TỪ NGỮ CHỈ “đất RỪNG” và CON NGƯỜI trong đất RỪNG PHƯƠNG NAM

Tìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt nam

Tìm hiểu các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong ca dao việt nam
... ti m thụi Ca dao v phn ỏnh ca ca dao v ngi 3.1 Ca dao Vit Nam - cỏc c im v ca dao 3.1.1 Ca dao Vit Nam: Núi v ca dao cú nhiu nh ngha khỏc " Ca dao" cũn gi l " phong dao" Thut ng ca dao c dựng ... (1992), nghiờn cu tng th ca ca dao v mt thi phỏp: - Thi phỏp hc v vic nghiờn cu thi phỏp ca ca dao - Ngụn ng ca dao - Kt cu ca dao - Mt s biu tng ca dao ( Thi phỏp ca dao NXB KHXH, H Ni 1992) ... ngi mt cõu ca dao S liu S cõu Ng liu Ca dao s dng mt t ch BPCTN Ca dao s dng hai t ch BPCTN Ca dao s dng ba t ch BPCTN Ca dao s dng bn t ch BPCTN Ca dao cha t ch BPCTN 426 109 546 * Ca dao s dng...
 • 85
 • 2,272
 • 36

lớp từ ngữ chỉ động vật thực vật trong đồng dao người việt

lớp từ ngữ chỉ động vật và thực vật trong đồng dao người việt
... điểm ngữ pháp ngữ nghĩa lớp từ ngữ động vật thực vật đồng dao Chƣơng 3: Một số nét văn hóa ngƣời Việt thể qua từ ngữ động vật thực vật đồng dao Ở phần Phụ lục có bảng liệt kê từ ngữ động vật thực ... NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ NGỮ CHỈ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT TRONG ĐỒNG DAO NGƢỜI VIỆT 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC TỪ NGỮ CHỈ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT TRONG ĐỒNG DAO NGƢỜI VIỆT ... VỀ CÁC TỪ NGỮ CHỈ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT TRONG ĐỒNG DAO NGƢỜI VIỆT Nhƣ nói trên, đối tƣợng khảo sát từ ngữ động vật thực vật đồng dao ngƣời Việt hai phần Đồng dao: Trẻ em hát” Đồng dao: Trẻ em...
 • 118
 • 838
 • 3

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt

Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng Việt
... nhiều người Ở đây, khuôn khổ luận văn, giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa thành ngữ mà cụ thể thành ngữ từ BPCT tiếng Việt , có so sánh với từ BPCT thành ngữ tiếng Anh Trong luận văn, ... tiếng Việt, đặc điểm ngữ nghĩa văn hoá thành ngữ khái quát mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá, ngữ nghĩa văn hóa từ, ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ cuối vấn đề biểu trưng thành ngữ Chương hai, khảo sát thành ... ngôn ng văn hóa 1.2 Đặc điểm ngữ nghĩa văn hóa thành ngữ 1.2.1 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa Ngôn ngữ sản phẩm văn hóa nhân loại giống tất sản phẩm văn hóa khác E.D.Sapir, nhà ngôn ngữ học người...
 • 147
 • 2,337
 • 15

Khảo sát đặc trưng từ, ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt liên hệ chuyển dịch sang tiếng Anh

Khảo sát đặc trưng từ, ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Việt liên hệ chuyển dịch sang tiếng Anh
... TUYẾT THANH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG TỪ, NGỮ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT LIÊN HỆ CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG ANH Chuyên ngành : Ngôn ngữ học Mã số : 60.22.01 Người ... tập trung nghiên cứu đặc trưng từ, ngữ phận thể người tiếng Việt, mà tìm cách liên hệ chuyển dịch từ, ngữ sang tiếng Anh Kết chuyển dịch liên quan đến giống khác hai ngôn ngữ văn hoá xã hội hai ... Đặc điểm cấu tạo biểu thức phận thể người tiếng Việt Chƣơng 3: Đặc điểm nội dung ngữ nghĩa biểu thức phận thể người tiếng Việt Chƣơng 4: Cách thức chuyển dịch biểu thức phận thể người tiếng Việt...
 • 103
 • 480
 • 1

Sự tri nhận ngôn ngữ biểu hiện thân thể con người trong văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XX văn xuôi cuối thế kỉ XX

Sự tri nhận ngôn ngữ biểu hiện thân thể con người trong văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XX và văn xuôi cuối thế kỉ XX
... đề tài “ Sự tri nhận ngôn ngữ biểu thân thể người văn xuôi Việt Nam đầu kỉ XX văn xuôi cuối kỉ XX để thực nghiên cứu cho luận văn Lịch sử vấn đề 2.1 Lịch sử lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận trình ... nhận ngôn ngữ người soi chiếu tác phẩm văn học đại, người viết mạnh dạn tri n khai đề tài “ Sự tri nhận ngôn ngữ biểu thân thể người văn xuôi Việt Nam đầu kỉ XX văn xuôi cuối kỉ XX 2.2 Lịch sử ... ẩn dụ tri nhận - Từ kết nghiên cứu đề tài giúp phần nhận diện giới ngôn ngữ thân thể người văn xuôi - Thấy vận động, phát tri n ngôn ngữ thân thể trình phát tri n văn xuôi Việt Nam kỉ XX Dự kiến...
 • 92
 • 185
 • 0

Đặc trưng ngôn ngữ văn hoá của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt (so sánh với tiếng anh)

Đặc trưng ngôn ngữ  văn hoá của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt (so sánh với tiếng anh)
... tài: Đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa từ ngữ BPCT thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh), người viết hướng đến mục đích sau: - Tìm mối quan hệ ngôn ngữ văn hoá liệu từ ngữ BPCT thành ngữ Góp phần ... nhiều người Ở đây, khuôn khổ luận văn, giới hạn tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa thành ngữ mà cụ thể thành ngữ từ BPCT tiếng Việt , có so sánh với từ BPCT thành ngữ tiếng Anh Trong luận văn, ... ngữ người Anh người Việt Vì lí trên, chọn Đặc trưng ngôn ngữ- văn hóa từ ngữ phận thể thành ngữ tiếng Việt (so sánh với tiếng Anh) làm đề tài nghiên cứu 0.2 Mục đích nghiên cứu Thực đề tài: “Đặc...
 • 20
 • 244
 • 0

từ ngữ chỉ đất rừng con người trong truyện đất rừng phương nam

từ ngữ chỉ đất rừng và con người trong truyện đất rừng phương nam
... quan người thông qua môi trường sống người Khảo sát từ ngữ đất rừng con người 20 chương truyện Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi, kết sau: Số từ ngữ đất rừng con người xuất Đất rừng phương Nam ... Khảo sát, thống kê phân loại từ ngữ đất rừng con người Đất rừng phương Nam - Miêu tả đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa từ ngữ đất rừng con người Đất rừng phương Nam Số hóa Trung tâm Học liệu ... 36 2.1 Khái quát từ ngữ đất rừng con người Đất rừng phương Nam 36 2.2 Các từ ngữ đất rừng con người xét mặt cấu tạo 40 2.2.1 Các từ đất rừng con người 40 2.2.2...
 • 171
 • 750
 • 7

Từ ngữ chỉ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo trong tiếng tày (có so sánh với tiếng việt)

Từ ngữ chỉ lúa gạo và sản phẩm làm từ lúa gạo trong tiếng tày (có so sánh với tiếng việt)
... điểm cấu trúc từ ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo tiếng Tày, so sánh với tiếng Việt Chƣơng 3: Đặc điểm văn hóa từ ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo tiếng Tày, so sánh với tiếng Việt Số ... đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa, phƣơng thức định danh từ, ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo tiếng Tày 3) Miêu tả đặc điểm văn hóa từ ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo tiếng Tày Số hóa Trung tâm ... liệu từ ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo Tuy nhiên ngôn ngữ học, khái niệm từ, ngữ lúa gạo sản phẩm làm từ lúa gạo chƣa đƣợc xác định rõ ràng Ở đề tài này, tạm xác định nhận diện từ, ngữ lúa gạo...
 • 140
 • 806
 • 2

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM: THAM CHIẾU TỪ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM: THAM CHIẾU TỪ QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT VÀ HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ
... Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 178 Còn theo Wikipedia thì: “Nhân quyền, hay quyền người (tiếng Anh: Human rights) quyền tự nhiên người không bị tước bỏ thể nào” Hồng Đức thiện chính thư (Nguyễn ... luật nhà Lê có ghi: “Chồng cùng vợ trước có con, vợ sau không có con, hay vợ cùng chồng trước có con, chồng sau không có con, mà chồng chết trước, không có chúc thư, thì ... thư, sđd, tr 117 23 Trong Chương VIII: Con nuôi, Luật Hôn nhân và Gia đình của Nhà nước Việt Nam có tới 12 điều (từ Điều 67 đến Điều 78) quy định về nuôi Trong Điều 67 của luật...
 • 10
 • 575
 • 9

đặc trưng ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó mèo trong thành ngữ việt nam

đặc trưng ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó và mèo trong thành ngữ việt nam
... có thành tố loài chó mèo - Phương pháp phân tích: phân tích đặc trưng ngữ nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ - Phương pháp so sánh đối chiếu: từ đặc điểm đặc trưng ngữ nghĩa từ ngữ loài chó ... vịt) 25 2.3 Ngữ nghĩa văn hóa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt 2.3.1 Tính đa nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt Để làm rõ tính đa nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt, ... biên số lượng thành ngữ thành tố loài chó mèo (61) thành ngữ, có (34) thành ngữ thành tố loài chó, (17) thành ngữ thành tố loài mèo (10) thành ngữ thành tố hai loài chó mèo [27] Qua...
 • 56
 • 283
 • 0

đặc trưng ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó mèo trong thành ngữ

đặc trưng ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó và mèo trong thành ngữ
... có thành tố loài chó mèo - Phương pháp phân tích: phân tích đặc trưng ngữ nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ - Phương pháp so sánh đối chiếu: từ đặc điểm đặc trưng ngữ nghĩa từ ngữ loài chó ... vịt) 25 2.3 Ngữ nghĩa văn hóa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt 2.3.1 Tính đa nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt Để làm rõ tính đa nghĩa từ ngữ loài chó mèo thành ngữ tiếng Việt, ... biên số lượng thành ngữ thành tố loài chó mèo (61) thành ngữ, có (34) thành ngữ thành tố loài chó, (17) thành ngữ thành tố loài mèo (10) thành ngữ thành tố hai loài chó mèo [27] Qua...
 • 56
 • 293
 • 0

Đặc trưng tri nhận văn hóa của người Việt (Qua nhóm từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người)

Đặc trưng tri nhận văn hóa của người Việt (Qua nhóm từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người)
... ngơn ngữ, tri nhận văn hóa Chƣơng 2: Đặc điểm tri nhận - văn hóa từ ngữ phận thể người (qua từ điển tiếng Việt) Ở chƣơng này, chúng tơi trình bày kết khảo sát ẩn dụ từ vựng có từ ngữ phận thể ... 3: Đặc điểm tri nhận - văn hóa từ ngữ phận thể người (qua thành ngữ, tục ngữ Việt) Ở chƣơng này, chúng tơi trình bày kết khảo sát xuất từ ngữ phận thể ngƣời thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt Từ đó, ... quan hệ ngơn ngữ, tri nhận văn hóa 28 1.7 Tiểu kết 32 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TRI NHẬN - VĂN HĨA CỦA TỪ NGỮ CHỈ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƢỜI (QUA CÁC TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT) 33 Số hóa Trung tâm...
 • 97
 • 344
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ tiếng việt so sánh với tiếng anhkhảo sát dac trưng các từ ngữ chi bộ phận cơ thể người trong tiếng việt2 từ ngữ chỉ thức ăn và cách thức kết hợp nguyên liệu thể hiện trạng thái tâm lí con ngườitục ngữ về xã hội và con ngườivan hoa va con nguoi trong di chuc ho chi minhnhững câu tục ngữ về xã hội và con ngườicuộc sống và con người trong truyện ngắn nguyễn ngọc tưtư tưởng hồ chí minh về giải con người trong công cuộc đổi mới hiệnnaythiên nhiên và con người trong thời khắc chuyển mùa từ hạ sang thunhà tù là nơi khắc nghiệt và con người hào kiệt phong lưu kia xem nó là như chốn để nghỉ chân lúc mỏi mệttừ ngữ ẩm thực thể hiện con ngườiý chí nghị lực của con người trong cuộc sốngtư tưởng về con người trong triết học phương đôngthiên nhiên và con người trong truyện tây bắc và miền tây của tô hoàithiên nhiên và con người trong thơ mớiBM 00.Chuong trinh Dai hoi nam 2014BM 01.Danh sach thanh vien hoi dong quan tri nam 2013Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeTHJUWXlneTRKMzQUnit 3. A trip to the countrysideTội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)chuy n s ng xu n qu nhBM 11.To trinh 02 Thong qua quy che lam viec cua dai hoiBM 11.To trinh 03 Lua chon cong ty kiem toan nam 2014BM 11.To trinh 04 Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan 2013 và ke hoach 2014BM 11.To trinh 07 Uy quyen cho Hoi dong quan tri quyet dinh mot so noi dung tai dai hoi 2014GIÚP HOC SINH HỌC TỐT HÌNH HỌC 6BM 11.To trinh 09 So luong thanh vien hoi dong quan tri nhiem ky 2014 2019 dai hoi 2014BM 11.To trinh 11 Thong qua Quy che bau cu thanh vien HĐQT va BKS03 Giay uy quyen du hop DHDCD Tien Len Group 2017 MauTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []https: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SebEgxV21jNERHZk03T0kxaHZWQ2M1MDVZN21vTh c tr ng s n xu t kinh doanh v kh n ng c nh tranh c a c ng ty c ph n i n nh vi n th ng