Đề cương ôn tập GDCD 11a1 THPT AN3

DE CUONG ON TAP GDCD HK 1 LOP 7

DE CUONG ON TAP GDCD HK 1 LOP 7
... sèng l¬ng thiƯn, khong lµm ®iỊu g× tỉn h¹i ®Õn danh cđa gia ®×nh, dßng hä Tục ngữ Con cha nhà có phúc Bµi 11 Tù Tin ThÕ nµo lµ tù tin? - Tù tin lµ tin tëng vµo kh¶ n¨ng cđa b¶n th©n chđ ®éng ... phÇn lµm phong phó, t¨ng thªm søc m¹nh cđa trun thèng, b¶n s¾c d©n téc ViƯt Nam C¸ch rÌn lun? - Tr©n träng, tù hµo, ph¸t huy trun thèng tèt ®Đp cđa gia ®×nh, dßng hä; sèng l¬ng thiƯn, khong lµm ... ®×nh Tục ngữ, ca dao -Anh em thuận hòa nhà có phúc - Cây xanh xanh Cha mẹ hiền lành để đức cho Bµi 10 Gi÷ g×n vµ ph¸t huy trun thèng tèt ®Đp cđa gia ®×nh, dßng hä Gi÷ g×n vµ ph¸t huy trun thèng tèt...
 • 7
 • 3,190
 • 45

đề cương ôn tập của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010

đề cương ôn tập của trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng năm 2010
... tích- Định luật Culông - Thuyết êlectrôn- Định luật bảo toàn điện tích - Điện trường - Công lực điện - Điện thế- Hiệu điện - Tụ điện B Bài tập: - Định luật Culông - Điện trường - Công lực điện - ... trường - Công lực điện- Hiệu điện - Tụ điện - Năng lượng điện trường B Bài tập: - Định luật Culông - Điện trường - Công lực điện- Hiệu điện - Tụ điện - Năng lượng điện trường - Điện công suất ... - Điện công suất điện - Định luật Ôm cho toàn mạch - Đoạn mạch chứa nguồn- Ghép nguồn thành IV KHỐI 11 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO A Lý thuyết: - Điện tích- Định luật Culông - Thuyết êlectrôn- Định...
 • 2
 • 332
 • 1

Đề cương ôn tập GDCD 7 HKI

Đề cương ôn tập GDCD 7 HKI
... công dân địa phương, nhà nước thông qua công tác từ thiện - Bài trừ tệ nạn xã hội Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hoá thân học sinh chăm ngoan, học giỏi, làm tốt bổn phận gia đình; không ... bổn phận gia đình; không đua đòi, ăn chơi; không làm điều tổn hại đến danh dự gia đình, dòng họ cha mẹ vui lòng, gia đình hoà thuận, hạnh phúc II Bài tập tình ...
 • 2
 • 369
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 2010 - 2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD 9 2010 - 2011
... 13:(0,5điểm) Những việc làm sau thể đức tính chí công vô tư? A- Làm việc lợi ích chung B- Giải công việc không công C- Chỉ chăm lo lợi ích D- Dùng tiền bạc,của cải nhà nước cho việc cá nhân Câu ... Câu 14: (0,5 điểm) Năng động sáng tạo phẩm chất : A- Bẩm sinh truyền mang lại B- Tài năng, khiếu người C- Kết trình rèn luyện siêng , tích cực D- Cả yếu tố II/ TƯ LUẬN : Câu :Thế dân chủ kỉ luật ... này? Nếu làm việc có suất chất lượng hậu sao? Lấy ví dụ cụ thể? III/ BÀI TẬP : Các tập sách giáo khoa GDCD sách thực hành GDCD GVBM Nguyễn Thị Thu Hà ...
 • 2
 • 419
 • 5

Đề cương ôn tập GDCD HKII lớp 9

Đề cương ôn tập GDCD HKII lớp 9
... tập • Bài tập 2: Hà: Không tuyển vào biên chế nhà nước lí gì? • Bài tập 4: Ý kiến quan niệm giải thích • Hợp đồng lao động: thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả công, ... Luật nghĩa vụ quân qui định lứa tuổi gọi nhập ngũ: công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi ( theo điều 12 luật nghĩa vụ quân năm 199 4) ; công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi ( theo điều ... ngừa, giáo dục người vi phạm pháp luật Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật Răn đe người không vi phạm pháp luật 3) Trách nhiệm: + Đối với công dân: - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật - Chống hành...
 • 4
 • 7,225
 • 77

Đề cương ôn tập GDCD 6,7,8,9 HK II 2009-2010

Đề cương ôn tập GDCD 6,7,8,9 HK II 2009-2010
... THCS Ma Lâm Đề cương ôn thi MÔN GDCD- CN HKII Năm học 2009 - 2010 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS Quyền khiếu nại tố cáo công dân Quyền tự ngôn luận Hiến ... công tắc ba cực điều khiển hai đèn Lưu hành nội Trường THCS Ma Lâm Lưu hành nội Đề cương ôn thi MÔN GDCD- CN HKII Năm học 2009 - 2010 ... lý công dân Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc MÔN CÔNG NGHỆ Bài Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Bài Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển đèn Bài 10 Lắp mạch điện công...
 • 3
 • 658
 • 1

Đề cương ôn tập toán vào THPT

Đề cương ôn tập toán vào THPT
... Tµi liƯu «n thi vµo líp 10 THPT - N¨m häc 2010-2011 c) x − d) x + x + Bµi 5: T×m gi¸ trÞ cđa x ∈ Z ®Ĩ c¸c biĨu thøc sau cã ... a > Biªn tËp: Hå HiÕu Giang -–Gi¸o viªn trêng THCS NghÜa Kh¸nh Trang Tµi liƯu «n thi vµo líp 10 THPT - N¨m häc 2010-2011  x Bµi 4: Cho biĨu thøc D =    x −2 x  x−4  x +  4x  + a) T×m ®iỊu ... 3− x Biªn tËp: Hå HiÕu Giang -–Gi¸o viªn trêng THCS NghÜa Kh¸nh Trang Tµi liƯu «n thi vµo líp 10 THPT - N¨m häc 2010-2011 b, T×m c¸c gi¸ trÞ cđa x ®Ĩ A > c, T×m c¸c gi¸ trÞ cđa x ∈ Z ®Ĩ A∈ Z Bµi4...
 • 20
 • 168
 • 0

đề cương ôn tập tốt nghiệp THPT môn địa lý năm 2010 ppsx

đề cương ôn tập tốt nghiệp THPT môn địa lý năm 2010 ppsx
... Nam Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa Địa lí ngành kinh tế Một số vấn đề phát triển v phân bố nông nghiệp Đặc điểm nông nghiệp ... nông thôn nớc ta chuyển dịch rõ nét a) Hoạt động nông nghiệp l phận chủ yếu kinh tế nông thôn Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 sản môn ... - đông nam Các thung lũng sông hớng (sông Đ , sông M , sông Chu, ) Địa hình thấp dần từ tây bắc - đông nam Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm...
 • 76
 • 295
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 8 docx

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 8 docx
... đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa Đề (Th i gian lm bi: 90 phỳt, khụng k th i gian giao ủ ) PH N CHUNG CHO T T C TH SINH (8, 0 ủi m) Cõu I (3,0 ủi m) ... ng ủ t Trờng THPT Trần Hng Đạo n c ta trung du v mi n nỳi n c ta Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 II DNH CHO B môn địa TC TRUNG H C PH THễNG Đề (Th i gian ... u Long ủ i v i s phỏt tri n kinh t xó h i Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa Đề (Th i gian lm bi: 90 phỳt, khụng k th i gian...
 • 7
 • 288
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 7 pot

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 7 pot
... đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa + L địa b n để phân bố khu dân c, công trình kinh tế, văn hoá, x hội v công trình an ninh quốc phòng - Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 ... đông th nh vụ Đồng sông Cửu Long - Đất nông nghiệp : gấp 3,5 lần đồng sông Hồng - Bình quân đất nông nghiệp đầu ngời : 0,15 - Còn khả mở rộng đất nông nghiệp - Thâm canh dải đất phù sa ven sông ... Nhiễm phèn, nhiễm mặn đất lúc nớc lại không đủ v o mùa khô Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa + Tình trạng chậm phát triển số ng...
 • 9
 • 254
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 6 ppsx

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt môn Địa lí năm 2009 - phần 6 ppsx
... n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Diện tích 40 nghìn km2, số dân (năm 20 06) 17,4 triệu ngời (chiếm 12% diện tích to n quốc v gần 20,7% dân số nớc) - L đồng châu ... biển - Các trung tâm du lịch biển đ đợc nâng cấp - Nhiều vùng biển, đảo đợc đa v o khai thác Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - ... Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Diện tích gần 30 ,6 nghìn km2 (hơn 9,2% diện tích tự nhiên nớc), số dân 15,2 triệu ngời (18,1% số dân to n quốc năm 20 06) , bao gồm...
 • 10
 • 229
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 5 docx

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 5 docx
... Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Diện tích :51 ,5 nghìn km2, số dân 10,6 triệu ngời (năm 2006), chiếm 15, 6% diện tích v 12,7% dân số nớc b) Điều kiện tự nhiên - Khí hậu ... phát triển công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt v ôn đới Đây l vùng chè lớn nớc Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Các vùng núi ... hồ tiêu - Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế - x hội sản xuất công nghiệp Tây Nguyên : Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa + Ho n...
 • 10
 • 259
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 4 ppsx

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 4 ppsx
... Ho Bình - Phú Lâm d i 148 8 km Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Thuỷ điện + Tiềm lớn, tập trung chủ yếu hệ thống sông Hồng ... Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa Thủ Đức Dầu 165 MW C Mau v Khí 1500 MW Công nghiệp chế biến lơng thực, thực phẩm - Ng nh công nghiệp trọng điểm - Cơ cấu ng nh ... nh) Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa + Một số ng nh công nghiệp trọng điểm : lợng, chế biến lơng thực - thực phẩm, dệt - may,...
 • 10
 • 248
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 3 pps

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 3 pps
... viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa Địa ngành kinh tế Một số vấn đề phát triển v phân bố nông nghiệp Đặc điểm nông nghiệp nớc ta Nền nông nghiệp nhiệt đới a) ... Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 sản môn địa - Khu vực kinh tế nông nghiệp bao gồm : nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp, thủy - Kinh ... Hoá Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa - Cây ăn + Vùng ăn lớn : đồng sông Cửu Long v Đông Nam Bộ + Những ăn qu đợc trồng tập trung...
 • 10
 • 198
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 2 pptx

Đề cương ôn tập tốt nghiệp thpt năm 2009 môn địa lí - phần 2 pptx
... Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 20 09 môn địa Địa dân c đặc điểm dân số phân bố dân c Đông dân, có nhiều th nh phần dân tộc giới - Số ... nguồn c) Lũ quét Trờng THPT Trần Hng Đạo Giáo viên: Đo n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 20 09 môn địa - Điều kiện xảy : lu vực sông suối miền núi, nơi có địa hình chia cắt mạnh, ... n Kim Thiết đề cơng ôn tập tốt nghiệp thpt năm 20 09 môn địa + Các d y núi hớng vòng cung + Các thung lũng sông lớn v đồng mở rộng + Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên mùa đông lạnh + Đai...
 • 10
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập gdcd lớp 6đề cương ôn tập gdcd lớp 7 hk1đề cương ôn tập gdcd 7 hk1de cuong on tap gdcd hk 1 lop 7đề cương ôn tập gdcd lớp 8de cuong on tap gdcd 7 hk1de cuong on tap gdcd 9de cuong on tap gdcd 11 hkiiđề cương ôn tập gdcd 7 hkide cuong on tap gdcd lop 7 hk2de cuong on tap gdcd lop 9 hk2de cuong on tap gdcd hk 2 lop 7đề cương ôn tập gdcd 6 học kì 2đề cương ôn tâp gdcd lop 6 hkiiđề cương ôn tập lịch sử thpt đoàn kếtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại