Thiết Kế Phần Điện Của Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 240MW

thiết kế xây dựng một nhà máy XM với công suất 1,4 triệu tấn XMnăm

thiết kế xây dựng một nhà máy XM với công suất 1,4 triệu tấn XMnăm
... xây dựng song nhà máy Xi măng Hoàng Mai với công suất 1,4 triệu Bỏng3: Công suất nhà máy Xi măng sản xuất đến năm 2005 Tên công ty công suất công suất Hãng cung cấp (nhà may) Clinke Xi măng TT thiết ... II với suất 1,2 triệu tấn, năm 1999 xây song Bút Sơn với suất 1,4 triệu Ngoài xây dựng thêm sở liên doanh: Chinh Poong suất 1,5 triệu tấn, Sao Mai 1,7 triệu tấn, Nghi Sơn 2,3 triệu Năm 2001 xây ... dựng nhà máy XM cần thiết Qua phân tích đánh giá tình hình nhu cầu tiêu thụ XM nớc, đồ án thiết kế dự định xây dựng nhà máy XM với công suất 1,4 triệu XM/ năm Nhà máy đợc áp dụng công nghệ tiên tiến...
 • 87
 • 292
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 50 MW

Đồ Án Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 50 MW
... hội Hiện điện nớc ta chủ yếu đợc sản suất nhà máy thuỷ điện nhà máy nhiệt điện Nhng nhà máy thuỷ điện công suất phụ thuộc vào mùa bị chi phối yếu tố từ thiên nhiên Nhà máy nhiệt điện khắc ... nhiệt điện đa nớc ta ngày phát triển CHNG 1: PHNG N T T MY V CễNG SUT N V 1.1 Xác định loại nhà máy nhiệt điện thiết kế Theo yêu cầu đề bài: Thiết kế nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất 50 MW ... số Bơm 250/ 180 Năng suất bơm 250 m3/h sức ép cột nớc 1925 mH2O Công suất động điện 1640 kW 3.1.2 Bơm nớc ngng Trong điều kiện làm việc nhà máy nhiệt điện công suất 5 0MW, tổ máy T -50- 130 ta...
 • 52
 • 279
 • 0

Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW

Thiết Kế Sơ Bộ Một Nhà Máy Nhiệt Điện Công Suất 200MW
... chọn loại nhà máy nhiệt điện nh sau: Thiết kế trung tâm nhiệt điện, tuabin có trích điều chỉnh 1.2 Chọn công suất tổ máy Theo yêu cầu đề bài: Thiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW ... phơng án đặt tổ máy công suất Đơn vị 1.1 Phân tích lựa chọn loại nhà máy nhiệt điện Theo yêu cầu đề bài: Thiết kế nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất 200 MW, Có phụ tải nhiệt ta đa phơng ... mát ejecter Lm mát chèn Nh máy điện Nhà máy nhiệt điện Quá nhiệt trung gian đồ nhiệt chi tiết đồ nhiệt nguyên lý Sau nhiệt trung gian Tua bin Trung tâm nhiệt điện CáC kí hiệu B b C D d0...
 • 64
 • 298
 • 2

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm”

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm”
... Khoa công nghệ thực phẩm trường ĐHNN – HN, tiến hành đề tài:“ Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia ... công suất 20 triệu lít/năm phục vụ cho nhu cầu sử dụng người tiêu dùng nội thành vùng lân cận Yêu cầu Để thực mục đích đề tài cần phải: + Nắm vững quy trình thực thiết kế phân xưởng nấu nhà máy ... từ cần khơi dậy tiềm cách xây dựng nhà máy bia với công suất vừa nhỏ với giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bia tăng lên hàng ngày nông thôn giải pháp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Nông...
 • 10
 • 505
 • 5

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lítnăm (2)

Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lítnăm (2)
... Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Với tương lai rộng mở ngành bia, em xin lập thiết kế phân xưởng nấu nhà máy sản xuất bia với công xuất 30 triệu lít/năm Nguyễn ... 20112848 Page 44 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Phần III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Diệp MSSV: 20112848 Page 45 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm Termamyl ... nghiệp sản xuất bia lager tới tận trước Nguyễn Thị Diệp MSSV: 20112848 Page 39 Thiết kế phân xưởng nấu nhà máy bia 30 triệu lít/năm năm 1842 có nhà máy bia Bavary Munich sản xuất bia lager Trước...
 • 86
 • 943
 • 1

Thiết kế khung ngang của nhà máy dệt một tầng một nhịp

Thiết kế khung ngang của nhà máy dệt một tầng một nhịp
... th©n khung ngang : T¶i träng b¶n th©n khung ngang 0,1kN/m2 = 9,81(kG/m2) Quy vỊ t¶i träng ph©n phèi ®Ịu trªn r−êng ngang vµ cét lµ : qr = qc = 9,81.6 = 58,86(kG/m) * VËy tÜnh t¶i t¸c dơng lªn khung ... kiĨm tra §èi víi khung ë trªn v× ®©y lµ khung ®èi xøng vµ t¶i träng ®èi xøng nªn ta chØ tiÕn hµnh tỉ hỵp víi mét nưa khung vµ lÊy kÕt qu¶ tỉ hỵp ®−ỵc ®Ĩ tÝnh to¸n tiÕt diƯn thÐp khung C¸c ®−ỵc ... ngoµi mỈt ph¼ng khung ®−ỵc lÊy nh− sau: - Tr−êng hỵp mỈt ph¼ng khung: cét liªn kÕt ngµm víi xµ ngang vµ liªn kÕt khíp víi mãng, v× cét cã tiÕt diƯn thay ®ỉi, tØ sè ®é cøng cđa r−êng ngang vµ cét...
 • 37
 • 77
 • 0

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 180 MW

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 180 MW
... kV - Ph ti trung ỏp gm ng dõy kộp x 4 0MW v ng dõy n x 2 5MW, PTmax= 6 0MW, cos = 0,89 Sinh viên : Vũ Tiến Đạt HTĐ2 K48 16 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp Do ú dũng in cng bc ... kV; PUFmax=40 MW; cos =0,84 Theo cỏc cụng thc (1) v (2) ta cú bng kt qu sau : Sinh viên : Vũ Tiến Đạt HTĐ2 K48 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp t(h) PUF% PUF(t) ,MW SUF(t),MVA ... Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện trạm biến áp ú: SNM : cụng sut t ca nh mỏy, SNM = 225MVA : t dựng nh mỏy, =6,6% Kt qu tớnh toỏn cho di bng sau : t(h) SNM(t),MVA STD(t),MVA 07 180 13,068 14...
 • 89
 • 596
 • 7

Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và tính toán chế độ vận hành tối ưu của nhà máy điện

Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện và tính toán chế độ vận hành tối ưu của nhà máy điện
... nh mỏy 1.2.4 Tớnh toỏn cụng sut t dựng ca nh mỏy Điện tự dùng nhà máy nhiệt điện thiết kế chiếm 8% công suất định mức nhà máy Phụ tải tự dùng nhà máy thời điểm đợc xác định theo công thức sau: ... Tổn thất công suất máy biến áp bao gồm hai thành phần: -Tổn thất sắt không phụ thuộc vào phụ tải máy biến áp tổn thất không tải -Tổn thất đồng dây dẫn phụ thuộc vào phụ tải máy biến áp 2.4.1.Phng ... ] SVHT (t ) SH(t) = ST(t) + SC(t) Dựa vào tính toán cân công suất chơng 1, tính theo khoảng thời gian t ta có bảng kết phân bố dòng công suất qua phớa máy biến áp nh sau Bng 2.4 Bng phõn b cụng...
 • 100
 • 405
 • 1

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi
... toán ta đợc nhà máy nhiệt điện tơng ứng với: 43 Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng Xtt17 = 0,625 ta đợc: INM = I''NM = 1,63 Thành phần dòng ngắn mạch phía nhà máy truyền ... Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng Sơ đồ đặt điểm ngắn mạch để chọn khí cụ điện ~ ~ ~ ~ 4.3.Tính điện kháng thay cho phần tử Điện kháng hệ thống là: XHT ... 4,528 3.U cb 3.230 Thành phần dòng ngắn mạch phía nhà máy truyền đến điểm ngắn mạch là: INM = 1,95 250 = 1,224 kA 3.230 33 Đồ án môn học Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ng ng I''NM = 2,3...
 • 20
 • 250
 • 0

THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP VỚI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI HAI BẬC

THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP VỚI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI HAI BẬC
... Lớp Đ4H3 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Th.S Phạm Ngọc Hùng PHẦN II:TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP 79 CHƯƠNG : LÝ THUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA MÁY BIẾN ÁP 80 1.1 .Chế độ nhiệt máy biến áp ... 1-5.Sơ đồ nối điện phương án Nhận xét Nhà máy dùng bốn máy phát – máy biến áp nối vào góp 110kV dùng hai máy biến áp tự ngẫu liên lạc cấp điện áp cung cấp điện cho phụ tải cấp điện áp máy phát ... 1.2 .Tính toán phụ tải cân công suất Đồ thị phụ tải đường biểu diễn qui luật biến thiên của công suất, dòng điện, điện theo thời gian Đồ thị phụ tải cần thiết cho thiết kế vận hành hệ thống điện, ...
 • 96
 • 863
 • 2

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện

thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện
... 196,63 600 20 ÷ 24 Bảng 1.6: Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Lớp: ĐKT-K.27 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Đồ thị công suất phát vào hệ thống: SHT(MVA) ... nhà máy Theo nhiệm vụ thiết kế công suất tự dùng cực đại nhà máy 6% công suất định mức nhà máy, với cos ϕ =0,85, tức hệ số công suất nhà máy (cos ϕdmF =0,85) Vì đề tài thiết kế nhà máy nhiệt điện ... nghiệp Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện Hình 1.7 7) Nhận xét chung Công suất dự trữ quay hệ thống: SHTdt = × 4500 = 315 MVA 100 Nhà máy điện đủ khả cung cấp cho phụ tải cấp điện áp, nhà máy...
 • 106
 • 293
 • 0

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW

Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 200 MW
... Thiết kế môn học: Nhà máy điện Cân công suất toàn nhà máy công suất phát vào hệ thống : - Ta xác định công suất toàn nhà máy theo biểu thức : SNM(t) = Sđf (t) + ST (t) + Std (t) + SHT (t) - Công ... % công suất nhà máy + STmax = 162,79 MVA từ h h chiếm 34,57 % công suất nhà máy - Nhà máy đợc thiết kế cung cấp điện cho phụ tải điện áp trung 110 kV cấp lên hệ thống 220 kV Do ta sử dụng máy ... lợng máy biến áp, số lợng máy phát điện nối vào góp điện áp máy phát, số máy phát điện ghép với máy biến áp v.v - Công suất máy phát điện - máy biến áp không lớn dự trữ quay hệ thống - Phụ tải điện...
 • 84
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy mỗi tổ máy có công suất p 120 mw điện áp định mức 10 5kvđồ án thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 4 tổ máy mỗi tổ máy có công suất p 100 mw điện áp định mức 10 5kvthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điệnbản vẽ thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điệnthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện 4 tổ máy x 100mwthiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện 4 tổ máy x 55 mwđồ án thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 5 tổ máy mỗi tổ máy có công suất p 55thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện 1đồ án thiết kế phần điện trong nhà máy nhiệt điệnthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điệnthiet ke phan dien trong nha may nhiet dienthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 5 tổ máy 100 mwthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện ngưng hơi gồm 5 tổ máythiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện liên lạcthiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy công suất mỗi máy là 100 mwPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ