Cảm thức Biwa trong “Rừng Nauy”

Bi kịch của người hầu hiện đại trong rừng nauy và biên niên ký chim vặn dây cót của h murakami

Bi kịch của người hầu hiện đại trong rừng nauy và biên niên ký chim vặn dây cót của h murakami
... Chơng 2: Bi kịch ngời h u đại nỗi ám ảnh Rừng Nauy Bi n niên chim vặn dây cót Chơng 3: Nghệ thuật thể bi n bi kịch ngời h u đại Rừng Nauy Bi n niên chim vặn dây cót 15 Chơng Rừng Nauy Bi n ... Chơng Bi kịch ngời h u đại nỗi ám ảnh rừng nauy bi n niên chim vặn dây cót 2.1 Hoàn cảnh h u đại bi kịch ngời thời đại 2.1.1 Chủ nghĩa h u đại tâm thức h u đại Chủ nghĩa h u đại trào lu văn hoá ... sánh tạo H. Murakami 25 Chơng 2: Bi kịch ngời h u đại nỗi ám ảnh rừng nauy bi n niên chim vặn dây cót .29 2.1 Hoàn cảnh h u đại bi kịch ngời thời đại .29 2.1.1 Chủ nghĩa h u đại...
 • 111
 • 398
 • 0

Cảm thức thiền trong thơ phạm thiên thư

Cảm thức thiền trong thơ phạm thiên thư
... Chương 1: Hành trình thơ Phạm Thiên Thư từ góc độ Thiền Chương 2: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ quan niệm giới người Chương 3: Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhìn từ nghệ thuật ... thơ Phạm Thiên Thư cho văn học miền Nam Việt Nam nói riêng thơ Việt Nam đại nói chung giai đoạn 19601975 5.2 Nghiên cứu Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư nhằm nhấn mạnh Phạm Thiên Thư nhà thơ ... Thiền vị tạo nên đẹp lạ thơ làm thăng hoa thơ Phạm Thiên Thư 2.Với đề tài Cảm thức Thiền thơ Phạm Thiên Thư , luận văn khái quát cách có hệ thống giá trị mà thơ Phạm Thiên Thư đem lại hai phương...
 • 27
 • 230
 • 0

Đánh giá thực trạng trồng rừng sản xuất tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và đề xuất các giải pháp phát triển

Đánh giá thực trạng trồng rừng sản xuất tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng và đề xuất các giải pháp phát triển
... tài Đánh giá thực trạng trồng rừng sản xuất huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng đề xuất giải pháp phát triển đặt nhằm góp phần tháo gỡ vài khó khăn nêu trên, thúc đẩy trồng rừng sản xuất phát triển ... tiêu chung Đánh giá thực trạng phát triển trồng rừng sản xuất sở đề xuất số giải pháp phát triển trồng rừng sản xuất có hiệu kinh tế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Góp phần nâng cao thu nhập cải ... 2.3.2 Đánh giá thực trạng trồng rừng sản xuất huyện Thạch An - Nguồn vốn trồng rừng sản xuất - Mục tiêu trồng rừng sản xuất - Diện tích rừng trồng sản xuất - Cơ cấu loài trồng rừng sản xuất -...
 • 111
 • 441
 • 0

Nghiên cứu cơ sở và tình hình thực hiện chính sách để thúc đẩy trồng rừng theo khuân khổ dự án w7 của xã lóng sập mộc châu sơn la

Nghiên cứu cơ sở và tình hình thực hiện chính sách để thúc đẩy trồng rừng theo khuân khổ dự án w7 của xã lóng sập  mộc châu  sơn la
... tình hình thực sách để thúc đẩy trồng rừng theo khuôn khổ Dự án W7 Lóng Sập – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La" CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát dự án trồng triệu rừng Dự án trồng ... trồng rừng theo khuôn khổ Dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La Lóng Sập – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La 3.1.2 Địa điểm Tại Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 3.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích sở, ... rừng trồng thay diện tích rừng Tồn - Do hạn chế thời gian nghiên cứu nên đề tài số hạn chế tồn sau: - Đề tài nghiên cứu sở tình hình thực sách để thúc đẩy trồng rừng theo khuân khổ dự án W7 xã...
 • 44
 • 45
 • 0

Căm thức thời gian trong thơ đời Trần

Căm thức thời gian trong thơ đời Trần
... Thời đại cảm thức thời gian thơ ca trung đại Việt Nam - Chương 2: Cảm thức thời gian thơ Thiền đời Trần - Chương 3: Cảm thức thời gian thơ tục đời Trần - Chương 4: Nghệ thuật thể thời gian thơ ... Chương 2: CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THIỀN ĐỜI TRẦN 2.1 Vị trí thơ Thiền văn học đời Trần Thơ Thiền không chiếm vị trí độc tôn văn học đời Trần Làm nên diện mạo văn học thời kì vần thơ với cảm ... có hệ thống biểu thời gian nghệ thuật thơ đời Trần Từ đến phát nét độc đáo cảm thức thời gian thơ thời nhằm thấy đóng góp phương diện nghệ thuật cho thơ ca đời Trần nói riêng, thơ ca trung đại...
 • 146
 • 274
 • 0

CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ ĐỜI TRẦN

CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ ĐỜI TRẦN
... Thời đại cảm thức thời gian thơ ca trung đại Việt Nam - Chương 2: Cảm thức thời gian thơ Thiền đời Trần - Chương 3: Cảm thức thời gian thơ tục đời Trần - Chương 4: Nghệ thuật thể thời gian thơ ... có hệ thống biểu thời gian nghệ thuật thơ đời Trần Từ đến phát nét độc đáo cảm thức thời gian thơ thời nhằm thấy đóng góp phương diện nghệ thuật cho thơ ca đời Trần nói riêng, thơ ca trung đại ... lỗi thời 1.2 Cảm thức thời gian thơ ca trung đại 1.2.1 Về khái niệm Cảm thức thời gian Thời gian vốn hình thức tồn giới vật chất với ba chiều khứ, tương lai Nhưng đề cập đến khái niệm cảm thức...
 • 146
 • 256
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê hà tĩnh

[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê  hà tĩnh
... sử dụng đất H Tĩnh v Hơng Khê Cơ cấu đất nông nghiệp huyện Hơng Khê Th nh phần dinh dỡng hai loại đất trồng cam quýt 42 61 64 65 Hơng Khê H Tĩnh Cơ cấu gieo trồng năm gần huyện Hơng Khê Cơ cấu ... Hơng Khê H Tĩnh Th nh phần sâu bệnh hại cam quýt v biện pháp phòng trừ nhân dân Hơng Khê 66 66 67 69 70 Thời gian lộc v khả sinh trởng đợt lộc Phúc Trạch, cam X Đo i v cam Bù Hơng Sơn Một số tiêu ... ảnh hởng biện pháp che phủ đến chất lợng đợt lộc xuân cam X Đo i (2 năm tuổi) 4.27 99 ảnh hởng biện pháp che phủ đến chất lợng đợt lộc hè cam X Đo i (2 năm tuổi) 4.28 100 ảnh hởng biện pháp che...
 • 155
 • 450
 • 1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa gieo thẳng tại huyện cẩm giàng hải dương

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa gieo thẳng tại huyện cẩm giàng hải dương
... kinh t s n xu t lúa gieo th ng, xác ñ nh y u t thu c BVTV nh hư ng ñ n canh tác lúa gieo th ng, t ñó ñ gi i pháp s d ng thu c BVTV c a công ty Syngenta nh m nâng cao hi u qu kinh t canh tác lúa ... BVTV lúa gieo th ng t i huy n C m Giàng- H i Dương - ð xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh t c a vi c s d ng thu c BVTV lúa gieo th ng t i huy n C m Giàng- H i Dương 1.3 ð i tư ng nghiên ... C m Giàng 38 4.7 Giá công lao ñ ng s n xuât lúa gieo th ng 4.8 Chi phí s n xu t lúa gieo th ng t i huy n C m Giàng 4.9 K t qu hi u qu kinh t s n xu t lúa gieo th ng t i huy n C m Giàng C m Giàng...
 • 101
 • 666
 • 1

Bài giảng thuc vat trong thao cam vien

Bài giảng thuc vat trong thao cam vien
... ex Schum Bignoniaceae 59 Đạt phước Millingtonia hortensis L f Bignoniaceae 60 Sò đo cam, Hồng kỳ Spathodea campanulata P Beauv Bignoniaceae 61 Bao báp Adansonia grandidieri L Bombacaceae 62 Gạo ... Dipterocarpaceae 124 Chai Shorea vulgaris Pierre Dipterocarpaceae 125 Làu táu Vatica odorata Sym Dipterocarpaceae 126 Táu nước Vatica philastreana Pierre Dipterocarpaceae 127 Thị mun Diospyros bejaudii ... chủ rầy chổng cánh Loài rầy thường gây hại nhiều thuộc họ cam quýt cách chích hút nhựa làm cho còi cọc, không sinh trưởng, phát triển cam, chanh, quýt, bưởi… có số cảnh cần thăng, kim quất, nguyệt...
 • 46
 • 474
 • 4

Đánh giá thực trạng trồng cam trên địa bàn xã yên khê huyện con cuông, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Đánh giá thực trạng trồng cam trên địa bàn xã yên khê huyện con cuông, tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRỒNG CAM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN KHÊ HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH NÔNG HỌC Người thực : Nguyễn ... Đánh giá thực trạng trồng cam địa bàn Yên Khê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích - Điều tra, khảo sát, nghiên cứu trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện ... đó, Yên Khê có diện tích trồng cam lớn với 20,66ha 3 Để tạo vùng cam chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa việc đánh giá trạng sản xuất hiệu kinh tế giống cam trồng Yên Khê huyện Con...
 • 73
 • 1,098
 • 7

Nhân vật naoko trong tiểu thuyết rừng nauy của haruki murakami luận văn tốt nghiệp đại học

Nhân vật naoko trong tiểu thuyết rừng nauy của haruki murakami luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NGỮ VĂN = = =   = = = NHÂN VẬT NAOKO TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG NAUY CỦA HARUKI MURAKAMI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Giáo ... Cấu trúc luận văn Ngoài mở đầu kết luận, khoá luận gồm chương: Chương 1: Vài nét Haruki Murakami tiểu thuyết Rừng Nauy Chương 2: Vẻ đẹp nhân vật Naoko Chương 3: Nghệ thuật thể nhân vật Naoko Và ... dưỡng ,“ Rừng Nauy đặc biệt tác phẩm thực”- Review of Contemporary Fiction Nguyễn Văn Thuấn tiểu luận “Về người cô đơn tiểu thuyết Rừng Nauy Haruki Murakami cho rằng, Rừng Nauy “là tiểu thuyết...
 • 53
 • 955
 • 9

Tài liệu Cẩm nang ngành Lâm nghiệp_ Chương: Trồng rừng doc

Tài liệu Cẩm nang ngành Lâm nghiệp_ Chương: Trồng rừng doc
... trởng Cục Lâm nghiệp; Giám đốc Văn phòng điều phối Chơng trình Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Biên soạn TS Phạm Đức Tuấn, Cục Lâm nghiệp KS Lê Thị Tha, Cục Lâm nghiệp TS Nguyễn Hồng Quân, Cục Lâm nghiệp ... Dự án trồng rừng KFW4 PGS TS Nguyễn Hữu Vĩnh, Trờng Đại học Lâm nghiệp TS Hoàng Chơng, Hội Khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ThS Nguyễn Trờng Thành, Cục Lâm nghiệp KS Đào Phóng, Cục Lâm nghiệp ... Thọ, Phó Cục trởng Cục Lâm nghiệp ThS Nguyễn Văn Lân, Vụ Tổ chức cán KS Nguyễn Đăng Khoa, Cục Kiểm lâm GS.TS Lê Đình Khả, chuyên gia lâm nghiệp GS.TS Đỗ Đình Sâm, chuyên gia lâm nghiệp ThS Trần...
 • 114
 • 719
 • 7

NGHIÊN cứu đặc điểm THÍCH NGHI của THỰC vật TRONG hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN

NGHIÊN cứu đặc điểm THÍCH NGHI của THỰC vật TRONG hệ SINH THÁI RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN
... trình nghi n cứu liên quan đến đặc điểm thích nghi thực vật ngập mặn nhiều báo khoa học nhà khoa học giới để sử dụng vào C KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN Sự thích nghi sinh trưởng, kiểu dạng, sinh ... sinh mẹ” Sinh nửa sinh mẹ tượng sinh sản đặc biệt rừng ngập mặn mà thường rừng khác Cây rừng ngập mặn sinh hạt giống gọi trụ mầm, hình thức thích nghi giúp tăng cường khả tái sinh điều kiện đặc ... Tuấn nghi n cứu phản ứng sinh lí, sinh thái Mắm (Avicennia marina) lấy giống từ Hà Tĩnh trồng độ mặn khác Qua thời gian nghi n cứu có khả sinh trưởng độ mặn khác kể độ mặn cao, 150% độ mặn nước biển...
 • 10
 • 6,145
 • 6

Tài liệu Thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học trong rừng (không thu mẫu) đối với các tổ chức cá nhân trong nước docx

Tài liệu Thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học trong rừng (không thu mẫu) đối với các tổ chức cá nhân trong nước docx
... việc thực TTHC:Văn chấp thu n Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị nhận kết Ban quản lý rừng đặc dụng nơi muốn đến thực hành, thực tập, thực chuyên đề, đề tài nghiên cứu ... nghiên cứu khoa học Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Công văn xin phép nghiên cứu thực hành, thực tập, thực chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học rừng Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 272
 • 0

Tài liệu Thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học trong rừng (không thu mẫu) đối với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, cá nhân nước ngoài pptx

Tài liệu Thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học trong rừng (không thu mẫu) đối với các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, cá nhân nước ngoài pptx
... việc thực TTHC: Văn chấp thu n Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị nhận kết Ban quản lý khu rừng nơi muốn đến thực hành, thực tập, thực chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa ... cứu khoa học Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Công văn xin phép nghiên cứu thực hành, thực tập, thực chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học rừng Thành phần hồ sơ - Dự án thoả thu n hợp tác khoa học cấp ... duyệt.và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho phép Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiến thức về trồng rừngthực vật trong rừng ngập mặnthực vật trong rừng nhiệt đớichuỗi thức ăn trong rừng nhiệt đớixử lý thực bì trồng rừngtìm kiếm thức ăn trong rừngcơ sở thực triển trồng rừngviết 4 chuỗi thức ăn trong rừng nhiệt đớivùng sản xuất nương rẫy và xử lý thực bì trồng rừngvùng sản xuất nương rẫy và sử lý thực bì trồng rừngcác thao tác hành động bị cấm thực hiện trong khocẩm nang trồng rừngthực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngthực hành thực tập thực hiện các chuyên đề đề tài nghiên cứu khoa học trong rừngcẩm nang ngành lâm nghiệp chương trồng rừngCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại