Ứng dụng mô hình mike nam khôi phục dòng chảy thời kỳ không quan trắc trên lưu vực sông hương

Ứng dụng hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì

Ứng dụng mô hình mike 11 xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp duy trì
... hỡnh MIKE 11 .71 3.1.2 Cỏc ng dng ca mụ hỡnh MIKE 11 71 3.1.3 ng dng mụ hỡnh MIKE 11 ti Vit Nam 72 3.2 NG DNG Mễ HèNH MIKE 11 Mễ PHNG DềNG CHY KIT LU VC SễNG VU GIA - THU BN ... khụng ng u gia cỏc vựng Mt li sụng cỏc vựng nh sau: - Thng ngun sụng Thu Bn: 0.40 km/km2 - Thng ngun sụng Vu Gia: 0.33 km/km2 - Vựng h du sụng Thu Bn: 0.60 km/km2 H thng sụng Vu Gia - Thu Bn bao ... 500 km2 Ti Giao Thu hai sụng Vu Gia v Thu Bn cú s trao i nc qua sụng Qung Hu Cỏch Giao thu 16km v phớa h lu l sụng Vnh in chuyn mt phn nc sụng Thu Bn sang nhỏnh sụng Vu Gia Sụng Vu Gia cú sụng...
 • 112
 • 252
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Ứng dụng hình MIKE-NAM diễn toán quá trình lũ đến các hồ chứa sông Ba " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sử dụng thông số thu để tính toán cho trận khác có khả dự báo cho lưu vực sông Ba 3.3 Diễn toán lưu lượng đến hồ chứa sông Ba hạ Sau kiểm định hiệu chỉnh hình, tiến hành diễn toán ... tối ưu hóa trình dòng chảy đến hồ chứa sông Ba hình MIKE – NAM Hình Đường trình lưu lượng thực đo tính toán tháng 10/1992 Đỉnh (m3/s) 3.1 Hiệu chỉnh hình Dữ liệu đầu vào hình hiệu ... 15-Nov Hình Quá trình nhập vào hạ lưu (c) vào hồ Sông Hinh (d) tháng 12/1988 Giá trị lưu lượng lớn hô chứa sông Ba tính theo công thức chuyển đổi hình chênh lệch 3.4 Diễn toán lưu lượng đến...
 • 6
 • 253
 • 2

ỨNG DỤNG HÌNH ROMS NGHIÊN cứu TRƯỜNG DÒNG CHẢY KHU vực BIỂN cà MAU

ỨNG DỤNG mô HÌNH ROMS NGHIÊN cứu TRƯỜNG DÒNG CHẢY KHU vực BIỂN cà MAU
... nhớt khu ch tán rối; Fu, Fv, FS, FT thành phần ngoại lực nguồn Kết dòng chảy tính toán từ hình ROMS cho khu vực Biển Mau Nghiên cứu sử dụng hình ROMS tính toán dòng chảy cho khu vực Biển ... chảy Để hiểu rõ vai trò dòng triều dòng gió dòng chảy tổng hợp khu vực Biển Mau, tác giả phân tích dòng chảy tính toán từ hình ROMS hai điểm đại diện cho dòng chảy bờ Đông bờ Tây tỉnh ... nhiệt độ Kết tính toán dòng chảy từ hình ROMS cho khu vực biển Mau đưa vào tháng tháng 12/2000 đại diện cho hai mùa năm Tập 2: Thủy văn - Tài nguyên nước, Biển, Môi trường 265 Hội thảo khoa...
 • 6
 • 159
 • 0

Ứng dụng hình sober 1dflow tính toán dòng chảy cạn lưu vực sông đáy tính đến trạm thủy văn ba thá

Ứng dụng mô hình sober  1dflow tính toán dòng chảy cạn lưu vực sông đáy tính đến trạm thủy văn ba thá
... trình thủy lợithủy điện lên dòng chảy lưu vực sông Đáy Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài: Đề tài nghiên cứu ứng dụng hình toán nhằm thực dòng chảy lũ cho lưu vực sông Đáy tính đến trạm Ba Thá ... khai thác tài nguyên nước lưu vực sông Đáy hiệu cần xác định thay đổi dòng chảy hạ lưu sông Đáy. Bài báo trình bày kết ứng dụng công cụ hình thủy văn SOBEK – 1DFLOW bước đầu dòng chảy cạn` ... Chương Đặc điểm tự nhiên lưu vực sông Đáy - Chương Tổng quan tình hình Tài nguyên nước lưu vực sông Đáy - Chương Ứng dụng hình SOBEk 1D FLOW tính toán dòng chảy cạn sông Đáy ...
 • 8
 • 108
 • 0

Xây dựng phương án dự báo lũ phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông vu gia thu bồn

Xây dựng phương án dự báo lũ phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông vu gia  thu bồn
... c sông Vu Gia- Thu B n .46 3.2 T ng quan v công tác d báo l l u v c sông Vu Gia- Thu B n 46 3.2.1 Các ph ng pháp d báo l cho l u v c sông Vu Gia- Thu B n .46 3.2.2 Các n i dung d báo ... Vu Gia- Thu B n .53 Hình 3.3 S đ h th ng khu v c th ng l u sông Vu Gia- Thu B n 58 Hình 3.4 S đ tính toán h l u l u v c sông Vu Gia Thu B n 59 Hình 3.5 S đ th y l c h th ng sông Vu Gia ... n đ l u v c sông Vu Gia Thu B n 15 Hình 2.2 H th ng h ch a l n ph n th ng l u l c v c sông Vu Gia - Thu B n 36 Hình 3.1 S đ t ng quát toán d báo l sông Vu Gia- Thu B n 52...
 • 154
 • 158
 • 1

ỨNG DỤNG HÌNH MIKE FLOOD TRONG BÀI TOÁN VỠ ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG MỎ TỈNH VĨNH PHÚC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE FLOOD TRONG BÀI TOÁN VỠ ĐẬP HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG MỎ TỈNH VĨNH PHÚC
... mụ phng chiu - Kt ni MIKEFLOOD Sau xõy dng mng li thy lc MIKE1 1 v MIKE 21 tin hnh kt ni mụ hỡnh MIKEFLOOD cỏc la chn hỡnh thc kt ni c th hin (bng 1) Bng 1: Cỏc liờn kt MIKEFLOOD TT Dng KN Sụng ... nh hng ln n tng th bi toỏn Vỡ th gim thi gian v lng tớnh toỏn cú th kt hp cỏc u im ca c mụ hỡnh v chiu bng cỏch liờn kt mụ hỡnh ny bng mụ hỡnh MIKEFLOOD Mụ hỡnh MIKE FLOOD kt hp gii phng trỡnh ... cp ti vic ng dng mụ hỡnh thy dũng chy NAM v mụ hỡnh thy lc MIKEFLOOD ca DHI an Mch cho bi toỏn v p h ng M Kt qu t c t mụ hỡnh MIKEFLOOD s c s dng xõy dng cỏc bn ngp lt Da vo cỏc bn ngp ny,...
 • 12
 • 199
 • 0

Ứng dụng hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương

Ứng dụng mô hình Mike 11 để xác định mực nước và lưu lượng lũ thiết kế cho các tuyến sông thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương
... Hải Dương 93 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương 94 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Văn Úc - Tỉnh Hải Dương 95 Mực nước thiết kế đê tuyến sông Luộc - Tỉnh Hải Dương ... pháp chỉnh trị cho đoạn sông cách hợp lý Đề tài nghiên cứu: “ Ứng dụng hình Mike1 1 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải Dương ” Giới thiệu ... Văn-Môi Trường 3.Phương pháp tiếp cận Để có sở khoa học giải nội dung toán : “ Ứng dụng hình Mike 11 để xác định mực nước lưu lượng thiết kế cho tuyến sông có đê thuộc địa bàn Thành Phố Hải...
 • 119
 • 693
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp đại học: ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM (Bản Word)

Khóa luận tốt nghiệp đại học: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM (Bản Word)
... luận với đề tài: Ứng dụng hình Mike 11 xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Lam thực để đánh giá quy luật diễn biến theo không gian xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Lam phục vụ quy hoạch ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC Phan Thị Ghi ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM Khóa luận ... Chương ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TÍNH TOÁN XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG LAM 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Về mặt nguyên tắc, để ứng dụng hình phải qua ba bước: Xây dựng hình: từ số liệu đầu vào (hệ thống...
 • 175
 • 2,469
 • 9

ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM (Bản PDF)

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM (Bản PDF)
... luận với đề tài: Ứng dụng hình Mike 11 xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Lam thực để đánh giá quy luật diễn biến theo không gian xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Lam phục vụ quy hoạch ... vào thêm đun có sẵn hình Với mục đích tính toán dự báo xâm nhập mặn hệ thống sông Lam tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, với ưu việt hình MIKE, nghiên cứu sử dụng hình MIKE 11 với đun thủy ... áp dụng hình trình theo kịch cho trước, dự báo cho tương lai 3.2 CHUẨN BỊ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO MÔ HÌNH MIKE 11 Để thiết lập ứng dụng hình MIKE 11 vào tính toán xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông...
 • 175
 • 2,084
 • 1

Slide: ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM

Slide: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG LAM
... 2100) 3 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 VÀO TÍNH TOÁN XÂM NHẬP MẶN Ứng dụng hình vào tính toán xâm nhập mặn theo kịch bản: Đường trình độ mặn lớn dọc sông Cả kịch 3 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 VÀO TÍNH ... 15 16 16.5 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 VÀO TÍNH TOÁN XÂM NHẬP MẶN Ứng dụng hình vào tính toán xâm nhập mặn theo kịch bản: • Kịch kịch bất lợi nhất, mặn xâm nhập sâu vào đất liền (giới hạn 1‰ vào ... vào phỏng, tính toán xâm nhập mặn theo kịch cho trước EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 VÀO TÍNH TOÁN XÂM NHẬP MẶN Xây dựng hình: a) Tài liệu: Để thiết lập ứng dụng hình...
 • 31
 • 2,773
 • 8

Báo cáo khóa luận: Ứng dụng hình MIKE 11 phỏng xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo khóa luận: Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã, tỉnh Thanh Hóa
... thời gian Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Thiết lập hình Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Thiết lập hình Tài liệu địa hình lòng dẫn Tổng ... 30/3/2009 Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Hiệu chỉnh đun AD Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Hiệu chỉnh kiểm định đun AD Hiệu chỉnh Giá ... nguyên thông số hình, tiến hành kiểm định với số liệu từ 20/330/3/2010 Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Ứng dụng hình xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Mã Kết hiệu...
 • 40
 • 2,314
 • 4

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO LŨ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
... 431 sông Thương 138 254 Cầu Sơn 430 656 trường hợp Sử dụng hệ thống khu phân chậm 254 sông Cầu 139 145 461 253 253 Thác Huống 655 sơ đồ tính toán thuỷ lực Hệ thống sông Hồng - Thái bình Hình ... 343 510 494 342 352 Bến Bình 606 509 sông Gùa 250 384 sông Hoàng Long 489 490 491 492 493 249 251 Ba Thá 290 292 294 602 603 604 605 sông Văn úc 381 250 Bá Nha 67 sông Thái Bình 410 385 248 488 ... 26 137 133 Phú Cường 426 Hát Môn Hạ 19 20 698 756 702 sông Cà Lồ 709 710 áy 703 Cống Vân Cốc 65 171 sông Hồng 20 22 23 24 25 Đ ó 757 Ph ong ao Ph Hát Môn Thượng sông Thao 170 19 C 76 g sôn Lập...
 • 124
 • 369
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 VÀ MIKE 21 TRONG PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU TRẮNG- ĐÀ NẴNG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... biên tính toán chất lượng nước sông Cầu Trắng b Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (1 chiều) Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (2 chiều) ... nước theo thời gian dùng để hiệu chỉnh hình 4.1.2 Ứng dụng hình MIKE1 1 & MIKE2 1 chất lượng nước sông Cầu Trắng a Sơ đồ tính toán: - Các thông số sông: Sông dài khoảng 2km, chiều rộng ... chỉnh hình Hình Kết hiệu chỉnh thông số thủy lực cho hình Hình Kết hiệu chỉnh hình chất lượng nước Nhận xét: - So sánh kết thông số chất lượng nước hình chiều chiều Tuyển tập Báo cáo...
 • 6
 • 555
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Ứng dụng hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt và phỏng phương án xây dựng đê cho lưu vực sông Lại Giang" pptx

Tài liệu Báo cáo
... tính toán ngập lụt cho lưu vực sông Lại Giang 2.1 Dữ liệu đầu vào hình: - Biên trên: Là kết khôi phục dòng chảy từ hình NAM nhánh sông An Lão nhánh sông Kim Sơn Hình Sơ đồ kết nối MIKE FLOOD. [3] ... số liệu biên gia nhập khu tính toán bằnh hình NAM số liệu mực nước thực đo trạm Lại Giang (cầu Lại Giang) Tính toán ngập lụt cho vùng hạ lưu lưu Như ta biết, có nhiều cách tiếp cận tính toán ... kích giai đoạn So sánh mực nước thực đo tính toán MIKE 21 trạm Bồng Sơn trận lũ năm 2007 10.000 Tính toán ngập lụt với phương án xây dựng đê 9.000 8.000 H (m) 7.000 2007 MIKE2 1 2007 Thực Đo...
 • 8
 • 617
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình mike 21hướng dẫn sử dụng mô hình mike namứng dụng mô hình mike 3ứng dụng mô hình mikenghien cuu ung dung mo hinh mike 11 mo phong chat luong nuocứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng naiứng dụng mô hình mike basin để phân bổ tài nguyên nước cho lưu vực sông trà khúcứng dụng mô hình mike basin để phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông trà khúcứng dụng mô hình mike flood mô phỏng ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộiáp dụng mô hình mike basin nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông trà khúc tỉnh quảng ngãiứng dụng của hình thái kinh tế xã hội trong thời kỳ quá độứng dụng mô hình thủy văn mike namứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngứng dụng mô hình thủy động lực mike ii phục vụ công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước lưu vực sông hồngung dung mo hinh nam mike 11 mo phong dong chay den ho chua hoa binh thac ba va tuyen quangĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả