Giáo án BDHSG hóa học 9 cực chuẩn

Giáo an BDHSG Hóa Học 9 cực hay

Giáo an BDHSG Hóa Học 9 cực hay
... cacbon, silic, mangan, photpho, lu hnh 4.Qu¸ tr×nh s¶n xt gang , thÐp: a Qu¸ tr×nh s¶n xt gang: - Qng, than cèc, ®¸ v«i cã kÝch thíc võa ph¶i ®a vµo miƯng lß - Oxi kh«ng khÝ ph¶n øng víi than cèc t¹o ... phương pháp hóa học) Hướng dẫn: Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc dư, Al tan Fe, Cu khơng tan đpnc → Từ NaAlO2 tái tạo Al theo sơ đồ: NaAlO2 → Al(OH)3 → Al2O3  Al criolit Hòa tan Fe,Cu vào ... (1) (2) ta có: 8NaNO3 + 8HCl + 3Cu → 8NaCl + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO ↑ ( khơng màu) NO + ½ O2 → NO2 ( hóa nâu khơng khí ) 9) Chất bột A Na2CO3 , chất bột B NaHCO3, có phản ứng hóa học xảy khi: a)...
 • 77
 • 368
 • 2

Tài liệu Giao an mau HOA HOC 9 pptx

Tài liệu Giao an mau HOA HOC 9 pptx
... CaCO3 HS: Kết luận: Canxi oxit oxit bazơ II ứng dụng canxi oxit HS: Nêu ứng dụng canxi oxit III Sản xuất canxi oxit HS: Nguyên liệu để sản xuất CaO đá vôi (CaCO3) chất đốt ( than đá, củi , dầu …) ... thu vào giấy quì tím Nếu giấy quì tím chuyển sang màu xanh Ca(OH)2 Chất bột ban đầu CaO Nếu quì tím chuyển sang màu đỏ, dung dịch H3PO4, chất bột ban đầu P2O5 b, Phân biệt chất khí SO2, O2 Lần ... nhà IV Rút kinh nghiệm Tiết Một số oxit quan trọng A Canxi oxit Ngày soạn : Ngày dạy : I Mục tiêu HS hiểu tính chất canxi oxit (CaO) Biết ứng dụng canxi oxit Biết phương pháp điều chế CaO phòng...
 • 38
 • 358
 • 0

Giáo án BDHSG Hóa Học 8 Năm Học 2015 2016

Giáo án BDHSG Hóa Học 8 Năm Học 2015 2016
... 0,3(mol) 22,4 17 GV:Nguyễn Ngọc trọng Giáo án BDHSG Hóa Học Năm Học 2014- 2015 nCl= 0,3 = 0.6 (mol) mmi= 14,5 + 0,6 35,5 = 35 ,8 (g) Bµi tËp 3.2: Hoµ tan hoµn 4 ,86 g 1kim lo¹i R ho¸ trÞ II vµo dung ... nC = = 0,225mol , n H = = 0,3mol 2 60 44 18 - Ph¬ng tr×nh ph¶n øng : Trường THCS Liên Sơn 48 GV:Nguyễn Ngọc trọng Năm Học 2014- 2015 Giáo án BDHSG Hóa Học   CxHy0z +  x + y z y − 0 → xC + ... hỵp chÊt C nỈng 32 ,8 gam d) Hỵp chÊt D biÕt: 0,2 mol hỵp chÊt D cã chøa 9,2g Na, 2,4g C vµ 9,6g O Trường THCS Liên Sơn GV:Nguyễn Ngọc trọng Giáo án BDHSG Hóa Học Năm Học 2014- 2015 Bµi 2:Nung 2,45...
 • 72
 • 241
 • 1

Giáo án hóa học 9 đúng chuẩn

Giáo án hóa học 9 đúng chuẩn
... hợp chất học 15 Nguyễn Thanh Hải Trường THCS Luân Giói Ngày soạn: 12 /9/ 2010 Ngày giảng: 9A1: 15/ 09 Tiết 09 9A2: 16/ 09 9A3: 14/ 09 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến ... hoá học loại hợp chất học để học sau kiểm tra tiết -Xem tất tập làm hai hợp chất học 17 Nguyễn Thanh Hải Trường THCS Luân Giói Ngày soạn: 13 /9/ 2010 Ngày giảng: 9A1: 17 /9 9A2: 17 /9 9A3: 15 /9 Tiết ... kết - đánh giá: - Nhận xét kiểm tra học sinh - thu - Xem trước 18 Nguyễn Thanh Hải Trường THCS Luân Giói Ngày soạn: 19/ 9/2010 Ngày giảng: 9A1: 22 /9 Tiết 11 9A2: 23 /9 9A3: 21 /9 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC...
 • 77
 • 212
 • 3

GIÁO ÁN hóa học 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC

GIÁO ÁN hóa học 9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC
... HOÁ HỌC I MỤC TIÊU : Kiến thức; Biết : - Tên , thành phần hóa học ứng dụng số phân bón hóa học thơng dụng Kỹ : - Nhận biết số loại phân bón hóa học thơng dụng Giáo viên:NGUYỄN NGỌC THỐNG - 39 ... bắt kiến thức học sinh tính chất hoá học oxit ,axit Kỹ : kiểm tra khả vận dụng kiến thức tính chất hoá học oxit ,axit để giải tập đònh tính đònh lượng II.MA TRẬN KIẾN THỨC: Nội dung kiến thức Biết ... bón hóa học GV bổ sung Cho học sinh quan sát mẫu phân bón hoá học - Yêu cầu HS nêu số hóa chất đóng vai trò phân bón đơn Vậy Phân bón đơn ? - GV xác hóa kiến thức Giáo viên hướng dẫn học sinh...
 • 99
 • 692
 • 8

Giáo án hình học 9 cực chuẩn ktkn

Giáo án hình học 9 cực chuẩn ktkn
... 9, 434 (?) gii tam giỏc vuụng ABC cn tớnh AB cnh, gúc no ? = =0,625 tanC = B A AC (?) Hóy nờu cỏch tớnh C 320 B = 90 0 - 320 580 5 (?) Lm ?2: = 9, 434 ?2: BC = sin 32 Vớ d : (SGK 0,5 299 ... v nh - ễn lớ thuyt ca chng (mang dng c) - Lm bi: 41, 42 87, 88, 90 34 Giỏo ỏn Hỡnh Ngy son : 21/ 09/ 2014 Ngy dy : T 29/ 09 n 04/10/2014 Tun Tit 16 :KIM TRA 45 PHT A Mc tiờu: - Kin ... = 90 0 - M = Vớ d : Gii tam giỏc vuụng bit mt = 90 0 -510 = 390 cnh gúc vuụng v mt gúc nhn L 36 Q 2,8 M 21 Giỏo ỏn Hỡnh (?) Gi hs lờn bng trỡnh by LN =LM.tanM = 2,8 tg510 3,458 MN = LM 4,449...
 • 151
 • 476
 • 1

Giáo án Hóa học 9 cực hay

Giáo án Hóa học 9 cực hay
... cua khụng = 29 Gv Cho hc sinh nờu cỏc bc tớnh theo phng trỡnh húa hc Hs Nờu cỏc bc tớnh theo phng trỡnh húa hc Gv cho HS nhn xột, b sung cho ỳng Hot ng bi (15 phỳt) - GV đa tập gọi học sinh đọc ... mol H2SO4 =20 /98 = 0,2 (mol ) - Võy theo phng trinh ta co : sụ mol CuO = sụ mol H2SO4 (phan ng) = 0,02 ( mol ) + Sụ mol H2SO4 (d) = 0,2 0,02 = 0,18 (mol ) , khụi lng H2SO4 = 0,18 * 98 = 18,04(g) ... (ktc) , nụng ụ mol cua dung dich H2SO4 la a) 3M b) 3,2M c) 2,9M d) 4M GV: Nguyn Th Thu Trang Giỏo ỏn húa hc Trng THCS Hp Lý Hay chon ap an ung Nm hc 2012- 2013 ap an : a V) Dn : ( 3phut...
 • 215
 • 909
 • 0

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT
... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 1,000
 • 8

Giáo án môn hóa học lớp 9

Giáo án môn hóa học lớp 9
... CaO có tính chất hóa học nào? - Điều chế CaO phản ứng nào? - Làm BT SGK tr .9 - BT nhà: 2, SGK tr .9 Năm học 2008 - 20 09 o t CaCO3  CaO + CO2 → Giáo án hố học Năm học 2008 - 20 09 Tuần lễ: ( - ... Ca(OH)2 Tính chất hóa Giáo án hố học Năm học 2008 - 20 09 học: Canxi hiđroxit hợp chất loại gì? Vậy canxi hiđroxit có tính chất hóa học nào? - Hợp chất bazơ tan Ca(OH)2 có tính chất hóa học bazơ kiềm ... Giáo án hố học Tuầ n Tiết Năm học 2008 - 20 09 Tên Trọng tâm 18 Luyện tập chương I 19 Thực hành tính chất hóa học bazơ muối 20 Kiểm tra viết 21 Tính chất vật lý kim loại 22 Tính chất hóa học...
 • 141
 • 589
 • 0

GIÁO ÁN BDHSG VẬT LÝ 9 CHUẨN

GIÁO ÁN BDHSG VẬT LÝ 9 CHUẨN
... sáng bình thờng b Nếu từ vị trí đèn sáng bình thờng, ta đẩy chạy C phía A độ sáng đèn thay đổi nh nào? Các tập khác:Đề thi lam sơn ( 199 8- 199 9); đề thi lam sơn (20002001) -bài 4.18; 4. 19( NC9/ ... kế V V2 điện trở phụ là: Rp1 =9 Rv1= = Rp2= 9Rv2= = Nguyễn Văn Tú Trang28 Trờng THCS Thanh Mỹ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi Vật Nguyễn Văn Tú Trang 29 Trang 29 Trờng THCS Thanh Mỹ ... ta có: I s /Ig= g/s k = I/Ig=(g+s)/s = 50 hay g/s +1 =50 g/s= 49 s=g/ 49= 19/ 49 Tơng tự với thang đo 1A I=1A, Ig=0,001A nên g/s1 =99 9 nên S1=2/111 b để mắc vào hiệu điện 10 V, độ lệch kim điện...
 • 29
 • 411
 • 1

Giáo án PP dạy hoc tích cực - Anh 9

Giáo án PP dạy hoc tích cực - Anh 9
... Trường THCS Mỹ Hiệp Giáo án theo PP dạy học tích cực Tiếng Anh I Getting Started: (5ms) - Asks the Ss to think about the ways how to learn and improve their English - presents “SODOTUDUY” ... Trường THCS Mỹ Hiệp Giáo án theo PP dạy học tích cực + What’s your name?  She asked what my name was - asks Ss to revise the sttructure of Revise the structure reported questions - has Ss listen ... Hiệp Giáo án theo PP dạy học tích cực FREE PRACTICE - Asks the Ss to work in pairs to practice asking and answering One student plays the role of examiner and another plays the role of Lan - Calls...
 • 4
 • 381
 • 11

GIAO AN BDHSG VAT LY 9 CHUAN

GIAO AN BDHSG VAT LY 9 CHUAN
... đèn thay đổi nh nào? Các tập khác:Đề thi lam sơn ( 199 8- 199 9); đề thi lam sơn (20002001) -bài 4.18; 4. 19( NC9/ ĐHQG) Tài liệu cần có: Sách 121 NC9 Sách tập nâng cao vậtlí nha xuất giáo dục (XBGD) ... ta có: I s /Ig= g/s k = I/Ig=(g+s)/s = 50 hay g/s +1 =50 g/s= 49 s=g/ 49= 19/ 49 Tơng tự với thang đo 1A I=1A, Ig=0,001A nên g/s1 =99 9 nên S1=2/111 b để mắc vào hiệu điện 10 V, độ lệch kim điện ... z= 3 R R y = R R +R R + RTrang18 R + TrờngR Thanh Mỹ R + THCS 3 2 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi Vật lý Trang 19 Bài tập mẫu:Xem ví dụ trang 66 sách vật lí nâng cao 9- ĐHQG Bài tập vận dụng 3.2.1:...
 • 29
 • 224
 • 1

Giáo án môn Hóa học lớp 9

Giáo án môn Hóa học lớp 9
... B đội cử học sinh tham gia trò chơi  Hai học sinh thay phiên chọn cặp số , giáo viên lật cặp số mà học sinh vừa chọn ra, phản ứng hóa học học sinh đội mang gắn chúng vào vị trí mà giáo viên ... 30% C.40% D.50% Tuần Tiết : TÍNH CHẤT HÓA HỌC AXÍT I/ MỤC TIÊU : 1- Kiến thức : Học sinh biết tính chất hóa học chung axít 2- Kĩ : Vận dụng tính chất hóa học axit để giải tập , giải thích số tượng ... trình làm thí nghiệm Vận dụng tính chất hóa học axit clohiđric - axit sunfuric để giài tập 3- Thái độ tình cảm :Có lòng tin vào khoa học, hứng thú học môn hóa học I/ CHUẨN BỊ : 1- Dụng cụ :.Ống nghiệm...
 • 119
 • 128
 • 0

GIAO AN TOAN 8 HOC KY II CHUAN KHONBG CAN CHINH.TUAN LINH HA HOA

GIAO AN TOAN 8 HOC KY II CHUAN KHONBG CAN CHINH.TUAN LINH HA HOA
... 90 35x + 45x - 18 = 90 1 08 27 80 x = 1 08 x = Phù 80 20 hợp điều kiện Vậy thời gian để xe gặp 27 (h) 20 Hay 1h 21 phút kể từ lúc xe máy khởi hành Quãng đờng (km) x (x + 20) 28 ?4 Gọi s ( km ) ... dài quãng đờng (km) Trên AB Trên AC Trên CB x Thơì gian ( giờ) Dự định 48 x 48 48 x - 48 Vận tốc (km/h) x 48 54 48+ 6 = 54 (4) Chữa tập 48 - GV yêu cầu học sinh lập bảng A Số dân năm trớc x B ... theo dự đị x (h) 48 - Quãng đờng ôtô 1h 48( km) - Quãng đờng lại ôtô phải x- 48( km) - Vận tốc ôtô quãng đờng lại : 48+ 6=54(km) x 48 - Thời gian ôtô quãng đờng lại 54 x 48 - Thời gian ôtô từ A-B...
 • 71
 • 215
 • 0

Ma tran, de va dap an tiet 53 Hoa hoc 9 theo chuan moi

Ma tran, de va dap an tiet 53 Hoa hoc 9 theo chuan moi
... 11 câu (100%) Trường THCS Quang Trung Lớp : ………… Tên : …………………………………………………… Kiểm tra tiết Môn : Hoá Thời gian : 45 phút Lời phê : I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án chọn : ... tử A BÀI LÀM : Trường THCS Quang Trung Lớp : ………… Tên : …………………………………………………… Kiểm tra tiết Môn : Hoá Thời gian : 45 phút Lời phê : I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án chọn : ... hợp chất hữu A C3H9N, CH4, CO2, C6H12O6 B C2H5Cl, C6H12O6, CH3COOH, CH4 C H2S, C3H9N, C2H2Br2, CaCO3 D CH4, C2H5Cl, CaC2, NaHCO3 Câu : Khí thiên nhiên có thành phần : A Metan B Etilen C Axetilen...
 • 8
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án btnb hóa học 9giáo án hóa học 9 theo chuẩn kiến thứcgiáo án bdhsg hóa 9giáo án môn hóa học lớp 9giáo án môn hóa học lớp 9 cả nămgiao an mon hoa hoc lop 9 tron bogiáo án bdhsg vật lý 9 chuẩngiáo án môn hóa họcgiáo án môn hóa lớp 9giáo án môn hóa học lớp 10giáo án môn hóa học lớp 10 cơ bảngiáo án môn hóa học lớp 10 nâng caogiáo án môn hóa học lớp 11 cơ bảngiáo án môn hóa học lớp 12giáo án môn hóa học lớp 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học