Lời khuyên học lập trình

Tự học lập trình flash - Vui đùa với dãy

Tự học lập trình flash - Vui đùa với dãy
... lệnh Bài 29 : Dãy nhiều chiều – Tự học lập trình Flash Bạn thấy ta đặt số chuỗi vào dãy Phần tử dãy thứ Nếu phần tử dãy lại dãy khác, bạn có dãy hai chiều (2D array) Để làm quen với dãy hai chiều, ... Cứ thế, bạn có dãy nhiều chiều (khiếp!) Bạn yên tâm, dãy hai chiều đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu thực tế Bài 30 : Chỉ mục dãy Tự học lập trình Flash Nếu vui đùa với dãy qua trước có ... toàn dãy arr Nếu đối mục hàm slice số âm, Flash không bối rối tự hiểu số tính từ đuôi dãy, tính từ đầu dãy bình thường Vị trí cuối dãy có số -1 , vị trí áp cuối có số -2 ,… Khi viết arr.slice (-2 ),...
 • 30
 • 521
 • 3

Giáo trình học lập trình PIC.pdf

Giáo trình học lập trình PIC.pdf
... trước đây, việc lập trình giao diện soạn thảo trở nên đơn giản, người ta tích hợp giao diện soạn thảo với chương trình dịch để thuận tiện cho người dùng Do vậy, từ đây, nói đến lập trình ngôn ngữ ... học Ở phần trên, bạn thấy để có PIC hoạt động được, bạn phải lập trình máy tính, dùng chương trình dịch để dịch file HEX, dùng chương trình nạp mạch nạp để nạp file HEX vào PIC Sau cùng, bạn gắn ... khiển thành chuyên gia lập trình Hơn nữa, chưa chuyên gia, biến bạn thành chuyên gia Trên mà tin bạn thực cho suốt đề tài sinh viên bạn Vậy bạn cần học gì? Những bạn cần học Ở phần trên, bạn thấy...
 • 17
 • 3,108
 • 47

Hướng dẫn học lập trình php

Hướng dẫn học lập trình php
... Lưu lại file config.inc .php, mở IE truy cập vào địa http://localhost/phpmyadmin/index .php Nếu bạn nhận hình chào đón phpMyAdmin bạn thành công! Php gì? PHP ngôn ngữ lập trình kiểu script , chạy ... Window Đổi tên thành php. ini - Sửa file php. ini sau: - Đặt lại đường dẫn mục : 'extension_dir' chuyển tới vị trí cài đặt php nơi để file php_ *.ini VD : c :php - Đặt đường dẫn xác đến file: browscap.ini ... nhấn vào nút Add thết lập hình sau: Nhấn Ok để đóng lại cửa sổ cấu hình Chạy thử php Để chạy thử PHP, bạn tạo file info .php có nội dung sau: < ?php phpinfo(); ?> copy file info .php vào thưu mục C:\Inetpub\wwwroot,...
 • 24
 • 462
 • 1

10 Lời khuyên khi lắp đặt card nâng cấp

10 Lời khuyên khi lắp đặt card nâng cấp
... bỏ phần cài đặt tính Add/Remove cách cài đặt lại driver Lắp đặt card Nếu định bổ sung thêm nhiều card, bạn lắp vào trước thử cho chạy hệ thống lát Sau bảo đảm chắn tranh chấp lắp card khác vào ... thuật nơi cung cấp card trước bắt tay lắp đặt Các kỹ thuật viên hỗ trợ nguồn khai thác tốt thông tin thủ thuật sửa chữa phần cứng đặc biệt Thư viện lớn thông tin tìm hỏng sưu tập đặt KnowledgeBase ... (www microsoft.com/technet) Trước hết phải loại bỏ driver cũ Nếu định thay card dùng, bạn bỏ driver card cũ trước lắp đặt card Vào Device Manager (nhấn nút phải chuột lên My Computer.Properties,...
 • 3
 • 264
 • 0

10 lời khuyên học tiếng anh hữu ích

10 lời khuyên học tiếng anh hữu ích
... xứ 10- Đừng từ bỏ! Nhiều bạn cảm thấy học không vào Hãy kiên nhẫn thấy việc học không dễ dàng người kiên trì theo đuổi tới có hội tận hưởng thành ngào việc học 10 lời khuyên học Tiếng Anh ... 10 lời khuyên học Tiếng Anh – TiengAnhOnline.net hoạt động hay câu chuyện thân mà không lo bị bí từ 7- Đọc sách báo, tạp chí viết tiếng Anh Đừng bỏ qua ký hiệu biển ... lại tiếng mẹ đẻ 10 đồ vật bạn nhìn thấy lại từ tiếng Anh chúng Tra từ từ điển, xem lại phim, luyện tập cách sử dụng chúng Một lần lại thấy nhớ thật dễ dàng ta nhìn thấy hình ảnh 10 lời khuyên học...
 • 4
 • 355
 • 0

Tin hoc (Lap Trinh May Tinh) Nghe 4

Tin hoc (Lap Trinh May Tinh) Nghe 4
... Kiểm tra Thi 14- 02-11 18-06-11 20-06-11 04- 07-11 18-07-11 01-08-11 02-07-11 16-07-11 30-07-11 03-09-11 Ghi Học Kỳ 2 Lập trình Access Lập trình Cơ sở liệu Toán rời rạc Thiết kế Web Tin học văn phòng ... phòng Thi kết thúc học kỳ Tổng cộng 60 75 120 90 120 60 525 60 75 120 90 120 60 525 45 30 30 30 45 30 210 15 45 90 60 75 30 315 Huế, Ngày tháng năm 2010 LẬP KẾ HOẠCH TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Ngô Thanh ... gian Bắt đầu Thời gian Kết thúc Ghi 02-01-12 28- 04- 12 Cộng tuần nghỉ tết Âm lịch 30- 04- 12 07-05-12 21-05-12 05-05-12 19-05-12 28-07-12 Học Kỳ 4 Phân tích thiết kế hệ thống thông t 60 Quản trị...
 • 4
 • 262
 • 0

Hướng dẫn học lập trình mô phỏng Violet_Script. Bài 1

Hướng dẫn học lập trình mô phỏng Violet_Script. Bài 1
... Bài 1: Vẽ đoạn thẳng Tạo đề mục (nút dấu + ), nhập chủ đề, nhập đề mục, nhập tiêu đề hình ( hình 1) sau ấn nút “tiếp tục” Trong trang soạn thảo chọn nút “Công cụ” chọn Lập trình phỏng ... Tệp Mathtool.vs định nghĩa sẵn bạn cài Violet Bây bạn khai báo xong file liệu, cửa sổ lập trình hình 10 đây: ta Nếu để ý xuống phía cửa sổ bạn thấy mục “Các đối tượng” Ta lại khai báo đối ... hình 12 Bạn bấm vào nút dấu (+) phía để tạo thêm ô khai báo đối tượng “thước thẳng” Sau lại tìm đến mục “Template” hình 11 ta chọn Ruler Nếu thành công bạn thấy xuất hai dòng thông tin hình 14 ...
 • 6
 • 474
 • 14

Hướng dẫn tự học lâp trình mô phỏng Violet_Script. Bài 2

Hướng dẫn tự học lâp trình mô phỏng Violet_Script. Bài 2
... hình ( hình 1) sau ấn nút “tiếp tục” Trong trang soạn thảo chọn nút “Công cụ” chọn “Lập trình phỏng (hình 2) Trong trang soạn thảo mã lệnh script, nhập đoạn mã lệnh hình ( bạn copy từ file CODE ... khai báo xong file liệu, cửa sổ lập trình hình 10 đây: Nếu để ý xuống phía cửa sổ bạn thấy mục “Các đối tượng” Ta lại khai báo đối tượng cần dùng tương tự bước khai báo file liệu 5, 6, trên, ... mừng bạn hoàn thành Hãy chọn điểm giao diện trình chiếu cách Click chuột vào hình Lưu tệp với tên “ BAI “ Bài giúp bạn lần làm quen với ngôn ngữ lập trình violet_scrip, chưa mang tính phức tạp...
 • 6
 • 492
 • 10

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() ... ,PhanSo b);  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo ... else if(b>a)  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 1,360
 • 0

Xem thêm