Xúc tác nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất Luận văn, Đồ án

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất
... Hình 2.2 Dầu thực vật thải trước xử lý Hình 2.3 .Dầu thực vật thải sau xử lý 2.1.2 Xúc tác FCC Xúc tác sử dụng cho trình cracking dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất 44 ... xúc tác dầu thực vật thải ( chi phí thấp không sử dụng hiđrô, áp dụng trực tiếp nhà máy lọc hóa dầu ) em định lựa chọn trình để sản xuất điêzen sinh học từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy ... ôxi hóa, nhiệt trị thấp, ảnh hưởng đến động cơ… Chính lí em định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung...
 • 102
 • 341
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT
... NGHỆ REFORMING CỦA CÁC HÃNG KHÁC NHAU SƠ ĐỒ XÚC TÁC CỐ ĐỊNH CỦA MAGNAFORMING SƠ ĐỒ REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG TÁI SINH LIÊN TỤC SƠ ĐỔ REFORMING XÚC TÁC CỦA FIN Chương reforming xúc tác nhà máy ... hydro hóa dehydro hóa  Áp suất thấp thuận lợi cho tâm axit hoạt động  Áp suất cao thuận lợi cho tâm kim loại Chương tính toán trình reforming xúc tác nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất • Ở Dung Quất ... thiếu nhà máy lọc hóa dầu • Vì nghiên cứu phát triển reforming vấn đề cấp thiết quan trọng cho công nghiệp lọc hóa dầu nói riêng công nghiệp nước nhà nói chung Chương Tổng quan reforming xúc tác( ...
 • 22
 • 750
 • 0

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu
... xúc tác phát triển từ xúc tác Pt 1960 Phát triển xúc tác đa kim loại (ngoài Pt có kim loại khác) 1970 Quá trình reforming tái sinh xúc tác liên tục đời 1980 Quá trình reforming tái sinh xúc tác ... Đây trình chế biến quan trọng nhà máy Lọc Dầu đại -Reforming xúc tác trình biến đổi thành phần HC nguyên liệu mà chứa chủ yếu naphten paraffin thành HC thơm có số ON cao  Mục đích trình Reforming: ... hydrocracking Là xúc tác lưỡng chức : Axit Oxy hóa khử Xúc tác tốt cho pư dehydro- hydrohoa trình reforming  Làm tăng tốc độ pư dehydro hóa, dehydro hóa vòng hóa tạo aromatic  Thúc đẩy trình no hóa olefin,...
 • 57
 • 277
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa
... ñặt Từ thực tế ñó, tiến hành lựa chọn ñề tài: “ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá Mục ... ñích - Tìm hiểu ñánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn ñịa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá - ðề xuất ... vi nghi n cứu 3.1 ðối tượng nghi n cứu - Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa - Các tổ chức, hộ...
 • 127
 • 122
 • 2

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... 22:2009/BTNMT cho khí thải nhà máy nhiệt điện tiêu chuẩn WB SƠ ĐỒ MẶT BẰNG LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN Cụm công nghệ lọc dầu Phân...
 • 24
 • 1,123
 • 8

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... nhiệt, lò đốt rác, tuabin khí, hệ thống xử lý khí thải từ nồi hơi) Khí thải từ hệ thống đuốc đốt Trong trường hợp điện toàn Liên hợp, khí thải từ tất van xả áp (ngoại trừ khí axít) dẫn đến hệ thống...
 • 24
 • 672
 • 0

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu
... đổ vào thiết bị ngưng tụ khí áp tăng đôi chút phải trang bị thêm phụ kiện cho hệ cấp nước Trong sơ đồ tạo chân không hệ thiết bị ngưng tụ khí áp - bơm phun Sản phẩm dầu ngưng tụ thiết bị ngưng ... H-40 bơm vào cửa nạp máy bơm nguyên liệu Từ mâm 15 tháp chân không K-10 dòng hồi lưu máy bơm H-24 hút bơm qua thiết bị trao đổi nhiệt T-25, thiết bị ngưng tụ không khí T-25a, máy lạnh T-28 với nhiệt ... thành thoát khỏi thiết bị chưng cất lập tức, ngưng tụ thiết bị làm lạnh - ngưng tụ thu hồi dạng distillat Ngược lại, sôi lần tạo thành trình nung nóng không thoát khỏi thiết bị cất đạt đến nhiệt...
 • 31
 • 865
 • 0

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
... Với đề tài thiết kế trình chưng cất phân xưởng chưng cất khí nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dựa vào tổng quan công nghệ chưng cất giới ta chọn công nghệ chưng cất với hệ thống tháp chưng cất [5] ... kinh nghi m xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất đúc rút nhiều học việc thiết kế xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Từ điều phân tích trên, em định chọn đề tài: “Thiết kế trình chưng cất khí nhà ... dựng nhà máy lọc dầu dầu tiên nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất tập trung sản xuất nhiên liệu, quy mô công suất 6.5 triệu dầu thô/năm đáp ứng 30% nhu cầu nước Nhà máy Lọc dầu Dung...
 • 36
 • 464
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu 4 phụ gia cho xăng động cơ phụ gia oxygenate phụ gia chứa kim loại phụ gia họ amine mỗi họ phụ gia cho một vài ví dụ ở nhà máy lọc hóa dầu dung quất người ta sử dụng phụ gia nàonhà máy lọc hóa dầu nghi sơn tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu vũng rô tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu bình sơn tuyển dụngnguyên liệu dùng cho nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnnhà máy lọc hóa dầu nam việtnhà máy lọc hóa dầu vũng rôdự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnphân xưởng xử lý nước thải nhiễm dầu trong nhà máy lọc hóa dầudự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn thanh hóale khoi cong nha may loc hoa dau nghi sonkhoi cong nha may loc hoa dau nghi sonnhà máy lọc hóa dầu bình địnhnước thải trong nhà máy lọc hóa dầutổng quan về khí thải từ nhà máy lọc hóa dầu một ví dụ liên hợp lọc hóa dầu nghi sơnQuyết định 3221 QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2335 QĐ-HĐQLQ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 44 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình ThuậnQuyết định 1855 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà MauQuyết định 4421 QĐ-UBND năm 2016 công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2343 QĐ-UBND năm 2016 Danh mục dự án để thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020Quyết định 4170 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020Quyết định 2330 QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020Quyết định 1853 QĐ-UBND năm 2016 về mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà MauQuyết định 2755 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình PhướcQuyết định 2650 QĐ-UBND năm 2016 công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1539 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Tuyên QuangQuyết định 1731 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5.000 Đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục, tỉnh Hà NamQuyết định 2759 QĐ-UBND năm 2016 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015-2016Quyết định 2607 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà GiangQuyết định 552 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2430 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 51 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tiền GiangQuyết định 1786 QĐ-KTNN năm 2016 Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 63 2016 QĐ-UBND về đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai