tính trở lực calorife he thong say tu

Tính toán - thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn 1giờ

Tính toán - thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn 1giờ
... AH e f: b:] L6D fH L O L fB< p e - * 9- "9 f - /-0 -) / ) - 1} )./ )~~ )/ }- ). fB9 )} )- 11 ) .).~ )./ )- })} ).p 1/ )~ ) .1 ). ) / }) ).p 1/ ) )./ ) .- )p A E - \9 \9 r / w \9 , ? 9f pYpY :] ... > = O \9 fDY < K LG 9 A 5@9 < e K] "9 fY > = "9 f -) p 0-) / -) 1 p )- G 9 Ă H )- "9 f -~ ) }/ f- }) / -) b5 a \9 L:5 b \9 fH f- /-) H Y R < e A E < e A E < e bd L:5 ?7 /) J3 f b b FMB ... b b5 LG ) .- ). 3Bff B a LM B K 3Z ê Y Y U -) p0 -) - Ơ/Ư " LG * f: H " b H " LG ?E p /1 G B -~ )- ) / * 7D . K ô p}/ p}~ A I5 U ô ) 0 ) 1- AơA LG K3 5@9 3 U B :]5 U N3 QB LG p U -~ )~ YYY U...
 • 90
 • 269
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối
... Trang Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối 3.3 Sơ đồ công nghệ hệ thống sấy 21 CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CỦA HỆ THỐNG SẤY 22 4.1 Các thông số không khí hệ ... Thị Xuân Mai Trang 39 Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối CHƢƠNG TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ PHỤ THIẾT KẾ CALORIFER - CHỌN QUẠT 5.1 Tính toán thiết kế calorifer Với lƣợng ... Trang 21 Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CỦA HỆ THỐNG SẤY A – Quá trình sấy lý thuyết 4.1 Các thông số không khí hệ thống sấy 4.1.1...
 • 55
 • 3,300
 • 27

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống sấy trong nhà máy sản xuất phân lân nung chảy pptx

Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống sấy trong nhà máy sản xuất phân lân nung chảy pptx
... 10 Tính toán thiết kế hệ thống sấy nhà máy sản xuất phân lân nung chảy + Để sản xất phân lân nghiền: bán thành phẩm chuyển vào máy nghiền đến độ mịn 50-70% tùy vào yêu cầu sản xuất + Để sản xuất ... thức sấy xuôi chiều GVHD: Vũ Hồng Thái SVTH: Đậu Ngọc Hoàng 12 Tính toán thiết kế hệ thống sấy nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Phần 2: TÍNH CÔNG NGHỆ 2.1 Số liệu đầu vào Thiết kế hệ thống thiết ... Hồng Thái SVTH: Đậu Ngọc Hoàng Tính toán thiết kế hệ thống sấy nhà máy sản xuất phân lân nung chảy Phần 1: TỔNG QUAN 1.1 Quặng apatit trình sản xuất phân lân nung chảy 1.1.1 Quặng apatit a) Định...
 • 60
 • 720
 • 0

tính toán thiết kế hệ thống sấy cá bằng năng lượng mặt trời

tính toán thiết kế hệ thống sấy cá bằng năng lượng mặt trời
... PHÁP S Y B NG NĂNG LƯ NG M T TR I 1.1 T ng quan v nguyên li u Cá cơm (Stolephorus) thu c h Tr ng (engraulidae) h s n lư ng ngành khai thác hi n th gi i quan tr ng ngh n i ven bi n ... heterolobus Ruppel Qu c, cơm tr ng( hay cơm nh, cơm bleeker n Nha Trang Vi t Nam gi ng cơm có kho ng 140 loài, loài 1.1.1 cơm săn (Stolephorus tri): B Trích (tên Vi t Nam) Clupeiformes ... t dành cho gia súc… 1.1.2 cơm thư ng (Stolephorus commersonii) - B trích (tên Vi t Nam) Cluperformes (tên khoa h c) - H tr ng (tên Vi t Nam) Engraulidae (tên khoa h c) - Gi ng Cá...
 • 60
 • 2,781
 • 19

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG sấy NGÔ TẦNG sôi

TÍNH TOÁN THIẾT kế hệ THỐNG sấy NGÔ TẦNG sôi
... + TBS tầng sôi + TBS khí động Sấy tầng sôi phương thức sấy thuộc nhóm sấy đối lưu, thích hợp cho việc sấy hạt nông sản Bộ phận TBS tầng sôi buồng sấy, phía buồng sấy đặt ghi lò.Ghi buồng sấy thép ... rộng rãi Mặc dù thiết bị sấy tầng sôi thuận tiện cho việc sấy loại hạt, cho suất cao chất lượng sản phẩm tốt ( vật liệu khô hơn) Việc tính toán thiết kế, lắp ráp thiết bị sấy tầng sôi dối với vật ... tính chất sản phẩm cần sấy, phổ biến nhóm thiết bị sấy đối lưu Đối với vật liệu sấy khối hạt ngô, thóc, đậu…người ta thường gặp thiết bị sấy tháp, sấy thùng Thiết bị sấy tầng sôi tương đối gặp chưa...
 • 33
 • 1,398
 • 11

tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn mẻ

tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn mẻ
... ĐƯƠNG 17 Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, tấn/ mẻ CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY TĨNH VỈ NGANG Tính toán thiết kế hệ thống sấy tĩnh vỉ ngang sấy thóc suất tấn/ mẻ (có ... (đồng /mẻ) % 18, 25 9,42 70,29 2, 05 100 Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, tấn/ mẻ CHƯƠNG VII: BẢN VẼ GVHD: PGS.TS LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 43 Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, ... thống sấy vỉ ngang sấy thóc, tấn/ mẻ GVHD: PGS.TS LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 44 Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, tấn/ mẻ KẾT LUẬN Hệ thống sấy thóc thiết bị sấy vỉ ngang vận hành không phụ...
 • 47
 • 950
 • 13

tính toán ,thiết kế hệ thống sấy băng tải để sấy chè

tính toán ,thiết kế hệ thống sấy băng tải để sấy chè
... TÀI Để thực q trình sấy, người ta sử dụng hệ thống gồm nhiều thiết bị như: thiết bị sấy ( buồng sấy, hầm sấy, thiết bị sấy kiểu băng tải, máy sấy thùng quay, sấy phun, sấy tầng sơi, máy sấy trục ... em tính tốn thiết kế thiết bị sấy kiểu băng tải Thiết bị sấy loại thường dùng để sấy loại rau quả, ngũ cốc, loại nơng sản khác, sấy số sảm phẩm hố học … Trong đồ án em sử dụng vật liệu sấy chè ... phòng sấy tiếp tục thực q trình sấy Q trình sấy lại tiếp tục diễn Vật liệu sấy ban đầu có độ ẩm lớn đưa vào phòng sấy qua băng tải nhåì thiết bị hướng vật liệu Vật liệu sấy chuyển động băng tải...
 • 35
 • 281
 • 0

nghiên cứu công nghệ sấy cà phê, và tính toán thiết kế hệ thống sấy tháp dùng để sấy 500 kg cà phêmẽ

nghiên cứu công nghệ sấy cà phê, và tính toán thiết kế hệ thống sấy tháp dùng để sấy 500 kg cà phêmẽ
... nghiên cứu công nghệ sấy phê, tính toán thiết kế hệ thống sấy tháp dùng để sấy 500 kg phê/ mẽ Đây lần tiếp nhận nhiệm vụ, thiết kế hệ thống sấy mang tính chất đào sâu chuyên nghành Do kiến ... thù phê nhân sấy phải giữ mùi thơm, màu sắc đặc trưng nên ta dùng thiết bị sấy như: sấy tháp, thùng quay, sấy hầm.v v Trong tập lớn này, đề tài có nhiệm vụ: nghiên cứu công nghệ sấy phê, tính ... Trần Văn Phú, Tính toán thiết kế hệ thống sấy, NXB giáo dục, 2002 [2]: PGS – TS Hoàng Văn Chước Thiết kế hệ thống thiết bị sấy, NXB KH – KT, 2006 [3]: Nguyễn Đức Lợi HD Thiết kế hệ thống ĐHKK ,...
 • 43
 • 801
 • 3

tính toán cuối cùng hệ thống mạch từtính toán tham số không tải của mba

tính toán cuối cùng hệ thống mạch từ và tính toán tham số không tải của mba
... kế MBA điện lực Phần III Tính toán tham số ngắn mạch Tính toán ngắn mạch MBA liên quan đến việc tính toán tổn hao ngắn mạch Pn, điện áp ngắn mạch Un, lực học dây quấn phát nóng dây quấn ngắn mạch ... sang hai bên Theo xếp không gian trụ gông phân biệt lõi thép có mạch từ đối xứng không đối xứng Ví dụ MBA ba pha ba trụ loại mạch từ không đối xứng, mạch từ pha ngắn mạch từ hai pha bên cạnh Còn ... tổng công suất MBA hệ thống điện lực thờng gấp 3, lần công suất trạm phát điện Những MBA dùng hệ thống điện lực gọi MBA điện lực hay MBA công suất Ngoài MBA điện lực có nhiều loại MBA dùng ngành...
 • 101
 • 123
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống sấy khô khí thiên nhiên bằng phương pháp hấp phụ sử dụng tác nhân sấy là zeolit a

Tính toán thiết kế hệ thống sấy khô khí thiên nhiên bằng phương pháp hấp phụ sử dụng tác nhân sấy là zeolit a
... tương tự’ PHẦN II: TÍNH TOÁN THIÉT KẾ HỆ THỐNG SẤY KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ sử DỤNG TÁC NHÂN SẤY LÀ ZEOLIT A TỈNH TOÁN THIÉT KỂ THÁP HẮP PHU I Yêu cầu thiết kế: Thành phần nguyên ... đặc đ a vào mâm thiết bị Khí sấy khô đ a vào mâm thiết bị Khí khô từ ph a thiết bị, glucol hấp thụ nước từ ph a Khí khô sau đ a sử dụng glucol tiếp tục đun thiết bị trao đối nhiệt vào hệ thống ... thường sử dụng hấp thụ chất lỏng hút ẩm, hấp phụ ẩm tác nhân sấy rắn hoạt tính ngưng tụ ẩm nhò' nén làm lạnh khí I .Phương pháp hấp thu: Phương pháp hấp thụ sử dụng rộng rãi đế sấy khô khí công...
 • 55
 • 569
 • 0

Đồ án quá trình và thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối

Đồ án quá trình và thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối
... dụng hệ thống gồm nhiều thiết bị thiết bị sấy (hầm sấy, tháp sấy, thùng sấy, v.v…), thiết bị đốt nóng tác nhân GVHD:Nguyễn Thị Xuân Mai Trang Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy ... Xuân Mai Trang 14 Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối 2.5 Công nghệ sấy chuối Ta lựa chọn công nghệ sấy công nghệ sấy hầm phù hợp với tính chất vật liệu sấy yêu cầu suất ... thành đồ án Biên Hòa, ngày 18 tháng năm 2012 Người thiết kế GVHD:Nguyễn Thị Xuân Mai Trang Đồ án trình thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối MỤC LỤC GVHD:Nguyễn Thị Xuân Mai Trang Đồ án...
 • 48
 • 394
 • 0

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY BỘT GIẶT

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY BỘT GIẶT
... “ Tính toán thiết kế hệ thống sấy bột giặt “ vấn đề quan trọng tính toán nhiệt trình sấy lý thuyết , trình sấy thực tế mà từ xác định lưu lượng tác nhân sấy lương tiêu hao nhiệt cho trình sấy ... trình tính toán hệ thống lắng lọc bụi chọn quạt trình bày chương chương luận văn Phần cuối luận văn phần mô tả ngắn gọn hệ thống điều khiển , lắp đặt vận hành cho hệ thống sấy vừa thiết kế DANH ... thống thiết bị gồm : thiết bị sấy ( buồng sấy , tháp sấy , hầm sấy …) , thiết bị cung cấp nhiệt ( calorifer , lò , lò gió nóng ) , thiết bị lạnh để nguội sản phẩm , bơm quạt số thiết bị phụ trợ khác...
 • 16
 • 307
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế hệ thống sấy băng tảitính toán thiết kế hệ thống sấyvan dieu khien tro luc cua he thong laitính toán truyền nhiệt hệ thống sấy bơm nhiệttính toán thiết kế hệ thống sấy thùng quaytính toán thiết kế hệ thống sấy trần văn phúđồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy chuốixem xét tính hiệu lực của hệ thống qua các kỳ đánh giá chất lượng nội bộtính toán thiết kế hệ thống sấy tĩnh vỉ nganghe thong phanh tuy luc tro luc chan khongtính toán các phần tử thủy lực trong hệ thốngcơ chế các thuốc nhóm này kích thích thụ thể 2 giao cảm tiền hạch trong hệ thần kinh trung ương làm giảm trương lực giao cảm ngoại vi và làm giảm trở kháng mạch hệ thống từ đó hạ huyết áphệ thống kích từ tĩnhhệ thống kích từ tĩnh máy pháttính toán hệ thống sấy băng tảiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây