Quyết định 908/QĐ-BXD danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác công, viên chức

163KH UBND Vv định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 1582009NĐCP ngày 27102009, Nghị định 1502013NĐCP ngày 01112013 của Chính phủ đối với một số chức danh công chức, viên chức chuyên môn thuộc quận KH163201601_signed

163KH UBND Vv định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 1582009NĐCP ngày 27102009, Nghị định 1502013NĐCP ngày 01112013 của Chính phủ đối với một số chức danh công chức, viên chức chuyên môn thuộc quận KH163201601_signed
... phù Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị đinh số 158/2009/NĐ- CP ngày 27/10/2009 Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức Nguyên ... thực định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng tất cán bộ, công chức, viên chức bố trí vào vị trí công tác thuộc lĩnh vực, ngành, nghề quy định Nghị định số 158/2009/NĐ-CP; ... tổ chức, đơn vị - Không thực việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ừái với chuyên môn, nghiệp vụ làm phụ trách - Nghiêm cấm việc lợi dụng quy định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công...
 • 5
 • 278
 • 0

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
... tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá tập thể) III KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: (Phần Thủ ... STT Nội dung Xếp loại Chấp hành sách pháp luật Nhà nước Kết công tác Tinh thần kỷ luật Tinh thần phối hợp công tác Tính trung thực công tác Lối sống đạo đức Tinh thần học tập nâng cao trình độ ... Năng lực, lãnh đạo quản lý Ghi Kết luận: ……………………………… : Ngày tháng năm Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký tên, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 3,500
 • 5

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
... ……………………… chịu trách nhiệm quản lý Biên lập thành có giá trị Bên giao giữ bản, bên nhận giữ CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN Thư ký họp Chủ tọa họp ... Tổng giá trị: Bằng số ……………………………………………………………………………………… Bằng chữ ……………………………………………………………………………………… Kể từ ngày ……………………………………… số tài bên ……………………… chịu trách nhiệm quản lý Biên lập thành có giá...
 • 2
 • 2,073
 • 1

Quyết định 688/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia

Quyết định 688/QĐ-BKHCN Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
... đồng khoa học công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hành báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ kết tuyển chọn Điều Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội Tự nhiên, Vụ ... Công Tạc PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-BKHCN ngày 01 tháng năm 2016) TT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Phươn ... Sản phẩm công nghệ thử nghiệm ứng trình công nghệ chế - 05 thiết bị đo từ trường dụng hệ thống đo tạo cảm biến từ Trái đất tích hợp kỹ thuật định vị từ trường Trái trường có độ nhạy định vị GPS...
 • 4
 • 38
 • 0

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với hạng mục công trình hoàn thành) pot

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư (đối với hạng mục công trình hoàn thành) pot
... dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước - Căn Thông số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Bộ Tài quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước - Quyết ... Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 Bộ Tài việc ban hành quy trình thẩm tra toán dự án hoàn thành dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước - Quyết định số 26/2011/QĐ -UBND ngày 29/8/2011 UBND tỉnh ... công, tổng dự toán, dự toán chi tiết (dự toán điều chỉnh, bổ sung có), hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ mời thầu (đối với đấu thầu), hồ sơ yêu cầu (đối với định thầu), hồ sơ đề xuất (đối...
 • 6
 • 375
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)
... 20 IV THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ .20 Xác định danh mục đầu 20 Phân tích số tài chứng khoán 21 2.1 Công ty cổ phần Nam Việt (NAV) 21 2.2 Công cổ phần Đầu Thương ... Công ty Nhựa Bình Minh thành Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Đến ngày 02 tháng 01 năm 2004 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thức đăng ký kinh doanh vào hoạt động hình thức Công ty cổ phần Công ty ... định danh mục đầu Việc xây dựng danh mục đầu chứng khoán đảm bảo nguyên tắc xây dựng cổ phiếu có danh mục chứng khoán đả đáp ứng 20 tiêu phân tích tài công ty Các chứng khoan danh mục bao...
 • 26
 • 262
 • 1

quyet dinh 984 qd byt danh muc dich vu kham chua benh tuong duong ve ky thuat va chi phi thuc hien

quyet dinh 984 qd byt danh muc dich vu kham chua benh tuong duong ve ky thuat va chi phi thuc hien
... nhận: - Bộ trưởng (để b/cáo); - Các Thứ trưởng BYT; - BHXH Việt Nam; - Ban Bảo vệ CSSK CBTW; - Các Vụ, Cục, VP Bộ, Thanh tra BYT; - Các BV trực thuộc BYT; - Y tế Bộ, ngành; - Sở Y tế, BHXH tỉnh/TP ... Thị Xuyên DANH MỤC THỐNG NHẤT TÊN CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37 (Ban hành kèm theo Quyết định số 984/-BYT ngày ... 37.2A04.0054 Chụp can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) DSA 69 02.0103.0054 2.103 Nong hẹp van bóng 1noue TD 37.2A04.0054 Chụp can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch...
 • 198
 • 46
 • 0

Định tội danh quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
... cha c th húa v nh ti danh (gi tờn ti) v quyt nh hỡnh pht i vi hnh vi vi phm cỏc quy nh v s dng t ai, mi ch dng li vic nh ti danh v quyt nh hỡnh pht i vi cỏc hnh vi vi phm cỏc quy nh v qun lý v ... lm c s cho vic nh ti danh v quyt nh hỡnh pht i vi ti vi phm cỏc quy nh v s dng t 1.3 QUY NH CA LUT HèNH S V NH TI DANH V QUYT NH HèNH PHT I VI TI VI PHM CC QUY NH V S DNG T AI 1.3.1 Quy nh ca ... 1.3.1 Quy nh ca lut hỡnh s v nh ti danh i vi ti vi phm 23 cỏc quy nh v s dng t 1.3.2 Quy nh ca lut hỡnh s v quyt nh hỡnh pht i vi ti vi phm cỏc quy nh v s dng t 35 Chng 2: THC TIN NH TI DANH V QUYT...
 • 84
 • 208
 • 1

Thông tư 44/2015/TT-BYT ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

Thông tư 44/2015/TT-BYT ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
... nhận Điều Soát xét, sửa đổi, bổ sung Đối với vi chất dinh dưỡng không thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông thuộc danh mục Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) phép sử dụng nước sản xuất, ... toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Điều Quy định chuyển tiếp Vi chất dinh dưỡng sản phẩm thực phẩm sử dụng ... Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa thực phẩm, phụ gia phụ phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn quy định khác có liên quan Vi c sử dụng vi chất dinh dưỡng thực phẩm phải đáp ứng quy chuẩn...
 • 11
 • 157
 • 0

Định tội danh quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)

Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)
... THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH QUY T ĐỊNH HÌNH 38 PHẠT ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Thực tiễn định tội danh định hình ... trung nghiên cứu nội dung sau: - Lý luận định tội danh định hình phạt tội vi phạm quy định sử dụng đất đai - Thực tiễn định tội danh định hình phạt tội vi phạm quy định sử dụng đất đai địa bàn thành ... QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỮU BIÊN ĐỊNH TỘI DANH QUY T ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Nội) Chuyên...
 • 15
 • 164
 • 0

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN
... học Mục tiêu: 2013-2014 - Xác định kiểu Gene Vận động viên (VĐV) cấp cao số nhóm môn thể thao, từ lựa chọn kiểu Gene có ưu thê, để kiểm chứng phục vụ công tác tuyển chọn VĐV - Cung cấp luận khoa ... nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng công nghệ Gene công tác tuyển chọn đào tạo VĐV có thành tích cao Việt Nam - Đề xuất, kiến nghị giải pháp thực việc ứng dụng công nghệ Gene tuyển chọn, đào tạo VĐV ... Viện Khoa học Thể dục thể thao chủ trì xây dựng hồ sơ thuyết minh để tham 2013-2014 gia tuyển chọn Mục tiêu: - Nghiên cứu mô hình đặc tính vận động viên cấp cao để xây dựng quy trình tuyển chọn, ...
 • 21
 • 285
 • 0

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2011

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2011
... đề tài Ngành Mục tiêu nội dung Dự kiến kết quả, sản phẩm phẩm ứng dụng Khoa đào tạo giáo viên Toán trường đại học, sư phạm học tập môn Toán sơ cấp bậc đại học làm tài liệu tham khảo cho NCS học ... tiêu chí: Khoa học, đại thực tiễn Nội dung: Nghiên cứu xây dựng chương trình chi tiết môn Toán A1 Đề xuất phương án tổ chức dạy học học - Công bố 01 báo liên quan đến đề tài tạp chí khoa học (theo ... 21/01/2005 Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh) TT Tên đề tài Ngành Công tác nghiên cứu khoa học hỗ trợ đào tạo sinh viên khoa Ngữ Văn trường Ngữ văn Đại học Vinh Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ pháp...
 • 28
 • 323
 • 0

DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN
... Lamiaceae Aster tataricus L.f - Asteraceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl - Rosaceae Bombyx botryticatus Bombycidae Tribulus terrestris L Zygophyllaceae Uncaria spp - Rubiaceae Mg3(Si4O10)(OH)2 ... Radix Peucedani Fructus Perillae Tử uyển Tỳ bà (Lá) B B Radix Asteris Folium Eriobotryae japonicae 107 XIII Nhóm thuốc bình can tức phong Bạch cương N Bombyx botryticatus 108 tàm Bạch tật lê B-N ... Carthami tinctorii Huyền hồ B Rhizoma Corydalis 139 140 Huyết giác N Lignum Dracaenae cambodianae ích mẫu N Herba Leonuri japonici 141 Kê huyết đằng B - N Caulis Spatholobi Một dược B Myrrha Nga truật...
 • 10
 • 801
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tácbáo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công táckế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tácmẫu quyết định kỷ luật đối với công chứcquyết định 40 chuyển đổi đất xen kẹtđịnh kỳ chuyển đổimức vốn vay lãi suất và thời hạn vay vốn của các cttdquyết định ban hành danh mục hồ sơ công việcmẫu quyết định điều chuyển vị trí công tácbieu mau quyet dinh luan chuyen vi tri lam viecquy định về chuyển đổi vị trí công táctệp danh mục vị trí bếnquyết định thuyên chuyển được căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của cán bộ công nhân viên cùng với nhu cầu thực tế của đơn vị nơi đến và đơn vị nơi đi2 24 danh mục dịch vụ công ích các đơn vị thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cung cấpdanh mục dự án công nghệ caoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học