ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY LÝ LUẬN VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI

Phần 3: Chương 3: Tác phẩm tự sự - luận văn học pot

Phần 3: Chương 3: Tác phẩm tự sự - Lý luận văn học pot
... thuyết - Sđd, tr 31 (chúng nhấn mạnh - LTD) (8) Dẫn theo N.A Gulaiev - luận văn học, Sđd, tr 255 (9) Gulaiev - luận văn học - Sđd, tr 263 (10) Dẫn theo Cơ sở lí luận văn học, tập - NXB Đại học ... vật, tượng miêu tả tác phẩm Trình bày kiện xảy miêu tả, trần thuật phương tiện tạo nên tính khách quan tác phẩm tự b Miêu tả kiện mở khả phản ánh tác phẩm tự vô to lớn Tác phẩm tự trình bày giới ... hội, văn hóa lại có chi tiết sinh hoạt cụ thể người Các chi tiết tạo nên “bề bộn” đời sống tác phẩm tự c Trong tác phẩm tự lời văn chủ yếu lời kể người kể chuyện Nếu tác phẩm trữ tình lời văn...
 • 11
 • 1,460
 • 37

Phần 3: Chương 3: Tác phẩm tự sự - luận văn học ppt

Phần 3: Chương 3: Tác phẩm tự sự - Lý luận văn học ppt
... thuyết - Sđd, tr 31 (chúng nhấn mạnh - LTD) (8) Dẫn theo N.A Gulaiev - luận văn học, Sđd, tr 255 (9) Gulaiev - luận văn học - Sđd, tr 263 (10) Dẫn theo Cơ sở lí luận văn học, tập - NXB Đại học ... vật, tượng miêu tả tác phẩm Trình bày kiện xảy miêu tả, trần thuật phương tiện tạo nên tính khách quan tác phẩm tự b Miêu tả kiện mở khả phản ánh tác phẩm tự vô to lớn Tác phẩm tự trình bày giới ... hội, văn hóa lại có chi tiết sinh hoạt cụ thể người Các chi tiết tạo nên “bề bộn” đời sống tác phẩm tự c Trong tác phẩm tự lời văn chủ yếu lời kể người kể chuyện Nếu tác phẩm trữ tình lời văn...
 • 11
 • 548
 • 8

Phát triển duy luận cho học sinh bằng phương pháp giải thích trong môn lịch sử

Phát triển tư duy lý luận cho học sinh bằng phương pháp giải thích trong môn lịch sử
... biết Môn học trờng phổ thông hình thành cho học sinh t môn, nh t toán học, t sinh họcVì môn lịch sử cho em t lịch sử Ngoài tính chất t nói chung, hoạt động t lịch sử học sinh trình học tập lịch sử ... chuyện, giải thích& sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng tài liệu văn Phơng pháp giải thích dạy học lịch sử phơng pháp quan trọng để phát triển t lí luận học sinh THCS nhng đợc sử dụng dạy học lịch sử ... có sử dụng phơng pháp giải thích dạy học lịch sử đem áp dụng vào dạy thử cho học sinh lớp 9B Giáo án soạn không sử dụng phơng pháp giải thích dạy học lịch sử đem áp dụng vào dạy thử cho học sinh...
 • 32
 • 267
 • 0

Đặc điểm duy của trẻ tiểu học pdf

Đặc điểm tư duy của trẻ tiểu học pdf
... đường, làm nào?" Hãy để trẻ suy nghĩ không gợi ý thấy trẻ ngập ngừng chưa trả lời Trẻ áp dụng câu chuyện kể, qua nhiều lần trẻ tạo phản xạ óc có tình ng tự xảy Luyện cho trẻ độc lập suy nghĩ ... yêu cầu trẻ suy nghĩ thật kỹ Nếu trẻ chưa làm được, bạn gợi ý trẻ là: có kiện nào, yêu cầu giải vấn đề gì, yêu cầu trẻ đọc lại phần lý thuyết Nếu bạn nhanh chóng cho trẻ cách làm chắn trẻ dựa ... trọng đừng nên yêu cầu cao trẻ, tập trung thực bước cách hệ thống cách Luyện cho trẻ qua trò chơi Có nhiều trò chơi phát triển lực cho trẻ mà cha mẹ chơi hướng dẫn trẻ chơi Chẳng hạn trò ghép...
 • 4
 • 319
 • 1

Về việc biên soạn giáo trình luận văn học bậc đại học ở ta 50 năm qua_2 potx

Về việc biên soạn giáo trình lý luận văn học bậc đại học ở ta 50 năm qua_2 potx
... tâm Đại học lớn Đại học Sư phạm Hà Nội Đại học Tổng hợp Hà Nội lại khẩn trương bắt tay biên soạn giáo trình luận văn học để sử dụng riêng cho sở đào tạo Cũng giai đoạn trước, trường Đại học ... người tiên phong Trong ba năm riết làm việc, từ năm 1986 đến năm 1988, giáo trình luận văn học dày dặn tập thể nhà giáo thuộc môn luận văn học khối trường Đại học Sư phạm (Hà Nội I, Hà ... mẻ luận văn học Xô Viết, kết hợp sử dụng thích đáng kiến thức đại thuộc chuyên ngành gần gũi với luận văn học như: mỹ học, thi pháp học, phương pháp luận nghiên cứu văn học, tâm học văn...
 • 9
 • 264
 • 0

Về việc biên soạn giáo trình luận văn học bậc đại học ở ta 50 năm qua docx

Về việc biên soạn giáo trình lý luận văn học bậc đại học ở ta 50 năm qua docx
... chủ nghĩa đại, việc tăng cường kiến thức sở luận văn học giáo viên, học sinh THPT phù hợp với việc đưa phân môn luận văn học với tư cách môn học độc lập vào chương trình môn ngữ văn THPT ... hành biên soạn sách giáo khoa chuẩn luận văn học, để giảng dạy khoa văn Trường Đại học nước Nhân xin bày tỏ niềm vui mừng, thấy từ năm đầu kỷ XXI, nhận thức đổi biên soạn sách giáo trình luận ... trình luận văn học triển khai cách nhạy cảm, nhóm chuyên gia môn luận văn học khoa văn Đại học Sư phạm Hà Nội, giáo sư đầu ngành chủ trì Tập 1, 400 trang, Bộ giáo trình luận văn học nhóm...
 • 8
 • 233
 • 1

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
... 0918.775.368 đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN I, ... xuống Chúng ta nêu phương hướng chủ yếu chế mới, hình thức, bước đi, cách làm cụ thể nhiều vấn đề chưa giải thoả đáng luận thực tiễn tưởng đạo Ta bộc lộ lạc hậu nhận thức luận thời kỳ độ:”Khuynh ... phát triển luận yêu cầu thực tiễn, điều nói lên thực tiễn không tách rời luận, thiếu hướng dẫn luận Vai trò luận khoa học chỗ: đưa lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động,...
 • 30
 • 455
 • 0

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.
... đổi nay.Vì vậy, em định chọn đề tài “Trong thời kỳ đổi khẳng định phải đổi luận trước đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” Vò Ngäc ... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mười năm đổi cho dến từ sau ... nghiệp đổi Có vậy, luận thực vai trò tích cực thực tiễn Đổi nhận thức luận công tác luận trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ sức ỳ quan niệm luận cũ đồng thời, ...
 • 36
 • 451
 • 0

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.

“Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”.
... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau ... nghiệp đổi Có nh vậy, luận thực vai trò tích cực thực tiễn Đổi nhận thức luận công tác luận trình phức tạp, đòi hỏi phải đấu tranh với tính bảo thủ sức ỳ quan niệm luận cũ đồng thời, ... Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễn luận hớng đẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông Vì nhấn mạnh quan trọng luận, ...
 • 27
 • 320
 • 0

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên

Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
... giới Những quan điểm đổi mới, tiến tôn trọng hoàn toàn luận nhận thức thực tiễn chi phối kinh tế Đứng quan điểm triết học Mác- Lênin, ta có sở để khẳng định khởi sắc mời năm đổi cho dến từ sau ... Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễn luận hớng đẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông Vì nhấn mạnh quan trọng luận, ... trình đổi nớc ta Sự khám phá luận phải trở thành tiền đề làm sở cho đổi hoạt động thực tiễn Thực tiễn động lực, sở nhận thức, luận Vì cần khắc phục khi m khuyết sai lầm song phải tìm giải...
 • 27
 • 313
 • 0

Tiểu luận triết học “Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”

Tiểu luận triết học “Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên”
... định phải đổi luận trước đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” Vò Ngäc Khoa tiÓu luËn triÕt häc - GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN I, TÌNH HÌNH NGHIÊN ... tạo thực tiễn với nắm bắt quy luật khách quan vận hành kinh tế nước ta vấn ềề nhiều xem xét tranh cãi, trình đổi nay.Vì vậy, em định chọn đề tài “Trong thời kỳ đổi khẳng định phải đổi luận ... chủ yếu chế mới, hình thức, bước đi, cách làm cụ thể nhiều vấn đề chưa giải thoả đáng luận thực tiễn tưởng đạo Ta bộc lộ lạc hậu nhận thức luận thời kỳ độ:”Khuynh hướng tưởng chủ yếu...
 • 23
 • 488
 • 1

Tài liệu Tiểu luận “Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” pptx

Tài liệu Tiểu luận “Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hay vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” pptx
... em định chọn đề tài “Trong thời kỳ đổi khẳng định phải đổi luận trước đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” VŨ NGỌC KHOA TIỂU LUẬN TRIẾT ... luận nghiên cứu Những luận có sở khoa học vững chắc, không sa vào siêu hình hay nhị nguyên luận nhà triết học trước VŨ NGỌC KHOA TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - Để đạo hoạt động đắn, triết học Mác- Lênin ... KHOA 20 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - doanh, tự chủ tài đơn vị kinh tế sở, quyền làm chủ tập thể lao động VŨ NGỌC KHOA 21 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - ÁP DỤNG LÝ LUẬN THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI HIỆN...
 • 31
 • 339
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới duy luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học - Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
... luận trước VŨ NGỌC KHOA TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - đổi thực tiễn Anh hay vận dụng tưởng triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên” VŨ NGỌC KHOA TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - GIỚI THIỆU TIỂU LUẬN ... tạo thực tiễn với nắm bắt quy luật khách quan vận hành kinh tế nước ta vấn ềề nhiều xem xét tranh cãi, trình đổi nay.Vì vậy, em định chọn đề tài Trong thời kỳ đổi khẳng định phải đổi luận ... KHOA 14 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - e Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễn luận hướng đẫn thành thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông...
 • 33
 • 673
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh ly luan van hoc ban chat va dac trung van hocphần 3 chương 3 tác phẩm tự sự lý luận văn học pptđặc điểm về nghệ thuật của văn học trung đạiluan van dac diem tu duy cua hoc sinh lop 5đặc điểm của tư duy lý luậnphân tích đặc điểm tư duy của học sinh tiểu họcđặc điểm tư duy của học sinh tiểu họcgóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịvai trò của triết học mac lênin trong đổi mới tư duy lý luận ở việt nam hiện nayluận văn nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay pottim hieu dac diem tu duy cua hoc sinh lop 5chứng minh luận điểm muốn đối mới đất nước trước hết phải đối mới tư duy lý luận của mácđặc điếm tư duy cùa học sinh lớp 4lý luận văn họcvấn đề lý luận văn họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây