Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất cỏ VA06 (varisme) tại xã tân nam huyện quang bình tỉnh hà giang

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất tại yên ĐỊNH – HUYỆN bắc mê TỈNH GIANG GIAI đoạn 2010 2013

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH sử DỤNG đất tại xã yên ĐỊNH – HUYỆN bắc mê TỈNH hà GIANG GIAI đoạn 2010  2013
... dung Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất Yên Định huyện Bắc tỉnh Giang Nội dung Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất Yên Định huyện Bắc tỉnh Giang ... án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Yên Địnhhuyện Bắc Mê- tỉnh Giang - Kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 -2013 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Kết thực quy hoạch ... ngưỡng Đất chưa sử dụng 3.1 .Đất chưa sử dụng 3.2 .Đất đồi núi chưa sử dụng 35 4.3 Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất Yên Định huyện Bắc tỉnh Giang 4.3.1 Phương án quy hoạch sử...
 • 62
 • 293
 • 0

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại hương sơn huyện quang bình tỉnh giang

Đánh giá mức độ gây hại và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh hại chính cây trồng trong mô hình nông lâm kết hợp tại xã hương sơn  huyện quang bình  tỉnh hà giang
... HỌC NÔNG LÂM - - ÐẶNG THỊ NHỊ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GÂY HẠI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG CHÍNH TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ HƢƠNG SƠN HUYỆN ... thực tế trên, tiến hành thực đề tài: Đánh giá mức độ gây hại đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh hại trồng hình nông lâm kết hợp Hương Sơn, huyện Quang Bình, Tỉnh Giang 1.2 Mục đích ... kê thành phần bệnh hại hình NLKH - Xác định t số bệnh hại chủ yếu t số loài trồng hình NLKH - Đề xuất t số biện pháp phòng trừ bệnh hại t số trồng hình nông lâm kết hợp...
 • 73
 • 452
 • 0

Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc la chí tại yên thành huyện quang bình tỉnh giang

Nghiên cứu tác động của tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình của cộng đồng dân tộc la chí tại xã yên thành huyện quang bình tỉnh hà giang
... động tảo hôn tới phát triển kinh tế hộ gia đình cộng đồng dân tộc La Chí Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Giang Đề tài thực UBND Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hang Giang Trong trình ... Yên Thành - Tác động tảo hôn tới kinh tế hộ gia đình địa bàn nghiên cứu + Đánh giá tác động tảo hôn tới lao động việc làm + Đánh giá tác động tảo hôn đến kinh tế nông hộ + Đánh giá tác động tảo ... tộc La Chí Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Giang 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu tác động tảo hôn đến phát triển kinh tế hộ gia đình đồng bào dân tộc La Chí, từ đề...
 • 91
 • 263
 • 1

Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái đen nuôi tại Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Giang

Khảo sát khả năng sinh sản của lợn nái đen nuôi tại xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát khả sinh sản lợn nái đen nuôi Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Giang 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Đánh giá khả sinh sản lợn nái đen Trung Thành, huyện ... Chăn Nuôi Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực hiên đề tài: “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI ĐEN NUÔI TẠI XÃ TRUNG THÀNH, HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG Để hoàn thành ... Cái nuôi Trung Thành, huyện vị Xuyên, tỉnh Giang - Theo dõi khả sinh sản đàn lợn nái - Đánh giá khả sản xuất, sinh sản lợn nái thuộc giống lợn Đen lợn Móng Cái 3.3.1 Một số đặc điểm sinh...
 • 49
 • 583
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ và liều lượng phân bón thích hợp đến năng suất cây lạc xuân trên đất 1 vụ bằng lang, huyện quang bình, tỉnh giang

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ và liều lượng phân bón thích hợp đến năng suất cây lạc xuân trên đất 1 vụ xã bằng lang, huyện quang bình, tỉnh hà giang
... 2007 23 ,16 21, 34 22,73 1, 45 1, 42 1, 47 33,63 30, 31 33,45 8,2 6,8 8,0 0,93 0,76 0,94 7,6 Tr Qu c 4,99 5,0 5 ,1 2,89 2,98 2,96 14 ,42 14 ,9 15 ,1 Nigeria 1, 22 1, 23 1, 23 1, 22 1, 23 1, 23 1, 49 1, 51 1, 51 Senegal ... m 10 11 11 10 5 10 11 30 B ng 5: Thí nghi m phân bón Công th c Che ph Lư ng phân bón (kg/ha) thí nghi m Phân chu ng N P2O5 K2O Vôi B t CT1 (ñ/c2) 5000 27 54 17 300 Không CT2(ð/c1) 5000 27 54 17 ... n tích Năng su t 10 S n lư ng Vi t (10 00ha) (t /ha) (10 00 t n) 19 99 247,6 12 ,8 318 ,1 2000 244,9 14 ,5 355,3 20 01 244,6 14 ,6 363 ,1 2002 246,7 16 ,1 400,4 2003 243,8 16 ,6 406,2 2004 263,7 17 ,9 469,0...
 • 91
 • 374
 • 1

ảnh hưởng của tưới tiết kiệm và bón giảm lân đến đặc tính hóa học đất, nước và năng suất lúa đông xuân tại láng giài,huyện hòa bình,tỉnh bạc liêu

ảnh hưởng của tưới tiết kiệm và bón giảm lân đến đặc tính hóa học đất, nước và năng suất lúa đông xuân tại xã láng giài,huyện hòa bình,tỉnh bạc liêu
... Ảnh hưởng tưới tiết kiệm bón giảm lân đến đặc tính hóa học đất, nước suất lúa Đông Xuân Láng Giài,Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu sinh viên Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Mộng Kha, lớp Khoa học ... Ảnh hưởng tưới tiết kiệm bón giảm lân đến đặc tính hóa học đất, nước suất lúa Đông Xuân Láng Giài,Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu sinh viên Nguyễn Thị Trúc Nguyễn Thị Mộng Kha, lớp Khoa học ... ĐOAN Chúng xin cam đoan đề tài Ảnh hưởng tưới tiết kiệm bón giảm lân đến đặc tính hóa học đất, nước suất lúa Đông Xuân Láng Giài,Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu công trình nghiên cứu thân...
 • 60
 • 176
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình chăn nuôi gà tại Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình chăn nuôi gà tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
... đánh giá hiệu kinh tế - Điều kiện tự nhiên – kinh tế hội Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Thực trạng chăn nuôi Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Thực trạng hình ... cứu đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế hình chăn nuôi Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế hình chăn nuôi gà, yếu tố ... gia hình chăn nuôi địa bàn Hùng Sơn giai đoạn 2010 – 2012 hình chăn nuôi Hùng Sơn hình chăn nuôi ta lai (gà Lương Phượng), nuôi theo hình thức công nghiệp, có chuồng nuôi, ...
 • 82
 • 4,039
 • 32

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại bàn đạt, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã bàn đạt, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hình chăn nuôi thả vườn - Phạm vi nghiên cứu: Các thôn có hình địa bàn Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian nghiên ... dần có hiệu thực 4.3 Đánh giá hiệu hình 4.3.1 Tổng diện tích chăn nuôi toàn Bàn Đạt giai đoạn 2009 đầu T5/2012 Như thấy số hộ dân tham gia vào hình chăn nuôi địa bàn toàn ngày đông, ... Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Bàn Đạt a Vị trí địa lý Phú Bình huyện trung...
 • 62
 • 2,872
 • 7

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại bích sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 - 2010

đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã bích sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang giai đoạn 2008 - 2010
... cụng tỏc qun Nh nc v t trờn a bn xó Bớch Sn- huyn Vit Yờn- tnh Bc Giang giai on 200 8- 2010 1.2 Mc ớch ca ti * ỏnh giỏ cụng tỏc qun Nh nc v t ca xó Bớch Snhuyn Vit Yờn- tnh Bc Giang Phõn tớch ... Nh nc v t ca xó Bớch Snhuyn Vit Yờn- tnh Bc Giang giai on 200 8- 2010 theo 13 ni dung ca Lut t 2008 3.2 a im v thi gian tin hnh - a im thc tp: Phũng ti nguyờn & mụi trng huyn Vit Yờntnh Bc Giang ... giỏ cụng tỏc qun Nh nc v t ca xó Bớch Sn giai on 200 8- 2010 theo 13 ni dung qun Nh nc v t * ỏnh giỏ 13 ni dung theo cỏc mt sau - Kt qu t c - Mt s tn ti ch yu - Nguyờn nhõn -Gii phỏp khc phc...
 • 68
 • 651
 • 3

Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại Mai Đình - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013.

Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Mai Đình - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013.
... đất đai Mai Đình - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013 3.3.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất Mai Đình - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2013 theo ... công tác chuyển quyền sử dụng đất Mai Đình- huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá thực trạng kết công tác chuyển quyền sử dụng đất Mai Đình giai ... tế - hội Mai Đình 23 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Mai Đình - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2013 23 3.3.3 Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất...
 • 66
 • 315
 • 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi Phúc Trạch tại Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh.

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi Phúc Trạch tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
... thành đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế bưởi Phúc Trạch Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh” Em bày tỏ biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Phúc Trạch anh chị làm việc UBND Phúc Trạch ... xuất kinh doanh bưởi Phúc Trạch 53 3.4 Đánh giá hiệu kinh tế nâng cao hiệu kinh tế sản xuất bưởi Phúc Trạch Phúc Trạch 55 3.4.1 So sánh hiệu kinh tế sản xuất bưởi Phúc Trạch cam chanh ... Đánh giá hiệu kinh tế bưởi Phúc Trạch Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh" nhằm đánh giá thực trạng sản xuất địa phương, đưa khó khăn hướng giải pháp góp phần tăng hiệu kinh tế cho xã...
 • 83
 • 1,428
 • 18

Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế hội của các hộ gia đình thuộc Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Giang.

Đánh giá tác động của Chương trình 135 tới đời sống kinh tế xã hội của các hộ gia đình thuộc xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang.
... từ Chương trình 135 Yên Thành- huyện Quang Bình- tỉnh Giang 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài đánh giá tác động Chương trình 135 tới đời sống kinh tế - hội người dân Yên ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ TRANG Tên đề tài: "ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 TỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THUỘC XÃ YÊN THÀNH HUYỆN QUANG BÌNH ... định Chương trình 135 tác động đến đời sống kinh tế, hội hộ gia đình toàn Yên Thành sau năm thụ hưởng Chương trình 135, em xin tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá tác động Chương trình...
 • 57
 • 200
 • 0

điều tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và bệnh tụ huyết trùng trâu, bò nuôi tại đông minh huyện yên minh tỉnh giang

điều tra tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và bệnh tụ huyết trùng trâu, bò nuôi tại xã đông minh huyện yên minh tỉnh hà giang
... dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm bệnh tụ huyết trùng trâu, nuôi Đông Minh huyện Yên Minh tỉnh Giang Trên sở điều tra theo dõi đàn gia súc nuôi Đông Minh, tổng kết tình hình dịch bệnh đàn ... giúp đỡ người chăn nuôi việc phòng chống dịch Xuất phát từ tình hình trên, chúng thực chuyên đề: Bệnh tụ huyết trùng trâu, nuôi Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Giang Thực chuyên đề nhằm ... nắm tình hình dịch bệnh đàn vật nuôi xã, tiến hành điều tra đàn gia súc, gia cầm hộ từ 16/12/2010- 14/02 /2011 Trong trình thực tập Đông Minh, huyện Yên Minh với cán sở tiến hành xuống thôn xã...
 • 29
 • 864
 • 2

đánh giá khả năng sinh trưởng của cây sa nhân tím được trồng tại lao chải, huyện vị xuyên, tỉnh giang làm sở cho việc phát triển loài cây lâm sản ngoài gỗ của địa phương

đánh giá khả năng sinh trưởng của cây sa nhân tím được trồng tại xã lao chải, huyện vị xuyên, tỉnh hà giang làm cơ sở cho việc phát triển loài cây lâm sản ngoài gỗ của địa phương
... cho người dân, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng Sa nhân tím (Amomunlongiligulaze T.L.WU) trồng Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang làm sở cho việc phát triển loài lâm sản ... nghị sau: 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng Sa nhân tím (Amomun Longilỉguaze T.L.WU) trồng Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang làm sở cho việc phát triển loài lâm ... trồng Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Một số hộ gia đình tham gia trồng thử nghiệm Sa nhân tím Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Giang - Đề tài tiến hành...
 • 53
 • 796
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện lục yên – tỉnh yên báiđánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại xã mỏ vàng huyện văn yên tỉnh yên bái trong giai đoạn 2008 2010nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcnghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá khả năng phát triển digital marketing tại việt namđánh giá khả năng phát triển digital marketing tại việt nam trong thời gian tớiđánh giá khả năng áp dụng basel iii tại việt namđánh giá khả năng phát triển dịch vụ mobiletv ở việt namxây dựng sơ đồ hiện trạng môi trƣờng nƣớc theo chỉ số wqi và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nƣớc sông hồng trên địa bàn thành phố hà nộinghiên cứu các chỉ tiêu sinh lí hoá sinh chất lượng và năng suất của cây bắp cải trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giang khi sử dụng hợp chất khử no3ảnh hưởng của phân hữu cơ bã bùn mía lên năng suất lúa và độ phì đất trên phèn tại xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang luận văn tốt nghiệp2đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế xã hội môi trường của dự án xây dựng nhà vệ sinh tại xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của cây bắp cải trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã đông quý huyện tiền hải tỉnh thái bìnhđánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương tỉnh lào caiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNPhieu dong gop y kien 20144. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoi09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Bao cao tai chinh Q3 2015Báo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBtài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí chuong 4