SAN PHAM CHUYEN DE chủ đề thu chi trong gia đình

Giáo án Công nghệ 6 chương IV: Thu, chi trong gia đình

Giáo án Công nghệ 6 chương IV: Thu, chi trong gia đình
... gia đình phoản tiền định -Khoản chi tùy thuộc vào mức tiêu dùng gia đình + Gia đình nhiều người ? + Gia đình người ? * Nêu ví dụ hộ gia đình có quy mô khác + Gia đình người + Gia đình người + Gia ... hành gia đình * Giới thiệu mục tiêu Xác định mức a/ Thành phố chi tiêu gia đình cân đối thu chi gia đình -Phân công nhóm xác định mức chi tiêu gia đình thành phố nhóm xác định mức chi tiêu gia đình ... kiến thức thu chi gia đình, xác định mức chi gia đình tháng năm, cân đối thu chi -Về kỹ : Rèn luyện kỹ biết cân đối thu chi gia đình -Về thái độ : Có ý thức giúp đở gia đình tiết kiệm chi tiêu II-CHUẨN...
 • 26
 • 1,766
 • 3

Bài 27: Thực hành - Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình - Giáo án Công nghệ 6 - GV:L.N.Mai:

Bài 27: Thực hành - Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình - Giáo án Công nghệ 6 - GV:L.N.Mai:
... thực hành lần sau TIẾT 67 : THỰC HÀNH BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH (T2) I Mục tiêu Thông qua thực hành, HS: - Nắm vững kiến thức thu, chi gia đình Xác định mức thu chi gia đình tháng, ... đối thu chi ? Thu nhập gia đình III Cân đối thu- chi bao gồm loại ? Chi tiêu gia đình bao gồm khoản ? Thu nhập hộ gia đình thành phố khác thu nhập hộ gia đình nông thôn GV chia lớp thành nhóm ... Để chi tiêu gia - Chi cho nhu cầu vật chất đình bao gồm khoản - Chi cho nhu cầu văn hóa chi tinh thần Dăn dò - Xem lại cách tính tập hôm cho thành thạo vận dụng vào sống - Chuẩn bị nội dung thực...
 • 3
 • 2,423
 • 5

Giáo án Công nghệ lớp 6 - CHƯƠNG IV : THU CHI TRONG GIA ĐÌNH ppt

Giáo án Công nghệ lớp 6 - CHƯƠNG IV : THU CHI TRONG GIA ĐÌNH ppt
... dung : -Tiền lãi bán hàng -Tiền lương -Tiền bán sản phẩm -Tiền phúc lợi -Tiền làm -Tiền thu ng -Tiền lãi tiết kiệm -Tiền bán sản phẩm -Tiền phúc lợi -Tiền lãi tiết kiệm -Thu nhập tiền khoản thu ... nhập gia đình gồm thu nhập tiền thu nhập vật + HS quan sát hình + Thu nhập tiền gia đình em có từ nguồn ? + Gia đình em có làm ? + Hàng tháng gia đình em có khoản thu nguồn ? + HS trả lời -Tiền ... -Chăn nuôi tôm, cá, gà, vịt, lợn, bò -Sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây, tre, đan, may mặc 5/ Hướng dẫn học sinh tự học nhà : -Về nhà học thu c -Chuẩn bị : -Thu nhập loại hộ gia đình Việt Nam -Biện...
 • 6
 • 295
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 - THỰC HÀNH BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG VỀ THU CHI TRONG GIA ĐÌNH pptx

Giáo án Công nghệ lớp 6 - THỰC HÀNH BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG VỀ THU CHI TRONG GIA ĐÌNH pptx
... mức thu đình tháng nhập gia đình thành phố -2 nhóm xác định mức thu nhập gia đình nông thôn +Nông thôn -Gia đình em có người -Gia đình làm chủ yếu, làm thêm -Một năm thu hoạch Em tính tổng thu ... THỰC HÀNH ( tt ) I-MỤC TIÊU : -Về kiến thức : Thông qua thực hành HS nắm vững kiến thức thu chi gia đình, xác định mức chi gia đình tháng năm, cân đối thu chi -Về kỹ : Rèn luyện ... thiệu thực hành, phổ biến I -Thực theo quy trình KH thực hành a/ Xác định mức thu nhập gia -Phân nhóm : Chia lớp thành nhóm, đình ngồi theo khu vực +Thành phố * Giới thiệu mục tiêu Xác định -Gia đình...
 • 6
 • 1,304
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG VỀ THU CHI TRONG GIA ĐÌNH docx

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : BÀI TẬP VỀ TÌNH HUỐNG VỀ THU CHI TRONG GIA ĐÌNH docx
... ? gia đình nông thôn tiến Anh, chị em làm ? hành cân đối thu chi Em tính tổng thu nhập -Phân công nhóm xác định mức gia đình tháng thu nhập gia đình thành phố -2 nhóm xác định mức thu nhập gia ... : Chia lớp thành gia đình nhóm, ngồi theo khu vực +Thành phố * Giới thiệu mục tiêu Xác -Gia đình em có người định mức thu nhập gia đình Cha mẹ, ông bà có mức lương thành phố tháng Một năm tháng ... thu nhập gia đình nông thôn +Nông thôn -Gia đình em có người -Gia đình làm chủ yếu, làm Em tính tổng thu nhập thêm -Một năm thu hoạch tiền gia đình em năm * Mỗi HS làm theo hướng dẫn giáo viên *...
 • 4
 • 799
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : THU CHI TRONG GIA ĐÌNH ppsx

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : THU CHI TRONG GIA ĐÌNH ppsx
... mà họ có thu nhập tiền vật + Thu nhập gia đình ? I -Thu nhập gia đình ? + HS trả lời + Gia đình có loại thu nhập ? + HS trả lời Là tổng khoản thu tiền vật lao * Sự khác thu nhập gia đình động ... thủ công mỹ nghệ mây, tre, đan, may mặc 5/ Hướng dẫn học sinh tự học nhà : -Về nhà học thu c -Chuẩn bị : -Thu nhập loại hộ gia đình Việt Nam -Biện pháp tăng thu nhập gia đình V-RÚT KINH NGHIỆM : ... giúp đở gia đình * Thu nhập gia đình hình thành từ nguồn khác * GV hướng dẫn HS xem hình 4-1 4-2 trang 124, 125 SGK Thu nhập gia đình gồm thu nhập tiền thu nhập vật + HS quan sát hình + Thu nhập...
 • 7
 • 385
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH THU CHI TRONG GIA ĐÌNH( tt ) pot

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH THU CHI TRONG GIA ĐÌNH( tt ) pot
... chức : Kiểm diện HS 2/ Kiểm tra cũ : Không 3/ Giảng : HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS * GV giới thiệu thực hành, phổ biến KH thực hành * Giới thiệu mục tiêu Xác định mức chi tiêu gia đình cân đối thu chi gia ... -Phân công nhóm xác định mức chi tiêu gia đình thành phố nhóm xác định mức chi tiêu gia đình nông thôn +Gia đình em chi cho ăn, mặc, ở, mua gạo, thịt, mua quần áo, giày, dép, NỘI DUNG BÀI HỌC ... : III-Cân đối thu chi -GV tổ chức cho HS tự đánh giá -HS khác nhận xét, bổ sung -GV đánh giá kết tính toán 5/ Hướng dẫn HS tự học nhà : -Về nhà xem lại -Chuẩn bị -Xác định mức chi tiêu của gia...
 • 4
 • 360
 • 0

bài giảng công nghệ 6 bài 27 thực hành - bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

bài giảng công nghệ 6 bài 27 thực hành - bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình
... tinh thần viên gia đình từ nguồn thu nhập họ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH Khái niệm thu nhập gia đình Tiền công Các nguồn thu nhập gia đình Khái niệm chi tiêu gia đình Thu nhập ... đ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH Khái niệm thu nhập gia đình Tiền công Các nguồn thu nhập gia đình Khái niệm chi tiêu gia đình Thu nhập vật Thu nhập tiền Tiền lương CHI TIÊU TRONG ... lương CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH Chi cho nhu cầu vật chất Thóc Ngô May mặc ăn uống Các khoản chi tiêu gia đình Chi cho nhu cầu văn hóa tinh thần Học tập Giải trí TIẾT 72 BÀI: Thực hành : BÀI TẬP TÌNH...
 • 9
 • 4,351
 • 5

Tiêt: 62. Thu Chi trong Gia Đình.

Tiêt: 62. Thu Chi trong Gia Đình.
... trứng vật ? gia đình công mỹ nghệ Em làm để góp phần thu nhập gia đình ? Mây tre đan Rau củ Ngô, lúa, khoai Thu nhập gia đình tổng khoản thu tiền vật lao động thành viên gia đình tạo Thu nhập tiền ... lãi bán hàng Thu nhập tiền gia đình Tiền trợ cấp xã hội Tiền bán sản phẩm Tiền làm Tiền lãi tiết kiệm Thu nhập gia đình tổng khoản thu tiền vật lao động thành viên gia đình tạo Thu nhập tiền ... tiền bán sản phẩm Thu nhập vật : sản phẩm tự sản xuất thóc, ngô, khoai, sắn, rau, Tôm, cá hoa, quả,Hoa,xúc (trâu, bò, ), gia cầm (gà, vịt, ), gia ? Thu nhập gia đình em vật Thu nhập tiền hay...
 • 6
 • 98
 • 0

Chuyên Đề chuyên đề về bạo lực gia đình

Chuyên Đề chuyên đề về bạo lực gia đình
... thành viên khác gia đình Bạo lực gia đình xảy tất nhóm xã hội nông thôn, thành thị, gia đình gia đình nghèo, gia đình cặp vợ chồng có học vấn cao có học vấn thấp Người gây bạo lực gia đình thường ... tương lai Ở nhiều gia đình, hệ lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà nhỏ, chúng chứng kiến Bạo lực gia đình nguy gây tan vỡ suy giảm bền vững gia đình Việt Nam Thực trạng bạo lực gia đình Việt Nam ... vấn đề bạo lực gia đình Bạo lực gia đình hành vi vi phạm pháp luật cần loại trừ, xã hội đại văn minh Để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi bạo lực gia đình, đòi hỏi cấp, ngành, tổ chức, cá nhân gia đình...
 • 12
 • 9,364
 • 16

Tài liệu Chủ đề: Con vật trong gia đình - Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình - Nhóm lớp: Lá pdf

Tài liệu Chủ đề: Con vật trong gia đình - Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình - Nhóm lớp: Lá pdf
... trống Các nhóm thảo luận, bàn bạc sau trình bày dự giống khác mà biết vật Hoạt động 3: Nhà nuôi vật nào? Trò chơi: Tìm nhà cho vật: nối vật với nhà có chữ số tương ứng Nhà nuôi vật gì? ... miêu tả vật mà trẻ biết II Chuẩn bị: - Thẻ hình số vật, hát số vật nuôi gia đình - Thiết kế giảng phần mềm PP III Tiến Hành: Hoạt động 1: Nghe âm thanh, đoán vật Trẻ nghe âm thanh, tiếng kêu vật ... www.mamnon.com I Mục đích yêu cầu: - Nhận biết số vật nuôi gia đình: đặc điểm bên ngoài, tên gọi, tiếng kêu - Nhận biết giống phân biệt khác vật - Tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến - Phát triển ngôn...
 • 3
 • 745
 • 2

báo cáo chuyên đề xã hội học gia đình.doc pptx

báo cáo chuyên đề xã hội học gia đình.doc pptx
... binh thường Đối với gia đình - Do gia đình có trẻ khuyết tật nên có ảnh hưởng phần đến kinh tế gia đình nhiều thời gian chăm sóc trẻ, không có thời gian làm việc, gia đình các nguồn ... bạn, vì hãy dành thời gian đầu tư để trở thành một bà mẹ giỏi các khóa học dành cho cha mẹ Nếu không có thời gian, bạn có thể trao đổi các chuyên gia tâm lý học hỏi qua sách báo Chắc ... vào chương trình gia o dục một số môn đặc thù nhằm phát huy mạnh trẻ khuyết tật để học tập giao lưu hiệu Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ gia o viên dạy các trường chuyên biệt với nhiều...
 • 16
 • 386
 • 6

Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân. ppsx

Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân. ppsx
... Các bước Mô tả bước Tên bước nhân, hộ gia đình vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi nước sản phẩm chúng phải xuất trình hồ sơ văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang Cán ... chúng cộng đồng, hộ gia đình, nhân lập Cơ quan Kiểm lâm sở nơi có động vật rừng Thành phần hồ sơ sản phẩm chúng xác nhận - Khi vận chuyển động vật rừng thuộc loại nguy cấp, quý, sản phẩm chúng, ... phép vận chuyễn cất giữ -Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ trả laị hồ sơ hướng dẫn thực Trả kết văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bảng kê động vật rừng bảng kê sản phẩm...
 • 3
 • 257
 • 1

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm : Gia Đình Chủ đề : Đồ dùng trong gia đình Đề tài : Bé chơi với mảnh vải có dạng hình vuông. pot

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm : Gia Đình Chủ đề : Đồ dùng trong gia đình Đề tài : Bé chơi với mảnh vải có dạng hình vuông. pot
... sóc trẻ em www.mamnon.com _Ôn luyện số kiến thức hình dạng, kích thước,màu sắc, ghép tương ứng 1-1 II.Chuẩn bị : _Hộp quà, nhiều mảnh vải dạng hình vuông _Đàn III Hoạt động : Hoạt động cô Hoạt ... chuyện, cháu biết câu chuyện không ? » Cô cho trẻ so sánh khăn trẻ với khăn cô yêu cầu : Trẻ so sánh kích thước khăn khăn cô mắt +Bé khăn trùng với khăn cô cột đầu làm bà, +Bé khăn nhỏ ... múa hát : « Thiên đàng búp bê » Hoạt động : Cùng xếp khăn với Làm theo yêu cầu cô cô Chỉ vào góc cạnh Cho trẻ trải rộng vải xuống hình vuông Hỏi trẻ mảnh vải trẻ dạng Trẻ mày mò tìm hình ?...
 • 8
 • 641
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản lý thu chi trong gia đìnhphần mềm quản lý thu chi trong gia đìnhkế hoạch thu chi trong gia đìnhthu chi trong gia đìnhthu chi trong gia dinhgiáo án công nghệ 6 chương iv thu chi trong gia đìnhthu chi trong gia đình tiết 2hoạt động 2 cân đối thu chi trong gia đìnhhđ3 cân đối thu chi trong gia đìnhsan pham chuyen debáo cáo chuyên đề xã hội học gia đìnhgiáo án điện tử mầm non chủ đề vật nuôi trong gia đìnhgiao an tao hinh 5 tuoi chu de nguoi than trong gia dinhchuyên đề chuyên đề về bạo lực gia đìnhđề là tên nhân vật chính kết hợp tính cách và thứ bậc trong gia đìnhbai tap toan lop 6 so chinh phuongbai tap ve uoc chung lon nhat va boi chung nho nhatChuyên đề 3 lũy thừachuyen de boi duong hoc sinh gioi mon toan lop 6 day so viet theo quy luat (1)chuyên đề hỗn số số thập phân phần trămChuyên đề 4 dấu hiệu chia hết lớp 6Chuyên đề gócChuyên đề phân sốChuyên đề trung điểm đoạn thẳngchuyen de boi duong hoc sinh gioi lop 6 phan so hoc(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L11 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) DAP AN TOAN CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN CHUYEN5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final6 Bao cao BKS Phytopharma(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TOAN KHONG CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N CHUY N(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 HE 2017Cân bằng vật chất năng lượngKiểm nghiệm hóa học thực phẩm