Quản lý văn bản đi – đến trong môi trường mạng tại UBND quận tây hồ

Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan

Hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  Trần Thu Trang HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN Ngành:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... Tổng quan hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ 1.1 .Quản tiến trình nghiệp vụ (Business Process Management-BPM) Chương trình bày khái niệm liên quan đến Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ ... thuyết quản Khi tiến trình nghiệp vụ, kinh doanh tự động hóa gọi Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ (BPMS) thể bước đột phá việc sử dụng thực hệ thống...
 • 96
 • 409
 • 3

Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan

Hệ thống quản lý tiến trình nghiệp vụ và ứng dụng cho bài toán quản lý văn bản đi đến trong nội bộ cơ quan
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  Trần Thu Trang HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... Tổng quan hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ 1.1 .Quản tiến trình nghiệp vụ (Business Process Management-BPM) Chương trình bày khái niệm liên quan đến Hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ ... (BPMS) chương trình bày nội dung sau:  Các khái niệm liên quan đến hệ thống quản tiến trình nghiệp vụ như: “Quy trình nghiệp vụ - Business Process”; Quản tiến trình nghiệp vụ Business Process...
 • 14
 • 187
 • 0

Quản văn bản đến trong môi trường mạng

Quản lý văn bản đến trong môi trường mạng
... nơi gửi toàn vẹn văn bản; - Đăng ký văn đến PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1); - Đính kèm biểu ghi văn đến PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ ... ghi văn đến PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục 14 - Phụ lục 1); - Chuyển cho người có trách nhiệm cho ý kiến phân phối văn đến (lãnh đạo văn phòng lãnh đạo quan, tổ chức) Văn đến giấy sau scan văn ... - Bóc bì văn đến (đối với loại bóc bì); - Đóng dấu Đến , ghi số ngày đến; - Đăng ký văn đến PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN (Mục:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11 - Phụ lục 1); - Scan văn đến đính kèm...
 • 5
 • 1,112
 • 15

TÌM HIỂU VIỆC TỔ CHỨC QUẢN VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐI,ĐẾN TRONG CÁC CƠ QUAN-TỔ CHỨC

TÌM HIỂU VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐI,ĐẾN TRONG CÁC CƠ QUAN-TỔ CHỨC
... Chương II: Tổ chức quản giải văn đến .6 I Khái niệm phân loại II Nguyên tắc tổ chức quản giải văn đến .6 III Quy trình tổ chức quản giải văn đến Bước Nhận văn đến, sơ phân ... phủ việc quản giải văn đến quan, tổ chức bước củng cố hoàn thiện Tuy nhiên, bên cạch khâu nghiệp vụ có tồn vướng mắc cần làm rõ, mà nhóm định chọn đề tài Tìm hiểu việc tổ chức quản giải ... quan viết để gửi đến quan, tổ chức có liên quan để giải việc công II NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN - Văn đến dù dạng phải xử theo nguyên tắc kịp thời,...
 • 24
 • 177
 • 1

Mẫu Quy định quản văn bản đi-đến

Mẫu Quy định quản lý văn bản đi-đến
... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ... hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI - Mã tài liệu: HC-09 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Loại nhân viên văn thư bóc bì: bao ... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN...
 • 8
 • 3,140
 • 64

Quy trình quản văn bản đi đến

Quy trình quản lý văn bản đi đến
... hành : 01 Ngày BH: 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN 5.2 Quy trình xử lý, quản văn đến 5.2.1 Quy định chung: 1 .Văn đến phải quản tập trung thống văn thư Sở 2 .Văn đến thuộc ngày phải đăng ký ... 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN 5.1 Quy trình xử lý, quản văn 5.1.1 Quy định chung Quy trình ban hành quản văn tiến hành theo bước sau: Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày; ... 21/9/2009 QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN Sở Khoa học Công nghệ thiết lập, ban hành, trì cải tiến quy trình quản văn đi, đến nhằm: - Hướng dẫn quy định trách nhiệm cho việc ban hành văn thống để đảm bảo văn...
 • 24
 • 3,496
 • 17

QUẢN VĂN BẢN ĐI ĐẾN

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI ĐẾN
... đăng ký văn đến: + Đăng ký văn đến sổ: Số văn đến đánh theo năm theo sổ + Sử dụng phần mềm quản văn đến hệ đi u hành tác nghiệp dùng chung để đăng ký văn đến 2.3 Phân phối chuyển giao văn đến ... đốc giải văn đến Quản văn - Đánh máy nhân văn - Trình ký, đóng dấu văn - Đăng ký văn - Làm thủ tục gửi văn - Lưu văn theo dõi, kiểm tra, thu hồi văn 3.1 Đánh máy nhân văn Bản gốc văn duyệt ... dấu đến đăng ký văn đến - Đóng dấu đến vào góc trái, trang đầu, số, ký hiệu văn đến - Đăng ký văn đến nhằm quản chặt chẽ, theo dõi trình giải tra tìm phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng văn đến...
 • 4
 • 602
 • 6

QUẢN VĂN BẢN ĐI-ĐẾN

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI-ĐẾN
... văn bản, sử dụng bảo quản văn hoạt động hàng ngày quan  TS Nguyễn Lệ Nhung - NỘI DUNG QUẢN LÝ VĂN BẢN     Quản văn đến; Quản văn đi; Quản văn nội bộ; Quản văn mật TS Nguyễn Lệ ... chức quản văn mật: tuân theo quy định Nhà nước bảo mật TS Nguyễn Lệ Nhung - PHƯƠNG TIỆN QUẢN LÝ VĂN BẢN     Sổ đăng ký văn Phần mềm quản văn Lập thư mục quản văn máy tính Cặp lưu văn ... VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI  KHÁI NIỆM VĂN BẢN ĐI Là văn CQ/DN ban hành gửi cho quan cấp trên, đơn vị cấp dưới, quan, doanh nghiệp khác TS Nguyễn Lệ Nhung - NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI   Mọi văn...
 • 15
 • 940
 • 40

Sáng kiến kinh nghiệm công tác văn thư Giải pháp quản văn bản đi, đếntrường tiểu học Trường Xuân 2 bằng thư điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm công tác văn thư Giải pháp quản lý văn bản đi, đến ở trường tiểu học Trường Xuân 2 bằng thư điện tử
... quản văn đi, đến trường tiểu học Trường Xuân thư điện tử 2. 2 Lĩnh vực áp dụng : Áp dụng vào công tác văn thư lưu trữ trường tiểu học Trường Xuân Mô tả nội dung, chất sáng kiến; 3.1 Quản ... định sáng kiến nhân rộng thực tốt cho cán văn thư địa bàn huyện Tháp Mười quan khác địa bàn huyện Trên sáng kiến Giải pháp quản văn đi, đến trường tiểu học Trường Xuân thư điện tử thân năm 20 14 ... Quản văn đi: Công tác soạn thảo công tác lưu trữ văn công việc quan trọng quan, công tác lưu trữ tốt tạo sở pháp cao, giúp cán quản điều hành tốt quan, đơn vị Muốn công tác quản văn mang...
 • 5
 • 15,037
 • 171

sáng kiến kinh nghiệm quản văn bản đi, đến bằng phương pháp đóng tập văn bảntrường TH trường xuân 2

sáng kiến kinh nghiệm quản lý văn bản đi, đến bằng phương pháp đóng tập văn bản ở trường TH trường xuân 2
... văn đi, đến phương pháp đóng tập văn trường TH Trường Xuân ” Tên sáng kiến lĩnh vực áp dụng; 2. 1 Tên sáng kiến : Quản văn đi, đến phương pháp đóng tập văn trường TH Trường Xuân 2. 2 Lĩnh ... định sáng kiến nhân rộng th c tốt cho cán văn th địa bàn huyện Th p Mười quan khác địa bàn huyện Trên sáng kiến Quản văn đi, đến phương pháp đóng tập trường tiểu học Trường Xuân 2 th n ... kiếm thao tác tìm văn bản, không để th t thoát văn tạo thuận lợi cho công tác tra cứu sau Khả phạm vi áp dụng sáng kiến: Sáng kiến giúp cho cán văn th lưu trữ quản tốt văn bản, tránh th t thoát,...
 • 5
 • 133
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG tác tổ CHỨC, TIẾP NHẬN, xử văn bản đi, đến tại UBND QUẬN THANH XUÂN

THỰC TRẠNG CÔNG tác tổ CHỨC, TIẾP NHẬN, xử lý văn bản đi, đến tại UBND QUẬN THANH XUÂN
... trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thởng, công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Chỉ đạo công tác tổng hợp tình hình hoạt động HĐND - UBND quận, tham ... Chánh văn phòng có nhiệm vụ tổ chức thực nghị quyết, thị, định Đảng, Nhà nớc, Thành phố quận ủy, HĐND, UBND quận Trực tiếp đạo công tác trọng tâm trọng điểm văn phòng, xây dựng chơng trình công tác ... thuộc văn phòng gửi cấp cấp, ngành Chánh văn phòng phân công phó văn phòng giúp chánh văn phòng thực nhiệm vụ trên, chánh văn phòng công tác ủy quyền cho phó văn phòng giải công việc chánh văn...
 • 45
 • 220
 • 0

Quản văn bản đi trong môi trường mạng

Quản lý văn bản đi trong môi trường mạng
... dự thảo văn bản; - In trình lãnh đạo đơn vị; - Chuyển văn giấy cho văn thư quan; - Đăng ký văn PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI (Mục: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Phụ lục 2), chuyển văn thư quan ... văn làm thủ tục phát hành bao gồm công việc: + Đóng dấu văn (dấu quan, dấu khẩn, mật dấu khác); + Đăng ký văn PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI (Mục: 1, - Phụ lục 2); + Làm thủ tục chuyển phát văn đi; ... văn Văn giấy gửi đi, văn thư quan lưu lại 02 bản: 01 lập thành Ngư ời thực Nội dung công việc tập lưu văn 01 chuyển cho CBCCVC chuyên môn chủ trì giải để lập hồ sơ công việc Văn lưu tập lưu văn...
 • 4
 • 1,644
 • 29

tìm hiểu công tác quản văn bản đi, văn bản đến của văn phòng bộ - bộ lao động - thương binh và xã hội

tìm hiểu công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến của văn phòng bộ - bộ lao động - thương binh và xã hội
... B gm: - i din Vn phũng B ti thnh ph H Chớ Minh; - Phũng Hnh chớnh; - Phũng Th ký - Tng hp; - Phũng Tuyờn truyn Thi ua; - Phũng Qun tr; - Phũng Ti v; - Phũng Quc phũng An ninh; - i xe; - Nh khỏch; ... B LAO NG THNG BINH V X HI 1.1 V trớ v chc nng: B Lao ng - Thng binh v Xó hi l c quan ca Chớnh ph, thc hin chc nng qun nh nc v lao ng, vic lm, an ton lao ng, dy ngh, chớnh sỏch i vi Thng binh, ... ca bn qun nh nc Vn bn qun nh nc cú bn chc nng chớnh ú l: - Chc nng thụng tin - Chc nng qun - Chc nng phỏp - Chc nng Vn húa Xó hi II.QUY TRèNH QUN Lí VN BN NểI CHUNG 2.1 lun chung...
 • 34
 • 512
 • 1

phân tích thiết kế hệ thống quản văn bản trong môi trường mạng

phân tích thiết kế hệ thống quản lý văn bản trong môi trường mạng
... chc nng Qun Cụng o Qun cụng i o Qun cụng n o Qun cụng ni b Trong Qun Cụng i cú chc nng m rng l: o Tỡm kim cụng o Chnh sa cụng o In s cụng 1.2.4 Tinh ch chc nng Qun th in t Cú ... ngi dựng h thng ng nhp s dng h thng mng Qun gi nhn bn Qun cụng Qun cụng i Qun cụng n Tỡm kim bn trờn h thng mng In s cụng i - n ni b X (thc hin) 1.4 c t use case Túm tt Use case ... th o c th gi n o Tr li th -6- Phõn tớch thit k Qun bn mụi trng mng 1.2.5 Tinh ch chc nng Qun gi nhn bn Vn bn s c gi i v nhn v Database ny Trong DataBase ny s phõn loi cỏc bn gi v nhn theo...
 • 19
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý văn bản đi-đếnquản lý văn bản đi đến bằng excelcách thức quản lý văn bản đi đếncông tác quản lý văn bản đi đếnthực trạng quản lý văn bản đi đếnquy định quản lý văn bản đi đếnhệ thống quản lý văn bản đi đếnmẫu sổ quản lý văn bản đi đếnquy trình quản lý văn bản đi đếncách quản lý văn bản đi đếnphần mềm quản lý văn bản đi đếntổ chức quản lý văn bản đi đếnxay dung he thong quan ly van ban di denhướng dẫn quản lý văn bản đi đếnchương trình quản lý văn bản đi đếnbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng nhân 6Bài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ư