cảm biến siêu âm sensor RF05

Tìm hiểu về cảm biến siêu âm loại SRF05 và giao tiếp giữa vi điều khiển 8051 với cảm biến SRF05

Tìm hiểu về cảm biến siêu âm loại SRF05 và giao tiếp giữa vi điều khiển 8051 với cảm biến SRF05
... 3.Một số vi điều khiểu họ 8051 .7 Phần nội dung 1 .Cảm biến siêu âm đặc điểm kỹ thuật .8 2 .Vi điều khiển 8051 13 3 .Giao tiếp 8051 với cảm biến siêu âm SRF05 ... chân vi điều khiển 8052/8031 PHẦN NỘI DUNG : CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05 Sinh vi n : Ngô Minh Hoàng MSSV : 08115001 Page Tìm hiểu cảm biến siêu âm SRF05 GVHD: Ths Trần Nguyên Bảo Trân VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ... SƠ LƯỢC Một số loại cảm biến siêu âm : Sinh vi n : Ngô Minh Hoàng MSSV : 08115001 Page Tìm hiểu cảm biến siêu âm SRF05 GVHD: Ths Trần Nguyên Bảo Trân Cảm biến siên âm có nhiều loại, tùy theo...
 • 20
 • 3,779
 • 18

SRF05 – Cảm biến siêu âm

SRF05 – Cảm biến siêu âm
... Chùm tia SRF05 có dạng hình nón với độ rộng chùm hàm diện tích mặt cảm biến cố định Chùm tia cảm biến sử dụng SRF05, lấy từ bảng liệu nhà sản xuất, biểu diễn bên http://machdientu.net Page SRF05 ... hay uS/148 = inch SRF05 kích hoạt nhanh chóng với 50mS, 20 lần giây Bạn nên chờ 50ms trước kích hoạt kế tiếp, SRF05 phát đối tượng gần xung phản hồi ngắn Điều để đảm bảo siêu âm "beep" phai mờ ... phổ biến để điều khiển tự động http://machdientu.net Page SRF05 - Ultra-Sonic Ranger Để sử dụng chế độ với Stamps BS2 bản, bạn cần sử dụng PULSOUT PULSIN chân, này: SRF05 PIN 15 Range VAR Word SRF05...
 • 5
 • 2,814
 • 60

Cảm biến siêu âm nhúng cho radar ô tô pptx

Cảm biến siêu âm nhúng cho radar ô tô pptx
... ráp cho radar tầm xa ô cho phép áp dụng công nghệ rộng rãi Trong thập kỷ qua, tính đa dạng hữu ích hệ thống cảm biến lắp sẵn ô ngày tăng Thông thường, hệ thống cung cấp tùy chọn xe ô cao ... hai tính Cũng loại cảm biến khác, radar ô có xe cao cấp Radar ô có giá trị an toàn cao nhờ nhạy phát định vị phương tiện khác, đặc biệt với tốc độ đường cao tốc gọi radar tầm xa quan sát ... chuẩn mực Hình Mô – đun hoàn chỉnh radar ô để đưa kết luận cho phát minh Mặc dù, kiểm tra không cần thiết , kiểm tra khả chịu sốc, rung thường tiến hành cho hệ thống điện dành riêng cho ứng dụng...
 • 14
 • 595
 • 4

Cách chế tạo cảm biến siêu âm pdf

Cách chế tạo cảm biến siêu âm pdf
... sensor? Có vẻ thử nghiệm ban đầu lỗi, có lẽ cách tổ chức cảm biến? This is the single version of the sensor and will cost about half Đây phiên cảm biến có giá khoảng nửa In the photo you can ... khoảng cách khoảng 300mm (12 inch) từ cảm biến khu vực phát khoảng 150mm (6 inch) rộng The double sensor can detect a wider area if the phototransistors are spread out at different angles Các cảm biến ... fill in for the dead zone of other IR sensors such as the SHARP GP2D12 Đây cảm biến hữu ích để điền vào cho khu chết cảm biến hồng ngoại khác GP2D12 SHARP To prevent interferance, one should be...
 • 31
 • 614
 • 0

Đo mức nước dùng cảm biến siêu âm và điều khiển máy bơm nước.

Đo mức nước dùng cảm biến siêu âm và điều khiển máy bơm nước.
... THIỆU CÁC THIẾT BỊ ĐO TRONG ĐỀ TÀI 3.1 Cảm biến siêu âm Cảm biến siêu âm loại cảm biến đo dùng phản xạ sóng siêu âm để đo khoảng cách, vị trí đối tƣợng, mức nƣớc Đây loại cảm biến dùng cho nhiều ... thuật điều khiển tự động có nhiều cách để điều khiển mức chất lỏng hệ thống bồn nƣớc, nhƣng chúng em sử dụng VĐK để điều khiển cảm biến siêu âm để đo mức nƣớc, có sử dung rơ le để điều khiển ... phản hồi Từ đƣa mức điều khiển cho máy bơm nƣớc (Mô điều khiển sử dụng rơ le)  Chọn cảm biến Từ thực tế trên, Chúng em đến lựa chọn loại cảm biến siêu âm SRF04 Loại cảm biến có ƣu điểm nhƣ: -...
 • 28
 • 1,494
 • 25

Đo khoảng cách bằng sóng siêu âm sử dụng cảm biến siêu âm HCSR04 và vi điều khiển 16F877A

Đo khoảng cách bằng sóng siêu âm sử dụng cảm biến siêu âm HCSR04 và vi điều khiển 16F877A
... PHẦN SƠ LƯỢC VỀ SÓNG SIÊU ÂM 1/ Sóng siêu âm : Về chất, sóng siêu âm sóng học, tuân theo quy luật sóng cơ, tạo sóng siêu âm cách tác động lực học vào môi trường truyền âm Sóng siêu âm (Ultrasound): ... khoảng cách từ 2cm đến 5m đo khoảng cách vật - Cảm biến siêu âm HC-SR04 có khả kết nối với vi điều khiển tạo thành vi mạch điều khiển, ứng dụng khả sử dụng rôbốt đường tránh chướng ngại vật đo khoảng ... điểm :cảm biến siêu âm yêu cầu đối tượng có diện tích bề mặt tối thiểu(giá trị tùy thuộc vào loại cảm biến) Sóng phản hồi cảm biến nhận chịu ảnh hưởng sóng âm tạp âm Cảm biến tiệm cận siêu âm yêu...
 • 22
 • 1,417
 • 4

Dồ án tốt nghiệp đề tài xe tự hành tránh vật cản sử dụng cảm biến siêu âm SRF05 và có điều khiển từ xa

Dồ án tốt nghiệp đề tài xe tự hành tránh vật cản sử dụng cảm biến siêu âm SRF05 và có điều khiển từ xa
... sơ đồ mạch điều khiển xe tự hành tránh vật cản: Hình 3.1: Sơ đồ mạch hệ thống điều khiển xe tự hành tránh vật cản 25 Hình 3.2: sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển xe tự hành tránh vật cản 26  ... tin vào công việc “Xây dựng xe tự hành khả tự tránh vật cản, đồng thời chế độ hoạt động điều khiển từ xa 1.3 Yêu cầu cần thực  Hoàn chỉnh thiết kế thi công xe tự hành cảm biến tự tránh ... TẢI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHỔNG THỊ PHƯƠNG THẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢN SỬ DỤNG CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05 VÀ CÓ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA NGÀNH: CÔNG NGHỆ...
 • 63
 • 2,056
 • 19

tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm SRF05 và giao tiếp của SRF05 với vi điều khiển 8051

tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm SRF05 và giao tiếp của SRF05 với vi điều khiển 8051
... 3.Một số vi điều khiểu họ 8051 .7 Phần nội dung 1 .Cảm biến siêu âm đặc điểm kỹ thuật .8 2 .Vi điều khiển 8051 13 3 .Giao tiếp 8051 với cảm biến siêu âm SRF05 ... chân vi điều khiển 8052/8031 PHẦN NỘI DUNG : CẢM BIẾN SIÊU ÂM SRF05 Sinh vi n : Ngô Minh Hoàng MSSV : 08115001 Page Tìm hiểu cảm biến siêu âm SRF05 GVHD: Ths Trần Nguyên Bảo Trân VÀ VI ĐIỀU KHIỂN ... nối cảm biến siêu âm SRF05 với vi điểu khiển đồng hồ Sinh vi n : Ngô Minh Hoàng MSSV : 08115001 Page 15 Tìm hiểu cảm biến siêu âm SRF05 GVHD: Ths Trần Nguyên Bảo Trân +Nguyên lý hoạt động : Bộ vi...
 • 20
 • 364
 • 2

Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm hiển thị lên LCD (có code )

Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm hiển thị lên LCD (có code )
... : ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG CẢM BIẾN SIÊU ÂM 2014-2015 I.Nhiệm vụ thiết kế -Thiết kế mạch đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm -Hiển thị khoảng cách đo lên LCD máy tính -Cho phép cài đặt khoảng cách ... lcd_ gotoxy(3, 1); lcd_ puts(" "); lcd_ gotoxy(0, 1); lcd_ put_num (a,0, 0); } else if (a > 9) { lcd_ gotoxy(2, 1); lcd_ puts(" "); lcd_ gotoxy(0, 1); lcd_ put_num (a,0, 0); } else { if (a...
 • 21
 • 1,870
 • 17

THIẾT kế MẠCH điện và KHẢO sát đặc TÍNH của cảm BIẾN SIÊU âm HY SRF05

THIẾT kế MẠCH điện và KHẢO sát đặc TÍNH của cảm BIẾN SIÊU âm HY SRF05
... tạo mạch điện tử khảo sát đặc tính cảm biến mạch điện tử vừa chế tạo CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Cảm biến HY- SRF05 1.1.1 Giới thiệu cảm biến siêu âm HY- SRF05: SRF05 bước phát triển từ SRF04, đựoc thiết ... vi điều khiển 16F877A tương thích với cảm biến HY- SRF05 - Thiết kế mạch điện tử kết nối cảm biến, vi điều khiển - Khảo sát đặc tính cảm biến HY- SRF05 mạch điện tử vừa lắp đặt Đối tượng nghiên ... tiến hành thiết kế mạch đo khảo sát đặc tính cảm biến HY- SRF05 để đánh giá khả hoạt động đặc tính cảm biến Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu nguyên lý hoạt động cảm biến đo khoảng cách HY- SRF05 -...
 • 41
 • 227
 • 0

Xây dựng một số thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm labview để dạy học chương động học – vật lí 10

Xây dựng một số thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm labview để dạy học chương động học – vật lí 10
... thiết kế xây dựng số thí nghiệm chương Động học chất điểm - Vật 10 cảm biến siêu âm Card USB Arduino Bộ thí nghiệm giải số hạn chế thí nghiệm truyền thống việc đo đạt xử kết qủa thí nghiệm, ... có phần “Hướng dẫn sử dụng chương trình” giúp người dùng dễ dàng sử dụng chức chương trình việc thu thập xử số liệu thí nghiệm Một số thí nghiệm xây dựng 3.1 Thí nghiệm khảo sát chuyển động ... kế thí nghiệm học dùng cảm biến Sonar sử dụng dạy học chương định luật bảo toàn - lớp 10 THPT” [3]… Nhờ vào thí nghiệm kết nối máy tính, phần mềm phân tích video mà việc đo đạc xử số liệu thí...
 • 10
 • 378
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN :TÌM HIỂU CẢM BIẾN SIÊU ÂMCẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN :TÌM HIỂU CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI
... thành tập lớn giúp nhóm chúng em hiểu rõ thêm về:  Thế cảm biến siêu âm, cảm biến hồng ngoại  Cấu trúc, chức hoạt động cảm biến siêu âm, cảm biến hồng ngoại  Ứng dụng cảm biến siêu âm, cảm biến ... 14 Cảm biến siêu âm Sick Cảm biến siêu âm Pepperl Fuchs 15 Cảm biến siêu âm UNDK-30I6103 Cảm biến siêu âm Omron E4PA - Loại hình trụ analog 6m 16 Cảm biến siêu âm Carlo Gavazz Cảm biến siêu âm ... 23mm • Một số cảm biến khác • RE200B Cảm biến chuyển động hồng ngoại Cảm biến phản xạ /Hồng ngoại - TCRT5000 • D203S Cảm biến hồng ngoại 33 2.5 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI • ƯU...
 • 37
 • 851
 • 3

Đề tài cảm biến siêu âm

Đề tài cảm biến siêu âm
... Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Kết nối cảm biến với PLC How to connect? Cảm Biến ... Cảm Biến Siêu Âm  Một số hình ảnh ứng dụng cảm biến siêu âm: Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Cảm Biến Siêu Âm Đo mực chất lỏng bình bồn chứa Cảm Biến Siêu Âm Bố trí cảm biến siêu âm Cảm Biến ... ảnh cảm biến siêu âm thực tế  Một số hình ảnh cảm biến siêu âm thực tế Cảm Biến Siêu Âm Một số ứng dụng cảm biến tiệm cận siêu âm Từ lâu cảm biến siêu âm sử dụng lĩnh vực như:  Rada siêu âm( sona)...
 • 48
 • 820
 • 11

thiết kế và thi công mạch đo khoảng cách dùng hệ thống cảm biến siêu âm cho robot di động

thiết kế và thi công mạch đo khoảng cách dùng hệ thống cảm biến siêu âm cho robot di động
... khiển cho robot di động tránh vật cản  Chương1: Robot di động sử dụng cảm biến siêu âm 1.1- Khái niệm chung Robot di động Robot di động loại thi t bị chuyển động, lập trình điều khiển tự động ... hình robot di động tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm Chương 2: Giới thi u cảm biến siêu âm SRF05 Chương trình bày nguyên tắc hoạt động cảm biến siêu âm chế độ hoạt động SRF05 Chương 3: Giới thi u ... 2: Giới thi u cảm biến siêu âm SRF05 2.1- Tổng quan cảm biến siêu âm SRF05 Giới thi u: Cảm biến siêu âm hoạt động dựa phát thu sóng siêu âm SRF05(Hình 1) bước phát triển từ SRF04, thi t kế để làm...
 • 34
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cảm biến siêu âmcảm biến siêu âm srf05cảm biến siêu âm đo lưu lượngcảm biến siêu âm đo mức nướccảm biến siêu âm omroncảm biến siêu âm srf04cảm biến siêu âm loại srf05cảm biến siêu âm là gìcảm biến siêu âm mực nướccảm biến siêu âm đo khoảng cáchtìm hiểu về cảm biến siêu âm srf05giá cảm biến siêu âm srf05nguyên lý cảm biến siêu âmcảm biến siêu âm và ứng dụngứng dụng cảm biến siêu âmQuyết định 553 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 1810 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 402 QĐ-TTg do tỉnh Cà Mau ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk NôngQuyết định 557 QĐ-UBND năm 2016 đổi tên Trường Trung học Y tế thành Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 2293 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương - dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố của tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3008 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Hà, tỉnh Hải DươngQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 556 QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon TumQuyết định 2478 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hànhQuyết định 2361 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 719 QĐ-TCTK năm 2016 về tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2017 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hànhQuyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải DươngQuyết định 3740 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2302 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050Quyết định 1924 QĐ-CHK năm 2016 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Cục Hàng không Việt NamQuyết định 2309 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án trồng cây phân tán, cây che bóng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1400 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1990 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1030 QĐ-UBND; 55 2014 QĐ-UBND và 1060 QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hànhQuyết định 2316 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2920 QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu