Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi diễn tại xã tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống bưởi đặc sản vụ thu – đông tại tức tranhhuyện phú lươngtỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống bưởi đặc sản vụ thu – đông tại xã tức tranh – huyện phú lương – tỉnh thái nguyên
... thỡ v ụng lc sinh nhiu hn, nhng khụng sinh trng mnh bng lc Thu 4.2.2.2 Kh nng sinh trng lc Thu Lc thu cú ý ngha quan trng vỡ to cnh ch yu mang hoa qu Kt qu theo dừi sinh trng t lc thu c th hin ... viện Ngiên cứu rau Trần Thế Tục (1990), Một số nhận sét rễ cam quít số loại đất vùng Phủ Quỳ - Nghệ An, Kết nghiên cứu khoa học trạm thí nghiệm nhiệt đới Tây Hiếu (1960 - 1990), NXB Nông nghiệp ... 4.8: c im sinh trng ca lc Thu ca cỏc ging bi c sn Ch tiờu Ging Tng s lc theo dừi (lc) Chiờu S mt lỏ Thi gian T l % S lỏ / dai canh / canh t mc ờn ng so vi canh thun thun thun kinh lc tng s thun thc...
 • 70
 • 894
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG BƯỞI SA ĐIỀN(TRUNG QUỐC) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG BƯỞI SA ĐIỀN(TRUNG QUỐC) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM
... MỤC TIÊU * Mục đích: tìm hiểu số đặc tính nông sinh học giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc) đánh giá khả thích ứng giống bưởi số vùng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam, làm sở để khuyến cáo nhân ... vùng có 16 giống, giống cam, 10 giống quýt, giống bưởi giống chanh [1] Kết bình tuyển giống bưởi tỉnh phía Nam cho thấy: có 67 giống bưởi, có 54 giống lưu giữ Viện nghiên cứu ăn miền Nam Trong ... thái tình hình sản xuất ăn vùng nghiên cứu thí nghiệm - Tìm hiểu số đặc tính nông sinh học giống bưởi Sa Điền đánh giá khả thích ứng giống vùng nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại...
 • 35
 • 249
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam v2 tại thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống cam v2 tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÒ VĂN SUNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG CAM V2 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo:chính ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống cam V2 Thái Nguyên 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả sinh trƣởng, hoa giống cam V2 đƣợc trồng ... triển giống cam V2 giống cam TN1 vùng nghiên cứu Mục đích việc so sánh đặc điểm sinh trƣởng phát triển giống cam V2 giống cam TN1 đƣợc trồng xã Tức Tranh, nhằm xác định khả thích nghi giống cam V2...
 • 59
 • 244
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO của một số loài cây gỗ trồng xen trong mô hình Nông lâm kết hợp tại Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO của một số loài cây gỗ trồng xen trong mô hình Nông lâm kết hợp tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
... khối số loài gỗ trồng xen hình Nông lâm kết hợp Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (3) Xác định lượng CO2 hấp thụ thông qua lượng carbon tích lũy gỗ trồng xen hình Nông lâm kết ... Lượng CO2 hấp thụ số loài gỗ trồng xen hình Nông lâm kết hợp 39 4.4 Lượng giá giá trị môi trường hấp thụ CO2 gỗ trồng xen hình Nông lâm kết hợp 41 Phần KẾT LUẬN, TỒN TẠI ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––––– ĐỒNG VIỆT HUÂN “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY GỖ TRỒNG XEN TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ TỨC TRANH,...
 • 61
 • 146
 • 0

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của Bưởi da xanh chiết và ghép tại Tức Tranh - huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của Bưởi da xanh chiết và ghép tại xã Tức Tranh - huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
... giống Bưởi da xanh trồng đất thái nguyên Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển Bưởi da xanh chiết ghép Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên. ” ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN BẰNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BƯỞI DA XANH TRIẾT VÀ GHÉP TẠI XÃ TỨC TRANH – HUYỆN PHÚ LƯƠNG – TỈNH THÁI NGUYÊN ... giáo viên hướng dẫn Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển Bưởi da xanh chiết ghép Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình thực...
 • 73
 • 622
 • 4

Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè Rừng tại Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè Rừng tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐỨC KINH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON CỦA CÂY CHÈ TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP CHÈ - RỪNG TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, ... học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả tích lũy Carbon Chè hình Nông lâm kết hợp Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... số đặc điểm hình NLKH Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định lượng C tích lũy chè hình NLKH Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề...
 • 57
 • 298
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân giốngsinh trưởng của cây chùm ngây trong vụ xuân tại tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu khả năng nhân giống và sinh trưởng của cây chùm ngây trong vụ xuân tại xã tức tranh  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  SÙNG MÍ TỦA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG VÀ SINH TRƢỞNG CỦA CÂY CHÙM NGÂY TRONG VỤ XUÂN TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH ... trƣởng Cây Chùm ngây vụ xuân Tức Tranh, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên ” 1.2 Mục đích đề tài - Góp phần xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống Chùm ngây - Đánh giá khả sinh trưởng Cây Chùm ngây ... trường Khoa Lâm Nghiệp, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả nhân giống sinh trưởng Chùm Ngây vụ xuân Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Trong trình thực tập hoàn thành luận văn, giúp...
 • 58
 • 288
 • 0

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và áp dụng một số biện pháp điều chỉnh ra hoa trái vụ cho cây bưởi da xanh chiết, ghép tại tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và áp dụng một số biện pháp điều chỉnh ra hoa trái vụ cho cây bưởi da xanh chiết, ghép tại xã tức tranh  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển áp dụng số biện pháp điều chỉnh hoa trái vụ cho Bưởi da xanh chiết, ghép Tức Tranh - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên ... tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển áp dụng số biện pháp điều chỉnh hoa trái vụ cho Bưởi Da Xanh chiết, ghép Tức Tranh - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích mục tiêu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG A SANG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH RA HOA TRÁI VỤ CHO CÂY BƢỞI DA XANH CHIẾT, GHÉP...
 • 64
 • 296
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số dòng bưởi nhị bội và tam bội trên ghép trên gốc bưởi chua 3 năm tuổi tại tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên năm 2011

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số dòng bưởi nhị bội và tam bội trên ghép trên gốc bưởi chua 3 năm tuổi tại xã tức tranh huyện phú lương tỉnh thái nguyên năm 2011
... 18 TB ghộp (cm) 3, 3 2,1 2,2 2,1 3, 2 2,1 2,8 3, 8 4,0 3, 2 3, 4 3, 2 3, 0 1,7 2,9 2,2 1,7 3, 3 2,78 ghộp (cm) 3, 3 2,0 2,2 1,6 2,8 1,8 2,7 3, 6 4,0 3, 1 3, 2 3, 0 2,1 1,5 2,6 2,1 1 ,3 2,7 2, 53 ghộp (cm) 120 ... 11, 13 12,88 4, 13 30 * * * * 28,28 14,40 16,76 5, 13 35 ns * * ns 23, 50 12,70 14 ,36 4,25 35 ns ns ns * 19,95 10 ,38 12,22 3, 45 30 ns ns ns ns 21,94 11 ,35 12,81 3, 90 30 22,87 ns 13, 45 * 14,47 * 4, 73 ... 13, 43 4 ,33 (ngay) 35 TN16 26,06 * 13, 41 * 14, 43 4,98 * 35 TN19 20,68 ns 11,01 ns 12,74 4,25 ns 30 TN20 20,10 ns 9,00 ns 11,19 3, 80 ns 30 XB-111 21,60 ns 10,99 ns 12,21 4,20 ns 35 XB112 21,43...
 • 56
 • 357
 • 0

Đánh giá thực trạng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến đất trồng chè tại Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đến đất trồng chè tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN THÀNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN ĐẤT TRỒNG CHÈ TẠI XÃ VÔ TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI ... THÁI NGUYÊN – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN THÀNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN ĐẤT TRỒNG CHÈ TẠI XÃ VÔ TRANH, HUYỆN ... sản xuất chè Xuất phát từ lý nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng thuốc bảo vệ thực vật phân bón hóa học đến đất trồng chè Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ...
 • 80
 • 573
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa GS9 tại động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa GS9 tại xã động đạt  huyện phú lương  tỉnh thái nguyên
... hiệu kinh tế giống lúa lai ba dòng GS9 hẳn loại giống lúa khác Với mong muốn đánh giá hiệu kinh tế giống lúa lai ba dòng GS9 Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, lựa chọn đề tài Đánh ... Lâm Thái Nguyên, sau hoàn thành khóa học trường tiến hành thực tập tốt nghiệp Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với đề tài: Đánh giá hiệu kinh tế giống lúa GS9 Động Đạt, huyện Phú ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THU NGA Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIỐNG LÚA GS9 TẠI XÃ ĐỘNG ĐẠT, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT...
 • 84
 • 104
 • 0

Nghiên cứu tình hình bệnh giun sán của lợn lai giữa lợn rừng và lợn địa phương Pắc Nặm nuôi tại trại chăn nuôi Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị

Nghiên cứu tình hình bệnh giun sán của lợn lai giữa lợn rừng và lợn địa phương Pắc Nặm nuôi tại trại chăn nuôi xã Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên và biện pháp điều trị
... chuyên đề khoa học: "Nghiên cứu tình hình bệnh giun sán lợn lai lợn rừng lợn địa phương Pắc Nặm nuôi trại chăn nuôi Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên biện pháp điều trị" 1.4 Tổng quan ... bệnh giun sán lợn lai lợn rừng lợn địa phương Pắc Nặm nuôi trại chăn nuôi Tức Tranh - huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên biện pháp điều trị" Với mục đích - Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh giun sán ... Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu Tại trại lợn thầy Trần Đình Quang Tức Tranh - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 2.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ ngày 25/8/2008 - 28/12/2008...
 • 48
 • 1,981
 • 2

Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở đàn Ngựa bạch nuôi tại Chi nhánh Nghiên cứu và phát triển Động thực vật bản địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu một số bệnh thường gặp ở đàn Ngựa bạch nuôi tại Chi nhánh Nghiên cứu và phát triển Động thực vật bản địa xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
... thường gặp ngựa bạch, nên em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số bệnh thường gặp đàn Ngựa bạch nuôi Chi nhánh Nghiên cứu phát triển Động thực vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái ... phát triển động vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá đặc điểm sinh học đàn ngựa bạch nuôi chi nhánh nghiên cứu phát triển động vật địa Tức Tranh, huyện Phú Lương, ... Lâm Thái Nguyên, thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số bệnh thường gặp đàn Ngựa bạch nuôi Chi nhánh Nghiên cứu phát triển Động thực vật địa Tức Tranh,...
 • 67
 • 278
 • 0

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên đến năm 2015

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã tức tranh, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên đến năm 2015
... chức xây dựng NTM theo quy hoạch, làm cho việc triển khai quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng sau III/Tên đồ án -Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, Tức Tranh, huyện Phú Lương, ... Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên -Quy t định số 112/QĐ-SXD ngày 04/08/2011 Sở xây dựng tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành hướng dẫn tổ chức Lập quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Thái ... QHXD nông thôn Thuyết minh QHC xây dựng NTM Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên -Đất giao thông DGT: 0,17ha 2.3.11 .Quy hoạch chỉnh trang khu chợ xã, quy mô 0,654ha (Dự kiến thực năm 2015) ...
 • 70
 • 469
 • 1

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN kế HOẠCH QUY HOẠCH NÔNG THÔN mới GIAI đoạn 2011 2015 tại PHẤN mễ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN kế HOẠCH QUY HOẠCH NÔNG THÔN mới GIAI đoạn 2011  2015 tại xã PHẤN mễ  HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỤC THỊ QUỲNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TẠI XÃ PHẤN MỄ - HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN ... NÔNG LÂM LỤC THỊ QUỲNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TẠI XÃ PHẤN MỄ - HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... giá việc thực kế hoạch quy hoạch nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 Phấn Mễ - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên “ 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Xây dựng Phấn Mễ trở thành phát triển...
 • 76
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênđặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyêngiải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ở huyện phú lương tỉnh thái nguyênđiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênthực trạng xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênlượng phát sinh và thành phần rác thải sinh hoạt tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyên cung cấp cho lò đốt nfi 05trình xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt công nghệ sankyo nfi 05 tại thị trấn đu huyện phú lương tỉnh thái nguyênđặc điểm nông sinh học của cây lúaluận án về đặc điểm nông sinh học của cây nhãnđánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào caiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học