BT CHUYEN đề PEPTIT

BT.Chuyên đề đường tròn L9(PH)

BT.Chuyên đề đường tròn L9(PH)
... CDQP nội tiếp đợc đờng tròn 2) IK//AB 3) EA, EB lần lợt tiếp tuyến đờng tròn ngoại tiếp tam giác AQD QBD Gọi đờng tròn tơng ứng (O1;R1) (O2;R2) 4) R1+R2< 2R Bài tập Cho đờng tròn tâm O dây CD Trên ... đờng tròn ngoại tiếp OBC qua tâm đờng tròn nội tiếp OMK Bài số 12 Cho (O;R) dây AB cố định M điểm cung lớn AB Dựng đờng tròn tâm O1 qua M tiếp xúc với AB A I trung điểm dây AB Tia MI cắt đờng tròn ... dây AB để A, B, O, N nằm đờng tròn Bài số 13 R Cho hai đờng tròn (O;R) (O; ) tiếp xúc A Trên đờng tròn O lấy điểm B cho AB = R điểm M cung lớn AB Tia MA cắt đờng tròn (O) điểm thứ N Qua N kẻ đờng...
 • 8
 • 907
 • 36

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 NC-VĐII:ĐIỆN TRƯỜNG
... BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ KHỐI 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ II: ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG II: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP BẰNG KHÔNG CÂN BẰNG ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1:Hai điện tích ... không cách 10cm.hãy tìm điểm mà cường độ điện trường không A: cách A 64,6cm cách B 74,6cm; B:cách A 64,6cm cách B 54,6cm; C: cách A 100cm cách B 110 cm; D:cách A 100cm cách B 90cm Bài 2:Cho hai ... 90cm Bài 2:Cho hai điện tích q1vàq2 đặt A,B không khí.AB=100cm.Tìm điểm C cường đọ điện trường tổng hợp không trường hợp sau: a)q1=36.10-6C; q2=4.10-6C A: Cách A 75cm cách B 25cm; B:Cách A25cm cách...
 • 2
 • 1,230
 • 19

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11NC-VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG-ĐIỆN THẾ-HIỆU ĐIỆN THẾ.

BT CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11NC-VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG-ĐIỆN THẾ-HIỆU ĐIỆN THẾ.
... BÀI TẬP VẬT LÝ 11 NÂNG CAO VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ Bài 11: cho hai kim loại phẳng tích điện trái dấu đặt nằm ngang song song cách đoạn d=1,6cm.Hiệu điện hai ... VẤN ĐỀ III:CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG ĐIỆN THẾ HIỆU ĐIỆN THẾ II.BÀI BẬP TRẮC NGHIỆM Bài1:Hiệu điện kim loại phẳng đặt song song với tăng lên lần,còn khoảng cách giũa giảm lần cường độ điện trường ... elec tron bay điện trường hai tụ điện tích điện đặt cách 2cm với vận tốc 3.107m/s theo phương song song với tụ điện Hỏi hiệu điện hai để elec tron lệch 2,5cm đoạn đường 5cmtrong điện trường A:200V;...
 • 3
 • 1,200
 • 32

Tài liệu BT CHUYÊN ĐỀ 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG docx

Tài liệu BT CHUYÊN ĐỀ 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG docx
... A Dao động (1) trễ pha dao động (2) góc  B Dao động (1) sớm pha dao động (2) góc  C Dao động (1) sớm pha dao động (2) góc  D Dao động (1) trễ pha dao động (2) góc  Câu 22: Cho ba dao động ... cm DĐ: 01205942041 BT CHUYÊN ĐỀ 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Câu 46: Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1  cm A2  cm Khi hai dao động ngược pha biên độ dao động tổng hợp có giá trị A 14 ... sai ? A Dao động vật dao động điều hòa B Vật thực dao động điều hòa C Biên độ dao động tổng hợp cm D Pha ban đầu dao động thỏa mãn: tan   2, Câu 37: Một vật thực đồng thời hai dao động điều...
 • 10
 • 220
 • 1

BT CHUYEN DE ON THI TNTHPT 2010

BT CHUYEN DE ON THI TNTHPT 2010
... have _, but I don’t have time A a vacation for a enough money B money enough for vacation C enough money for vacation D enough money for vacation Part IX: CLAUSE OF CONCESSSION _ some German ... of cotton A be made B are made C is made D made 24 They had a boy _ that yesterday A done B to C did D 25 We got our mail yesterday A been delivered B delivered C delivering D to deliver ... windsurfing C competitive C personal C refer C survey C consider C precede C reject C confidence C contractual C suitable C counterpart C collection C publish C reconstruction C ago C pointing C blackboard...
 • 132
 • 208
 • 0

BT chuyên đề ôn tập tốt nghiẹp THPT

BT chuyên đề ôn tập tốt nghiẹp THPT
... tới “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” Chưpah, tháng 03 năm 2010 T/m Tổ ngoại ngữ Nguyễn Lưu Nữ Gia Hân Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Pleiku – Gia Lai BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH ... D mystery D importance D Korean D attractive Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Pleiku – Gia Lai BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 - Lưu hành nội bộ) 40 A confide ... has read- was cooking D read- will be cooking Tổ Ngoại ngữ - Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Pleiku – Gia Lai BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 - Lưu hành nội bộ) 16 Last night...
 • 132
 • 280
 • 0

BT* CHUYEN DE ON THI TNTHPT 2010

BT* CHUYEN DE ON THI TNTHPT 2010
... have _, but I don’t have time A a vacation for a enough money B money enough for vacation C enough money for vacation D enough money for vacation Part IX: CLAUSE OF CONCESSSION _ some German ... of cotton A be made B are made C is made D made 24 They had a boy _ that yesterday A done B to C did D 25 We got our mail yesterday A been delivered B delivered C delivering D to deliver ... memory B defeat B conduct B attention B whistle B decide C geography C except C windsurfing C competitive C personal C refer C survey C consider C precede C reject D society D commit D defensive...
 • 133
 • 151
 • 0

BT Chuyên đề lượng giác

BT Chuyên đề lượng giác
... sin x  cos x 52 1  sin x   sin 3x  2 Phần II: GTLN,GTNN,ĐẲNG THỨC,BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC,GIẢI TAM GIÁC Tìm GTLN,GTNN hàm số: y   3sin x  cos x Tìm GTLN,GTNN hàm số: y  1  sin x cos ... Cho tam giác ABC ,CMR: a) a  b  c  4S b) a  b  c  16( S  1) e) ma  mb  mc  cos A cos B cos C  a  b  c  25 Cho tam giác ABC ,CMR:     a2 b2 c2  2abc  2 r 26 Cho tam giác ABC ... 27 Cho tam giác ABC ,CMR: 2(sin A sin 2A+sinBsin2B+sinCsin2C)  (sinA+sinB+sinC)(sin2A+sin2B+sin2C) 28 Cho tam giác ABC có 5sin A  cos2 B  cos C  ;CMR: sin A  29 Xác định dạng tam giác ABC...
 • 7
 • 90
 • 0

BT Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị của hs

BT Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị của hs
... đồ thị (Cm) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m = –3 2) Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hồnh điểm Câu 38 : Cho hàm số y  x  3(m  1) x  6mx  có đồ thị (Cm) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ ... có đồ thị (Cm) 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm m để đồ thị (Cm) cắt trục hồnh hai điểm phân biệt Câu 42 Cho hàm số y  x  mx  m  có đồ thị Cm   1) Khảo sát biến thiên vẽ ... 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Tìm điểm đồ thị (C) cách hai điểm A(2; 0) B(0; 2) x 3 Câu 122 Cho hàm số y  x 1 1) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Tìm hai nhánh đồ...
 • 31
 • 99
 • 0

BT chuyên đề về este lipit

BT chuyên đề về este lipit
... dịch NaOH 1M thu dung dịch chứa hai muối E là: A este axit oxalic B este phenol C este axit fomic D este etylen glicol Câu 54 : Cho 10,4 gam este X (C4H8O3) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa ... hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở đồng phân cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M Biết hai este không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức hai este A C2H5COOC2H5 C3H7COOCH3 ... fomat Câu 35 : Khi thực phản ứng este hóa mol CH3COOH với mol CH3CH2OH, sau phản ứng đạt trạng thái cân bằng, thu mol este etyl axetat Để đạt hiệu suất phản ứng este hóa 80% với mol CH3CH2OH cần...
 • 6
 • 270
 • 2

bt chuyen de h-c

bt chuyen de h-c
... thơm C6H5Cl là: A clobenzen clorua phenyl B clorua benzen C clo phenyl D clorua benzyl Câu 40: H-C A có công thức (CH)n mol A phản ứng vừa đủ với mol H2 với mol Br2 dung dịch brom Công thức cấu ... Y (C2H4), Z (C2H6) C X (C3H4), Y (C3H6), Z (C3H8) D X (C2H4),Y (C2H6),Z (C3H4) Câu 45: Hh X gồm H-C A, B, có d X / H = 14,8 kém 1C Đốt cháy hoàn toàn 14,8g hh X oxi dẫn toàn sp qua bình chứa ... anken, ankin hoặc ankadien C ankadien hoặc ankin và ankan D ankan Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn H-C X với lượng vừa đủ oxi Dẫn hh sản phẩm cháy qua H 2SO4 đặc thể tích khí giảm nửa X là: A ankan...
 • 4
 • 88
 • 1

CHUYÊN đề PEPTIT AMINOAXIT các dạng bài khó 2015 trắc nghiệm

CHUYÊN đề PEPTIT AMINOAXIT các dạng bài khó 2015 trắc nghiệm
... tự khám phá gợi ý A bên muối ) Câu ( Nâng cao) Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X ( CnHmO4N4) peptit Y (C21H38O7N6) thu amino axit no, chứa nhóm –COOH, nhóm -NH2, đốt cháy hoàn toàn...
 • 2
 • 4,890
 • 110

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)
... khối lượng dung dịch thay đổi a gam Giá trị a A Tăng 49 ,44 B Giảm 94, 56 C Tăng 94, 56 D Giảm 49 ,44 Câu 88: Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y peptit Z chúng cấu tạo từ loại amino axit có tổng số ... đủ thu K 2CO3; 2 ,46 4 lít N2 (đktc) 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M A 55, 24% B 54, 54% C 45 ,98% D 64, 59% Câu 24 Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y (Biết số ... < MB) Biết tổng số mắc xích X, Y, Z 14 Số mol O2 cần để đốt cháy hết 0 ,2016 mol peptit Z A 4, 3 848 mol B 5, 140 8 mol C 5, 745 6 mol D 3,6288 mol Câu 102 Oligopeptit mạch hở X tạo nên từ α- amino...
 • 9
 • 1,798
 • 62

Chuyên đề peptit hay giải chi tiết

Chuyên đề peptit hay giải chi tiết
... la A.tripeptit B.pentapeptit C tetrapeptit D.hexapeptit Lời giải “Một chữ thầy, nửa chữ thầy” Cộng đồng hóa học Bookgol bring about change Cách (Thầy Nguyễn Văn Vương) Cách 2: Giả sử X k peptit ... alanin ta có: nAla/npeptit=0,5/0,05=10 => số lk peptit= 9 BTKL : mX=36,4 g Phần sau gấp 1/2 phần đầu BTKL => m=33,75 => B (Phúc Bá) Câu 5: Peptit X peptit Y có tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn ... khan Số liên kết peptit X giá trị m A.9 51,95 B 33,75 C 10 33,75 D 10 27,75 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An, năm 2015) Lời Giải: Cách Số liên kết peptit = số nguyên...
 • 72
 • 2,285
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bt chuyen de xac dinh cong thuc hop chat huu co co loi giaichuyên đề toán thủy phân peptitchuyên đề ltđh amin aminoacid peptit proteinchuyen de bai tap peptit khochuyên đề 10 amin amino axit peptit proteinchuyên đề thực tậpchuyên đề tốt nghiệpchuyên đềchuyên đềbáo cáo chuyên đềchuyên đề toánchuyên đề hình học không gianchuyên đề hóa họcchuyên đề sinh họcchuyên đề vật lýQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)Down CV đi số 366 2down loadLich hoc lop rieng dot 1 2016đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc