Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải tại bệnh viện đa khoa Trùng Khánh – Cao Bằng

Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế tại bệnh viện c tønh thái nguyên

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại bệnh viện c tønh thái nguyên
... y t c th g y nờn bnh tt hoc tn thng C c cht thi y t c th cha ng c c yu t truyn nhim, l cht c hi c r c y t, c c loi húa cht v dc phm nguy him, c c cht thi phúng x v c c vt sc nhnTt c c c nhõn ... sc khe cng ng 20 * T c hi, nguy c ca cht thi y t i vi mụi trng v sc khe cng ng - Cht thi y t l cht thi c cha ng c c loi sinh vt g y bnh, c c cht c hi nh húa cht, cht g y c t bi, cht phúng x C c ... bnh nhõn; nhng ngi trc tip lm c ng vic x r c thi ti c c bói r c thi hay c c lũ t r c Nhng ngi thu gom, bi r c - C c nguy c g y bnh ca CTYT l c c bnh v ng tiờu húa c c vi khun t l, thng hn,...
 • 72
 • 353
 • 1

Luận văn: Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế

Luận văn: Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế
... cht thi y t [20] Theo Quy ch Qun CTYT ca B Y t ban hnh ti Quyt nh s 43/Q-BYT ngy 30/11/2007 quy nh: 12 + Cht thi y t l vt cht th rn, lng v khớ c thi t cỏc c s y t bao gm cht thi y t nguy hi ... k thut Vi mng li y t nh vy, lng rỏc thi rn y t phỏt sinh trờn ton quc l 11800 tn/ngy Trong ú cú khong 900 tn cht thi y t nguy hi Theo PGS-TS Nguyn Huy Nga, Cc trng Cc Qun mụi trng y t (B Y ... sau quỏ trỡnh x 42 3.3.3 xut cỏc gii phỏp k thut vic qun cht thi y t ca Bnh vin C Thỏi Nguyờn - Trong cụng tỏc thu gom, x rỏc thi y t - i vi h thng thu gom x nc thi y t 3.4 Phng phỏp...
 • 72
 • 253
 • 0

Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
... Đánh giá thực trạng thu gom, xử chất thải y tế Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn + Lượng chất thải nước thải phát sinh Trung tâm Y tế + Thực trạng thu gom rác thải nước thải y tế Trung ... 43 4.2.2 Đánh giá thực trạng thu gom rác thải nước thải y tế Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng 47 4.2.3 Thực trạng xử rác thải nước thải Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng ... thải y tế Trung tâm Y tế + Thực trạng xử rác thải nước thải y tế Trung tâm Y tế 3.3.3 Đề xuất giải pháp kỹ thu t việc quản chất thải y tế Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn - Giải...
 • 59
 • 399
 • 2

Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải tại bệnh viện đa khoa Trùng Khánh Cao Bằng.

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải tại bệnh viện đa khoa Trùng Khánh – Cao Bằng.
... huyện Trùng Khánh Cao Bằng - Lượng rác thải nước thải phát sinh Bệnh viện - Thực trạng thu gom rác thải nước thải y tế Bệnh viện - Thực trạng xử rác thải nước thải y tế Bệnh viện - Đánh giá ... 4.2 Đánh giá thực trạng thu gom, xử chất thải y tế Bệnh viện huyện Trùng Khánh Cao Bằng 31 4.2.1 Lượng rác thải nước thải phát sinh Bệnh viện 31 4.2.3 Thực trạng thu gom xử ... 25 3.3.1 Tổng quan Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Cao Bằng 25 3.3.2 Thực trạng công tác thu gom, xử rác thải nước thải y tế Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Cao Bằng 25 3.3.3...
 • 64
 • 429
 • 0

Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại bệnh viện Đa khoa Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
... Lượng rác thải nước thải phát sinh bệnh viện 32 4.3.2 Đánh giá thực trạng thu gom rác thải nước thải y tế bệnh viện Đa khoa Đại Từ 38 4.3.3 Thực trạngxử rác thải nước thải bệnh viện ... hình thực tế y u cầu công tác thu gom xử chất thải y tế bệnh viện đồng ý khoa Môi trường em tiến hành thực đề tài: Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế bệnh viện Đa khoa ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VƯƠNG HỮU TUÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ NƯỚC THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA...
 • 59
 • 611
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế tại bệnh viện c tỉnh thái nguyên

Báo cáo tốt nghiệp ngành khoa học môi trường đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại bệnh viện c tỉnh thái nguyên
... thi y t c th g y nờn bnh tt hoc tn thng C c cht thi y t c th cha ng c c yu t truyn nhim, l cht c hi c r c y t, c c loi húa cht v dc phm nguy him, c c cht thi phúng x v c c vt sc nhnTt c c c ... trng v sc khe cng ng 20 - Cht thi y t l cht thi c cha ng c c loi sinh vt g y bnh, c c cht c hi nh húa cht, cht g y c t bi, cht phúng x C c nghiờn cu dch t hc trờn th gii ó chng minh, c c cht thi ... dng, c vi cht thi y t C ng c ny a nguyờn tc ch chuyn hp phỏp cht thi nguy hi t c c quc gia khụng c iu kin v c ng ngh thớch hp sang c c quc gia c iu kin vt cht k thut x an ton mt s cht thi c...
 • 72
 • 115
 • 0

Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải nước thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn

Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải và nước thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn
... tế Bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn - Lượng rác thải nước thải phát sinh Bệnh viện - Thực trạng thu gom rác thải nước thải y tế Bệnh viện - Thực trang xử rác thải nước thải y tế Bệnh viện - Đánh ... viện đa khoa Huyện Nga Sơn - Công tác thu gom, xử rác thải, nước thải y tế Bệnh viện - Quy trình công nghệ xử rác thải nước thải Bệnh viện 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Bệnh viện đa khoa Huyện ... nước thải sau sử bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn Bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn, Báo cáo kết xử ôi nhiễm triệt để theo quy định số 64/3003/QD-TTG bệnh viện đa khoa Huyện Nga Sơn Bệnh viện...
 • 38
 • 242
 • 0

Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, xử rác thải sinh hoạt tại xã an bồi, huyện kiến xương, tỉnh thái bình (2)

Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại xã an bồi, huyện kiến xương, tỉnh thái bình (2)
... Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Đánh giá trạng phát sinh rác thải sinh hoạt An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Đánh giá trạng thu gom, ... năm 2009 [15] 4.2 Đánh giá trạng phát sinh rác thải sinh hoạt An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 4.2.1 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn chủ ... Công tác quản xử RTSH An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Thời gian thực hiện: từ 05/05/2014...
 • 54
 • 511
 • 3

đánh giá thực trạng thu gom xử xây dựng mô hình thực nghiệm xử bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mô phòng thí nghiệm - áp dụng tại đặng xá, gia lâm, hà nội tân tiến, văn giang, hưng yên

đánh giá thực trạng thu gom xử lý và xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật quy mô phòng thí nghiệm - áp dụng tại đặng xá, gia lâm, hà nội và tân tiến, văn giang, hưng yên
... xut quy trỡnh thu gom va x bao bỡ thuc BVTV 44 3.3.1 xut hỡnh thc hot ng t chc thu gom, x bao bỡ thuc bo v thc vt 44 3.3.2 xut c ch trỡ hot ng thu gom v x bao bỡ thuc ... bao bỡ - Xõy dng quy trỡnh thu gom va x ly bao bi thu c BVTV v xut c ch trỡ hot ng thu gom Khoa môi tr-ờng-Tr-ờng ĐHKHTN Luận văn Thạc sĩ CHNG - TNG QUAN 1.1 Tng quan v hin trng ụ nhim ca bao ... tỏc thu gom - B cha mi ch lm nhim v lu cha, cha cú thit k b cú th x bao bỡ sau thu gom + X sau thu gom Hin cỏc a phng u cha cú cụng ngh x bao bỡ thuc bo v thc vt, bao bỡ sau thu gom...
 • 86
 • 1,119
 • 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản rác thải tại Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rác thải tại Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông
... sở khoa học nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa, em xin đưa đề tài khóa luận với tên: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản rác thải Bệnh Viện Đa Khoa Đông, Quận Đông, Thành phố ... quanh bệnh viện; - Đánh giá thực trạng công tác quản rác thải y tế bệnh viện; - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản rác thải y tế 2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ... để quản rác bệnh viện: xe đẩy, lò đốt … - Phạm vi địa điểm nghiên cứu: Công tác quản rác thải Bệnh viện Đa khoa Đông - Thời gian nghiên cứu: từ 14/2/2011 – 20/4/2011 2.4 Phương pháp nghiên...
 • 51
 • 732
 • 10

Đánh giá thực trạng thu gom xử nước, rác thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đánh giá thực trạng thu gom và xử lý nước, rác thải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
... động bệnh viện Đa Khoa huyện Hiệp Hòa 2.3.2 Đánh giá thực trạng thu gom, xử chất thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa - Lượng rác thải phát sinh bệnh viện - Thực trạng thu gom, xử rác ... rác thải y tế Bệnh viện - Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác thải y tế bệnh viện 2.3.3 Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác nước thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa - Lượng nước thải ... quan Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa 30 2.3.2 Đánh giá thực trạng thu gom, xử chất thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa 30 2.3.3 Đánh giá thực trạng thu gom, xử rác nước thải...
 • 76
 • 428
 • 1

luận văn kỹ thuật môi trường ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM, XỬ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NINH ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN

luận văn kỹ thuật môi trường ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN
... thải rắn y tế việc thu gom, quản xử chất thải y tế Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhiều hạn chế Trên sở số liệu điều tra thực tế lượng chất thải rắn y tế phát sinh Bệnh viện đa khoa ... chất thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, quản xử chất thải y tế III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: - Tổng quan chất thải rắn y tế - Thu thập ... Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Hiện trạng quản chất thải y tế Nguyễn Thị Thu Hường Luận văn thạc sỹ kỹ thu t Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Đánh giá trạng thu gom, vận chuyển, xử lý...
 • 91
 • 369
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khao sat kien thuc thai do va thuc hanh cua dieu duong vien ve xu ly rac thai tai benh vien8 2 hệ thống xử lý chất thải ở bệnh viện đa khoa đồng hớiphương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu bằng excel để phân tích các nhân tố đánh giá thực trạng thu gomtìm hiểu mức sẵn lòng chi trả của người dân về việc thu gom xử lý rác thải bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên tại khu vực xuân mai – trương mỹ hà nộiđánh giá thực trạng công tác xử lýhien trang thu gom xu ly chat thai ran y teđánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông lâm nghiệp việt nam3 2 3 hình thức thu gom xử lý rác thảitìm hiểu mức sẵn lòng chi trả của người dân về việc thu gom xử lý rác thải bằng phương pháp tạo dựng thị trường tại khu vực xuân mai huyện chương mỹ hà tâythu gom xử lý rác thảimô hình thu gom xử lý rác thảitổng hợp xây dựng các mô hình thu gom xử lý rác thải cho các thị rấn thị tứ cấp huyện cấp xã 20063 thực trạng công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phươngđánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân longnghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOBài 19. s, rM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 28. Con muỗiTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 201545 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tphu luc 1. bang tong hop va so sanh