PHÂN DẠNG NITO PHOTPHO

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học hóa học phần halogen, nitơ-photpho nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho hs trung tâm giáo dục thường xuyên

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học hóa học phần halogen, nitơ-photpho nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho hs trung tâm giáo dục thường xuyên
... học việc bồi dưỡng lực tự học HS 18 Chương HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC VÀ CÁCH SỬ DỤNG NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GDTX TRONG DẠY HỌC PHẦN HALOGEN LỚP 10 VÀ PHẦN NITƠ - ... Có thể sử dụng tập khâu : + Sử dụng tập hóa học để xây dựng kiến thức + Sử dụng tập hóa học để củng cố, ôn tập sau nghe giảng + Sử dụng tập hóa học luyện tập, ôn tập + Sử dụng tập hóa học hướng ... trình tự học - Khái niệm lực tự học, số lực tự học cần bồi dưỡng cho HS - Khái niệm, tác dụng tập hóa học - Tình hình dạy học hóa học trung tâm GDTX, khó khăn gặp phải Quan hệ tập hóa học việc bồi...
 • 80
 • 488
 • 0

Bài tập Nitơ-Phospho theo phân dạng

Bài tập Nitơ-Phospho theo phân dạng
... KClO3;C 7/ Biết tính phi kim giảm dần theo thứ tự F;O;N;Cl.Cho biết phân tử hợp chất sau có liên kết phân cực mạnh a NF3 b ClF c NCl3 d Cl2O 9/ P đỏ P trắng dạng thù hình P nên giống chỗ a Tự bốc ... trường axit C Tất muối amoni dễ tan nước.D Muối amoni bền nhiệt GV-Lê Thị Ngọc Hưng Bài tập Hóa học 11NC 41: Để phân biệt dung dịch riêng biệt đựng lọ nhãn: NH 4NO3, (NH4)2CO3, ZnCl2, BaCl2, FeCl2 ... Bài tập Hóa học 11NC 22/ Cho 19,2 gam kim loại M tan hoàn toàn HNO3 thu 4,48 lít khí NO(đktc).M aFebCu...
 • 4
 • 1,277
 • 195

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến thực tế về bảo vệ môi trường chương nitơ photpho lớp11 nâng cao

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến thực tế về bảo vệ môi trường chương nitơ  photpho lớp11 nâng cao
... giáo dục môi trường cho học sinh Chính lý chọn đề tài: "Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống tập liên quan đến thực tế bảo vệ môi trường chương nitơ - photpho lớp 11 nâng ... sử dụng tập hóa học liên quan đến thực tiễn có tác dụng lớn góp phần GDMT cho học sinh 30 Chương HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO 2.1 ... 29 1.4.3 Sử dụng tập liên quan đến thực tiễn giáo dục BVMT…29 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO 2.1 Tác dụng tập dạy học …………………………………...
 • 54
 • 532
 • 4

Bài tập phần Nitơ - Photpho ppt

Bài tập phần Nitơ - Photpho ppt
... Cây hấp thụ Nitơ dới dạng: A NH4+ B NO3C NH4+ NO3D N2 Câu 33: Amoniac có tính bazơ : A Dung dịch NH3 có chứa ion H3O+ B NH3 tác dụng đợc với axit C NH3 có khả nhận H+ D nguyên tử Nitơ cặp (e) ... 0,1 M D 1M Câu 37: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến d vào 50 ml dung dịch A có chứa ion: NH4+ , SO4 2-, NO 3- Có 11.65 g chất kết tủa đợc tạo đun nóng có 4.48 lít (đktc) chất khí bay Nồng độ mol/l muối ... có khí màu nâu đỏ thoát Câu 18: Phản ứng FeCO3 dung dịch HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí không màu, phần hoá nâu không khí, hỗn hợp khí gồm: A CO2, NO2 B CO, NO C CO2,, NO D CO2, N2 Câu 19: để điều...
 • 5
 • 459
 • 40

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein và xơ khác nhau trong khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho, NH3 và một số khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein và xơ khác nhau trong khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho, NH3 và một số khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt
... nh t 7,62% (trong nhà lư i) 8,57% (ngoài nhà lư i); cà chua có t l b nh v i t l 4,17% (trong nhà lư i) 5,11% (ngoài nhà lư i); rau hoa khác ñ u có t l b nh t 2,35- 3,36% ñư c tr ng nhà lư i có ... (trên ñ t vàn) 5,37% (trên ñ t vàn th p); dưa chu t có t l 6,73% (trên ñ t vàn) 5,53% (trên ñ t vàn th p); t l b nh th p nh t ñ u xanh 4,12% (ñ t vàn) l c 2,56% (trên ñ t vàn th p); khác có t ... t nơi có ti u khí h u thu n l i cho tr ng phát tri n, t ñó tr ng nhà lư i có s c sinh trư ng phát tri n t t hơn, s c ch ng ch u b nh t t tr ng nhà lư i Bên c nh ñó, ñư c tr ng nhà lư i ñã ñư...
 • 79
 • 288
 • 0

Các dạng bài tập Nitơ - Photpho

Các dạng bài tập Nitơ - Photpho
... ? Câu Photpho có số dạng thù hình quan trọng : A B C D Câu Dung dịch axit H3PO4 có chứa ion ? ( khơng kể H+ OH- nước ): A H+, PO43B H+, H2PO 4-, PO43C H+, HPO4 2-, PO43D H+, H2PO 4-, HPO4 2-, PO43Câu ... dung dịch phân li nấc: H3PO4 H+ + H2PO 4- k1 = 7, 6.1 0-3 H2PO4 H+ + HPO4 2- k2 = 6,2.1 0-8 nấc > nấc > nấc 2+ 3-1 3 HPO4 H + PO4 k3 = 4,4.10 Dung dịch axít photphoric có tính chất chung axit làm ... – Muối phôtphat Bài 4: A PHƠT PHO: 1/ Tính chất hóa học : Do liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ nên điều kiện thường photpho hoạt động hố học mạnh nitơ a) Tính oxi hố: Photpho thể rõ rệt...
 • 16
 • 207
 • 0

Các dạng bài tập nitơ photpho

Các dạng bài tập nitơ photpho
... trình dạng ion rút gọn: 3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O Phương trình dạng phân tử: 3Cu + 8NaNO3 + 4H2SO4 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Na2SO4 + 4H2O Dạng 4: Xác định nguyên tố thuộc nhóm nitơ dựa ... %mR = 100 – 17,65 = 82,35% Ta có: Vậy R Nitơ (N) Dạng 5: Lập công thức phân tử oxit nitơ Phương pháp  Thường qua bước sau : • Bước : Đặt công thức oxit nitơ NxOy (với ≤ x ≤ ; ≤ y ≤ nguyên) • ... nNxOy = 0,4a mol Bài cho %mNO = 13,6% mà mNO = 30 ×0,45a = 13,5a (g) Suy ra: MNxOy = mhhX – mNO – mNO2 = 57,2a – 13,5a – 6,9a = 35,8a sai Vậy oxit NxOy N2O4 sai Dạng 6: Bài tập hiệu suất Phương...
 • 12
 • 1,011
 • 14

HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP NITƠPHOTPHO

HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TẬP NITƠ – PHOTPHO
... axit photphoric n khong 400 450oC, thu c A axit metaphotphoric (HPO3) B axit iphotphoric (H4P2O7) C axit photphor (H3PO3) D anhirit photphoric (P2O5) Cõu 157.Trong phũng thớ nghim, axit photphoric ... thng, photpho hot ng hoỏ hc mnh hn nit l : A õm in ca photpho ln hn ca nit B ỏi lc electron ca photpho ln hn ca nit C liờn kt phõn t photpho kộm bn hn phõn t nit D tớnh phi kim ca nguyờn t photpho ... thng, photpho hot ng hoỏ hc mnh hn nit l A õm in ca photpho (2,1) nh hn ca nit (3,0) B iu kin thng photpho trng thỏi rn, cũn nit trng thỏi khớ C liờn kt phõn t photpho kộm bn hn phõn t nit D photpho...
 • 18
 • 307
 • 1

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng vi sinh vật ứng dụng xử lý nước thải giàu nitơ, photpho
... cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho 3.2.1 Phõn lp chng vi sinh vt cú kh nng x photpho v cú kh nng hỡnh thnh mng sinh hc 3.2.1.1 Phõn lp cỏc chng vi sinh vt cú kh nng x photpho Mu ... kinh phí đề tài Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học xử nước thải giàu nitơ photpho Bộ Công thương Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè bên động vi n, giúp đỡ em ... lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, cán bộ, học vi n, sinh vi n Bộ môn Sinh thực vật Hóa sinh, Khoa Sinh học; Phòng Enzym học Phân tích hoạt tính sinh học, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ...
 • 76
 • 692
 • 1

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI MỚI CHƯƠNG NITƠPHOTPHO LỚP 11 GÓP PHẦN RÈN LUYỆN TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI MỚI CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO LỚP 11 GÓP PHẦN RÈN LUYỆN TÍNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH
... 23 24 25 26 27 28 29 30 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 11A8 Đoàn Thị Trâm Anh ... 10 lớp ĐC Họ tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 STT 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 11A7 ... thuyết chương nitơ photpho lớp 11 - Tìm hiểu thực trạng chuẩn bị học sinh - Thiết kế tài liệu hướng dẫn học sinh chuẩn bị chương nitơ photpho lớp 11 - Thiết kế số giáo án có sử dụng tài liệu hướng...
 • 37
 • 286
 • 0

Ảnh hưởng của bổ sung một số chế phẩm sinh học vào khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho và một số khí thải trong chăn nuôi lợn thịt

Ảnh hưởng của bổ sung một số chế phẩm sinh học vào khẩu phần đến lượng phát thải nitơ, phôtpho và một số khí thải trong chăn nuôi lợn thịt
... b sung ch ph m sinh h c khác ñ n lư ng nitơ, photpho ch t th i chăn nuôi 3.3.3 43 44 So sánh hi u qu c a vi c b sung ch ph m sinh h c khác ñ n lư ng phát th i khí ñ c (NH3, H2S) t ch t th i chăn ... trư ng ch t th i chăn nuôi ñã ñang r t ñư c quan tâm tri n nhi u qu c gia th gi i, ñ c bi t nư c chăn nuôi phát nư c ta, ngành chăn nuôi phát tri n ph n nhi u mang tính nh l , t phát, chưa theo ... ñ u ñưa vào nuôi th t cao trình nuôi l n s tăng tr ng nhanh nh ng ñàn có kh i lư ng nh Kh i lư ng ñưa vào nuôi th t ph thu c vào nhi u y u t như: tu i ñưa vào nuôi th t, trình ñ chăm sóc l n...
 • 84
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chuỗi phản ứng chương nito photphocác dạng bài tập chương nito photpho violetbài tập chuỗi phản ứng nito và photpho potdãy phản ứng hóa học nito photphobài tập nitơ photphocâu hỏi nitơ photphobài tập tự luyện nitơ photphothành phần dạng sống thực vậtphương trình vi phân đẳng cấp 1phân dạng bài tậphệ thống phân dạng vân taybài tập chương nitơ photphonhóm nitơ photphobài tập chuyên đề nito photphokhối lượng phân tử của photphoĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại