Thực trạng stress của sinh viên điều dưỡng đại học thăng long năm 2015 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng Stress của sinh viên điều dưỡng năm thứ 2 3 Trường Đại học Thăng Long năm 2015 một số yếu tố liên quan.

Thực trạng Stress của sinh viên điều dưỡng năm thứ 2 và 3 Trường Đại học Thăng Long năm 2015 và một số yếu tố liên quan.
... Nam 22 (68,8) 10 (31 ,2) Nữ 82 (67,8) 39 ( 32 , 2) Thứ hai 73 (70,9) 30 (29 ,1) Thứ ba 31 ( 62, 0) 19 (38 ,0) Nội thành 76 (70,4) 32 (29 ,6) Ngoại thành 28 ( 62, 2) 17 (37 ,8) 0,916 1,05 0,45 -2, 42 1,49 0, 73- 3,04 ... 0, 73- 3,04 0 ,27 3 1,44 0,69 -2, 99 0, 32 9 Năm học Nơi Điều kiện nhà Trường Đại học Thăng Long 1 82 Kỷ yếu công trình khoa học 20 15 - Phần II Nhà SV 36 (69 ,2) 16 (30 ,8) Nhà/phòng thuê 47 ( 63, 5) 27 (36 ,5) ... đóng học phí (*) Trường Đại học Thăng Long 186 Kỷ yếu công trình khoa học 20 15 - Phần II Thoải mái 0, 421 0,897 1, 5 23 0 ,26 2-8,884 0, 639 Đúng năm (*) - - - - Lâu năm 0 ,22 1 0,4 53 0, 626 0,5 13 3, 029 ...
 • 13
 • 494
 • 6

thực trạng tiêm vắc xin viêm gan b sinh tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang năm 2015 một số yếu tố liên quan

thực trạng tiêm vắc xin viêm gan b sơ sinh tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang năm 2015 và một số yếu tố liên quan
... Thực < /b> trạng < /b> tiêm < /b> vắc < /b> xin < /b> VGB sinh huyện Yên Dũng tỉnh B c Giang năm 2015 số yếu tố liên quan 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả tỷ lệ tiêm < /b> vắc < /b> xin < /b> viêm < /b> gan < /b> B sinh trẻ tháng tuổi huyện Yên Dũng ... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TRẦN THỊ KIỀU ANH THỰC TRẠNG TIÊM VẮC XIN < /b> VIÊM GAN < /b> B SINH TẠI HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH B C GIANG NĂM 2015 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ... Dũng năm 2015 Mô tả kiến thức, thái độ b mẹ có tháng tuổi tiêm < /b> viêm < /b> gan < /b> B sinh huyện Yên Dũng năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan tới tiêm < /b> vắc < /b> xin < /b> viêm < /b> gan < /b> B sinh trẻ tháng tuổi huyện Yên...
 • 129
 • 685
 • 5

Thực trạng tật khúc xạ của học sinh trong lứa tuổi học đường (6 18 tuổi) khám tại phòng khám bệnh viện mắt hà nội năm 2015 một số yếu tố liên quan

Thực trạng tật khúc xạ của học sinh trong lứa tuổi học đường (6 18 tuổi) khám tại phòng khám bệnh viện mắt hà nội năm 2015 và một số yếu tố liên quan
... nh vi n M t N i, n m 2015 Mô t m i liên quan gi a m t s y u t v i tình tr ng m c t t khúc x c a h c sinh l a tu i (6- 18 tu i)ăđ n khám t i phòng khám B nh vi n M t N i,ăn mă 2015 Thang Long ... Phân b h c sinh ngo i thành h c sinh n i thành aăd S h c sinh % N i thành 181 69.6 Ngo i thành 79 30.4 T ng 260 100% T l h c sinh n i thành caoăh nănhi u (69 ,6%) so v i h c sinh ngo i thành (30,4%) ... t i phòng khám b nh vi n M t N iăn m 2015 m t s y u t liên quan B00350 - LÊ TH H IăN NG M c tiêu: Mô t th c tr ng t t khúc x c a h c sinh l a tu i h căđ ng ( ậ 18 tu i) khám t i phòng khám...
 • 55
 • 43
 • 0

Thực trạng tật khúc xạ của học sinh trong lứa tuổi học đường (6 18 tuổi) khám tại phòng khám bệnh viện mắt hà nội năm 2015 một số yếu tố liên quan

Thực trạng tật khúc xạ của học sinh trong lứa tuổi học đường (6 18 tuổi) khám tại phòng khám bệnh viện mắt hà nội năm 2015 và một số yếu tố liên quan
... Khảo sát tình trạng tật khúc xạ trẻ em lứa tuổi học đường ( – 18 tuổi) khám phòng khám bệnh viện Mắt Nội Đánh giá bước đầu mối liên quan số yếu tố nguy tình trạng mắc tật khúc xạ B00350 - Lê ... KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1.3 Địa dư Bảng 3.2 Phân bố học sinh ngoại thành học sinh nội thành Địa dư Số học sinh % Nội thành 181 69.6 Ngoại thành 79 30.4 Tổng 260 100% Chủ yếu học sinh nội thành Sự ... Năng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng Trẻ em độ tuổi học (6- 18 tuổi) đến khám phòng khám bệnh viện Mắt Nội từ tháng 04 /2015 đến tháng 10 /2015 chẩn đoán có tật khúc xạ - Tiêu chuẩn...
 • 28
 • 109
 • 0

Thực trạng sử dụng mạng xã hội, chất lượng giấc ngủ của sinh viên trường đại học y tế công cộng một số yếu tố liên quan năm 2014

Thực trạng sử dụng mạng xã hội, chất lượng giấc ngủ của sinh viên trường đại học y tế công cộng và một số yếu tố liên quan năm 2014
... nhân quy trƣờng Đại học Y tế Công cộng năm 2014 Xác định mối liên quan mức độ sử dụng mạng hội số y u tố với chất lƣợng giấc ngủ sinh viên hệ cử nhân quy trƣờng Đại học Y tế Công cộng năm 2014 ... hành nghiên cứu: Thực trạng sử dụng mạng hội, chất lượng giấc ngủ sinh viên trường đại học Y tế Công cộng số y u tố liên quan năm 2014 Nghiên cứu phần giúp trƣờng Đại học YTCC nhà nghiên cứu ... trường Đại học YTCC năm 2014 Khoảng 60% sinh viên trƣờng Đại học YTCC có CLGN không tốt Mối liên quan việc sử dụng MXH với CLGN SV trường Đại học Y tế Công cộng số y u tố liên quan năm 2014 Mối liên...
 • 70
 • 1,584
 • 3

Tình trạng stress của cán bộ giảng viên trường Đại học Y tế công cộng một số yếu tố liên quan

Tình trạng stress của cán bộ và giảng viên trường Đại học Y tế công cộng và một số yếu tố liên quan
... với tình trạng chưa quan tâm đầu tư thoả đáng Nghiên cứu nhằm tìm hiểu tình trạng stress liên quan với công việc cán bộ, giảng viên đại học Y tế Công cộng (ĐHYTCC) số y u tố liên quan với tình trạng ... dự đoán 70,6% có tình trạng stress Bảng Hồi quy logistic y u tố liên quan với tình trạng stress nhóm GV Khi có thêm y u tố "Đánh giá sinh viên/ học viên" , y u tố "Đánh giá, động viên, khen thưởng" ... đánh giá sinh viên/ học viên Phân tích mối liên quan y u tố với tình trạng stress có cân nhắc thêm y u tố "Đánh giá sinh viên/ học viên" n y, kết phân tích hồi quy logistic cho th y mô hình tổng...
 • 6
 • 414
 • 3

THựC TRạNG STRESS ở BệNH NHÂN UNG THƯ vú tại BệNH VIệN k hà nội năm 2015 một số yếu tố LIÊN QUAN

THựC TRạNG STRESS ở BệNH NHÂN UNG THƯ vú tại BệNH VIệN k hà nội năm 2015 và một số yếu tố LIÊN QUAN
... bố k ch thư c khối u K ch thư c khối u < cm N 23 % 45,1 ≥ cm ∑ 28 51 54,9 100 Nhận xét: - Khối u k ch thư c ≥ cm chiếm tỷ lệ cao khối u k ch thư c < cm - K ch thư c khối u nhỏ 0,5cm - K ch thư c ... đồng khoa học, Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Nội trước tiến hành thực - Tất biến số, số nghiên cứu thu thập cách trung thực khoa học - Mọi thông tin cá nhân bệnh nhân giữ bí mật Chương K ́T ... gian sống thêm toàn UTBMDD vi nhú, không giống quan khác, gần không khác biệt với ung thư biểu mô tuyến dày (UTBMTDD) thông thư ng, k t lấy từ số lượng nhỏ bệnh nhân nghiên cứu (11 bệnh nhân) ...
 • 64
 • 261
 • 0

THựC TRạNG STRESS ở BệNH NHÂN UNG THƯ vú tại BệNH VIệN k hà nội năm 2015 một số yếu tố LIÊN QUAN

THựC TRạNG STRESS ở BệNH NHÂN UNG THƯ vú tại BệNH VIệN k hà nội năm 2015 và một số yếu tố LIÊN QUAN
... 3.7: Mối liên quan giữa distress và số vấn đề khó khăn sinh hoạt thư ̀ng ngày bệnh nhân ung thư vú Một vấn đề khó khăn hoạt động thư ng ngày Có khó khăn chăm sóc cái Có khó khăn việc ... distress ở bệnh nhân ung thư vú là: 40,4% Bao gồm 33,8% distress vừa và 6,6% distress nặng Về một số yếu tố liên quan đến tình trạng distress: • Tình trạng distress có mối liên quan ... mình không còn khả làm mẹ, làm vợ và tự ti vì bản thân 4.3 Một số yếu tố liên quan đến tình trạng distress của bệnh nhân ung thư vú K ́t quả nghiên cứu của chúng cho thấy distress...
 • 62
 • 299
 • 1

thực trạng những rủi ro nghề nghiệp của các bác sỹ lâm sàng ở hà nội năm 2011 một số yếu tố liên quan

thực trạng những rủi ro nghề nghiệp của các bác sỹ lâm sàng ở hà nội năm 2011 và một số yếu tố liên quan
... mô tả thực trạng sức khỏe nghề nghiệp rủi ro, nguy gặp phải yếu tố ảnh hưởng bác lâm sàng Do vậy, đề tài: Thực trạng rủi ro nghề nghiệp bác sỹ lâm sàng Nội năm 2011 số yếu tố liên quan ... tiến hành với mục tiêu sau: Mô tả rủi ro nghề nghiệp bác sỹ lâm sàng Nội năm 2011 Xác định số yếu tố liên quan tới rủi ro nghề nghiệp bác sỹ lâm sàng nói Mô tả mong muốn bác sỹ việc hạn chế rủi ... đỡ 4.3 SỰ LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ RỦI RO NGHỀ NGHIỆP VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ Kết nghiên cứu cho thấy có liên quan rủi ro hay gặp phải bác sỹ với yếu tố giới tính, chuyên ngành kinh nghiệm lâm sàng 4.3.1...
 • 75
 • 276
 • 3

tỷ lệ mắc tha trên bệnh nhân đến khám tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện bạch mai từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013 một số yếu tố liên quan

tỷ lệ mắc tha trên bệnh nhân đến khám tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện bạch mai từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2013 và một số yếu tố liên quan
... ng T l (%) 25 - 34 31 5, 3 1 ,5 35 - 44 74 12,7 26 5, 8 45 - 54 111 18, 9 56 12,4 55 - 64 163 27 ,8 1 15 25, 2 210 35, 3 255 55 ,1 58 9 100 459 100 T ng B Nh n xột: T l nhúm tu i , khỏc bi n theo nhúm tu ... < 18 ,5 17 ,5 3 982 82 ,5 18 ,5 - 23 60 10,4 51 9 89 ,6 > 23 BMI 730 83 35, 2 188 64 ,8 T ng c ng 10 48 4442 ng 3.10 Nh n xột: t l m i 18 ,5, 12 ,84 % 35, 2% s BMI, t 17 ,5% ng nhúm cú BMI trung bỡnh ( 18 ,5 - ... 21 ,8 820 27,4 55 - 64 58 6 23 ,5 607 20,3 169 6 ,8 104 3 ,5 Cụng ch 779 29,4 7 15 32,7 Kinh doanh, buụn bỏn 59 4 24,7 757 21,4 ng t 434 18, 3 2 78 32,06 N i tr , v 484 19,4 1179 40,69 Khỏc 209 8, 2 85 0 ...
 • 43
 • 147
 • 0

thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế thành phố hải dƣơng năm 2015

thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế thành phố hải dƣơng năm 2015
... Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn buổi tiêm chủng số y u tố liên quan trạm y tế thành phố Hải Dương năm 2015" 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng thực quy trình tiêm chủng an ... tả thực trạng thực quy trình tiêm chủng an toàn buổi tiêm chủng trạm y tế xã/phƣờng năm 2015; 2) Mô tả kiến thức quy trình tiêm chủng an toàn số y u tố liên quan cán y tế (CBYT) xã/phƣờng năm 2015; ... VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGÔ THỊ NHUNG THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG AN TOÀN TRONG BUỔI TIÊM CHỦNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRẠM Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI...
 • 161
 • 556
 • 5

thực trạng nghiện game online ở trẻ vị thành niên chơi game tại các tiệm internet quận đống đa, hà nội năm 2015 một số yếu tố liên quan

thực trạng nghiện game online ở trẻ vị thành niên chơi game tại các tiệm internet quận đống đa, hà nội năm 2015 và một số yếu tố liên quan
... giá thực trạng nghiện game online trẻ vị thành niên chơi game tiệm internet địa bàn quận Đống Đa, Nội năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến tình trạng nghiện game online trẻ vị thành niên ... .50 4.1 Thực trạng nghiện game online trẻ vị thành niên 50 4.2 Lý vị thành niên chơi game online .52 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiện game online trẻ vị thành niên 55 KẾT ... tiếp vị thành niên dựa câu hỏi câu hỏi thiết kế sẵn với mục tiêu đánh giá thực trạng nghiện game online trẻ vị thành niên chơi game điểm internet quận Đống Đa, Nội năm 2015 số yếu tố liên quan...
 • 102
 • 579
 • 1

nghiên cứu thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi một số yếu tố liên quan tại phường thành công, quận ba đình, hà nội năm 2015

nghiên cứu thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi và một số yếu tố liên quan tại phường thành công, quận ba đình, hà nội năm 2015
... vụ khám chữa bệnh cho trẻ tuổi phường Thành Công, quận Ba Đình, Nội năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ tuổi phường Thành Công, quận Ba Đình, ... "Nghiên cứu thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ tuổi số yếu tố liên quan phường Thành Công, quận Ba Đình, Nội năm 2015" 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ ... dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ tuổi 43 3.2 Một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ 48 3.2.1 Một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ khám chữa...
 • 108
 • 218
 • 2

tuân thủ điều trị của bệnh nhân điều trị methadone tại thành phố đà nẵng một số yếu tố liên quan, năm 2015

tuân thủ điều trị của bệnh nhân điều trị methadone tại thành phố đà nẵng và một số yếu tố liên quan, năm 2015
... cứu : Tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị Methadone thành phố Đà Nẵng số yếu tố liên quan, năm 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá kiến thức thực hành tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị Methadone ... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN DƯƠNG CHÂU GIANG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2015 LUẬN ... bệnh nhân điều trị Methadone thành phố Đà Nẵng, năm 2015 Xác định số yếu tố liên quan đến thực hành tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị Methadone thành phố Đà Nẵng, năm 2015 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI...
 • 114
 • 953
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: tỷ lệ mắc đái tháo đường thai nghẽn ở thai phụ đến khám thai tại khoa khám bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012 và một số yếu tố liên quantình hình nhiễm nấm candida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại bệnh viện trường đại học y dược huế900 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên y2 của trường đại học y hà nội năm 2011thực trạng stress của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội và một số yếu tố liên quannghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên1 nguyễn thị ngọc bảo 2007 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi ở nông thônnghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã trường lạc quận ô môn thành phố cần thơthực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nộitình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới hai tuổi vùng dân tộc thiểu số huyện darkrong tỉnh quảng trị năm 2010nghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạithuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longthực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóaThe last dance encountering death and dying 10th edition despelder test bankThe law and business administration in canada 13th edition smyth test bankThe atmosphere an introduction to meteorology 12th edition lutgens test bankThe leadership experience 6th edition daft test bankThe science of psychology an appreciative view 3rd edition king test bankThe legal and regulatory environment of business 16th edition reed test bankThe world economy geography business development 6th edition stutz test bankThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe world of customer service 3rd edition pattie gibson test bankThe legal environment of business 12th edition meiners test bankThe legal environment of business text and cases 9th edition cross test bankThe legal environment of business text and cases ethical regulatory global and corporate issues 8th edition cross test bankThe legal environment today 8th edition miller test bankThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALgiao trinh ky thuat moi truongUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bank