Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bơm nông nghiệp

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy bơm nông nghiệp

thiết kế cung cấp điện cho nhà máy bơm nông nghiệp
... 6,1 25 §å ¸n Tèt nghiƯp Cung CÊp §iƯn B3 B4 B5 B6 16 10,9 9,9 6,5 6,7 12,8 14 3.2.3 Ph¬ng ¸n cung cÊp ®iƯn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng: C¸c ph¬ng ¸n cung cÊp ®iƯn cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n ... to¸n c«ng st bï cho xÝ nghiƯp + TÝnh to¸n nèi ®Êt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng + ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng sưa ch÷a c¬ khÝ TrÇn Th¸i Trêng HT§ K4 - UB §å ¸n Tèt nghiƯp Cung CÊp §iƯn Ch¬ng ... Trong mäi trêng hỵp TBA chØ ®Ỉt MBA sÏ lµ kinh tÕ vµ thn lỵi cho viƯc vËn hµnh, song ®é tin cËy cung cÊp ®iƯn kh«ng cao C¸c TBA cung cÊp cho hƯ lo¹i I vµ lo¹i II ChØ nªn ®Ỉt MBA, lo¹i III cã thĨ...
 • 110
 • 287
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéo
... có nhà máy sản xuất nh : nhà máy dệt, nhà máy thép, nhà máy sản xuất ô tô, máy kéo Các nhà máy đòi hỏi cung cấp cho chúng lợng điện lớn Nhà máy sản xuất máy kéo nhà máy mà phục vụ cho nghành ... số thiết bị điện nhà máy phải phù hợp với tần số hệ thống điện + Điện áp pha 127/220V ; 220/380V cung cấp cho đại phận thiết bị nhà máy với tần số công nghiệp 50 Hz + Điện áp 110V ữ220V cung cấp ... ngừng cung cấp điện dẫn đến thiệt hại kinh tế h hỏng sản phẩm, ngừng trệ sản xuất lãng phí lao động Vì nhà máy cần cung cấp nguồn điện nhng hai nguồn điện Đồng thời cho phép ngừng cấp điện đóng...
 • 65
 • 879
 • 4

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... t h thng cung cp in cp cho cỏc trm bin ỏp phõn xng thụng qua trm PPTT, nh vy m vic qun lý hnh mng in cao ap s thun li tn tht mng cao ỏp s gim , tin cy ca cung cp in s tng ,song u t cho mng s ... MBA Trong mi trng hp thỡ t MBA l n gin nht ,thun lij cho vic hnh xong ti cy thp Dung lng cỏc mỏy bin ỏp c chon theo iu kin: nKhc*SdmBStt c kim tra theo iu kin sau xy s c vi mt mỏy: (n-1)*Khc*SdmBSttsc ... in cho ph ti 0.4kV cho phõn xng lũ Mactin v phõn xng cỏn phụi tm,trm b trớ 2MBA lm vic song song (n*Khc*SdmBStt SdmB Stt ( 2659 + 1513) = = 2086 ( kVA ) 2 Ta chn MBA cú dung lng 2500 kVA Kim...
 • 114
 • 663
 • 5

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT CẤU LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỦ HẠ ÁP

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY CƠ KHÍ ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT CẤU LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỦ HẠ ÁP
... đồ để cấp điện cho phân xưởng Phạm Chân Phương HTĐ - K35 49 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Cung Cấp Điện - Để cấp điện cho động máy công cụ, xưởng đặt tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp cấp điện cho tủ động ... xây dựng sơ đồ cung cấp điện hợp lý - Kinh nghiệm tính toán vận hành cho thấy trạm biến áp cần đặt máy biến áp tốt nhất, cần thiết đặt hai máy, không nên đặt hai máy + Trạm máy biến áp có ưu điểm ... xưởng trạm biến áp trung tâm mặt bằng, đề phương án dây mạng cao áp Phương án 1: Các trạm biến áp phân xưởng cấp điện trực tiếp từ trạm BATT • Phương án phương án 3; trạm biến áp xa trạm BATT nhà...
 • 110
 • 1,073
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... in cho mt xớ nghiờp, nh mỏy nht nh Bn thõn em c nhn bi: Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy luyn kim en, vi cỏc s liu v ph ti ó cho ĐINH NGọC SƠN HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM ... THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN 11 12 13 14 15 Mỏy ca Mỏy mi hai phớa Mỏy khoan bn Mỏy ộp tay Bn th ngui ĐINH NGọC SƠN 2 872A HC-12A P-4T - 2.8 2.8 0.65 - HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO ... vi nh mỏy t trờn mt t ĐINH NGọC SƠN 19 HT 3-K48 THIT K CUNG CP IN CHO NH MY LUYN KIM EN CHNG II THIT K MNG CAO P CHO NH MY CHN CP IN P CP CHO NH MY Ta cú cụng thc kinh nghim U = 4.34* L + 0.016*...
 • 95
 • 285
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo công cụ
... thng cung cp in cho ton nh mỏy Chng : Thit k mng h ỏp cho phõn xng sa cha c khớ Chng 5: Thit k chiu sỏng cho phõn xng sa cha c khớ Chng : Tớnh bự cụng sut phn khỏng nõng cao h s cụng sut cho ... mỏy ch to cụng c m em thit k cung cp in l nh mỏy cú nhim v sn xut ch yu l sn xut cụng c , õy l mt nhng ph ti quan trng , cú cụng sut tiờu th in nng ln , yờu cu v in nng ca nh mỏy l c cung cp in ... Trm B4: Cp in cho Phõn xng Nhit luyn - Trm B5: Cp in cho B phn nộn khớ v Kho vt liu - Trm B6:Cp in cho Phõn xng rốn - Trm B7: Cp in cho Phõn xng luyn kim en Trm bin ỏp B1: Cp in cho Ban qun lý-Phũng...
 • 116
 • 365
 • 4

Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy Đóng tàu Hoàng Gia – Phân xƣởng Chế Tạo Nắp Hầm Hàng

Thiết kế cung cấp điện cho Nhà máy Đóng tàu Hoàng Gia – Phân xƣởng Chế Tạo Nắp Hầm Hàng
... toỏn thun tin li cho kt qu khụng chớnh xỏc Do ú theo yờu cu c th, nờn chn phng phỏp tớnh toỏn hp lý Thit k cung cp in cho cỏc phõn xng bao gm giai on: + Giai on lm nhim v thit k + Giai on bn v thi ... trung gian Đ-ờng dây trung áp phân x-ởng Trạm biến áp phân x-ởng BA Cáp hạ áp từ trạm biến áp đến tủ PP Tủ phân phối phân x-ởng Tủ PP Đ-ờng cáp từ tủ PP tới tủ ĐL Tủ ĐL 27 tủ động lực phân x-ởng ... động lực phân x-ởng Tủ ĐL Tủ ĐL Đ-ờng cáp từ tủ động lực tới máy điện Các máy điện phân x-ởng MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ MĐ Hỡnh 1.2 : S cp in cho phõn xng Sinh viờn: Phm Vn Hanh - Lp: DC1001 28 N TT NGHIP...
 • 120
 • 330
 • 2

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI.

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI.
... NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI………………………………………………….2 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI….2 1.2 CÔNG TY CỔ PHÀN LUYỆN GANG VẠN LỢI……………………2 1.2.1 Cơ cấu tổ chức nhà máy luyện gang Vạn ... đồ mặt nhà máy CHƢƠNG XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY LUYỆN GANG VẠN LỢI 2.1 GIỚI THIỆU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY 2.1.1 Các đặc điểm phụ tải điện Phụ tải điện nhà máy luyện gang Vạn Lợi ... TÍNH TOÁN CHO NHÀ MÁY 2.2.1 Cơ sở lí luận Dựa vào thông số phụ tải nhà máy luyện gang Vạn Lợi thu thập đƣợc, tiến hành xây dựng phƣơng án cung cấp điện cho nhà máy Phƣơng án cung cấp điện nhằm...
 • 152
 • 286
 • 0

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng Phong

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng Phong
... tải nhà máy khí Hồng Phong 27 cm CHƢƠNG THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY 2.1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI CUNG CẤP ĐIỆN - Yêu cầu cung cấp điện nguồn điện cung cấp đa dạng Nó phụ thuộc vào giá trị nhà máy ... hoạch thiết kế hệ thống cung cấp điện : 1.2 QUY MÔ, CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY Nhà máy khí Hồng Phong có quy mô lớn với 10 phân xƣởng sản xuất nhà làm việc Bảng 1.1 Dây chuyền thiết bị nhà xƣởng nhà máy ... Tƣong lai nhà máy mở rộng lắp đặt máy móc thiết bị đại Đứng mặt cung cấp điện việc thiết kế cấp điện phải đảm bảo gia tăng phụ tải tƣơng lai mặt kỹ thuật kinh tế, phải đề phƣơng án cấp điện cho không...
 • 98
 • 381
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long
... 37.60 114.38 Stt (kVA) Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long GVHD:ThS Nguyễn Đoàn Phong -31- Lớp : ĐC1001 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long GVHD:ThS Nguyễn Đoàn ... ĐC1001 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long GVHD:ThS Nguyễn Đoàn Phong CHƢƠNG Mở đầu 1.1.TÌM HIỂU CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HẠ LONG 1.1.2.Lời giới thiệu Công ty THNH- MTV đóng tàu Hạ ... ĐC1001 Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hạ Long GVHD:ThS Nguyễn Đoàn Phong Chƣơng THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO NHÀ MÁY 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ n sau: : Để có phương án cung cấp điện cụ...
 • 116
 • 471
 • 2

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy
... thiết kế mạng điện cao áp nhà máy I Yêu cầu cung cấp điện: - Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế cung cấp điện đảm bảo cho hộ tiêu thụ có đủ lượng điện yêu cầu với chất lượng điện tốt - Yêu cầu cung cấp ... chung nhà máy I, Vai trò qui mô nhà máy 1, Vai trò nhà máy Nhà máy sản xuất máy kéo nhà máy quan trọng công nghiệp nói chung kinh tế nói riêng Hiện với việc nhập thiết bị hiên việc xây dựng nhà máy ... - Yêu cầu cung cấp điện nguồn điện cung cấp đa dạng Nó phụ thuộc vào giá trị nhà máy công suất yêu cầu Khi thiết kế sơ đồ cung cấp điện phải lưu ý yếu tố đặc trưng cho nhà máy riêng biệt điều...
 • 83
 • 242
 • 1

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhiệt điện

Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhiệt điện
... cậy cung cấp điện Ngoài dựa vào đồ thị phụ tải cho phép chọn công suất máy biến áp phân bố tối u Đồ án môn học thiết kế NMĐNĐ công suất tổ máy phát điện nhà máy phân bố công suất nhà máy điện ... nhiều nhà máy điện đủ để cung cấp điện cho phụ tải Xuất phát từ thực tế sau học xong chơng trình ngành phát dẫn điện em đợc nhà trờng môn Hệ thống điện giao nhiệm vụ thiết kế gồm nội dung sau: Thiết ... tổ máy nên phải sử dụng góp điện áp máy phát Ta thấy phụ tải phân bố không cấp điện áp cấp điện áp máy phát phụ tải Pmax= 45 MW, nhỏ so với công suất máy phát P = 60 MW toàn nhà máy thiết kế...
 • 59
 • 289
 • 0

Bản thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

Bản thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo
... B1: cấp điện cho phân xởng kết cấu khí - Trạm B2: cấp điện cho phân xởng đúc - Trạm B3: cấp điên cho phân xởng lắp ráp khí - Trạm B4: cấp điện cho phân xởng sửa chữa khí ban quản lý - Trạm B5: cấp ... 0,8.59,35 = 222,48 i =1 Bảng 2-3: Danh sách thiết bị nhóm Tên nhóm thiết bị Số lợng Ký hiệu Máy phay ngang Máy phay đứng Máy bào Máy xọc Máy xọc Máy doa ngang Máy khoan Máy mài Ca máy 1 1 1 13 Cộng ... phơng án hợp lý Thiết kế chi tiết cho phơng án chọn 3.2 Vạch phơng án cung cấp điện Trớc vach phơng án cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp hợp lý cho đờng dây tải điện từ hệ thống nhà máy Biểu thức...
 • 84
 • 400
 • 2

Thiết kế cung cấp điên cho nhà máy củ cải đường

Thiết kế cung cấp điên cho nhà máy củ cải đường
... phòng ngủ trẻ em nhà mẫu giáo, nhà trẻ 35 50 Khu vực bệnh viện, nhà nghỉ, nhà điều dỡng, nhà trẻ, nhà mẫu giáo 40 55 Phòng khám ở: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, nhà điều dỡng, nhà nghỉ, phòng ... đại nh máy chụp X quang, máy thăm dò chức điện não, máy chạy thận nhân tạo, máy siêu âm, đèn mổ Cùng với đèn chiếu sáng thiết bị văn phòng (máy vi tính Máy copy, máy in) thiết bị trình vận hành ... án thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung tâm kỹ thuật Y tế cao cấp 2.1 Các yêu cầu chung hệ thống Trớc thiết kế cần xác định số yêu cầu chung cho toàn hệ thống để từ đa phơng án thiết kế...
 • 96
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khíthiết kế cung cấp điện cho nhà máy nhựa tiến tânthiết kế cung cấp điện cho nhà máy liên hợp dệthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí công nghiệp địa phươngđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy môđồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máythiết kế cung cấp điện cho nhà máy sợi cao cấpthiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenthiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí quang trungthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất kéođồ án thiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất dầu ăn nakydacothiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy cơ khí nông nghiệpthiết kế cung cấp điện cho nhà máy sửa chữa cơ khíke hoach phat dong phong trao thi duahttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjWUJpcUFERGN3Mlkkh thi chung em ke chuyen bac ho 2015ke hoach le phat dongGIÚP HỌC SINH HỌC TỐT HÌNH HỌC 6the le htbcsv final 6332To trinh 02 2010 Trich lap cac quy Chi tra co tuchttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenTo trinh 05 2010 cua HDQTvechutruongdautuduan 2010Phieu hoc tap Ong gia va bien caBM 01.Danh sach thanh vien hoi dong quan tri nam 2013BM 02.Giay uy quyen tham du Dai hoi dong co dong nam 2014Unit 3. A trip to the countrysideTội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)BM 04.Giay de cu ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014chuy n s ng xu n qu nhBM 09.Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiem soat 2014BM 11.To trinh 02 Thong qua quy che lam viec cua dai hoiBM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014