Thuyết trình bảo vệ đồ án mũ bảo hiểm xe máy

Tài liệu bài thuyết trình bảo hiểm xe cơ giới pdf

Tài liệu bài thuyết trình bảo hiểm xe cơ giới pdf
... phạm pháp luật + Lái xe đồng ý chủ xe, người thuê xe + Xe tập lái, dạy lái www.themegallery.com 4/19/2012 BẢO HIỂM TNDS Số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm + Giới hạn tối đa trách ... tham gia + Vi phạm pháp luật + Xe vượt biên giới www.themegallery.com BẢO HIỂM VẬT CHẤT Giá trị bảo hiểm - Là giá trị xe giới thời điểm tham gia bảo hiểm Giá trị bảo hiểm = Giá trị ban đầu – Khấu ... www.themegallery.com 4/19/2012 BẢO HIỂM VẬT CHẤT Đối tượng - Bản thân xe: có giá trị, phép lưu hành - Xe moto, xe gắn máy: toàn xe - Xe ôtô: toàn một/một số tổng thành www.themegallery.com BẢO HIỂM VẬT CHẤT Phạm...
 • 14
 • 665
 • 5

(Thuyết minh+Bản vẽ) đồ án môn học Thiết kế máy đào gầu thuận dung tích 0,3m

(Thuyết minh+Bản vẽ) đồ án môn học Thiết kế máy đào gầu thuận dung tích 0,3m
... hai - Gầu cuối giai doạn đào tích đất -Gầu tích đất bên cạnh gầu với chiều dài phoi cắt lớn -Răng gầu chịu lực cản đào tiếp tuyến P1 -Gầu đợc tích đầy đất chuẩn bị nâng lên khỏi tầm đào -Lực ... suất máy , kiểm tra công suất động cơ, tính suất máy Chơng IV : Tính toán tĩnh máy xúc Phần II :Thiết Kế Gầu Xúc Chơng V : Các lực tác dụng lêngầu Chơng VI : Tính Đai Gầu Và Chọn Độ Dầy Gầu Em ... Tck Trong : q = 0,3 m3 - dung tích hình học gầu (m3) TCK- Thời gian chu kỳ làm việc máy (s ) Theo bảng II4.1 Tài liệu hớng dẫn ĐAMLĐ với dung tích gầu q = 1,25m3, máy gầu nghịch, thời gian làm...
 • 21
 • 449
 • 1

Về mức độ hiểu biết của người dân trong việc sử sụng bảo hiểm xe máy hiện nay trên tỉnh Kon Tum

Về mức độ hiểu biết của người dân trong việc sử sụng mũ bảo hiểm xe máy hiện nay trên tỉnh Kon Tum
... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÂN HIỆU KON NAM TUM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tiểu Luận Về mức độ hiểu biết người dân việc sử sụng bảo hiểm xe máy tỉnh Kon Tum Phần I/ Mở đầu Lý chọn đề tài : Liên ... rùng rợn bảo hiểm hình thức bảo hiểm cho người điều khiển xe hai bánh Việc không đội bảo hiểm làm tăng nguy chấn thương đầu người điều khiển xe hai bánh lên gấp lần Mặt khác, bảo hiểm làm ... chất lượng bảo hiểm người vấn ( Nguồn : số liệu điều tra thống kê ) Từ bảng tần suất trên, cho ta biết 100 người vấn sử dụng bảo hiểm có 49% người cho bảo hiểm mà họ sử dụng đảm bảo tiêu...
 • 23
 • 564
 • 0

Nội dung thuyết minh bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng

Nội dung thuyết minh bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng
... lập quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch chung quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ quy định Thành phần nội dung đồ, yêu cầu đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, nội dung đồ đồ án Quy hoạch ... Các quan lập quy hoạch, quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phê duyệt quy hoạch B NỘI DUNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG I- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Căn ... ngày 31/3/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) A- NỘI DUNG THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG I NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Nội dung lập Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng cần xác định rõ...
 • 34
 • 1,345
 • 6

Bài thuyết trình: bảo hiểm y tế thực trạng và giải pháp

Bài thuyết trình: bảo hiểm y tế thực trạng và giải pháp
...  Bảo hiểm y tế Thực trạng giải pháp I CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12 Quối Hội ban hành có hiệu lực từ ng y 01/07/2009; - Nghị Định số: 62/2009/NĐ -CP ng y 27/07/2009 ... triển Bảo hiểm Việt Nam năm 2003 – 2010”; - Thông tư liên tịch Bộ Y tế Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị Định Bảo hiểm y tế, Việt Nam Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; II NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ Khái ... Quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Bảo hiểm y tế; .- Quyết định số 958/BYT-QĐ việc thành lập BHYT - Quyết định số:175/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “chiến lược phát triển Bảo...
 • 19
 • 1,753
 • 35

Tài liệu Bài thuyết trình bảo hiểm nhân thọ ppt

Tài liệu Bài thuyết trình bảo hiểm nhân thọ ppt
... anhtuanphan48@gmail.com 5/30/2012 BẢO HIỂM NHÂN THỌ Sự đời phát triển Những đặc điểm Các loại hình Phí Bảo hiểm nhân thọ anhtuanphan48@gmail.com BẢO HIỂM NHÂN THỌ Sự đời phát triển Bảo hiểm nhân thọ (SV tìm hiểu) ... 5/30/2012 BẢO HIỂM NHÂN THỌ Các loại hình Bảo hiểm nhân thọ BHNT trường hợp tử vong BHNT trường hợp sống BHNT hỗn hợp Các điều khoản bổ sung anhtuanphan48@gmail.com BẢO HIỂM NHÂN THỌ Bảo hiểm trường ... Đặc điểm: + Thời hạn bảo hiểm không xác định + STBH chi trả lần + Phí thường cao anhtuanphan48@gmail.com BẢO HIỂM NHÂN THỌ Bảo hiểm trường hợp tử vong 1.2 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời - Phân loại:...
 • 20
 • 3,113
 • 17

Bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp docx

Bài thuyết trình bảo hiểm thất nghiệp docx
... Phân loại thất nghiệp Thất nghiệp cấu Thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp tạm thời Tính chất Thất nghiệp chu kỳ Thất nghiệp công nghệ Thất nghiệp mùa vụ www.themegallery.com Phân loại thất nghiệp Ý ... nghiệp Ý chí người thất nghiệp Thất nghiệp tự nguyện Thất nghiệp không tự nguyện www.themegallery.com 2/15/2012 Phân loại thất nghiệp Mức độ thất nghiệp Thất nghiệp toàn phần Thất nghiệp bán phần ... từ đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thời điểm tính số lao động năm để thực sách bảo hiểm thất nghiệp doanh nghiệp, quan, tổ chức tính vào ngày ...
 • 18
 • 736
 • 8

Bài thuyết trình bảo hiểm hàng hải pot

Bài thuyết trình bảo hiểm hàng hải pot
... bảo hiểm, GTBH, STBH, phí BH - Điều khoản giám định, bồi thường… II BẢO HIỂM THÂN TÀU 12 2/12/2012 II BẢO HIỂM THÂN TÀU  Khái niệm tàu biển  Đối tượng, phạm vi bảo hiểm  Bộ điều kiện bảo hiểm ... hại chủ tàu Bài tập B2: Xác định trách nhiệm bồi thường bảo hiểm 19 2/12/2012 Bài tập B3: Xác định số tiền đòi lại bảo hiểm Bài tập B4: Xác định số tiền bồi thường thực tế Bảo hiểm Bài tập B5: ... TN mua bảo hiểm Người bán … trách nhiệm thuê vận chuyển … trách nhiệm mua bảo hiểm Phan Anh Tuan Đối tượng bảo hiểm Hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Phan Anh Tuan Rủi ro tổn thất hàng hải Rủi...
 • 26
 • 503
 • 4

Thuyết trình bảo hiểm vận tải ngoại thương

Thuyết trình bảo hiểm vận tải ngoại thương
... ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG BẢO HIỂM CHIẾN TRANH Định nghĩa Đối tượng Hình thức Phạm vi bảo hiểm Loại trừ bảo hiểm Giá trị bảo hiểm CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT BẢO HIỂM ĐÌNH ... tiện vận tải CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG BẢO HIỂM CHIẾN TRANH Loại trừ bảo hiểm a Điều khoản loại trừ Bảo hiểm rủi ro chiến tranh CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT BẢO HIỂM ... vận chuyển đường hàng hải, hàng không… CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG BẢO HIỂM CHIẾN TRANH Phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm bảo hiểm cho mất mát hư hỏng xảy cho đối tượng bảo hiểm...
 • 36
 • 222
 • 0

thuyết trình nền móng Đồ Án Thiết kế chung cư phú cường

thuyết trình nền móng Đồ Án Thiết kế chung cư phú cường
... ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG GVHD: Th.S: NGUYỄN NGỌC TÚ SVTH: KHIỄU XN VIỆT - LỚP-XO1A2 THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT Trang:149 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG GVHD: Th.S: NGUYỄN NGỌC TÚ ... VIỆT - LỚP-XO1A2 cốt sang 3000 600 300 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG 7800 5a 5040 1008 1008 1008 1008 1008 900 σ bt 5b σ gl Trang:163 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG GVHD: Th.S: NGUYỄN NGỌC TÚ SVTH: KHIỄU ... tb = 31,50 (T/m2) ng độ tính toán đất đáy móng khối quy ước : tc RII = m1 × m2 ∗ ( 1,1 A × Bm × γ II + 1,1.B × hm × γ II + 3.D × CII ) ktc Trang:159 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ CƯỜNG GVHD: Th.S:...
 • 47
 • 109
 • 0

Thuyết minh + Bản vẽ Đồ án Kết cấu thép

Thuyết minh + Bản vẽ Đồ án Kết cấu thép
... Giáo viên hướng dẫn SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG GVHD: ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: ĐỒ ÁN THÉP NHÀ CƠNG NGHIỆP MỘT TẦNG ĐỀ BÀI: Thiết kế khung ngang ...  Kết luận tiết diện chọn hợp lý SVTH :ĐỖ VĂN NHƯƠNG 28 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: THIẾT KẾ CỘT DƯỚI Nội lực từ bảng tổ hợp: +nhánh mái (nhánh trái) M = 71.87Tm; N = 103.05T +nhánh phải (nhánh ... :ĐỖ VĂN NHƯƠNG 30 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP GVHD: 38 × JX2 = + 38 × 2(3.67 − 1) + 12 + 913 + 37.4(2 + 4.39 − 3.67) [ ] = 2946.53(cm ) rX = 2946.53 = 4.42(cm) 150.8 [ ] × 38 + 913 + 37.4(21 − 4.39) =...
 • 77
 • 572
 • 9

(Thuyết minh + Bản vẽ) đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hình

(Thuyết minh + Bản vẽ) đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hình
... máy cán hình, máy cán tấm, máy cán ống, máy cán chuyên dùng Theo bố trí thiết bị (giá cán) Hình 1.3 Máy cán có giá cán Động Hộp giảm tốc Hộp bánh truyền lực Giá cán Máy có giá cán (Hình 1.3) máy ... Hộp bánh truyền lực, - Giá cán Hình 1.5 Máy cán bố trí kiểu chữ Z (bàn cờ) Máy cán bán liên tục liên tục loại máy cán thờng có nhóm giá cán: nhóm giá cán để cán sản phẩm thô nhóm giá cán để cán ... Trong dây chuyền cán tạo thép hình máy cán thiết bị Lê Nhật Tâm lớp 44M Thuyết minh đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Xây dựng Hình 1.2 Máy cán hình số sản phẩm thép hình Máy cán tạo hình đợc phân...
 • 85
 • 480
 • 3

(Thuyết minh+Bản vẽ) Đồ án tốt nghiệp thiết kế thiết bị cọc xi măng trộn trong gia cố nền đất yếu

(Thuyết minh+Bản vẽ) Đồ án tốt nghiệp thiết kế thiết bị cọc xi măng trộn trong gia cố nền đất yếu
... Thiết kế cọc trộn xi măng 20 Phần II: Công nghệ thiết bị thi công cọc trộn xi măng 22 Chơng I: Quy trình công nghệ thi công cọc trộn xi măng 22 1) Sơ đồ thi công cọc trộn xi măng ... chọn xi măng loại I hợp lý công tác thi công cọc trộn xi măng VI thiết kế cọc trộn xi măng: -Khi thiết kế cọc trộn xi măng ta tính toán dựa sơ lý thuyết sau: Svth: đỗ hữu chỉnh 14 lớp: 49kg Đồ ... phun xi măng. Cánh trộn trộn xi măng đất cần khoan lên tới mặt đất II công dụng: -Phun vào lòng đất lợng xi măng để tạo liên kết gắn chặt hạt đất với -Gia cố phơng pháp này,cờng độ đất tăng lên đồng...
 • 121
 • 405
 • 18

(Thuyết minh+ Bản vẽ) đồ án môn học Thiết bị ủi trên máy kéo

(Thuyết minh+ Bản vẽ) đồ án môn học Thiết bị ủi trên máy kéo
... máy ủi 4/.Tính suất máy ủi 5/.Xác định lực tác dụng lên máy thiết bị ủi II Phần tính toán thiết kế : 1/.Tính toán thiết kế : khung ủi xiên phần I Tính toán chung thiết kế MáY ủI chơng i công dụng ... Đại học Xây dựng Khoa Cơ khí Xây dựng Đồ án môn học Máy Làm Đất I Phần tính toán chung: 1/.Công dụng, phân loại, cấu tạo nguyên lý làm việc máy ủi 2/.Xác định thông số máy 3/.Tính toán kéo máy ủi ... quay bàn ủi nhỏ ( với máy ủi vạn năng) chơng ii Tính toán ,thiết kế Khung ủi xiên I Sơ đồ lực tác dụng lên máy ủi Các lực tác dụng lên máy ủi gồm: Các ngoại lực : + Trọng lợng thiết bị ủi : GTB;...
 • 40
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi bao ve đồ án công nghệ che tạo máybài thuyết trình hay về món ănthuyết trình powerpoint về món ănnhững bài thuyết trình hay về món ănbài thuyết trình bảo hiểm y tế thực trạng và giải phápthuyết trình bảo hiểm thân tàutài liệu bài thuyết trình bảo hiểm nhân thọ pptnhững bài thuyết trình hay về đồ chơibài thuyet trinh bao hiem nhan tho viet namnền powerpoint đẹp làm slide giáo án thuyết trình luận văn đồ án phù hợp với giáo viên thạc sĩ sinh viên trưởng phòng quản lý doanh nghiệpquy trình bảo dưỡng xe máygiáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy lê văn nghìnbản vẽ đồ án công nghệ chế tạo máygiáo trình thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyquy trình bảo hiểm xe ô tôTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CAGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic