logic hoc đại cương bài tập logic

Logic hoc dai cuong bai tap

Logic hoc dai cuong bai tap
... kẻ trồng Ta đặt: “ăn quả” mệnh đề “a”; “nhớ kẻ trồng cây” mệnh đề “b” Công thức logic tư tưởng a → b Các công thức logic tương đương: a → b = a ∧ b = a ∨ b = b → a => a ∧ b : Không thể có chuyện ... vụ gia đình” mệnh đề a; “chăm sóc trẻ em nghĩa vụ xã hội” mệnh đề b; Công thức logic tư tưởng a ∧ b Các công thức logic tương đương: a ∧ b = a → b = b → a = a ∨ b => a → b : Không thể có chuyện ... tập” mệnh đề “a”; “Bạn bị lạc hậu so với sống” mệnh đề “b” Ta có công thức logic tư tưởng là: a ∨ b; Các công thức logic tương đương: a ∨ b = a → b = b → a = a ∧ b => a → b : Nếu bạn không thường...
 • 16
 • 1,253
 • 95

Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 01) docx

Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 01) docx
... Giao hướng dẫn tập lớn Tuần đầu Tham khảo Tập hướng dẫn thực đồ án” Theo dõi thực Trong thời gian học Nhóm trưởng báo cao tiến độ thực cho giảng viên định kỳ tuần lần Nhận chấm tập lớn Tuần cuối ... chấm tập lớn Tuần cuối MH Đầy đủ thông tin liên quan: file Word, file PowerPoint, đĩa CD CCDC-TB/PM Trưởng Bộ môn Trần Văn Trà Khoa CNTT – MH/MĐ: Tin học đại cương Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01...
 • 2
 • 279
 • 1

Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 02) ppt

Môn học/Môđun: Tin học đại cương (Bài tập lớn số 02) ppt
... Giao hướng dẫn tập lớn Tuần đầu Tham khảo Tập hướng dẫn thực đồ án” Theo dõi thực Trong thời gian học Nhóm trưởng báo cao tiến độ thực cho giảng viên định kỳ tuần lần Nhận chấm tập lớn Tuần cuối ... chấm tập lớn Tuần cuối MH Đầy đủ thông tin liên quan: file Word, file PowerPoint, đĩa CD CCDC-TB/PM Trưởng Bộ môn Trần Văn Trà Khoa CNTT – MH/MĐ: Tin học đại cương Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 ... Fax: 08 – 6261 0304 a Viết chương trình hoán đổi giá trị số a, b cho phép sử dụng biến trung gian b Viết chương trình hoán đổi giá trị số a, b không sử dụng biến trung gian III YÊU CẦU THỰC HIỆN...
 • 2
 • 231
 • 0

Sách hướng dẫn học tập - Tin học đại cương - bài tập

Sách hướng dẫn học tập - Tin học đại cương - bài tập
... vấn đề sau : 1- Thu thập đầy đủ tài liệu : ◊ Bài giảng: Tin học đại cương, Phan Thị Hà, Nguyễn Tiến Hùng, Học viện Công nghệ BCVT, 2005 ◊ Sách hướng dẫn học tập tập: Tin học đại cương, Phan Thị ... Giới thiệu môn học GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU CHUNG: Bài giảng Tin học đại cương xây dựng theo chương trình đào tạo từ xa nhằm cung cấp cho sinh viên lớp Đại học từ xa Học viện công nghệ ... đặc điểm sau: - Đa chương - Nhiều người sử dụng - Bảo mật - Độc lập phần cứng - Kết nối mở - Dùng chung thiết bị - Tổ chức tập tin phân cấp 2.2.4.2 Các thành phần hệ điều hành UNIX: - Windows &...
 • 84
 • 152
 • 0

Tài liệu Tin học đại cương - bài 11: đệ quy tập tin docx

Tài liệu Tin học đại cương - bài 11: đệ quy tập tin docx
... đọc Mở tập tin để ghi Mở để ghi thêm thông tin vào Vị trí để truy xuất tập tin cuối tập tin vừa mở Mở tập tin hai chế độ ghi đọc Vị trí để truy xuất tập tin đầu tập tin vừa mở Mở tập tin hai ... chuyển Con Trỏ tập tin Tin học đại cương  Các hàm quản lý Thư Mục 17 KHÁI NIỆM TẬP TIN Tập tin loại liệu ghi lên đĩa để dùng nhiều lần  Có loại tập tin: Tin học đại cương  Tập tin văn (text ... unsigned long TinhY(int n) { if (n==0) return 1; return n*n*TinhX(n-1) + TinhY(n-1); } 15 NỘI DUNG Tin học đại cương 12 TẬP TIN 16 NỘI DUNG BÀI TẬP TIN  Khái niệm  Các thao tác Tập Tin  Các hàm...
 • 27
 • 709
 • 3

BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài thảo luận số 3 pdf

BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG Bài thảo luận số 3 pdf
... sinh viên học tập nhằm mục đích chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, học để hành nghề trường, họ quan tâm tới lĩnh vực tri thức hoạt động chung - Kiểu X : Gồm sinh viên lao vào học môn học mà họ ... chung, coi tập thể sinh viên có ý nghĩa định phát triển thân - Kiểu F : Những sinh viên thuộc kiểu thường quan tâm tới hoạt động xã hội trường đại học thân môn khoa học nghề nghiệp Dù học hành ... Bài 5: 1- Bằng khả nhận thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt động lao động, kết hợp kiến thức tâm học Anh (chị) đưa lời giải thích cho ảnh mô...
 • 11
 • 1,897
 • 12

báo cáo thí nghiệm hoá đại cương - bài tập lớn theo nhóm - thí nghiệm của sv đại học bách khoa tphcm

báo cáo thí nghiệm hoá đại cương - bài tập lớn theo nhóm - thí nghiệm của sv đại học bách khoa tphcm
... Cl- ; HNO3 H+ + NO 3- Đồng thời thí nghiệm phản ứng trung hòa H+ + OH- H2O 3/ Tính ∆H3 lý thuyết theo định luật Hess So sánh với kết thí nghiệm Hãy xem nguyên nhân gây sai số thí nghiệm này: - ... HCl thí nghiệm 3, thí nghiệm cho kết xác Vì phenol phtalein giúp xác định màu tốt hơn, rõ rang Từ kết thí nghiệm 4, việc xác định nồng độ dung dịch axit acetic thị màu xác hơn, sao? Từ kết thí nghiệm ... khác không? Theo định luật Hess: ∆H3lt = ∆H1 + ∆H2 = 2.8 - 18.7 = -1 5.94 kcal/mol Theo thực nghiệm: ∆H3tn = - 12.38228 (kcal/mol) Do trình thao tác không xác, nhanh chóng dẫn đến thất thoát nhiệt...
 • 15
 • 11,750
 • 31

TRẮC địa đại CƯƠNG bài tập

TRẮC địa đại CƯƠNG bài tập
... M(mP) 11 I - Câu hỏi lý thuyết Những kiến thức Khái niệm môn học trắc địa Định nghĩa Các chuyên ngnh trắc địa Vai trò của trắc địa xây dựng Hệ qui chiếu độ cao Mặt thuỷ chuẩn (định nghĩa, tính ... thông số Elipsoid Kích thớc Elipsoid WGS84 ứng dụng Elipsoid trắc địa nh no Các Hệ toạ độ dùng trắc địa Hệ toạ độ không gian XYZ Hệ toạ đô địa lý Hệ toạ độ vuông góc phẳng Gauss-Krugher Phép chiếu ... bình đồ địa hình 24 Lới khống chế trắc địa - Công dụng lới khống chế - Phân loại lới khống chế 25 Các phơng pháp xây dựng lới khống chế mặt 26 Nêu nguyên tắc bình sai lới khống chế trắc địa 27...
 • 15
 • 7,014
 • 22

Tài liệu Tin học đại cương- bài 9: con trỏ và địa chỉ mảng hàm và chương trình chuỗi ký tự ppt

Tài liệu Tin học đại cương- bài 9: con trỏ và địa chỉ mảng hàm và chương trình chuỗi ký tự ppt
... Tin học đại cương CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ NỘI DUNG BÀI CON TRỎ VÀ ĐỊA CHỈ  Toán tử địa &  Con trỏ  Qui tắc sử dụng trỏ Tin học đại cương  Qui tắc kiểu giá trị khai báo TOÁN TỬ ĐỊA CHỈ  CÁC KHÁI ... QUAN MẢNG VÀ CON TRỎ  Khi khai báo mảng tên mảng địa chỉ, chứa địa phần tử (phần tử có số 0) Tin học đại cương  Như ta nói mảng trỏ  Xét khai báo: int a[5]; *pa=a; trỏ pa giữ địa phần tử mảng ... VỀ CHƯƠNG TRÌNH Tin học đại cương Một chương trình bao gồm nhiều hàm Hàm main() thành phần bắt buộc chương trình Chương trình bắt đầu thực từ câu lệnh hàm main() gặp dấu } cuối hàm 34 HÀM & CHƯƠNG...
 • 64
 • 821
 • 1

Tài liệu Tin học đại cương - bài 10: bộ nhớ động kiểu dữ liệu co cấu trúc docx

Tài liệu Tin học đại cương - bài 10: bộ nhớ động kiểu dữ liệu co cấu trúc docx
... học đại cương 10 KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 10 NỘI DUNG BÀI KIỂU CẤU TRÚC  Khái niệm  Khai báo kiểu cấu trúc struct  Mảng trỏ cấu trúc  Truy xuất thành phần cấu trúc Kiểu cấu trúc hàm Tin học ... PHÓNG BỘ NHỚ ĐỘNG NỘI DUNG BÀI BỘ NHỚ ĐỘNG  Khái niệm biến động  Các hàm cấp phát nhớ  Hàm malloc  Hàm calloc  Hàm realloc  Hàm giải phóng nhớ Tin học đại cương  Hàm free BIẾN ĐỘNG  ... họa 11 KHÁI NIỆM  Kiểu cấu trúc (hay ghi số NNLT khác) dạng liệu thường định nghĩa để mô tả liệu có nhiều thành phần thuộc nhiều kiểu liệu khác  Kiểu liệu thành phần kiểu liệu (ký tự, số nguyên,...
 • 24
 • 397
 • 0

Tin học đại cương - bài 5: biểu diễn thông tin trên máy tính doc

Tin học đại cương - bài 5: biểu diễn thông tin trên máy tính doc
... THÔNG TIN 31 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 32 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 33 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 34 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 35 Tin học đại cương BIỂU ... -1 0 * Tràn số dùng bit biễu diễn! !! 27 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 28 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 29 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG TIN 30 Tin học đại cương BIỂU DIỄN THÔNG ... BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRÊN MT  Nguyên lý hoạt động máy tính Biểu diễn xử lý thông tin  Đơn vị liệu  Hệ đếm phép tính Biểu diễn thông tin Tin học đại cương • BD số nguyên âm • BD dạng thông...
 • 40
 • 686
 • 1

Xem thêm