giao an chi tiết học ki 2 môn vật lý 7

Giáo án lớp 6 học 1 môn vật

Giáo án lớp 6 học kì 1  môn vật lý
... D= V = 10 .10 3 = 1, 5 .10 kg / m Vy th tớch cỏt V '= m' 10 3 = = 0, 66 7 m3 D 1, 5 .10 b GV: Hoàng Văn Trờng 2 012 -2 013 Trang 45 Trờng thcs Thuỷ An Giỏo ỏn Vt P =10 m =10 DV =10 .1, 5 .10 3=45000N 1kg kem ... (1m3) cht ú: D=m/V BTVN: 11 .2; 11 .3; 11 .3; 11 .4; 11 .5 - n v KLR l kg/m3 (SBT) d =10 D BNG KHI LNG RIấNG CA MT S CHT CHT RN KLR (kg/m3) CHT LNG KLR (kg/m3) Chỡ 11 300 Thy ngõn 1 360 0 St 7800 Nc 10 00 ... Trờng 2 012 -2 013 Trang 49 Trờng thcs Thuỷ An Giỏo ỏn Vt l (x) x kg/m 10 Vit cụng thc liờn h gia 10 P =10 m trng lng v lng ca cựng mt vt 11 Vit cụng thc tớnh KLR theo 11 D= lng v th tớch 12 Hóy...
 • 87
 • 564
 • 2

Giáo án lớp 8 học 1 môn vật

Giáo án lớp 8 học kì 1 môn vật lý
... = p B h1 d2 = h2 d2 h1 d1 = d2 (h1 - h) h1 d1 = h1 d2 - h d2 h1 (d2 - d1) = = h d2 Trờng thcs Thuỷ An : 25 GV : Hoàng Văn Trờng THCS Thuỷ An h.d1 Giáo án VâT L NM 2 012 -2 013 18 . 10 300 h1 = d ... t = 1, 5h s 81 km s = 81 km v1 = = =? t 1, 5h v1 (km/h) = ? 81 000m v2 (m/s) = ? v2 = =? 1, 5 x3600s - HS tự tóm tắt (gọi HS lên bảng) trình bày C5, C6, C7) - HS dới lớp tự giải - GV cho HS so sánh ... Tổ chức : Kiểm tra : HS1: Chữa 8. 1; 8. 3 HS2: Chữa 8. 2 HS3: Chữa tập 8. 6 Tóm tắt: h = 18 mm h1 h d1 = 7000N/m h2 d2 = 10 300N/m A B h1 = ? Bài giải Xét điểm A, B nhánh nằm mặt phẳng nằm ngang trùng...
 • 84
 • 614
 • 2

Giáo án lớp 7 học 1 môn vật

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn vật lý
... 2 012 - 2 013 Hoạt động HS -Báo cáo só số lớp HS1 :-Ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta -Ta nhìn thấy vật có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta Trường : THCS tH aN Môn : Vật ... I Nhận biết ánh sáng : * Quan sát thí nghiệm : * Kết luận : Mắt ta nhận biết ánh sáng có ánh sáng truyền vào mắt ta Môn : Vật Hoạt động : Tìm hiểu ta nhận biết ánh sáng (15 ’) - Giáo viên đưa ... HäC 2 012 - 2 013 32 Trường : THCS tH aN Môn : Vật Khi mắt ta nhìn thấy vật a Khi mắt ta hướng vào vật b Khi mắt ta phát tia sáng đến vật c Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta d Khi vật mắt...
 • 163
 • 1,306
 • 0

Giáo án lớp 6 học 1 - môn Địa

Giáo án lớp 6 học kì 1 - môn Địa lý
... đồ H12, H13 SGK 3/ Bài tập :(SGK) Nhóm 1: BT a trang 16 Nhóm 2: BTb trang 17 Nhóm 3: BT c trang 17 - HS: Trình bày - GV: Chuẩn xác A0 b) Tạo độ địa lí điểm: A 13 00Đ B 13 00Đ C 11 00Đ 10 0B 10 0B ... tuyến QĐC 3 /- Nếu cách 10 có tất 360 kinh tuyến / có tất kinh tuyến /vĩ tuyến 18 1vĩ tuyến -Nếu địa cầu cách 10 ta vẽ -Nếu cách 10 0có tất 36 kinh tuyến / vĩ tuyến / kinh tuyến QĐC có 19 vĩ tuyến ... :4200.000 :7 = 60 0.000 cm Tỉ lệ đồ 1 :60 0.000 *Cho HS thảo luận nhóm 4’( nhóm) làm BT 2/ 14 HS: Trình bày GV: Chuẩn xác - Nhóm 1: đồ: 1: 200 000 cm đồ ứng với 10 km thực địa - Nhóm 2: đồ : 1: 000 000...
 • 48
 • 2,029
 • 0

Giáo án lớp 7 học 1 môn địa

Giáo án lớp 7 học kì 1  môn địa lý
... động 1: (10 ’) - Giáo viên: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ: “dân số” Trang 18 6 - Giáo viên: Giới thiệu vài số liệu dân số VD: Tính đến 31/ 12 /19 97 thủ đô Hà Nội có 2490.000 người 19 99: Việt Nam có 76 ,3 ... cao: Tháng 4; tháng 10 * Gia Mê Na: + Nhiệt độ cao nhất: 340C: Tháng + Nhiệt độ thấp nhất: 220C: Tháng 11 12 + Có lần nhiệt độ tăng cao: Tháng 4; tháng 10 * Ma La Can: + Lượng mưa cao nhất: 18 0 ... (20’) - Giáo viên: Giải thích H10 .1 sgk ? Quan sát biểu đồ H10 .1 đọc biểu đồ sản lượng lương thực ? (Tăng 10 0% lên 11 0%) ? Đọc biểu đồ gia tăng dân số tự nhiên?( 10 0% lên 16 0 %) ? So sánh gia...
 • 163
 • 734
 • 2

Giáo án lớp 8 học 1 môn địa

Giáo án lớp 8 học kì 1  môn địa lý
... ( giáo viên hướng dẫn cách tính làm tập đồ) + Qui định chung dân số năm 19 50 10 0% tính đến 2000 tăng bao nhiêu? Vd: Dân số châu phi 11 2000 = 784 tr x 10 0 = 354, 7% 2 21 tr - Vậy 2000 so với 19 50 ... : Giáo dục lòng say mê học môn THIẾT BỊ: a Giáo viên: Giáo án + tập đồ + sgk + dồ dân cư đô thị CÁ b Học sinh :sgk, tập đồ, chuẩn bị PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : - Trực quan TIẾN TRÌNH : Ổn định lớp: ... Giáo viên: - Đông Á: 12 7 ,8 ng/km đông - Là nơicó mật độ dân số - Trung Á: 0, 01 ng/km cao - Nam Á: 302 ng/km cao - TNÁ: 40 ,8 ng/km2 - ĐNÁ: 11 7,5 ng/km2 * Nhóm 2: Quan sát H 11. 1 (lược đồ phân bố...
 • 56
 • 364
 • 0

Đề thi học 2 môn Vật 10 (Cơ bản và nâng cao) năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh, Hồ Chí Minh

Đề thi học kì 2 môn Vật lý 10 (Cơ bản và nâng cao) năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh, Hồ Chí Minh
... A 488 625 J B 688 426 J C 884 626 J D 4 626 88J HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ LÝ – TIN – KTCN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi : Vật lí ... thi n nội tổng công nhiệt lượng mà vật nhận HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... biến thi n lượng bao nhiêu? A 100 J B 65J C 50J D 35J HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ LÝ – TIN – KTCN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi...
 • 18
 • 292
 • 2

Đề kiểm tra cuối học 2 môn Vật lớp 12 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh
... hạch 23 9 Pu hoạt động bình thường Giả sử sau phân hạch 23 9 Pu số neutron sinh trung bình Vậy sau chuỗi có 20 15 phân hạch liên tiếp neutron sinh bị điều khiển bắt giữ là: 23 9 Pu số A 4030 B 22 015 ... xạ 2 Giá trị bước sóng 2 là: A 2  1, μm B 2  0,8 μm C 2  0,3 μm D 2  0, μm Câu 29 : Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến có tụ điện có điện dung C = 880 pF cuộn cảm có độ tự cảm L = 20 µH ... A 4030 B 22 015 C 6045 D 320 15 Câu 14: Tính chất sau không cóchung tia hồng ngoại tử ngoại? A Đều có tác dụng nhiệt B Đều có chất sóng điện từ C Là xạ không nhìn thấy D Đều gây tượng quang điện...
 • 9
 • 263
 • 0

Đề thi học 2 môn Vật 10 (Cơ bản và nâng cao) năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh, Hồ Chí Minh

Đề thi học kì 2 môn Vật lý 10 (Cơ bản và nâng cao) năm 2013-2014 trường THPT Trường Chinh, Hồ Chí Minh
... A 488 625 J B 688 426 J C 884 626 J D 4 626 88J HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ LÝ – TIN – KTCN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi : Vật lí ... thi n nội tổng công nhiệt lượng mà vật nhận HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... biến thi n lượng bao nhiêu? A 100 J B 65J C 50J D 35J HẾT Đề thi HKII lớp 10 năm học 20 13 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ LÝ – TIN – KTCN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi...
 • 17
 • 194
 • 0

Đề kiểm tra học 2 môn Vật 12

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 12
... ảnh thật A1B1.Dời vật tới vị trí khác, ảnh vật ảnh ảoA 2B2 cách thấu kính 8cm.Hai ảnh có độ lớn Tiêu cự thấu kính là: Trang 3/4 - Mã đề thi 122 A 12cm B 8cm C 10cm D 6cm Câu 32: Chọn phát biểu ... gồm vật kính L1có tiêu cự f1=0,5cm thị kính có L2 có f2=2cm.Khoảng cách vật kính thị kính 12, 5cm Để ảnh vô cực, vật cần quan sát phải đặt trước vật kính khoảng d1 bao nhiêu: A 4,48mm B 5 ,25 mm ... theo thời gian Trang 2/ 4 - Mã đề thi 122 Câu 21 : Hai điểm sáng S1, S2 trục thấu kính hội tụ, hai bên thấu kính có D=10dp Khoảng cách từ S1 đến thấu kính 6cm Tính khoảng cách S1, S2 để ảnh chúng...
 • 4
 • 950
 • 6

Đề thi học 2 môn vật lớp 6 4

Đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 6 4
... ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A- Trắc nghiệm: (4, 5đ) (Đúng mổi câu 0.5đ) Câu1: D Câu2: D Câu3: A Câu4: C Câu5: D Câu6: C Câu7: a, -Tăng -Giảm b, Khác B- Tự luận (5,5đ) Câu1: (2 ) Khi nung nóng khâu dao (liềm) ... nguội co lại nên xiết chặt vào cán Câu2:(1đ) Các chất khác nở nhiệt khác Câu3: (2 ) 700C= 00C+ 70 0C= 320 F+70 x1,80F=1580F 750C= 00C+ 75 0C= 320 F+75 x 1,80F= 167 0F ...
 • 2
 • 1,473
 • 8

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết (Học kỳ 2) môn Vật lớp 10 chuyên ban doc

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết (Học kỳ 2) môn Vật lý lớp 10 chuyên ban doc
... việc chọn gốc C Thế vật vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật vị trí D Thế trọng trường vật dạng lượng tương tác Trái Đất vật PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B Phần tập tự ... - HỌ VÀ TÊN- LỚP: - KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2) ĐIỂM /10 MƠN VẬT LÝ LỚP 10 CB A Phần câu hỏi trắc nghiệm ( điểm ) ... D Khối khí đựng bình khơng đậy kín PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A Phần tập tự luận ( điểm ) Bài : Một vật có khối lượng kg, trượt khơng vận tốc đầu từ đỉnh dốc cao...
 • 4
 • 805
 • 5

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9
... Thời gian canô ngược dòng: Vận tốc canô ngược dòng: vng = vcn - = 25 - = 23 (Km) vng = Thời gian canô đi: S S ⇒ tng = = 3 ,91 (h) = 3h54 ph36 giây tng vng b/ Thời gian canô xuôi dòng: Vận tốc canô ... Bài 5: Một canô chạy hai bến sông cách 90 km Vận tốc canô nước 25km/h vận tốc dòng nước 2km/h a Tính thời gian canô ngược dòng từ bến đến bến b.Giả sử không nghỉ bến tới Tính thời gian về? Hướng ... R = 39Rđ = 156 ( Ω ) Dòng điện qua đèn bây giờ: I= U 240 = = 1,54( A) R 156 Công suất tiêu thụ bóng là: Pđ = I2.Rđ = 9, 49 (W) Công suất bóng tăng lên so với trước: Pđm - Pđ = 9, 49 - = 0, 49 (W)...
 • 52
 • 5,758
 • 63

ĐỀ KIỂM TRA học 2 môn vật 6

ĐỀ KIỂM TRA học kì 2 môn vật lý 6
... dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ lên D Đứng đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng từ lên Câu 2: Muốn đứng để kéo vật lên cao với lực kéo nhỏ trọng lượng vật phải dùng: A.Một ... động ròng rọc cố định Câu 3: Khi nung nóng vật rắn thì: A Trọng lượng vật tăng B Trọng lượng riêng vật tăng C Trọng lượng riêng vật giảm D Khối lượng vật giảm Câu 4: Khi rót nước sôi vào hai cốc ... trồng Câu 8: Nhiệt độ cao ghi nhiệt kế y tế là: A 420 C B 350C C 1000C D 370C II Tự luận: (6, 0đ) Câu 9: (2, 0đ) Ở 20 0C ray sắt có chiều dài 12m Nếu tăng nhiệt độ lên 500C chiều dài ray bao nhiêu?...
 • 3
 • 1,151
 • 20

ĐỀ KIỂM TRA học 2 môn vật 7

ĐỀ KIỂM TRA học kì 2 môn vật lý 7
... C4.1 C14,15 .2 3,0 C10,11 ,23 ,25 .3 C 27. 4 3,0 C29.5 C40.6 4,0 10,0 (100 %) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ HÀO TRƯỜNG THCS PHÙNG CHÍ KIÊN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 – 20 14 MÔN: VẬT LÍ Thời ... 6000V b) 128 A = 128 000mA e) 0,5V = 500mV c) 32mA = 0,032A f) 120 mV = 0,12V Câu (1.5 điểm) - Tác dụng nhiệt - Tác dụng phát sáng - Tác dụng từ - Tác dụng hóa học - Tác dụng sinh lí Câu (2. 0 điểm) ... điện mà em học? Câu (2. 0 điểm) Cho mạch điện hình bên Biết cường độ Đ1 2 dòng điện mạch I = 0,5 A, hiệu điện hai đầu đèn Đ1 2 U1 = U2 = V a Tính cường độ dòng điện chạy qua Đ1 2 b Tính hiệu...
 • 5
 • 2,184
 • 15

Xem thêm