ỨNG DỤNG CN THÔNG TIN ĐỂ DẠY VĂN

ứng dụngcông nghệ thông tin trong dạy văn

ứng dụngcông nghệ thông tin trong dạy văn
... trào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Ngữ Văn Huyện Hoài Đức ngày nhiều trường áp dụng Trường THCS An Thượng nhiều bỡ ngỡ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Ngữ Văn ... yêu thích đến với môn Văn mà không cần ép buộc chúng “học Văn Phương pháp dạy học trợ giúp công nghệ thông tin mang đến cho dạy học Văn không khí Thứ nhất: Công nghệ thông tin góp phần nâng cao ... nghệ thông tin dạy học Ngữ Văn a- Ưu điểm Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ Văn có ưu điểm rõ rệt Bởi lẽ, văn học nhân học” , tức học người, học làm người Môn Ngữ Văn không cung...
 • 23
 • 38
 • 0

Đề Tài: SKKN Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào dạy văn

Đề Tài: SKKN Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào dạy văn
... cho dạy học Vừa học vừa rút kinh nghiệm để Công nghệ thông tin thực phát huy vai trò tác dụng dạy học thầy trò Nhằm mục đích đúc rút kinh nghiệm trình ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc dạy ... việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy giáo viên việc học học sinh trường phổ thông dần trở thành nhu cầu tất yếu đại đa số thầy cô giáo em học sinh, sức mạnh Công nghệ thông tin ... nghiệm đề tài : Ứng dụng Công nghệ thông tin- trong giảng dạy môn Ngữ văn B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I KHẢO SÁT THỰC TẾ: Từ ba năm trở lại đây, trường THCS Viên Nội có tiến vượt bậc việc đưa công nghệ thông...
 • 9
 • 560
 • 6

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường đại học hải phòng

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường đại học hải phòng
... ứng dụng CNTT giảng dạy XSTK trường Đại học Hải Phòng CHƢƠNG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 Một số phần mềm sử dụng để khai thác thiết ... tin để dạy học xác suất thống trường Đại học Hải Phòng Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án ứng dụng CNTT để dạy học XSTK trường ĐHHP để nâng cao hiệu trình dạy học XSTK trường ĐHHP Khách ... việc ứng dụng ICT để dạy học XSTK trường ĐHHP phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy học XSTK Dạy học XSTK có ứng dụng ICT không cung cấp kiến thức cần thiết môn học mà...
 • 24
 • 771
 • 2

SKKN Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào dạy văn ppt

SKKN Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào dạy văn ppt
... cho dạy học Vừa học vừa rút kinh nghiệm để Công nghệ thông tin thực phát huy vai trò tác dụng dạy học thầy trò Nhằm mục đích đúc rút kinh nghiệm trình ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc dạy ... 1.2 Công nghệ thông tin với việc đổi phương pháp dạy – học môn ngữ văn Công nghệ thông tin góp phần đổi cách dạy, cách học, đổi phương pháp dạy học Đổi phương tiện dạy học việc soạn thảo ứng dụng ... Ứng dụng Công nghệ thông tin- trong giảng dạy môn Ngữ văn B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I KHẢO SÁT THỰC TẾ: Từ ba năm trở lại đây, trường THCS Viên Nội có tiến vượt bậc việc đưa công nghệ thông tin vào...
 • 42
 • 338
 • 0

nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học các kiến thức phần điện tích-từ trường vật lý 11 thpt

nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học các kiến thức phần điện tích-từ trường vật lý 11 thpt
... LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN KẾT HỢP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC PHẦN "ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƢỜNG" VẬT LÝ 11 ... tiễn việc: Nghiên cứu chế tạo sử dụng số dụng cụ thí nghiệm đơn giản kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học kiến thức phần “Điện tích - Điện trƣờng” Vật lý 11 trung học phổ thông Chƣơng ... tin để dạy học kiến thức phần “Điện tích - Điện trường” Vật lý 11 trung học phổ thông II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu chế tạo sử dụng số dụng cụ thí nghiệm đơn giản kết hợp ứng dụng công nghệ...
 • 112
 • 496
 • 0

nghiên cứu xây dựng một số thí nghiệm đơn giản kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học phần “nhiệt học” ở trường thcs miền núi

nghiên cứu xây dựng một số thí nghiệm đơn giản kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học phần “nhiệt học” ở trường thcs miền núi
... HS THCS miền núi, lựa chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng số thí nghiệm đơn giản kết hợp với ứng dụng CNTT để dạy học kiến thức phần “Nhiệt học trường THCS miền núi 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên ... tập trung nghiên cứu xây dựng số thí nghiệm tự tạo đơn giản sử dụng kết hợp với ứng dụng CNTT dạy học kiến thức phần “Nhiệt học trƣờng THCS miền núi Số hóa Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - - BÙI THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN KẾT HỢP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ DẠY HỌC PHẦN NHIỆT HỌC TRƢỜNG...
 • 102
 • 168
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường Đại học Hải Phòng

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học xác suất thống kê tại trường Đại học Hải Phòng
... 1.4.2 Thực trạng sử dụng CNTT dạy học XSTK trường 26 Đại học Hải Phòng CHƢƠNG 2: DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI 30 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÕNG CÓ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 ... ứng dụng CNTT giảng dạy môn Toán Luận văn khó khăn, thách thức việc ứng dụng CNTT giảng dạy XSTK trường Đại học Hải Phòng 36 CHƢƠNG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÕNG CÓ ỨNG ... tin để dạy học xác suất thống trường Đại học Hải Phòng Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án ứng dụng CNTT để dạy học XSTK trường ĐHHP để nâng cao hiệu trình dạy học XSTK trường ĐHHP Khách...
 • 108
 • 255
 • 2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ DẠY PHÂN MÔN NHẠC LÍ TẬP ĐỌC NHẠC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHƯƠNG .

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ DẠY PHÂN MÔN NHẠC LÍ TẬP ĐỌC NHẠC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHƯƠNG .
.. . dụng đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy phân môn Nhạc lí- Tập đọc nhạc trường THCS Nguyễn Tri Phương thấy chất lượng dạy & học cô trò tăng lên, đa số em hứng thú, tiết học Nhạc lí- Tập .. . đua sở năm học 2013-2014 Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ DẠY PHÂN MÔN NHẠC LÍ-TẬP ĐỌC NHẠC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHƯƠNG I Sơ lược lịch: - Họ, tên: Lê Thị Ánh Hằng .. . thể Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phân môn Nhạc lí- Tập đọc nhạc trường THCS Nguyễn Tri Phương IV Những giải pháp SKKN: Ngày nay, nhờ phát tri n khoa học kỹ thuật, trình dạy học sử dụng...
 • 13
 • 224
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phần nguyên lí làm việc của một số cơ cấu và hệ thống trong động cơ đốt trong môn công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phần nguyên lí làm việc của một số cơ cấu và hệ thống trong động cơ đốt trong môn công nghệ
... là: Ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phần nguyên làm việc số cấu hệ thống động đốt môn công nghệ 11” 2.3 Vấn đề nghiên cứu: Việc ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phần nguyên làm việc ... phạm ứng dụng tác động động Dạy học có ứng dụng công Thực nghiệm Lớp 11C1 nghệ thông tin để dạy phần O1 nguyên làm việc O3 số cấu hệ thống động đốt Dạy học ứng dụng công nghệ thông tin Đối chứng ... số cấu hệ thống động đốt môn công nghệ 11 có làm tăng kết học tập không? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: Việc ứng dụng công nghệ thông tin để dạy phần nguyên làm việc số cấu hệ thống động đốt trong...
 • 46
 • 317
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 8
... nghiệm giảng dạy Ngữ Văn -8- Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy văn nhật dụng Ngữ văn I ĐẶT VẤN ĐỀ (LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI): So với mơn khác trường phổ thơng, mơn Ngữ văn giữ vai ... Hëng Lớp Số HS 8A 8B 8C 8A 8B 8C 8A 8B 8C 27 26 27 28 27 26 29 28 28 Tiết dạy thơng thường Số đạt Số chưa u cầu đạt u cầu 25 = 67,6% 12 = 32,4% 27 = 79,4% 720,6% 21 = 70% = 30% Tiết dạy giáo án ... xác, nhanh, dễ hiểu Chứ khơng hẳn thay cho cách dạy truyền thống viết bảng Thế nên sáng kiến Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy văn nhật dụng ngữ văn 8 Nhằm giúp cho học sinh hiểu sâu kiến thức,...
 • 17
 • 123
 • 0

Using information gap activities to teach speaking to the 11th form pupils = sử dụng bài tập khoảng trống thông tin để dạy nói cho học sinh lớp 11

Using information gap activities to teach speaking to the 11th form pupils = sử dụng bài tập khoảng trống thông tin để dạy nói cho học sinh lớp 11
... in the class are also common Chapter 4: Suggested information gap activities to teach speaking Skills to the 11th form pupils 4.1: Suggested Information Gap Activities to Develop the 11 Form Pupils ... analyze the real situation of learning and teaching speaking to the 11 th form pupils; the real situation of using information gap activities in teaching speaking English to the 11th form pupils ... encourage the pupils to take According to the survey findings, most of the pupils are eager to participate in information gap and the teachers are also willing to apply the information gap to their speaking...
 • 9
 • 926
 • 15

Tài liệu Luận văn:Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4 doc

Tài liệu Luận văn:Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4 doc
... ñ nh 4. 5 4. 4 4. 3 4. 2 4. 1 4 10 So thue bao 12 14 Hình 4. 5: Hi u qu ph t n so v i s thuê bao 16 25 26 Tính t l K T LU N VÀ HƯ NG PHÁT TRI N Đ TÀI 0. 14 proportions LINEAR ROOT-FINDING 0.12 Đ tài ... ROOT-FINDING -3 10 -4 10 10 So thue bao 12 14 16 Hình 4. 4: Th i gian ch y CPU trung bình 4. 6.3 T ng dung lư ng 4. 8 Thoát chương trình Hình 4. 3: Sơ ñ th c hi n n ñ nh sóng mang con, dung lư ng 4. 6 ... khoa h c th c ti n c a ñ tài Đ tài bư c ñ u tài li u b ích cho nh ng ngư i mu n tìm hi u v k thu t nâng cao hi u qu s d ng ph t n h th ng di ñ ng 4G Cho th y tính ng d ng cao c a thu t toán ñ xu...
 • 13
 • 297
 • 2

Nghiên cứu một số điều kiện cần (cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hoạt động hải quan, logictic; hệ thống cung cấp thông tin) để đẩy mạnh xuất kh

Nghiên cứu một số điều kiện cần (cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hoạt động hải quan, logictic; hệ thống cung cấp thông tin) để đẩy mạnh xuất kh
... HOẠCH Đề tài nghiên cứu khoa học NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CẦN (CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN, LOGISTICS, HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN) ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KH U CƠ QUAN CHỦ ... CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, HOẠT ĐỘNG HẢI QUẢN, LOGISTIC, HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN I Lý luận chung sở hạ tầng giao thông vận tải, hoạt động hải quan, logistic, hệ thống cung cấp thông ... CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, HOẠT ĐỘNG HẢI QUẢN, LOGISTIC, HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN I Lý luận chung sở hạ tầng giao thông vận tải, hoạt động hải quan, logistic, hệ thống cung...
 • 94
 • 227
 • 1

Xem thêm