Động thái mực nước dưới đất các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ vùng tây nam hà nội

MỐI QUAN hệ GIỮA địa TẦNG, cổ địa lý với THÀNH PHẦN HOÁ học nước dưới đất TRONG các TRẦM TÍCH đệ tứ VÙNG ĐỒNG BẰNG bắc bộ(8tr)

MỐI QUAN hệ GIỮA địa TẦNG, cổ địa lý với THÀNH PHẦN HOÁ học nước dưới đất TRONG các TRẦM TÍCH đệ tứ VÙNG ĐỒNG BẰNG bắc bộ(8tr)
... trình thành tạo trầm tích chịu tác động hai yếu tố tự nhiên nhân tạo Các trầm tích giai đoạn chủ yếu bãi bồi ven sông, cồn cát ven biển Quan hệ cổ địa với tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ gồm ... phân hệ tầng 13-20 m Các thành tạo chứa nước tốt hệ tầng tạo nên lớp chứa nước qh2 II CỔ ĐỊA LÝ Thời kỳ Pleistocen sớm (Q11) Thời kỳ đầu, nối liền với Pliocen muộn đợt biển thoái với trầm tích ... Tự [2], đồng Bắc Bộ phát triển với đới cảnh quan chính: - Vùng đồng bồi tích tam giác châu phân bố chủ yếu phía đông bắc tây bắc đồng NDĐ nhạt, có nguồn gốc nước mưa, nước sông - Vùng đồng tam...
 • 8
 • 286
 • 0

Phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước trầm tích đệ tứ khu vực nội đô Nội phục vụ cấp nước sinh hoạt

Phân vùng chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước trầm tích đệ tứ khu vực nội đô Hà Nội phục vụ cấp nước sinh hoạt
... lấy vào mùa ma (tháng 8-9) phân tích nhiều tiêu Thiết bị lấy mẫu máy bơm chìm MP1 Mẫu lấy đợc bảo quản phân tích Trung tâm quan trắc phân tích Tài nguyên Môi trờng Nội 25 30 40 50 60 70 80 90 ... cht lng nc khu vc nghiờn cu 3.1.1 Kt qu quan trc phõn tớch Theo thng kờ ca cỏc mng li quan trc ng thỏi nc di t thuc khu vc H Ni S lần lấy mẫu phân tích thành phần hoá học nớc dới đất đợc thực ... nhỡn di gúc a cht l khụng nờn phỏt trin cỏc khu dõn c cỏc bói bi ngoi V lõu di, cn di chuyn ton b dõn vo khu vc ờ, bin ni õy thnh cỏc khu phũng h v sinh kt hp lm cụng viờn, du lch, th thao, vui...
 • 47
 • 349
 • 1

Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định

Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định
... vựng Nam nh Nm 1996, on Vn Cỏnh, i hc M - a cht ó thc hin ti NCKH cp B Ti nguyờn mụi trng ND vựng Nam nh - H Nam [2] ti ny ó trung nghiờn cu chi tit v tr lng cng nh cht lng mụi trng ND khu vc Nam ... Pleistocen vựng Nam nh; Phm vi nghiờn cu: Din phõn b thu kớnh nc nht TCN Pleistocen vựng Nam nh v cỏc khu vc liờn quan Ni dung nghiờn cu Xỏc nh hin trng phõn b mn-nht ND trm tớch t vựng Nam nh bng ... tr thnh mc tiờu nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc Vit Nam v trờn th gii, nh H Lan, Surianam, Tõy Ban Nha, Canada, M, Nga, Trung Quc, Nht Bn, Thỏi Lan, Nam M, v.v c bit l cỏc quc gia tip giỏp vi bin,...
 • 171
 • 785
 • 7

Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định (tóm tắt)

Nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định (tóm tắt)
... nớc mặn qp -100 TÔ 1g 1g /l /l qp -150 nÔ -200 -250 Hớng dịch chuyển nớc mặn 3g 3g //ll /l /l nÔ nÔ Hớng dịch chuyển nớc nhạt TÔ -150 -200 -250 PR PR -300 Vùng TDS < 1g/l Vùng TDS = - 3g/l Vùng ... nghiờn cu a cht, CTV vựng Nam nh Cỏc nghiờn cu a cht, a cht thy ca vựng Nam nh luụn gn lin vi lch s nghiờn cu ca c BBB, bờn cnh ú ó cú gn 20 ti d ỏn ó c thc hin ti vựng Nam nh Cỏc ti, d ỏn ó cho ... tng th v iu kin a cht, a cht thy vựng Nam nh Chng - S HèNH THNH THU KNH NC NHT 2.1 V trớ vựng nghiờn cu Vựng nghiờn cu nm phớa ụng nam BBB, gm khu vc tnh Nam nh v cỏc huyn Kim Sn, Yờn Mụ, Yờn...
 • 27
 • 302
 • 0

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng nam định

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng nam định
... Denmark and Greenland Judge 1: Assoc Prof Dr Doan Van Canh Vietnam Association of Hydrogeology Judge 2: Assoc Prof Dr Nguyen Van Hoang Vietnam Academy of Science and Technology Judge 3: Assoc Prof ... Canh, Assoc Prof Dr Phan Ngoc Cu, Dr Dang Dinh Phuc, Dr Dang Duc Nhan, Assoc Prof Dr Nguyen Van Dan, Assoc Prof Dr Nguyen Van Hoang, Dr Vu Kim Tuyen, Dr Nguyen Thi Thanh Thuy, Dr Duong Thi Thanh ... and study area Target: Groundwater in Pleistocene aquifer in Nam Dinh area; Study area: Freshwater lens in the Pleistocene aquifer at Nam Dinh city and related areas Project activities Determine...
 • 27
 • 568
 • 0

luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng nam định

luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu xâm nhập mặn nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng nam định
... cách thức xâm nhập nước mặn vào thể địa chất chứa nước nhạt (làm tăng nồng độ muối nước) tầng chứa thấu kính nước nhạt 4.2.1.2 Định hướng nghiên cứu chế XNM NDĐ trầm tích Đệ tứ vùng Nam Định Trên ... kết nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn, thủy địa hóa cho thấy vùng nghiên cứu tồn nguồn mặn là: - Nước mặn phân bố bề mặt (nước biển); Nước mặn nằm TCN Pleistocen với nước nhạt; Nước mặn ... thủy địa hóa/thủy động lực; Nhóm phương pháp địa vật lý; Nhóm phương pháp mô hình số 1.3 Lịch sử nghiên cứu địa chất, ĐCTV vùng Nam Định Các nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn vùng Nam Định...
 • 35
 • 254
 • 0

Tiến hoá các thành tạo trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế

Tiến hoá các thành tạo trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế
... Đệ tứ 47 10 3-8 Bề dày thành tạo trầm tích Đệ tứ 48 li 4-1 Thành ph ần độ hạt th ành lạo trầm tích Đệ tứ 62 12 4-2 Hệ số độ hạt th ành tạo trầm tích Đệ tứ 65 13 4-3 Thành ph ần hạt vụn trầm tích ... chỉnh hợp trầm tích Đệ tứ thành tạo cổ hon 3-5 Ranh giới thành tạo trầm tích Đệ tứ trầm tích Neogen thể qua đường cong carota lỗ khoan 3-6 Sơ đồ đối sánh địa tầng trầm tích Đệ tứ vùng đồng Quảng ... trường thành tạo trầm tích Đệ tứ 73 19 4-9 Các phức hệ cổ si nh trầm tích Đệ tứ 75 20 4-10 M ố i quan hệ loại khoáng sản với trầm tích Đệ tứ 79 21 4-11 Thành phần khoáng vật quặng cát 80 (mỏ sa khoáng...
 • 237
 • 439
 • 4

Đặc điểm thành phần vật chất và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích dệ tứ vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam

Đặc điểm thành phần vật chất và lịch sử phát triển các thành tạo trầm tích dệ tứ vùng biển ven bờ Tây Nam Việt Nam
... Holcen ò vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 48 3.2.3 Thang dia tàng tram tich De tu vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 49 3.2.4 Dia tàng tram tich De tu' vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 52 3.3 ... diém thành phàn vàt chat va qui luat phàn bo eàc thành tao tram tich De tu: vùng bién ven bò Tày Nam Viét Nam 68 3.3.1 Thành phàn dò hat vàquy luat phàn bo 68 3.3.2 He so dò hat 70 3.3.3 Thành ... 'Dac diém thành phàn vàt chat va lich su phàt trién càc thành tao tram tich De tvt vùng bién ven bù Tày Nam ViétNam'\ Muc tiéu cùa de tài: Làm sàng tò thành phàn vàt chat, diéu kién thành tao,...
 • 222
 • 283
 • 0

Đặc điểm độ hạt và khoáng vật của các trầm tích đệ tứ vùng cửa sông Ba Lạt và tai biến liên quan

Đặc điểm độ hạt và khoáng vật của các trầm tích đệ tứ vùng cửa sông Ba Lạt và tai biến liên quan
... IV Đặc điểm độ hạt - khoáng vật ảnh hưởng chúng tới tính chát lý trầm tích Đệ tứ khu vực cửa sông Ba Lạt 4.1 4.2 4.3 Đặc điểm độ hạt trầm tích Pleistocen Đặc điểm độ hạt trầm tích Holocen Đặc điểm ... Toàn vùng b) Khu vực nghiên cứu chi tiết Đ ặc điềm độ h t khoáng vặt ừầm tích Đệ tứ vùng cửa sông Ba Lạt tai biến liên quan Oậc diếm ơộ hạt klioáng vật trám tích Đệ tứ vùng sông Ba Lạt tai biến liên ... Đặc điểm độ hạt khoáng vật trầm tích Đệ tứ vùng sông Ba Lạt tai biến liên quan M Ở ĐẦU Khu vực cửa sông Ba Lạt khu vực quan trọng đới duyên hải sông Hồng (ĐBSH) vùng có điểu kiện tự nhiên đặc...
 • 122
 • 372
 • 0

ĐỘNG THÁI VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN DƯỚI (qp1) VÀ TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22) GIAI ĐOẠN 2000 2010 TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐỘNG THÁI VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN DƯỚI (qp1) VÀ TẦNG CHỨA NƯỚC PLIOCEN GIỮA (n22) GIAI ĐOẠN 2000 2010 TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... II- Động thái xu hướng biến đổi mực nước đất tầng chứa nước Động thái xu hướng biến đổi mực nước đất tầng chứa nước Pleistocen (qp1) Động thái xu hướng biến đổi mực nước đất tầng chứa nước Pliocen ... chứa nước xu hướng biến đổi mạnh theo thời gian ĐỘNG THÁI VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC Động thái xu hướng biến đổi mực nước đất tầng chứa nước Pleistocen (qp1) ... chứa nước (n22) khu vực Đồng sông Cửu Long ,m Độ cao tuyệt đối mực nước năm 2010 chênh lệch mực nước kỳ năm trước; năm 10 năm trước tầng chứa nước (qp1) tầng (n22) khu vực Đồng sông Cửu Long...
 • 12
 • 128
 • 0

CÁC NHÂN tố tự NHIÊN ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG THÁI mực nước của TẦNG CHỨA nước TRONG BAZAN ở TỈNH GIA LAI

CÁC NHÂN tố tự NHIÊN ẢNH HƯỞNG đến ĐỘNG THÁI mực nước của TẦNG CHỨA nước TRONG BAZAN ở TỈNH GIA LAI
... tạo nên; điều ảnh hưởng đến động thái mực nước chúng vị trí Như chứng minh mục II, nước đất tầng chứa nước bazan có đặc điểm động thái mực nước khác với nước có áp chỗ dao động mực nước có liên ... điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến động thái mực nước tầng chứa nước bazan cao nguyên Gia Lai, kết luận: 1- Lượng mưa thuộc nhóm nhân tố khí hậu đóng vai trò quan trọng trình cung cấp cho nước đất, ... luật biến đổi động thái mực nước tầng chứa nước bazan; 2- Các nhân tố thủy văn đóng vai trò nhận lượng cung cấp dòng ngầm mùa khô, hay chúng nguyên nhân thoát nước đất tầng chứa nước bazan; 3- Đặc...
 • 19
 • 264
 • 0

tổng quan về lịch sử cảnh quan sinh thái mặt nước và hiện trạng hệ thống kênh mương Nội

tổng quan về lịch sử cảnh quan sinh thái mặt nước và hiện trạng hệ thống kênh mương Hà Nội
... Nghiên cứu vai trò hệ thống kênh mơng Nội Đề xuất giải pháp cho quận Đống Đa Hình ảnh trạng ô nhiễm kênh mơng Nội 1.4 Vai trò hệ thống kênh mơng Nội 1.4.1 Thoát nớc Các kênh mơng phận thiếu ... trờng sống cảnh quan đô thị, phổi nhỏ góp phần phổi lớn nh hồ Gơm, hồ Bảy Mẫu giúp cho điều kiện vi khí hậu đô thị đợc cải thiện 1.2 Hiện trạng hệ thống kênh mơng thành phố Nội A Hiện trạng thoát ... kênh mơng, sông hồ, gây nguy hại sức khoẻ cộng đồng, ảnh hởng toàn hệ sinh thái đô thị C Hiện trạng cảnh quan không gian kênh mơng Các kênh mơng đợc sử dụng nh cống thoát nớc bẩn mà giá trị cảnh...
 • 35
 • 371
 • 1

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam nội

Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam hà nội
... sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 2: Phân tích trạng biến động sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam Nội - Chương 3: Đề xuất định ... định hướng không gian sử dụng đất khu vực ngoại thành phía tây nam thành phố Nội đến năm 2030 32 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC NGOẠI THÀNH PHÍA TÂY NAM THÀNH ... tài luận văn thạc sĩ Đánh giá trạng, biến động sử dụng đất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía Tây Nam Nội MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU a) Mục...
 • 104
 • 380
 • 0

Quản lý hoạt động dạy học môn toán tại các trường THPT trên địa bàn huyện Chương Mỹ – thành phố Nội

Quản lý hoạt động dạy học môn toán tại các trường THPT trên địa bàn huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội
... thành phố Nội Chơng Biện pháp quản hoạt động dạy học môn toán trờng THPT địa bàn huyện Chơng Mỹ, thành phố Nội Chơng Cơ sở luận việc quản hoạt động dạy học môn toán bậc TRUNG HọC ... việc quản hoạt động dạy học môn toán trờng THPT địa bàn huyện Chơng Mỹ, Nội giai đoạn - Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học môn toán phù hợp với đặc điểm trờng THPT địa bàn huyện ... học .24 1.6.2 Quản hoạt động dạy học môn Toán trờng THPT 24 Chơng THựC TRạNG QUảN hoạt động dạy học môn toán TRƯờNG trung học phổ thông HUYệN CHƯƠNG Mỹ THàNH PHố NộI ...
 • 120
 • 346
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phương trình vận động ổn định của nước dưới đất trong tầng chứa nước đồng nhấtcác loại lệnh trong giao dịch đầu tư chứng khoán tại hà nộitrầm tích đệ tứ đồng bằng bắc bộtrạm xử lý nước rác tại bãi chôn lấp tây mỗ hà nộicác trầm tích đệ tứ không phân chia qthực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn của dnvvn tại chi nhánh nam hà nộitổng quan đặc điểm địa chất công trình của các trầm tích đệ tứcác tầng chứa nước dưới đấttrắc động thái của nước dưới đấtcác tầng chứa nước ngầmthực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩucủa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt namdac diem cac tang chua nuoc khu vuc cac tinh phia tay song hauung dung mo hinh ba chieu xac dinh luong cung cap tham va tru luong co the khai thac cua cac tang chua nuoc khu vuc phia tay song hauphân phối lắp đặt các sản phẩm điện công nghiệp và tự động hóa của các hãng siemens schneider autonics carel airflow fuji electric idec izumi mitsubishi max connectwell cacstác động tới mức giàu có của các hộ gia đìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)bài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả