Câu hỏi ôn tập Kinh tế môi trường của đại học kinh tế TP HCM

Câu hỏi Ôn tập bảo vệ môi trường

Câu hỏi Ôn tập bảo vệ môi trường
... thống ruộng bậc thang Phối hợp biện pháp nông học thủy lợi Câu Tại ưu tiên bảo vệ loài thực vật động vật hoang giã quý, có giá trị cao kinh tế, mà không bảo vệ tất loài thực vật động vật nói chung? ... chống o Bảo vệ phát triển lớp phủ thực vật o Luôn giữ cho đất ẩm o Sử dụng đất tiết kiệm o Bón phân hữu cho đất o Xử lý đất kỹ thuật Câu Tại công đồng quốc tế kêu gọi tất quốc gia phải bảo vệ rừng, ... dụng bảo vệ nguồn nước, làm giảm lũ lụt lũ quét Câu 10 Cho biết hậu xấu môi trường khai thác rừng theo phương thức khai thác trắng? Trả lời     Làm hao hụt chất khoáng, đạm thể khí thông qua...
 • 7
 • 521
 • 6

Câu hỏi ôn tập kĩ thuật môi trường nhóm 6

Câu hỏi ôn tập kĩ thuật môi trường nhóm 6
... chuẩn khí thải Câu 2: Quy trình xử lí khí thải từ nhà máy sản xuất gỗ: Bụi từ nhà máy chế biến gỗ Chụp hút bụi Cyclone Lọc túi vải Khí thải đạt tiêu chuẩn Bụi thu gom vị trí phát sinh thông qua chụp ... máy công cụ Các chụp hút nối vào hệ thống ống dẫn , tác dụng lực hút ly tâm bụi dẫn theo hệ thống đường ống vào cyclon Tại cyclone tác dụng lực ly tâm hạt bụi có kích thước lớn tách khỏi dòng ... thiết bị lọc túi vải lọc với hiệu suất cao , khí sau qua thiết bị lọc túi vải dẫn ống thải thải không khí ...
 • 3
 • 72
 • 0

27 câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin - Đại học Thương Mại

27 câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin - Đại học Thương Mại
... tích Diện tích hệ thống thông tin doanh nghiệp Module hiểu phận nhỏ đảm nhiệm chức khác hệ thống thông tin Việc tích hợp mô đun hệ thống thông tin doanh nghiệp thành hệ thống việc tập hợp tích ... doanh nghiệp diễn cách suôn sẻ Thông tin: “nguồn dinh dưỡng” hệ thống SCM Nếu thông tin xác hệ thống cho kết xác ngược lại Do hệ thống SCM đòi hỏi phải khai thác thông tin từ nhiều phía khác cố ... Những lợi ích ứng dụng ERP vào hệ thống thông tin doanh nghiệp(6) - Tích hợp thông tin tài chính, cung cấp cách kịp thời - xác thông tin tài doanh nghiệp Tích hợp thông tin đơn đặt hàng Chuẩn hóa...
 • 21
 • 237
 • 3

70 cau hoi on tap lich su 12 ( Luyen thi dai hoc)

70 cau hoi on tap lich su 12 ( Luyen thi dai hoc)
... chiến lược + Từ 14 /12/ 1972, sau tháng ngưng ném bom ñể hỗ trợ cho mưu ñồ trị ngoại giao mới, Nixon mở tập kích bắn phá dội Hà Nội, Hải Phòng B52 12 ngày ñêm (từ 18 /12/ 1972 ñến 29 /12/ 1972) nhằm giành ... mạnh qua phong trào “vô sản hoá” - ðến năm 1929, ñáp ứng yêu cầu phong trào công nhân phong trào yêu nước, chi cộng sản ñầu tiên ñược thành lập Hà Nội (3 /1929) Sau ðại hội lần thứ (5 /1929), Hội ... quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 9 /12/ 1946), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến Ban Thường vụ Trung ương ðảng (2 /12/ 1946) tác phẩm Kháng chiến ñịnh thắng lợi (9 /1947) văn liện lịch sử ñường lối...
 • 52
 • 576
 • 0

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf
... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe) ... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thiệt hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... tình trạng sở hữu xe) Chúng ta có lẽ muốn biết thông tin liệu họ có nghó vấn đề môi trường nghiêm trọng hay không Một số người tham gia giao thông không sử dụng cầu phải tìm cách nhận đối tượng Nhiều...
 • 56
 • 2,238
 • 8

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án
... lội hạn hán đánh giá tác động môi trường, trạng môi trường dự báo - Dân số toàn cầu tăng nhanh, phát triển kinh tế không đáp diễn biến môi trường Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... dễ khuynh hướng hy sinh môi trường yếu Mô hình trình bầy dạng tam giác tố khác cho phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trước, môi với cực kinh tế, xã hội, môi trường trường tính sau Kết môi ... phương pháp Câu hỏi 32: Trình bầy vấn đề môi trường cấp bách nghiên cứu môn kinh tế môi trường Việt Nam Nêu phương hướng giải Đối tượng: vấn đề tương lai gần Kinh tế môi trường môn khoa học nghiên...
 • 30
 • 3,243
 • 16

Tài liệu 70 câu hỏi ôn tập Kinh tế Tài nguyên Môi trường pdf

Tài liệu 70 câu hỏi ôn tập Kinh tế Tài nguyên Môi trường pdf
... gì? 70) Có thể dùng CVM cho tất trường hợp đánh giá giá trị tài nguyên không? Vì sao? 44 CÂU HỎI KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 1) Kinh tế học gì? Phân biệt khác khoa học Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Kinh tế ... 55) Trình bày giá trị kinh tế tài nguyên, môi trường giá trị đa dạng loài? Từ giá trị kinh tế này, ý nghĩa thực tế công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học? 56) Mô hình kinh tế - sinh học khai thác ... giá thị trường phần không thể? Phương pháp chi phí du lich (TCM) thường sử dụng để đo giá trị thành phần giá trị kinh tế TNMT? 23) Đánh giá giá trị môi trường gì? 24) Giá trị kinh tế môi trường...
 • 9
 • 1,299
 • 24

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG pptx

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG pptx
... quản lý môi trường xem xét để ban hành sách quản lý Giả sử họ có đầy đủ thông tin hàm thiệt hại môi trường MDC = 0,5W song đủ thông tin hàm chi phí giảm thải doanh nghiệp Hàm MAC thực tế doanh ... cận biên thực tế doanh nghiệp MAC t = 60 0,5W đường chi phí thiệt hại cận biên ô nhiễm gây thực tế MDC T = 0,7W Cơ quan quản lý môi trường có đầy đủ thông tin đường MDC thực đầy đủ thông tin MAC ... 350 400 môi trường a “Lợi ích ngoại ứng môi trường mà dự án tạo lợi ích nào? b Dựa vào việc tính toán tiêu NPV, cho biết: - Nếu vay vốn với lãi suất 10%/năm, lâm trường có thực dự án không? Hãy...
 • 6
 • 956
 • 20

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường năm 2014

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường năm 2014
... nớc môi trờng Câu hỏi 27: Trình bầy công cụ luật pháp đợc sử dụng để quản lý môi trờng giới Việt Nam Câu hỏi 28: Trình bầy công cụ kinh tế đợc sử dụng để quản lý môi trờng giới Việt Nam Câu hỏi ... vấn đề tơng lai gần chủ nhiệm môn Câu hỏi 1: Trình bầy đối tợng, nhiệm vụ phơng pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trờng GS.TS Đặng Nh Toàn Đối tợng: Kinh tế môi trờng môn khoa học nghiên cứu mối quan ... không đảm bảo đợc mối quan hệ có tính quy luật ngành, gây rối loạn kinh tế, hạn chế phát triển chung kinh tế * Sự khác tăng trởng tăng trởng kinh tế: Tăng trởng kinh tế cha phải phát triển kinh...
 • 30
 • 2,485
 • 0

Tổng hợp 23 câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường

Tổng hợp 23 câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường
... Các sách môi trường đô thị quyền có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế đô thị Để bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển đô thị bền vững, quyền đô thị sử dụng công cụ luật pháp, kinh tếcũng giáo ... hiệu 12 Ảnh hưởng sách môi trường đô thị đến tăng trưởng kinh tế Chính sách môi trường chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể đó, giai ... thu nhập tập quán lại Sự phân hóa dân số thành nhóm giàu nghèo kinh tế thị trường diễn nhanh chóng thể rõ nét giao thông Nhóm giàu xe sang trọng nhóm nghèo chưa hẳn chịu xe công công Dó tập quán...
 • 23
 • 130
 • 0

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 3,658
 • 35

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 1,241
 • 14

Câu hỏi ôn tập kinh tế- tài chính

Câu hỏi ôn tập kinh tế- tài chính
... việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ... quản lý quỹ tài nhà nước quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp Tập trung dân chủ đảm bảo cho nguồn lực xã hội, kinh tế sử dụng tập trung phân phối hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài cơng phải ... thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy đònh từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệng cán công chức -9- CÂU 7: Thực hành tiết kiệm,...
 • 21
 • 441
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập quan trắc môi trườngcâu hỏi ôn tập kinh tế môi trườngcâu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường pdfcau hoi on tap kinh te moi truongcâu hỏi ôn tập kinh tếcâu hỏi ôn tập kinh tế quốc tếcâu hỏi ôn tập kinh tế lượngcác câu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập kinh tế học vi môcâu hỏi ôn tập kinh tế vĩ mô 2câu hỏi ôn tập kinh tế công cộngcâu hỏi ôn tập kinh tế nông nghiệpcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trị mác lênincâu hỏi ôn tập kinh tế vi môBài giảng xã hội học đại cươngGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMBài giảng công nghệ lên menXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCBài giảng nguyên liệu sản xuất bánh kẹoUnit 2. Making arrangementsTaxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTheatre collaborative acts 4th edition wainscott test bankTheatre the lively art 9th edition wilson test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bankThe basics of social research 6th edition babbie test bankTaxation of individuals 2016 edition 7th edition spilker test bankKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10Taxation of individuals 2017 8th edition spilker test bankThe challenge of democracy american government in global politics 11th edition janda test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bankBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngThe economics of health and health care 7th edition folland test bank