Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EAIRMS

Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ13CDIC trong mẫu nước ngầm trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EAIRMS
... kỹ thuật đồng vị bền Do vậy, Bước đầu xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị δ 13CDIC mẫu nước ngầm khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS” có ý nghĩa khoa học thực tế Hơn nữa, nước ta, thực ... tỷ số đồng vị, tài liệu xử lý mẫu cho phương pháp tỷ số đồng vị, tài liệu kỹ thuật về thiết bị phân tích tỷ số đồng vị bền Phương pháp thực nghiệm: Phương pháp phân tích khối phổ tỷ số đồng vị ... pháp đồng vị δ 13C tình hình sử dụng tỷ số đồng vị δ13C để nghiên cứu xác định nguồn gốc ô nhiễm môi trường − Xây dựng quy trình phân tích + Quy trình xử lý mẫu phân tích δ13CDIC mẫu nước ngầm: kết...
 • 38
 • 208
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT POLYCLOBIPHENYL (PCBs) TRONG DẦU BIẾN THẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GCMS TRONG DẦU BIẾN THẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM PCBs.
... tài: - Xây dựng phương pháp phân tích PCBs dầu biến Tà ĐẶT VẤN ĐỀ Vũ ng - Khảo sát tối ưu hóa thông số phương pháp, thiết bị phân tích - Ứng dụng quy trình phân tích tối ưu để khảo sát ô nhiễm ... diện tích peak hợp chất PCB Tà 50 51 Hình 3.15 Sắc ký đồ phân tích mẫu PCB-1104 theo quy trình phân tích 52 Hình 3.16 Quy trình phân tích hợp chất PCBs mẫu dầu biến 53 Vũ ng Hình 3.14 Quy trình phân ... hành nghiên cứu thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hợp chất Polyclobiphenyl (PCBs) dầu biến khảo sát ô nhiễm PCBs dầu biến ng phương pháp GC/MS”, sử dụng đề tài làm báo cáo tốt...
 • 88
 • 2,621
 • 15

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trênsở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay
... nước, giúp quan chức trình giám sát chất lượng môi trường Do em chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách ... phân tích số anion quan trọng môi trường nước 42 KẾT LUẬN Qua sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, với mục đích Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số anion quan trọng môi trường nước sở sử ... anion Việc nghiên cứu, phát triển quy trình phân tích anion mẫu nước mặt ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay cho phép phân tích đồng thời anion có...
 • 65
 • 211
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số tạp chất alkaloid có mặt trong mẫu heroin bằng sắc ký khí và điện di mao quản ( CE )

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số tạp chất alkaloid có mặt trong mẫu heroin bằng sắc ký khí và điện di mao quản ( CE )
... nghiệp: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích số tạp chất alkaloid mặt mẫu heroin sắc khí điện di mao quản (CE) ” nhằm mục tiêu: - Xây dựng phương pháp triển khai kỹ thuật sắc khí mao quản ... - Điện di mao quản thường : CE - Điện di mao quản vùng : CZE - Điện di mao quản điện động học micelle ; MEKC - Điện di mao quản loại gel : CGE - Điện di mao quản hội tụ đẳng điện : CIEFL - Điện ... phân tích hoá lý đại ứng dụng nhiều qui trình định lượng tạp chất mẫu Heroin - Kĩ thuật điện di mao quản - CE [6 ], [7]: Được tiến hành với hai loại: Điện di mao quản vùng (CZE) điện di mao quản...
 • 49
 • 376
 • 0

xây dựng quy trình phân tích hoạt độ 238u, 232th, 40k của mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế gamma gmx 35p470

xây dựng quy trình phân tích hoạt độ 238u, 232th, 40k của mẫu môi trường đất trên hệ phổ kế gamma gmx 35p470
... phân tích hoạt độ mẫu đất BC-20 76 Bảng 3.8 Kết phân tích hoạt độ 238U, 232Th, 40K mẫu BC-20 77 Bảng 3.9 Bảng kết hoạt độ 238U, 232Th, 40K mẫu môi trường đất (Bq/kg) hệ phổ kế gamma GMX- 35P470 ... dò GMX- 35P470 nguồn Marinelli 59 3.3 Quy trình phân tích hoạt độ cụ thể hệ phổ kế GMX- 35P470 61 3.3.1 Quy trình phân tích mẫu đất 62 3.3.2 Kết phân tích hoạt độ 238U, 232Th, ... phùng xảy mẫu Các ứng đánh giá hiệu chỉnh phần mềm Angle Xác định MDA, MDC mẫu môi trường phân tích hoạt độ số mẫu đất sau xây dựng quy trình phân tích hoạt độ trường đất hệ phổ kế gamma GMX- 35P470...
 • 120
 • 173
 • 0

Nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng pb, cd, zn trong mẫu nước sông bằng phương pháp von ampe hòa tan sử dụng điện cực glassic cacbon phủ màng bitmut

Nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng pb, cd, zn trong mẫu nước sông bằng phương pháp von ampe hòa tan sử dụng điện cực glassic cacbon phủ màng bitmut
... cacbon phủ màng bitmut ứng dụng để phân tích hàm lượng ion mẫu nước sông nên em chọn đề tài Nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng Pb, Cd, Zn mẫu nước sông phương pháp Von- ampe hòa tan sử dụng KHÓA ... sâu nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại nặng nguồn nước sông Với mong muốn nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng Pb, Cd, Zn phương pháp Von- ampe hòa tan sử dụng điện cực glassic cacbon phủ ... thường sử dụng phương pháp von- ampe hòa tan I.5 Tình hình sử dụng phương pháp Von- ampe hòa tan để phân tích lượng vết kim loại nặng I.5.1 Nước Ở Thụy Sỹ phương pháp von- ampe hòa tan công nhận phương...
 • 57
 • 327
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin và bước đầu đánh giá sự tồn dư của anilin trong nước thải bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
... thải phương pháp sắc lỏng hiệu cao II Mục đích nghiên cứu Tìm quy trình phân tích tối ưu cho trình xác định hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng Từ bước đầu phân tích hàm lượng anilin ... tiêu xác định điều kiện tối ưu để xây dựng quy trình phân tích hàm lượng anilin phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) bước đầu ứng dụng phân tích anilin nước thải Trong khóa luận này, nội dung ... việc phân tích định tính định lượng anilin hệ thống sắc lỏng hiệu cao Xây dựng đường chuẩn kiểm tra tính thích hợp hệ thống sắc cho trình phân tích anilin  Ứng dụng phân tích, đánh giá hàm...
 • 69
 • 381
 • 0

Bước đầu xây dựng quy trình PCR nhằm phát hiện thành phần động vật trong thực phẩm chay dựa trên vùng 16S rDNA ty thể

Bước đầu xây dựng quy trình PCR nhằm phát hiện thành phần động vật trong thực phẩm chay dựa trên vùng 16S rDNA ty thể
... bao gồm xây dựng quy trình phát thành phần có nguồn gốc từ động vật thực phẩm chay bước đầu quy trình kiểm tra tính chay mẫu thực phẩm chay thu nhận thực tế Vật liệu phương pháp nghiên cứu Vật liệu ... thực nghiệm khuếch đại đoạn trình tự đích 16S rDNA nhằm phát thành phần động vật diện thực phẩm chay Kết thực nghiệm mẫu thực tế Sau xây dựng quy trình thực nghiệm, bước đầu tiến hành thử nghiệm ... trình DNA đích thành phần có nguồn gốc từ động vật Một số trình tự đích sử dụng gen Cytochrome b gen ty thể[ 5][6], 12S rDNA ty thể [7][8], 16S rDNA ty thể [9][10]… Trong nghiên cứu này, 16S rDNA...
 • 8
 • 152
 • 3

Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ

Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ
... sở cho việc xây dựng kiểu nhân hoàn chỉnh thỏ, góp phần ứng dụng cho nghiên cứu sau 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu Xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào bạch cầu máu thỏ 1.2.2 Yêu ... trƣng cho tế bào thể đa bội Số NST đƣợc tăng lên theo bội số n khởi nguyên 6 2.2.4 Cấu trúc nhiễm sắc thể 2.2.4.1 Cấu trúc hiển vi nhiễm sắc thể a) Nhiễm sắc thể thƣờng nhiễm sắc thể giới tính ... cầu thực tế, đƣợc phân công Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Trƣờng Đại Học Nông Lâm với giúp đỡ Khoa Chăn Nuôi Thú Y, thực đề tài “Bƣớc đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào máu thỏ , để...
 • 52
 • 587
 • 2

Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ

Bước đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏ
... sở cho việc xây dựng kiểu nhân hoàn chỉnh thỏ, góp phần ứng dụng cho nghiên cứu sau 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu Xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào bạch cầu máu thỏ 1.2.2 Yêu ... trƣng cho tế bào thể đa bội Số NST đƣợc tăng lên theo bội số n khởi nguyên 6 2.2.4 Cấu trúc nhiễm sắc thể 2.2.4.1 Cấu trúc hiển vi nhiễm sắc thể a) Nhiễm sắc thể thƣờng nhiễm sắc thể giới tính ... cầu thực tế, đƣợc phân công Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Trƣờng Đại Học Nông Lâm với giúp đỡ Khoa Chăn Nuôi Thú Y, thực đề tài “Bƣớc đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào máu thỏ , để...
 • 52
 • 410
 • 1

Mở đầu đề tài Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Mở đầu đề tài Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... đề tài Bước đầu xây dựng quy trình chuyển gen gus vào giống đậu tương ĐT26 thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens ♦ Mục đích yêu cầu đề tài: - Mục đích: Xây dựng quy trình công nghệ chuyển ... quy trình công nghệ chuyển gen gus có hiệu để từ áp dụng chuyển gen khác gen kháng hạn, gen kháng sâu bệnh, gen kháng thuốc diệt cỏ,… nhằm cải tạo giống đậu tương Vi t Nam - Yêu cầu: Trong khuôn ... hưởng phương pháp gây tổn thương nốt mầm đến hiệu biến nạp • Xây dựng quy trình tái sinh đậu tương chuyển gen • Phân tích chuyển gen T0 ...
 • 3
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chương trình phân tích và kiểm tra độ an toàn của websitexây dựng chương trình phân tích và độ an toàn bảo mặt web môn an ninh mạngbƣớc đầu xây dựng quy trình nhuộm nhiễm sắc thể trên tế bào máu thỏbước 3 xây dựng quy trình tập hợp dữ liệu để đánh giá kết quả hoạt độngnội dung quy trình phân tíchxây dựng chương trình phân tích công việc cho giảng viênxây dựng qui trình phân tích sắtxay dung quy trinh bao duong sua chua dong co dieseltieu luan trinh bay quy trinh phan tich ot so chi tieu vi sinh vay sau day trong mau kem co trong sua voi cac chi tieu nhu tong coliform ecoli chịu nhiệt doxnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinatekết quả nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất hạt actisô ở sa pa trong 2 năm 1997 1999xây dựng quy trình quản lý các hoạt động gắn với từng tiêu chuẩn tiêu chí từng hoạt độngxây dựng mô hình phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng việt namtrình nghiên cứu xây dựng chương trình phần mềm xác định đồng thời các cấu tửnghiên cứu quy trình phân tích một số thông số trong nước thảitìm hiểu nghiên cứu các quy trình phân tích một số thông số môi trườngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả