290 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ CÓ LỜI GIẢI

290 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế lời GIẢI

290 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô có lời GIẢI
... nói doanh nghiệp A hàm sản xuất lợi suất không đổi theo quy B hàm sản xuất lợi suất tăng dần theo quy C hàm sản xuất lợi suất giảm dần theo quy D hàm sản xuất dạng hàm CD ... cha dịch chuyển B Khi tác nhân kinh tế kỳ vọng hợp lý C Khi phủ thành công việc cắt giảm kỳ vọng lạm phát tác nhân kinh tế D Khi kỳ vọng đợc hình thành dựa kinh nghiệm khứ (giả thuyết kỳ vọng ... sâu ảnh hởng đến sản lợng thực tế dài hạn? A Mức cung ứng tiền tệ B Mức cung yếu tố sản xuất C Quy chi tiêu phủ D Cán cân thơng mại quốc tế E Quy tổng cầu kinh tế 142 Những đổi ngành ngân...
 • 33
 • 498
 • 2

16 đề trắc nghiệm kinh tế lời giải

16 đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có lời giải
... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực...
 • 91
 • 231
 • 0

15 câu tự luận kinh tế lời giải

15 câu tự luận kinh tế vĩ mô có lời giải
... khủng hoảng kinh tế 2007-2008 phủ Mỹ thực sách nghịch chu kỳ  kinh tế Mỹ dần phục hồi Khủng hoảng kinh tế châu Âu, nhà hoạch định thực sách nghịch chu kỳ (thắt lưng buộc bụng)  kinh tế châu Âu ... tiết chu kỳ kinh tế trông cậy vào sách tài Đây lý luận kinh tế học Keynes Giảm phát: tượng mức giá chung xu hướng giảm xuống bình diện rộng, hay tỉ lệ lạm phát số âm Khi kinh tế vào pha suy ... zero – bẫy khoản tạo trục trặc cho kinh tế sách kinh tế Câu Bộ ba bất khả thi Lý thuyết Bộ ba bất khả thi cổ điển Robert Mundell – người nhận giải Nobel kinh tế vào năm 1999 – cha đẻ lý thuyết...
 • 46
 • 8,226
 • 175

69 ebook VCU huong dan tra loi 40 cau trac nghiem kinh te vi~ mo

69 ebook VCU huong dan tra loi 40 cau trac nghiem kinh te vi~ mo
... + TR Ebook. VCU www.ebookvcu.com 15- Sản lợng thực tế sản lợng cân khác phần tồn kho không dự kiến Trả lời: Đúng vì: - Sản lợng thực tế < Sản lợng cân kinh tế tổng cung < tổng cầu P Y kinh ... giá hàn Ebook. VCU www.ebookvcu.com mức lơng cân thị trờng + Thất nghiệ p theo chu kỳ kinh doanh : (Do thiếu g hoá c nha u tăn g lên với tỷ lệ c nha u, giá sản l- cầu): Là thất nghiệ p xảy kinh ... giả m đẩy chấp nhận làm việc - Tác hại kinh tế làm cho tổng sản phẩm quốc dân mứ c giá lên Lạ m phá t ngời: Là lạm phá t xảy mứ c Ebook. VCU www.ebookvcu.com kinh tế giảm sút, sản lợng thấp gây...
 • 15
 • 309
 • 0

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI doc

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ doc
... công vi n ngày, chi d Các câu sai phí biên dòch vụ vào ngày 258 Yếu tố sau xem rào cản vi c gia nhập thò trường : a Qui b Bản quyền c Các hành động chiến lược hãng đương nhiệm d Tất câu 252 Vi c ... gía mặt hàng Tivi a Dự đóan lượng cầu hàng hóa thay đổi tăng lên làm lượng cầu Tivi giảm phần trăm thu nhập cơng chúng thay đổi 1% b Dự đóan thu nhập thay đổi lượng cầu 86 Tìm câu câu đây: hàng ... biên e Tất trường hợp d Tổng doanh thu tổng chi phí 207 Chọn câu sai câu : Trong ngắn 200 Câu phát biểu sau khơng đúng: hạn doanh nghiệp thi t phải đóng cửa khi: a Hãng thu thặng dư sản xuất a Phần...
 • 20
 • 2,108
 • 24

40 câu trắc nghiệm kinh tế

40 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... tổng chi tiêu dự kiến tăng b GDP thực tế tăng c mức giả phải giảm để khôi phục trạng thái cân d Câu a b 40 câu trắc nghiệm kinh 40 Giả sử ban đầu kinh tế trạng thái cân mức sản lượng tiềm ... tiền sang trái lãi suất giảm 40 câu trắc nghiệm kinh c.dịch chuyển đường cung tiền sang phải lãi suất giảm d.dịch chuyển đường cung tiền sang trái lãi suất tăng 30 Câu sau miêu tả rõ cách thức ... phần Toyota (Nhật Bản) d Câu a c 13 Xét kinh tế đóng Nếu Y = 2000, C = 1200, T = 200, G = 400 , thì: a.Tiết kiệm = 200, đầu tư = 400 c.Tiết kiệm = đầu tư = 400 b.Tiết kiệm = 400 , đầu tư = 200 d.Tiết...
 • 8
 • 1,218
 • 1

40 câu trắc nghiệm kinh tế

40 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... = 400 en o 1.38 Câu 38 : Thu nhΥp cân bΝng cΘa n!n kinh t? : Ta m ak a 2000 b 3000 c 400 0 d 5000 1.39 Câu 39 : S: nhân chi tiêu dΧ ≅ςnh (s: nhân tΛng cΟu) cΘa n!n kinh t? : a b c d 1 .40 Câu 40 ... khΚu (dΦ ki/n) X = 400 1.46 Câu : Thu nhΥp cân bΝng cΘa n!n kinh t? : 90 94 29 a 2000 b 3000 c 400 0 -0 d 5000 om 1.47 Câu : S: nhân chi tiêu dΧ ≅ςnh (s: nhân tΛng cΟu) cΘa n!n kinh t? : l.c a gm ... ( n5m g:c ) : -0 1.53 Câu 13 : GDP danh ngh2a 400 0 t6 vào n5m 4400 t6 vào n5m N?u b giá gia t−ng bình quân 10% mΨi n−m gm c GDP thΦc không 0Λi g@ d c câu 0∋u sai n 1.54 Câu 14 : N?u lΑm phát...
 • 19
 • 280
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (có đáp án)
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ ... Không thể thực thực kinh tế hoạt động không hiệu c Thực kinh tế hoạt động không hiệu d Thực kinh tế hoạt động hiệu 34/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a...
 • 12
 • 2,118
 • 8

240 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế đáp án

240 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực sản ... dụng nghĩa sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng vớit tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (Un) tỷ lệ lạm phát vừa phải mà kinh tế chấp nhận => tỷ lệ lạm phát thất nghiệp định Đáp án Câu 23 : b Đáp án Câu...
 • 60
 • 2,631
 • 9

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế đáp án

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án
... sản lợng thực tế dài hạn? A Mức cung ứng tiền tệ B Mức cung yếu tố sản xuất C Quy chi tiêu phủ D Cán cân thơng mại quốc tế E Quy tổng cầu kinh tế 142 Những đổi ngành ngân hàng nh sử dụng ... doanh nghiệp A hàm sản xuất lợi suất không đổi theo quy B hàm sản xuất lợi suất tăng dần theo quy 43 C hàm sản xuất lợi suất giảm dần theo quy D hàm sản xuất dạng hàm CD ... tiêu mua hàng hoá - dịch vụ phủ, tăng thuế miễn thuế đánh vào tiền lãi cổ tức E Tăng chi tiêu mua hàng hoá - dịch vụ phủ, giảm thuế miễn thuế đánh vào tiền lãi cổ tức 171 Trong kinh tế, lạm...
 • 79
 • 863
 • 3

300 câu trắc nghiệm kinh tế 1 đáp án

300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1 có đáp án
... giá 12 0 năm 19 94 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 10 %, số giá năm 19 95 là: a 13 b 11 0 c 13 0 d 14 4 28/ Nếu số giá 13 6,5 năm 19 95 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 5% số giá năm 19 94 là: a 13 b 12 5 c 13 5 ... 13 00 tỷ đồng b 3000 tỷ đồng c 2600 tỷ đồng d 2000 tỷ đồng 42/ Cho kinh tế khu vực phủ thương mại quốc tế với số liệu đây, GDP danh nghĩa năm hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 18 990 19 2000 12 ... linh hoạt kinh tế thất nghiệp c Keynes cho tiền lương danh nghĩa cứng nhắc kinh tế thất nghiệp d Keynes quan tâm đến tổng cầu mà không quan tâm dến tổng cung 11 / Lý mà nhà kinh tế coi đường...
 • 43
 • 2,524
 • 11

Tài liệu trắc nghiệm kinh tế đáp án gồm 240 câu

Tài liệu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án gồm 240 câu
... hối Cả câu sai Đáp án Câu 23 : b Câu 24 : Tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến : a Cán cân thương mại b Cán cân toán c Sản lượng quốc gia d Cả câu Đáp án Câu 24 : d  Giải thích : Vì cán cân ... tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế Cả câu Đáp án Câu 33 : a  Giải thích :Sản lượng tiềm sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp ... dư Đáp án Câu 73 : b  Giải thích : Trong kinh tế nước ta , nhu cầu xuất chủ yếu phụ thuộc vào nước , gia tăng xuất tạo tiết kiệm để đầu tư nước Đáp án Câu 74 : b  Giải thích : Khi kinh tế có...
 • 66
 • 373
 • 0

tổng hợp 900 câu trắc nghiệm kinh tế ôn thi của đại học ngoại thương

tổng hợp 900 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô ôn thi của đại học ngoại thương
... công ty nhuận công ty đóng bảo hiểm xã hội Kinh tế môn học nghiên cứu: thị trường quốc gia sản phẩm gạo, thịt lợn tổng lượng kinh tế tổng thể Câu phản ánh hoạt động kinh tế Kinh tế ... tế môn học nghiên cứu: thị trường quốc gia sản phẩm gạo, thịt lợn tổng lượng kinh tế tổng thể Câu phản ánh hoạt động kinh tế Chính sách tiền tệ Lạm phát Tất câu Giá ổn định Tất câu Chính ... lệch tổng đầu giống khác giống xuất tư đầu tư ròng: GNP ròng GDP Chủ đề Chính sách tài kinh tế quan tâm khóa nghiên cứu? Các mục tiêu sách Thất nghiệp thấp kinh tế bao gồm Điều không...
 • 184
 • 349
 • 0

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a Có thay đổi lãi suất ... phủ Câu 33 : Sản lượng tiềm ( sản lượng toàn dụng ) mức sản lượng : a Mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế d Cả câu Câu 34 : Trong kinh tế...
 • 61
 • 431
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm kinh tế vi mô có lời giảibài taaoj trắc nghiệm kinh tế vi mô có bài giảibài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô có bài giảicác dạng câu trắc nghiệm kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp ánđáp án 300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ môngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncác câu trắc nghiệm kinh tế vi mô theo từng chương và giải thíchtrắc nghiệm kinh tế vi mô có hướng dẫn giảitrắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp ánđề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô co dap anđề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp ántrắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án uehtrắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án huitrắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án ftuTopic using handouts in teaching and learing english at high schoolsTwo issues in assessment of high school students performance in englishUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUsing language game to improve speaking skills for grade 10 students at nong cong 3 hingh schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtChương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cungUsing role play technique to improve the students speaking skill at thuong xuan 2 high schoolUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresWarm up listening part by using english songsTEACH STUDENTS HOW TO RECOGNIZE AND USE CONDITIONAL SENTENCESTeaching warm up in englishThe knowledge related toto have verb in eng lishThe methods help the 12th graders at trieu son 3 high school do multiple choice reading comprehension exercises quickly, effectivelyQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN á CHÂU CHI NHÁNH HUẾ