phục vụ dự báo thời tiết bão Việt Nam Mục đích đề tài: - Ứng dụng sơ đồ đồng hóa số liệu 3DVAR kỹ thuật miền tính lồng ghép di động cho hình WRF phục vụ dự báo thời tiết bão đến hạn dự báo ... - Nghiên cứu ứng dụng sơ đồ đồng hóa số liệu 3DVAR cho hình WRF dự báo thời tiết bão - Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miền tính lồng ghép di động cho hình WRF phù hợp với di chuyển tâm bão ... mục đích dự báo cường độ quỹ đạo bão; - Các phần mền khai thác sản phẩm hình WRF dự báo thời tiết, bão dự báo tổ hợp; - Báo cáo đánh giá chất lượng sản phẩm dự báo hình WRF; - Báo cáo tổng...
 • 148
 • 532
 • 2

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG HÌNH số THÍCH hợp dự báo tài NGUYÊN nước mặt CHO lưu vực SÔNG BA

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG mô HÌNH số THÍCH hợp dự báo tài NGUYÊN nước mặt CHO lưu vực SÔNG BA
... Tiểu lưu vực sông Hinh từ tháng 2/ 2011 - 7/2012 Hình Kết dự báo tiểu lưu vực 2.3 Ứng dụng hình cân nước - Mike Basin dự báo số lượng tài nguyên nước mặt theo tháng 2.3.1 Phân chia tiểu lưu vực ... chia tiểu lưu vực lưu vực sông Ba: Căn vào vùng sử dụng nước lưu vực sông Ba phân chia thành vùng cân nước sau: Thượng lưu sông Ba: nút cân nước điểm dòng sông Ba trước nhập lưu sông nhánh Iayun ... 2012 Với thông số tìm kết kiểm định ta sử dụng hình TANK với thông số để dự báo dòng chảy từ mưa nút đầu vào cho hình Mike Basin tiểu lưu vực sau: + Thượng lưu sông Ba, lưu sông Iayun Khu...
 • 10
 • 184
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cầu " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho hình NAM Các số liệu khí tượng thủy văn thu thập để áp dụng hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy cho lưu vực sông Cầu thể bảng Hiệu chỉnh kiểm nghiệm hình Trên lưu vực sông Cầu số ... kết khôi phục + Bộ thông số hình hiệu chỉnh kiểm nghiệm từ số liệu thực đo lưu vực sông Cầu tính đến trạm thủy văn Thác Riềng sử dụng để khôi phục số liệu dòng chảy từ số liệu mưa bốc hình ... số hình hiệu chỉnh, kiểm nghiệm từ số liệu thực đo lưu vực sông Cầu tính đến trạm Thác Bưởi sử dụng để khôi phục số liệu dòng chảy cho lưu vực sông: I5, I6, I7, I8, I9, I10 + Bộ thông số mô...
 • 8
 • 226
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình POM tính dòng chảy gió trong biển đông

Nghiên cứu ứng dụng mô hình POM tính dòng chảy gió trong biển đông
... THUYẾT MÔ HÌNH POM Giói thiệu hình POM hình POM hình đại dương đại, mã nguồn mở sử dụng rộng rãi giới Một số đặc điếm nối bật, quan trọng hình POM có thê kê sau: - Chứa hình khép ... nước biển, BC lưu lượng dòng chảy qua biên, $ véc tơ vận tốc dòng chảy, # véc tơ pháp tuyến biên cứng + Số liệu gió Trường gió sử dụng tính toán dòng chảy gió trung bình tháng Biển Đông tính ... 115 Hình 3.10 Trường gió tháng Biến Đông 120 110 Longitude Hình 3.11 Trường gió tháng 10 Biến Đông 120 2) Ket tính dòng chảy gió Biến Đông hình POM Phương pháp sử dụng hình số trị có ưu điểm...
 • 19
 • 135
 • 0

ứng dụng hình nam tính toán dòng chảy trên lưu vực sông cầu

ứng dụng mô hình nam tính toán dòng chảy trên lưu vực sông cầu
... muốn áp dụng cho lưu vực lớn phải chia thành lưu vực nhỏ để tính toán Như luận văn sử dụng hình NAM để kéo dài số liệu cho tiểu lưu vực sông thuộc lưu vực sông Cầu phù hợp Với toán cân nước, ... Qtính để tìm kết tốt 1.2.1.1 Số liệu đầu vào hình: Việc tính toán thực cho tiểu lưu vực thuộc lưu vực sông Cầu với thời đoạn tính toán trình bày bảng 3-1 Đối với phần lưu vực thượng sông Cầu ... hình để xác định trình dòng chảy (dòng chảy tính toán) trạm từ mưa bốc lưu vực Các bước tính toán : - Tính mưa trung bình tháng trạm lưu vực - Tính bốc tiềm trạm lưu vực - Tính thấm qua cửa đáy...
 • 37
 • 568
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng hình toán mike 11 phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai
... NG D NG MÔ HÌNH TOÁN MIKE 11 MÔ PH NG ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C SÔNG Đ NG NAI ĐO N CH Y QUA THÀNH PH 5.1 T NG QUAN V BIÊN HÒA MÔ HÌNH CH T LƯ NG NƯ C MIKE 11 5.1.1 Khái ni m hình MIKE 11 bao ... hình toán Mike 11 Chương 5: ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c sông Đ ng Nai ño n ch y qua thành ph Biên Hòa 6 Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ CH TT LƯ NG NƯ C Gi a môi ... vi c phát tri n dân sinh, kinh t , du l ch vùng M c tiêu nghiên c u Nghiên c u ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c vùng h lưu sông Đ ng Nai ño n qua thành ph Biên Hoà...
 • 26
 • 544
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình SWAT tính toán kéo dài số liệu dòng chảy lưu vực sông Lục Nam " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... T.M. Ngọc / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 484‐491 491 Kết luận Lời cảm ơn hình SWAT ứng dụng cho lưu vực sông Lục Nam, kết tính toán phù hợp với số liệu thực ... dòng chảy ngưỡng kênh dẫn (m3) xác định theo phương trình: volthr   ax bx Ứng dụng hình, kết kiểm định a Chuẩn bị số liệu, tài liệu Để phục vụ mục đích tính toán dòng chảy lưu vực sông Lục ... sử dụng để kiểm định kết chạy hình cách so sánh hai trình dòng chảy thực đo tính toán: - Mở giao diện SWAT ARCVIEW 3.2 - Nhập đồ mạng lưới sông suối đồ DEM, hình SWAT chia lưu vực thành lưu...
 • 8
 • 323
 • 0

Đề tài nghiên cứu - Ứng dụng hình VAR/VECM dự báo tình hình lạm phát ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu - Ứng dụng mô hình VAR/VECM dự báo tình hình lạm phát ở Việt Nam
... nghiên cứu này, hình VAR VECM thích hợp việc dự báo tình hình lạm phát Việt Nam giới nhằm đưa giải pháp phù hợp Mục tiêu nghiên cứu - Các khái niệm phân tích hình tự hồi quy vector VAR hình ... CHỌN MÔ HÌNH VÀ DỰ BÁO Dữ liệu hình thu thập cho thấy tình hình lạm phát Việt Nam thông qua biến: Đối với hình VAR: CPI(chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam) OIL(chỉ số giá dầu giới) Đối với hình ... nghĩa kinh tế kết dự báo Đối tượng nghiên cứu Dự báo tình hình lạm phát Việt Nam tương lai có biến động Từ hoạch định chiến lược vi mô, mô, đầu tư thời gian tới - Phạm vi nghiên cứu Dạng liệu:...
 • 25
 • 2,287
 • 29

Nghiên cứu ứng dụng hình Weap trong quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Weap trong quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025
... Người hướng dẫn khoa học : GS TS Dương Thanh Lượng Tên đề tài Luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình Weap quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 2020, định hướng đến năm 2025 ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG QUY HOẠCH PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC 1.1 Tổng quan nghiên cứu ứng dụng hình toán quy hoạch phân bổ tài nguyên nước giới Việt Nam 1.1.1 Quá trình hình ... sử dụng nước lưu vực, ứng dụng hình đánh giá quy hoạch tài nguyên nước WEAP để phân tích tính toán cân nước, phân bổ nguồn nước Mục đích nghiên cứu Năm 2012, Quy hoạch phân bổ bảo vệ tài nguyên...
 • 129
 • 836
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC- HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC- HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 585
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC-HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 493
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán phỏng tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế
... quan hình nghiên cứu trước 1.1 Một số hình mưa rào - dòng chảy thông dụng hình hệ thống thủy văn hình vật lý, hình tương tự hay hình toán học hình vật lý bao gồm hình ... hình MIKE FLOOD hình kết hợp chiều MIKE 11 hai chiều MIKE 21 để tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế nên nêu tổng quan ba hình -20- Các hình khác hình MIKE trình ... công trình, sở hạ tầng, làm sập nhiều nhà dân Do vậy, "Nghiên cứu ứng dụng hình toán tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế" cần thiết, mối quan tâm nhà quản lý người làm khoa...
 • 117
 • 594
 • 3

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN (PCM-FASID) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN (PCM-FASID) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM
... quản vòng đời dự án xây dựng CSHT đường 19 2.2 Xây dựng phương thức đánh giá sau dự án đường 26 2.2.1 Kế hoạch đánh giá sau dự án 26 2.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá sau dự án ... tiết Hình 2.3 (1) - 19 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH (PCM-FASID) VÀO ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM CÓ TÍCH HỢP PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN ... gian đánh giá chu trình dự án Loại đánh giá Thời gian Đối tượng dự án Đánh giá đầu kỳ Trước phê duyệt vốn Tất dự án Đánh giá kỳ năm sau tiến hành dự án Một số dự án điển hình Đánh giá sau dự án...
 • 136
 • 452
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long
... kiện đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Để góp phần giải nội dung trên, thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long ... NGHIỆP HÀ NỘI - NGÔ TIỀN GIANG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG THÁI ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRUNG TÍNH ÍT CHUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: ... số hình động thái hình thành suất số trồng (lúa, ngô, đậu tương) đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long; - Ứng dụng hình động thái hình thành suất trồng để đánh giá xác định công thức...
 • 182
 • 469
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếnghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuocnghiên cứu ứng dụng mô hình 4 bước phân tích dự báo nhu cầu đi lại trong quy hoạch giao thôngnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kôket qua ung dung mo hinh nam mike 11 mo phong va du bao dong chay song da den ho hoa binhket qua ung dung mo hinh nam va mike 11 mo phong va du bao dong chay song gam den ho thac batóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumnghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfnghiên cứu xây dựng mô hình trồng rừng hỗn loài bằng các loài cây lá rộng bản địa trên đất rừng thoái hóa các tỉnh phía bắcnghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhnghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây trám đen ghépứng dụng mô hình just in time vào hoạt động quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp dệt may việt namtài liệu luận vănnghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ pptxnghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất caonghien cứu xay dựng mô hình trông hạt tiêubao cao tai chinh rieng nam 2014 truoc kiem toanCông văn giải trình KQSXKD quý III và 9 tháng năm 2016 .7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 20119. Bao cao cua Ban TGD trinh Dai hoi12 TT mien nhiem TV BKSChuong trinh DHDCDTN 20175. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,bao cao ban kiem soat 2016The bieu quyet DHCD 2016Giay dang ky tham duGiay uy quyen tham duBáo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,Chuyên đề Tổ hợp và xác suấtChuyên đề Quan hệ song songCBTT Quyet dinh cua HDQT cong ty ngay 22 06 2017Chuyên đề Lượng giác10.Quy che lam viec Dai hoi 201713.Phieu bieu quyet cho co dong khong tham du truc tiep2. Bao cao HDQT 2016