Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC HMS tính toán, dự báo lũ lớn cho sông thu bồn

Nghiên cứu ứng dụng hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hec -HMS tính toán điều chế hệ thống hồ chứa thượng nguồn
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC- HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC- HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC- HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 609
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG
... phía thượng lưu thời điểm t - 50 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỆ THỐNG HỒ CHỨA THƯỢNG NGUỒN SÔNG HỒNG 3.1 SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG Hệ thống hồ chứa mạng lưới sông ... thuyết hình HEC-HMS - Chương Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng -9- CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG ... hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước Hà Nội thời kỳ mùa kiệt Mục đích luận văn Nghiên cứu ứng dụng hình HEC-HMS tính toán điều tiết hồ chứa thượng...
 • 76
 • 509
 • 0

nghiên cứu ứng dụng hình 4 bước phân tích, dự báo nhu cầu đi lại trong quy hoạch giao thông

nghiên cứu ứng dụng mô hình 4 bước phân tích, dự báo nhu cầu đi lại trong quy hoạch giao thông
... II PHÂN TÍCH, DỰ BÁO NHU CẦU ĐI (Travel demand forecast) hình phân tích nhu cầu lại phát triển vào năm 1950 công cụ tiên tiến quy hoạch giao thông Phân tích, dự báo nhu cầu lại sử dụng để ... 2-3 300 5 -4 700 III KẾT LUẬN Việc phân tích, dự báo nhu cầu lại có tầm quan trọng lớn quy hoạch giao thông Nhờ kết hình phân tích, dự báo nói mà nhà quản lý, chuyên gia đưa định quy hoạch đắn ... công tác quy hoạch hệ thống giao thông vận tải CT Các hình phân tích, dự báo nhu cầu lại dễ dàng áp dụng công nghệ tự động hóa phân tích Các hình tích hợp số phần mềm phân tích giao thông...
 • 13
 • 2,924
 • 3

Ứng dụng hình HEC HMS tính toán trên các sông tỉnh quảng trị và bình định

Ứng dụng mô hình HEC HMS tính toán lũ trên các sông tỉnh quảng trị và bình định
... Lưu vực Hỡnh S lu vc Sụng Kone ArcView GIS (a) v HEC- HMS (b) Bảng Bộ thông số hình HEC- HMS Thông số Tổn thất thấm ban đầu Diễn toán sông Trung du ồng Tổn thất thấm ban đầu Chỉ số SCS ... đến vị trí trọng tâm lưu vực Các hệ số L Lc xác định từ chương trình HEC- GEO HMS CP - Hệ số phụ thuộc vào độ dốc khả trữ nước lưu vực, chọn khoảng 0,4 - 0,8 Tính toán dòng chảy ngầm: Dùng đường ... pháp tính toán sử dụng Tính toán tổn thất: theo phương pháp Initial Loss có thông số sau: - fo: Tổn thất thấm ban đầu (mm) - fc: Cường độ thấm ổn định (mm/h) Hai thông số phụ thuộc vào nhân tố...
 • 10
 • 215
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN (PCM-FASID) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN (PCM-FASID) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM
... quản vòng đời dự án xây dựng CSHT đường 19 2.2 Xây dựng phương thức đánh giá sau dự án đường 26 2.2.1 Kế hoạch đánh giá sau dự án 26 2.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá sau dự án ... tiết Hình 2.3 (1) - 19 - CHƯƠNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH (PCM-FASID) VÀO ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM CÓ TÍCH HỢP PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SAU DỰ ÁN ... gian đánh giá chu trình dự án Loại đánh giá Thời gian Đối tượng dự án Đánh giá đầu kỳ Trước phê duyệt vốn Tất dự án Đánh giá kỳ năm sau tiến hành dự án Một số dự án điển hình Đánh giá sau dự án...
 • 136
 • 471
 • 3

Ứng dụng hình Hec- 6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng

Ứng dụng mô hình Hec- 6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng
... thước hạt băng cách cho phép mò thúy lực q trinh \ Ỏ thơ hố lòng sõng 2.1.2 K ứng dụng hạn chê mó hình H EC -6 hình HEC -6 có thê ứng dụng đế: thiết kố mò phone xu bổi xói lòna dẫn trona thòi ... trạm n Bái Q (tlVs) 565 0 17799 28958 39199 í 150 69 570 84402 98 175 3340 51 124 162 650 334 162 78? '62 1^07283 2( 160 866 ‘) í ộ n s ' 0.085 0.125 23 0. 26 37 0.305 Ọ u 0.1 15 0.085 13 ... Nội Mơ hình H EC -6 mò phóng thay đối cua true diện đọc sóim nhũ' sir đụniỊ kết hợp ba mơ hình; m ỏ hình thúV lực mó hình vận chun bùn cát mỏ hình hình thái M hình thủy lực sử dụng đê tính đường...
 • 80
 • 254
 • 0

Xây dựng hình mạng nơ ron dự báo dữ liệu và ứng dụng hình đó trong bài toán dự báo đỉnh sông Trà Khúc tại trạm khí tượng Sơn Giang

Xây dựng mô hình mạng nơ ron dự báo dữ liệu và ứng dụng mô hình đó trong bài toán dự báo đỉnh lũ sông Trà Khúc tại trạm khí tượng Sơn Giang
... xây dựng hình mạng ron dự báo liệu ứng dụng hình toán dự báo đỉnh sông Trà Khúc trạm khí tợng Sơn Giang Những đóng góp luận văn Luận văn trình bày vấn đề lý thuyết mạng ron, mạng ... BP Chơng trình bày bớc xây dựng hình mạng ron dự báo thử nghiệm giải thuật GA - BP việc huấn luyện mạng ron để thực thi toán dự báo đỉnh sông Trà Khúc trạm Sơn Giang Phần kết luận nêu ... niệm mạng ron Chơng đề cập đến vấn đề sau: 1.1 ron sinh học mạng ron sinh học 1.2 ron nhân tạo 1.3 Mạng ron nhân tạo 1.4 Thủ tục học mạng ron 1.5 Phạm vi ứng dụng mạng ron...
 • 75
 • 290
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán phỏng tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế
... quan hình nghiên cứu trước 1.1 Một số hình mưa rào - dòng chảy thông dụng hình hệ thống thủy văn hình vật lý, hình tương tự hay hình toán học hình vật lý bao gồm hình ... hình MIKE FLOOD hình kết hợp chiều MIKE 11 hai chiều MIKE 21 để tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế nên nêu tổng quan ba hình -20- Các hình khác hình MIKE trình ... công trình, sở hạ tầng, làm sập nhiều nhà dân Do vậy, "Nghiên cứu ứng dụng hình toán tràn đồng hệ thống sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế" cần thiết, mối quan tâm nhà quản lý người làm khoa...
 • 117
 • 613
 • 3

Ứng dụng hình Hec-hms dự báo lưu lượng

Ứng dụng mô hình Hec-hms dự báo lưu lượng lũ
... luận : hình thủy văn HEC-HMS tính toán cho Hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia cho kết sát với thực tế, sử dụng tính toán đặc trưng công tác dự báo tác nghiệp Thời gian dự kiến sử dụng hình ... Biểu thị lưu lượng giảm theo quy luật hàm mũ bắt đầu nhánh xuống đường trình lưu lượng K: Hằng số kinh nghiệm cho đặc tính lưu vực 2.1.4 hình truyền sông: Cơ sở lý thuyết diễn toán sông: ...  i 2.1.2 hình tính lưu lượng dòng chảy mặt a Khái niệm đường trình đơn vị Đường đơn vị đường trình Q-t xảy lượng mưa hiệu đơn vị phân bố lưu vực khoảng thời gian mưa hiệu dụng Phương...
 • 5
 • 705
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long
... kiện đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Để góp phần giải nội dung trên, thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long ... NGHIỆP HÀ NỘI - NGÔ TIỀN GIANG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG THÁI ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRUNG TÍNH ÍT CHUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: ... số hình động thái hình thành suất số trồng (lúa, ngô, đậu tương) đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long; - Ứng dụng hình động thái hình thành suất trồng để đánh giá xác định công thức...
 • 182
 • 498
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng hình toán mike 11 phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai
... NG D NG MÔ HÌNH TOÁN MIKE 11 MÔ PH NG ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C SÔNG Đ NG NAI ĐO N CH Y QUA THÀNH PH 5.1 T NG QUAN V BIÊN HÒA MÔ HÌNH CH T LƯ NG NƯ C MIKE 11 5.1.1 Khái ni m hình MIKE 11 bao ... hình toán Mike 11 Chương 5: ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c sông Đ ng Nai ño n ch y qua thành ph Biên Hòa 6 Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ CH TT LƯ NG NƯ C Gi a môi ... vi c phát tri n dân sinh, kinh t , du l ch vùng M c tiêu nghiên c u Nghiên c u ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c vùng h lưu sông Đ ng Nai ño n qua thành ph Biên Hoà...
 • 26
 • 561
 • 1

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở việt nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa ở việt nam
... nghiệm thực hình khí hậu khu vực RegCM phiên hệ thống hình kết hợp CAM-SOM hai công cụ sẽđược ứng dụng để dự báo hạn mùa cho khu vực Việt Nam 2.1 Sơ lược hình khí hậu khu vực RegCM3 ... với số liệu quan trắc, quy lưới vàđiểm trạm Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để cụ thể hóa toán nghiên cứu khả ứng dụng hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa Việt Nam khu n khổ luận văn này, chương ... khu vực ãđược thử nghiệm cho khu vực Việt Nam Từđó, tác giả nhận thấy việc hướng đến nghiên cứu khả ứng dụng hình khí hậu khu vực vào toán dự báo hạnmùaở Việt Nam hướngđi cóý nghĩa cần thiết...
 • 21
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông hương tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu ứng dụng mô hình hechms tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông hồngnghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuocnghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông krông pô kôứng dụng mô hình thủy lực tính toán ngập lụt khu vực nghiên cứuứng dụng mô hình capm đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ronghien cuu ung dung mot so bai tap nham tuyen chon van dong vien cho doi tuyen bong daứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngnghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núinghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhnghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây trám đen ghéptóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumtài liệu luận vănnghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ pptxnghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất caonghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây