Tóm tắt luận văn: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB
... chất lượng dịch vụ dịch vụ web, thuộc tính chất lượng dịch vụ, phương pháp cung cấp chất lượng dịch vụ Vấn đề đám phán dịch vụ web, chính sách đàm phán, giao thức đàm phán, thông điệp đàm phán ... trợ đàm phán viết tắt NSS kiến trúc dịch vụ web cho phép trao đổi thông điệp đàm phán nhà cung cấp dịch vụ nhà yêu cầu dịch vụ với dịch vụ đàm phán thứ ba Các dịch vụ đàm phán thường dịch vụ web, ... hàm dịch vụ phi chức Trong nội dung luận văn thực tổng hợp hàm dịch phi chức để tạo dịch tổng hợp Cụ thể xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ web, kết khung đàm phán tạo dịch...
 • 22
 • 341
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: XÂY DỰNG KHUNG ĐÀM PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB
... PHÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB Chương trình bày việc xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web Mục tiêu khung đàm phán xác định thông số chất lượng dịch vụ dịch vụ Web ... phức tạp Trong công nghệ dịch vụ Web, dịch vụ Web xây dựng cách sử dụng dịch vụ Web tồn Dịch vụ Web gọi dịch vụ Web kết hợp Các dịch vụ Web có sẵn dịch vụ Web thành phần Dịch vụ Web kết hợp không ... cho dịch vụ Web [17] 2.1.1 Các thuộc tính chất lượng dịch vụ Các yêu cầu chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web chủ yếu đề cập đến khía cạnh chất lượng dịch vụ Web Chất lượng dịch vụ dịch vụ Web...
 • 82
 • 411
 • 0

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ web

Xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ web
... PHÁN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ WEB Chương trình bày việc xây dựng khung đàm phán chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web Mục tiêu khung đàm phán xác định thông số chất lượng dịch vụ dịch vụ Web ... cầu chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web Ở mục 2.1.1 mô tả chi tiết yêu cầu chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web [17] Các thuộc tính chất lƣợng dịch vụ Các yêu cầu chất lượng dịch vụ cho dịch vụ Web ... dịch vụ Web, dịch vụ Web xây dựng cách sử dụng dịch vụ Web tồn Dịch vụ Web gọi dịch vụ Web kết hợp Các dịch vụ Web có sẵn dịch vụ Web thành phần Dịch vụ Web kết hợp không phụ thuộc vào chức dịch...
 • 86
 • 75
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN BẢN ĐỒ GOOGLE MAP

TÓM TẮT LUẬN VĂN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN BẢN ĐỒ GOOGLE MAP
... cách, đường Dữ liệu hệ thống lấy từ hệ thống trích rút thông tin bất động sản nhóm tác giả Phạm Vi Liên, Phạm Bảo Sơn Kết trích rút thông tin file văn gắn nhãn, xây dựng hệ thống để đưa liệu gắn ... thiệu đồ Google Map Chương 3, luận văn phân tích, thiết kế cài đặt toán Chương 4, kết luận hướng phát triển TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu toán Hầu hết trang tin bất động sản đăng tin dạng văn bản, ... dụng đồ trực tuyến Google Map để hiển thị tin bất động sản Trước hết cho phép người dùng xem thông tin tin bất động sản dạng trực quan Bên cạnh đó, người dùng tìm kiếm theo tiêu chí đặc thù đồ...
 • 37
 • 355
 • 0

tóm tắt luận văn Xây dựng chiến lược phát triển trường đại học đông á đến năm 2020

tóm tắt luận văn Xây dựng chiến lược phát triển trường đại học đông á đến năm 2020
... tạo đề 10 Chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại Ngữ, Chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội, tháng năm 2010 Nội ... bên phát triển đến năm 2020 12 Luận án, Hoạch định chiến lược phát triển trường Đại học Tiền Giang đến năm 2015, Lê Hồng Phượng, Hồ Chí Minh, 2009 Luận án nghiên cứu định hướng, xây dựng chiến lược ... 17 tháng 04 năm 2009, Hà Nội 19 Trường Đại học Đông Á , Báo cáo tổng kết, Đà Nẵng, tháng 12 năm 2012 20 Trường Đại học Ngoại Ngữ (2010), Chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại Ng Đại học Quốc...
 • 11
 • 469
 • 3

tóm tắt luận văn Xây dựng mô hình tính toán của bài toán điều khiển nhiệt độ

tóm tắt luận văn Xây dựng mô hình tính toán của bài toán điều khiển nhiệt độ
... vào toán kỹ thuật cụ thể ta sử dụng yêu cầu công nghệ khác CHƯƠNG II XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 2.1 Xây dựng hình toán học cho đối tượng điều khiển Xây dựng ... dựng hình ính toán biết vỏ tìm lõi Ta xây dựng hình hai phương pháp phương pháp số xây dựng hình phương pháp hình hàm truyền Phương pháp xây dựng hình toán để tính toán nhiệt độ ... Kết thiết kế điều khiển mờ để điều khiển nhiệt độ cho lớp lớp phôi chia thành lớp Hình 3.18 hình với điều khiển PID Hình 3.19 Kết với điều khiển mờ động 27 CHƯƠNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN...
 • 30
 • 136
 • 0

tóm tắt luận văn xây dựng mô hình toán HỆ THỐNG BALL&BAEM.PDF

tóm tắt luận văn xây dựng mô hình toán HỆ THỐNG BALL&BAEM.PDF
... kết thực nghiệm có tác động nhiễu hệ thống Kết luận chƣơng Đê xây dựng hình hệ thống “ Ball and Beam”, nghiên cứu vấn đề sau : - Tìm hiểu hình Bóng có, tìm hiểu nguyên lý cân - Tính toán ... Sơ đồ kết nối hình hệ thống B&B * Sơ đồ cấu trúc hệ thống: Động Bộ điều khiển sử dụng mạch KĐTT Ball and Beam Vị trí Sensor Hình 1.4 : Sơ đồ cấu trúc hệ thống * Sơ đồ kết nối hệ thống điều khiển ... thái hệ thống K: véctơ thu dựa tiêu chuẩn tối ưu hóa hình hệ thống A,B: ma trận trạng thái đối tượng điều khiển Một hệ phản hồi trạng thái tả hình 2.1[12] Các trạng thái bên hệ thống...
 • 30
 • 66
 • 0

Tóm tắt luận văn xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kỹ năng quan sát trong dạy học hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh THPT

Tóm tắt luận văn xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kỹ năng quan sát trong dạy học hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh THPT
... triển cho học sinh  Tìm hiểu thực trạng sử dụng BTHH để rèn kỹ quan sát nhằm phát triển cho HS Tất vấn đề sở để xây dựng sử dụng hệ thống tập để rèn luyện kỹ quan sát dạy học hóa học nhằm ... tập để rèn kỹ quan sát  Tuyển chọn tập Xây dựng hệ thống tập 2.4 Xây dựng hệ thống tập để rèn luyện kỹ quan sát chƣơng trình lớp 12 phần vô Trong phần này, xây dựng 83 tập để rèn kỹ quan sát ... kỹ quan sát phát triển sáng tạo cho học sinh Hệ thống tập hóa vô lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ quan sát phát triển sáng tạo cho học sinh Sử dụng hệ thống tập dạy học phần hóa vô (lớp 12 bản) nhằm...
 • 26
 • 96
 • 0

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬTNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN HOÀ ĐỒNG bộ hệ THỐNG PHÁT điện sức GIÓ sử DỤNG máy điện ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH hóa CHÍNH xác

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬTNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN HOÀ ĐỒNG bộ hệ THỐNG PHÁT điện sức GIÓ sử DỤNG máy điện ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH hóa CHÍNH xác
... chât lượng điều khiển hòa đồng hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng nam châm vĩnh cửu phương pháp tuyến tính hóa xác" Đối tượng nghiên cứu Hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện ... máy điện đồng nam châm vĩnh cửu -bộ nghịch lưu hòa lưới Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng hệ thống máy phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện đồng nam châm vĩnh cửu sở tổng hợp điều khiển ... tính ổn định hệ thống độ xác điều khiển 2.4 ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HOÁ CHÍNH XÁC 2.4.1 Giới thiệu phương pháp điều khiển Hiện phương diện lý thuyết có nhiều phương pháp...
 • 28
 • 222
 • 0

LUẬN VĂN: Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới potx

LUẬN VĂN: Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên đô thị của thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới potx
... lượng, hiệu xây dựng MTVH để hình thành nhân cách cho niên đô thị thành phố Đà Nẵng tình hình Chương Nhận thức chung vấn đề xây dựng môi trường văn hóa để góp phần hình thành nhân cách người Việt ... chọn vấn đề: "Xây dựng MTVH góp phần hình thành nhân cách cho niên đô thị thành phố Đà Nẵng tình hình mới" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Với mong muốn không góp phần bổ sung mặt lý luận, mà trực ... chung vấn đề xây dựng MTVH để góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam giai đoạn cách mạng Chương 2: Thực trạng MTVH thành phố Đà Nẵng tác động việc hình thành nhân cách cho niên đô thị Chương...
 • 20
 • 200
 • 0

tóm tắt luận án xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm thị nại, tỉnh bình định

tóm tắt luận án xây dựng các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm thị nại, tỉnh bình định
... trường nguồn lợi thủy sản Công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại Phân tích, đánh giá Đề xuất giải pháp bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại Phân vùng khai thác thủy sản ... 3.5 Các giải pháp bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại 3.5.1 Xây dựng Quy chế quản lý khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nội dung quy chế Quản lý khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ... 2.3.5 Xây dựng giải pháp bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại 2.3.5.1 Phân vùng khai thác đầm Thị Nại Sử dụng kết nghiên cứu luận án, tài liệu có liên quan đến nguồn lợi thủy sản đầm Thị...
 • 29
 • 1,022
 • 2

tóm tắt luận án xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p

tóm tắt luận án xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học p
... ph p quan trọng để phát triển lực, đặc biệt lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo cho HS Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài nghiên cứu : "Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát triển lực phát giải ... NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 1.4.1 Phương ph p đàm thoại phát 1.4.2 Dạy học phát giải vấn đề 1.4.3 Phương tiện trực quan dạy học hóa học 1.4.4 Bài t p hoá học dạy học 1.5 BÀI TOÁN NHẬN THỨC ... công thức mới, thức hay phương ph p giải toán, Phát Phát triển lực Phát triển lực Chưa đặt nặng yêu cầu triển người đặc biệt phát giải phát triển lực năng lực phát vấn đề chung mà chủ yếu phát lực...
 • 27
 • 320
 • 0

tóm tắt luận án xây dựng lòng trung thành của du khách đối với du lịch biển việt nam

tóm tắt luận án xây dựng lòng trung thành của du khách đối với du lịch biển việt nam
... marketing phù hợp nhằm xây dựng lòng trung thành du khách du lịch biển Việt Nam nói riêng hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung 1.8 Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án bao gồm năm chương ... thế, xây dựng lòng trung thành du khách du lịch biển bối cảnh cạnh tranh yêu cầu cấp thiết Thông qua trình phân tích đánh giá, luận án làm rõ yếu tố định lòng trung thành du khách điểm đến du lịch ... nghị ngành du lịch địa phương bốn kiến nghị quản lý du lịch cấp Trung ương nhằm xây dựng lòng trung thành du khách du lịch biển đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững du lịch biển Việt Nam 24 ...
 • 12
 • 393
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãitóm tắt luận vănluận văn xây dựngtóm tắt luận văn thạc sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn tiến sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kế toántóm tắt luận văn thạc sĩ công nghệ thực phẩmtóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàngtóm tắt luận văn kinh tế phát triểntóm tắt luận văn thạc sĩ tài chínhtóm tắt luận văn thạc sĩ knh tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học