Vi sinh vật đại cương Chương 1:Mở đầu

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 1

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 1
... Leewenhoek (16 32 -17 23) Louis Pasteur (18 22 -18 95) Robert Koch (18 43 -19 10) Alexander Fleming (18 81- 1955) Watson and Crick (19 53) phaùt hióỷn cỏỳu truùc cuớa DNA Klug (19 82) phaùt hióỷn cỏỳu truùc virus ... sau Pasteur v vi sinh hc hin i Tip theo sau Pasteur l Koch (Robert Koch 18 43 -19 10), l ngi cú cụng vic phỏt trin cỏc phng phỏp nghiờn cu vi sinh vt ễng phng phỏp chng minh mt vi sinh vt l nguyờn ... gia vo cỏc quỏ trỡnh sn xut nụng nghip Vi sinh vt hc i cng, nghiờn cu nhng quy lut chung nht v vi sinh vt 1. 3 Vai trũ ca vi sinh vt Trong thiờn nhiờn, vi sinh vt gi nhng mt xớch trng yu s chu...
 • 10
 • 300
 • 0

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 2

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 2
... lượng sử dụng hết H2S môi trường xung quanh H2S + 1/2O2 S + H2O + Q1 2S + 3O2 + H2O  2H2SO4 + Q2 Tinh thể diệt côn trùng: Trong vài vi khuẩn chứa thêm tinh thể đặc biệt Vi khuẩn Bacillus thuringiensis ... TẾ BÀO VI KHUẨN [4] Cấu trúc tế bào vi khuẩn khác với tế bào vi sinh vật khác Dựa vào cấu trúc thấy khác tế bào vi khuẩn tế bào động thực vật theo bảng sau: 21 TT Tế bào động vật thực vật Nhân ... sang tế bào sinh dưỡng vi khuẩn gọi trình nẩy mầm nha bào Quá trình gồm giai đoạn: hoạt hóa, nẩy mầm sinh trưởng IV PHÂN LOẠI VI KHUẨN [7] Như tất động vật, thực vật vi sinh vật khác, vi khuẩn xếp...
 • 31
 • 253
 • 2

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 4

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 4
... Nucleopolyhedrovirus, Baculovirus Chưa rõ 50-70 x 240 420 HepaADNviri dae HepaADNvirus: +OrthohepaADNvirus, +AvihepaADNvirus Cầu 40 -42 Retrovirus +Oncovirus, +Retrovirus +Retrovirus +Sspumavirus, +Lentivirus, ... Aviadenovirus Papillomavirus, Polyomavirus Khối, 20 mặt tam 45 -55 giác Poxviridae Orthopoxvirus, Parapoxvirus,Avipoxvirus, Capipoxvirus, Suispoxvirus, Leporipoxvirus, Moluscipoxvirus, Yatapoxvirus; ... Rhabdovirus thực vật Filoviridae Marburgvirus, Restonvirus BoARNviridae chung với Filoviridae Paramyxoviridae Coronavirida e Ebolavirus, Coronavirus, Torovirus Cầu Que 80-120 90-110 vô 110130 45 -43 0 Sợi,...
 • 28
 • 283
 • 0

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 5

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 5
... Giáo trình vi sinh vật học Nhà xuất Đại học Huế Nguyễn Vĩnh Phước(1976) Vi sinh vật học Thú y tập III Nhã xuất đại học trung học chuyên nghiệp Hà Nội Nguyễn Khắc Tuấn(1999) Vi sinh vật học, nhà ... sát kính hiển vi huỳnh quang b, Sinh sản phương pháp phân cắt: 106 Ngoài nẩy chồi, số nấm men sinh sản vô tính cách phân cắt nhờ vách ngăn ngang giống vi khuẩn, tế bào dài sau sinh vách ngăn ... không sinh bào tử: Một số giống sinh nội bào tử vô tính gồm 12 giống thuộc lớp nấm bất toàn 109 B-NẤM MỐC [3] I HÌNH THÁI CẤU TẠO CỦA NẤM MỐC 1.1 Đặc điểm hình thái Nấm mốc nhóm vi sinh vật có...
 • 12
 • 300
 • 0

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 7

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 7
... hoạt động vi sinh vật 143 khoảng pH= 4-10 Đa số vi sinh vật sinh trưởng tốt môi trường có pH =7, nhiều vi khuẩn gây bệnh thể người động vật pH máu, huyết 7, 4 Các vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ... dịch) tính volt) Các vi sinh vật kỵ khí tuyệt đối sinh trưởng rH < -10) Vi sinh vật hiếu khí bắt buộc rH2 từ 10-30 Các giá trị rH2 > 30 lợi vi sinh vật hiếu khí bắt buộc Vi sinh vật kỵ khí hay hiếu ... IV ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ SINH HỌC HAY TƯƠNG TÁC GIỮA VI SINH VẬT VỚI VI SINH VẬT VÀ VỚI VI SINH VẬT KHÁC [4] 4.1 Kháng sinh 4.1.1 Khái niệm phân loại chất kháng sinh Năm 1928 A Fleming phát...
 • 16
 • 285
 • 0

VI SINH vật đại CƯƠNG CHƯƠNG 6

VI SINH vật đại CƯƠNG  CHƯƠNG 6
... nêu thể thích nghi vi sinh vật ngoại cảnh, biến dị vi sinh vật Khả biến dị vi sinh vật lớn, hẳn nhiều so với sinh vật khác Sự thay đổi chúng ngoại hình bên mà thay đổi hoạt tính sinh lý tạo biến ... sao) [2] Là trình tổng hợp vật chất di truyền (ADN vi sinh vật ARN số virus) Về trình chép ADN tế bào vi sinh vật giống Nhưng trình nghiên cứu chi tiết vi khuẩn E coli Gen vi khuẩn E coli sợi ADN ... F2.3 Biến dị vi khuẩn 2.3.1 Sự thích nghi Vi sinh vật sinh vật khác, tất hệ sinh giống hoàn tàn bố mẹ, trái lại nhiều trường hợp hệ xuất đặc tính Ở vi sinh vật thường quan sát thấy tượng biến đổi...
 • 26
 • 269
 • 0

Vi sinh vật đại cương A

Vi sinh vật đại cương A
... đất, vsv thực vật II Vai trò vi sinh vật môi trường đất 1 .Vi sinh vật cố định nitơ Vi sinh vật hoà tan lân Vi sinh vật phân huỷ cellulose Vi sinh vật phân huỷ tinh bột Vi sinh vật phân huỷ đường ... đơn 15 CHƯƠNG 3: VI SINH VẬT TRONG NƯỚC Vi sinh vật nước không trung (Asmospheric water) Vi sinh vật nước mặt (Surface water) Vi sinh vật nước ngầm (Underground water) Các vi sinh vật sử dụng trình ... NORAD 1999 The logical framework approach (LFA) 4th ed Paul, S 1987 Writing research papers: An easy guide for Non-Native-English Speakers Australian Center for International Agriculture Research...
 • 33
 • 1,463
 • 2

vi sinh vật đại cương

vi sinh vật đại cương
... nờn lnh lo [1] Vi sinh vt cũn l nhõn t tham gia vo vic gi gỡn tớnh bn vng ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn i vi sn xut nụng nghip, vi sinh vt cú vai trũ rt ln, vi sinh vt tham gia vo vic phõn gii cỏc ... th tip xỳc c vi thnh t bo vi sinh vt Nng ng nuụi cy cỏc loi vi sinh vt khỏc l khụng ging nhau, vi vi khun, x khun thỡ dựng 0,05-0,2 % ng cũn vi nm men thỡ dựng 3-10% ng Hu ht vi sinh vt ch ng ... v rt thớch hp s dng i vi nhiu loi vi sinh vt khỏc 2.2 Ngun thc n nit ca vi khun Nit cú ý ngha rt quan trng i vi s phỏt trin ca vi sinh vt, ngun Nit d hp th nht i vi vi sinh vt l NH3 v NH+4 ,...
 • 155
 • 1,556
 • 19

Giải phóng và bảo tồn năng lượng ở vi sinh vật - Đại cương về trao đổi chất

Giải phóng và bảo tồn năng lượng ở vi sinh vật - Đại cương về trao đổi chất
... trao đổi chất vi sinh vật đa dạng nguồn tạo thành ATP N ADH (Hình 17.1 17.2) Các hidrat carbon chất dinh dưỡng khác đảm nhiệm hai chức trao đổi chất vi sinh vật dị dưỡng: Bị oxy hoá để giải phóng ... hiệu trao đổi chất nhờ tránh nhu cầu số lượng lớn đường linh hoạt trao đổi chất Các vi sinh vật thể tính đa dạng dinh dưỡng pha dị hoá Hầu hết đường sinh tổng hợp vi sinh vật sinh vật bậc cao chi ... đường trao đổi chất để chuyển hoá glucose đường khác Do tính đa dạng trao đổi chất trao đổi chất chúng thường rắc rối Để tránh rắc rối xảy đường vi sinh vật phân giải đường thành Pyruvate chất...
 • 19
 • 378
 • 1

Tài liệu Tài liệu vi xử lý Đại cương CHƯƠNG 1 docx

Tài liệu Tài liệu vi xử lý Đại cương CHƯƠNG 1 docx
... 11 01 111 0 11 11 Mã Led đoạn a b c d e f g Hiển thị 11 111 10 011 0000 11 011 01 111 1 011 011 0 011 10 110 11 1 011 111 11 10000 11 111 11 111 0 011 11 111 01 A 0 011 111 B 00 011 01 C 011 110 1 D 11 011 11 E 10 0 011 1 F Các ... 77 010 0 11 01 010 0 11 01 - 88 - 010 1 10 00 → + 10 10 10 00 - 11 11 11 010 1 Số 88 = 010 1 10 00 → số bù 10 10 011 1 → số bù 2: 10 10 10 00 Kết phép cộng số bù 11 11 010 1 có MSB = nên số âm Số bù 0000 10 10 → ... 1. 1) a f a b c d e f g b g e c d Bảng 1. 1: Số thập phân Số thập lục phân 10 11 12 13 14 15 A B C D E F Số nhị phân 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11...
 • 21
 • 336
 • 1

Đề cương vi sinh vật đại cương CHUẨN

Đề cương vi sinh vật đại cương  CHUẨN
... cồn)  Dung bút vi t kính đánh dấu diện tích phiết vi sinh vật mặt sau phiến kính B2: Phiết vi sinh vật - Lấy vi sinh vật từ môi trường lỏng : trước lấy ta phải lắc nhẹ để vi sinh vật hòa ống đựng ... hoạt ng s ng c vi sinh vật Thạch Văn Mạnh 26 Tia c c ảnh hƣ ng nhƣ th n o TYD-K55 n hoạt ng s ng c vi sinh vật? Thạch Văn Mạnh 27 nh hƣ ng c TYD-K55 PH n hoạt ng s ng c vi sinh vật? Thạch Văn ... goijlaf hạt virus hay virion Virus có nhiều dạng khác *** Virus có nhiều hình dạng khác a Dạng hình cầu : Bao gồm phần lớn virus gây bệnh cho người động vật virus cúm, virus quai bị, virus gây...
 • 27
 • 1,123
 • 6

Sinh học đại cương- Chương 1: Tổ chức của cơ thể sống potx

Sinh học đại cương- Chương 1: Tổ chức của cơ thể sống potx
... sắc thể ← III Tổ chức cấu tạo thể đa bào - Mô Định nghĩa: Mô = Tập hợp tế bào biệt hóa chức năng; thường có hình thái giống vị trí Phân loại: • Mô động vật: Biểu mô; mô liên kết; mô máu; mô cơ; ... hóa Mô fân sinh sơ cấp: Đỉnh chồi, đầu rễ = Đỉnh sinh trưởng Các loại: Nguyên bì, MPS bản, tầng trước phát sinh Mô phân sinh thứ cấp: Nguồn gốc từ mô Fân sinh sơ cấp; nằm bên = Mô phân sinh bên: ... giới sống thể đơn bào cấu tạo từ TB; thể đa bào cấu tạo từ nhiều TB, phân hóa hình thành mô TB có kích thước nhỏ: 10-20μm (tbđv); 30-40μm (tbtv); 1-3μm (tbvk) Sơ đồ cấu tạo chung: + Màng sinh...
 • 46
 • 1,811
 • 4

Bài giảng môn vi sinh vật đại cương

Bài giảng môn vi sinh vật đại cương
... cụng vi c th c nghi m v vi khu n h c v huy t h c Bỏc s Koch m t ngy 27 thỏng n m 1910 t i Baden-Baden VSV c ng 03/02/09 N.T.T.Th y 18 PHN LO I VI SINH V T Vi sinh v t thu c gi i sinh v t no? Vi sinh ... 03/02/09 N.T.T.Th y 40 CH NG VI SINH V T NHN CHU N VI N M Vi sinh v t nhõn chu n bao g m cỏc vi n m, m t s Vi n m ng v t nguyờn sinh, m t s t o n bo c chia thnh ngnh (Division, Phylum): - Ngnh Chytridiomycota ... rừ v n hong kim c a vi sinh v t h c Mụ t cỏc chớnh ó y cỏc nghiờn c u t i giai o n c i m chung c a vi sinh v t v cỏch phõn lo i chỳng it ng v nhi m v c a vi sinh v t h c Vi sinh v t (microorganisms)...
 • 100
 • 2,739
 • 5

bài giảng vi sinh vật đại cương

bài giảng vi sinh vật đại cương
... CHƯƠNG I MỞ ĐẦU VỀ VI SINH VẬT HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC 1.1 Đối tượng vi sinh vật học đại cương 1.2 Sự phân bố vi sinh vật 10 1.3 Vai trò vi sinh vật 10 ... CHƯƠNG I MỞ ĐẦU VỀ VI SINH VẬT HỌC ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC 1.1 Đối tượng vi sinh vật học đại cương Xung quanh chúng ta, sinh vật lớn mà nhìn thấy được, có vi sinh vật nhỏ bé, muốn ... (Algology) virus học (Virolory), Vi c phân chia lĩnh vực dựa vào phương hướng ứng dụng Do thấy có y sinh vi sinh vật học, vi sinh vật học thú y, vi sinh vật công nghiệp, vi sinh vật học nông...
 • 250
 • 1,011
 • 17

Đề cương ôn thi hết môn vi sinh vật đại cương

Đề cương ôn thi hết môn vi sinh vật đại cương
... c n) ü Dung bút vi t kính đánh d u di n tích phi t vi sinh v t m t sau c a phi n kính B2: Phi t vi sinh v t - L y vi sinh v t t môi trư ng l ng : trư c l y ta ph i l c nh đ vi sinh v t hòa đ u ... virus l m m long móng 10-20 nm ü virus vi m não nh t b n B 22nm ü virus vi m t y xám : 27nm ü virus d i : 250nm ü virus đ u mùa 260x300nm Th ch Văn M nh TYD-K55 ü vi khu n : 750 nm ü t bào h ng ... m virus hình kh i đa di n có nhi u c nh virus đ u, enterovirus, adenovirus, reovirus, papilomavirus ngư i đ ng v t: Kích thư c vào kho ng 30-358 nanomet d D ng đ c bi t: có hình gi ng t bào sinh...
 • 27
 • 5,564
 • 31

Xem thêm