Thiết Kế Chiếu Sáng Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Quy Nhơn (Kèm Bản Vẽ)

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH
... Nhơn Hội 1.3.2 Hiện trạng hệ thống cấp nước a/ Đặc điểm chung trạng hệ thống cấp nước Hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn hình thành từ thời kỳ Pháp thuộc với qui mô nhỏ, sau cải tạo, nâng cấp ... Chuyên ngành Cấp thoát nước 47 • Đối với khu vực nội thành cũ ( thành phố cũ sát biển ), phương án cải tạo giữ lại toàn đường ống cấp nước theo dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn VIE ... ngành Cấp thoát nước CHƯƠNG : TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC *** 5.1.Xác định khu vực dùng nước Dựa vào mặt quy hoạch thành phố Quy nhơn ta thấy Địa hình khu vực trung tâm thành phố...
 • 212
 • 503
 • 8

Thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước thành phố quy nhơn – tỉnh bình định (kèm bản vẽ)

Thiết kế cải tạo hệ thống cấp nước thành phố quy nhơn – tỉnh bình định (kèm bản vẽ)
... MSSV: 9905 48 LỚP 48MN2 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ ... TIỆM MSSV: 9905 48 LỚP 48MN2 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ QUY NHƠN TÓM TẮT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUY ... VĂN TIỆM MSSV: 9905 48 LỚP 48MN2 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ QUY NHƠN Khu vực trungtâm thành phố: Lớp...
 • 14
 • 160
 • 3

Báo cáo thực tập ngành điện thiết kế chiếu sáng công ty may Đông Thành

Báo cáo thực tập ngành điện thiết kế chiếu sáng công ty may Đông Thành
... tiãúp v phủc vủ l 200 ngỉåìi Âáy l mäüt säú chè tiãu m Cäng ty â âảt âỉåüc cạc nàm tỉì 2002 âãún 2007 Trang 1.3 Så âäư täø chỉïc : Cäng ty may Âäng Thnh Qung Ngi Giạm âäúc P.Giạm âäúc sn xút Phng ... hiãøu biãút ca mçnh vãư chun ngnh hai thạng thỉûc táûp tải Cäng ty may Âäng Thnh, em nháûn tháúy ràòng ngưn âiãûn chiãúu sạng tải Cäng ty v cạc phán xỉåíng l ph håüp våïi kiãún thỉïc m em â âỉåüc ... Iâm (A) Iâm (KA) 50 AF ABH103a 600 (V) 2,3 30 10 II XỈÅÍN G MAY CHÊNH: Lỉûa chn dáy dáùn v AT chè säú sạn g cho xỉåín g may: - Xỉåíng may chia lm täø - Mäùi täø cọ 20 ân tup: Mäùi ân cọ cäng sút...
 • 21
 • 1,154
 • 9

Thiết kế phân xưởng tinh luyện dầu béo năng suất 50 tấnngày (kèm bản vẽ chi tiết)

Thiết kế phân xưởng tinh luyện dầu béo năng suất 50 tấnngày (kèm bản vẽ chi tiết)
... lượng sáp dầu giảm Hóa lý : có kết tinh tinh thể sáp dầu Cảm quan: tăng độ dầu  Thơng số kỹ thuật: Nhiệt độ: Nhiệt độ kết tinh sáp dầu khác : dầu thơ oC, dầu qua thủy hóa o 10 C, dầu qua trung ... hồi dầu) GVHD : TS Lại mai Hương  Năng suất thiết kế tính theo sản phẩm: Năng suất : 50 dầu tinh luyện thành phẩm/ ngày  Chọn thành phần ngun liệu sản phẩm  Chọn thành phần ngun liệu :  Dầu ... 57 ÷ 143 Dầu vạn thọ 0,1 0,1 57 ÷ 143 Shortening 0,1 0,1 70 max Magarine 0,4 (%W) 15 ÷ 25 70 max Dầu tinh luyện 0,1 0,1 103 ÷ 120 Dầu phộng tinh luyện 0,1 0,1 85 ÷ 106 Dầu nành tinh luyện 0,1...
 • 64
 • 323
 • 1

Đồ án thiết kế cao ốc impact thị xã điện biên – tỉnh lai châu kèm bản vẽ

Đồ án thiết kế cao ốc impact thị xã điện biên – tỉnh lai châu kèm bản vẽ
... TÍNH TOÁN DẦM NẮP BỂ SVTH: NGUYỄN CÔNG HUÂN MSSV: X020409 TRANG 37 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2002 CAO ỐC IMPACT ĐIỆN BIÊN LAI CHÂU GVHD KẾ T CẤU CHÍNH: THẦY NGUYỄN KHẮ C MẠN GVHD ... SVTH: NGUYỄN CÔNG HUÂN MSSV: X020409 TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2002 CAO ỐC IMPACT ĐIỆN BIÊN LAI CHÂU GVHD KẾ T CẤ U CHÍNH: THẦ Y NGUYỄN KHẮ C MẠN GVHD THI CÔ N G: THẦ ... SVTH: NGUYỄN CÔNG HUÂN MSSV: X020409 TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2002 CAO ỐC IMPACT ĐIỆN BIÊN LAI CHÂU GVHD KẾ T CẤ U CHÍNH: THẦ Y NGUYỄN KHẮ C MẠN GVHD THI CÔ N G: THẦ...
 • 221
 • 177
 • 3

Thiết Kế Cầu BTCT Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau (Kèm Bản Vẽ)

Thiết Kế Cầu BTCT Dầm Đơn Giản Dự Ứng Lực Căng Sau (Kèm Bản Vẽ)
... bề rộng cầu: 11,9 m - Số xe thiết kế: n = - Dạng kết cấu nhịp: Cầu dầm đơn giản - Dạng mặt cắt: Chữ I - Vật liệu kết cấu: BTCT dự ứng lực - Công nghệ chế tạo: Căng sau - Cấp Bê tông: + Dầm chủ: ... Đạt yêu cầu SVTH : Văn Đức Hoàng Lớp : 06X3C Trang: Đồ án môn học : Thiết kế cầu BTCT GVHD : Th.s Nguyễn Duy Thảo CHƯƠNG I: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN Thiết kế cầu BTCT dầm giản đơn ứng suất ... Nguyễn Duy Thảo 2.2: THIẾT KẾ DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC: 2.2.1: Thiết kế cấu tạo phận kết cấu nhịp cầu: Đây nội dung quan trọng định tính hợp lý chịu lực độ an toàn công trình - Chiều dài dầm: L= 30m - Chiều...
 • 136
 • 258
 • 1

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép Dul Dầm T26 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ Cad)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép Dul Dầm T26 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ Cad)
... KNm Do nội lực gây dầm lớn hẫng nên ta thiết kế cốt thép mặt cầu theo dầm 3 .Thiết kế mặt cầu Do kê dầm có nội lực lớn hẫng nên ta thiết kế mặt cầu theo kê dầm Sử dụng cốt thép thờng ASTM A416M ... nhịp dầm tông đúc sẵn không đợc nhỏ : Bản cánh 50 mm Sờn dầm, không kéo sau 125 mm Sờn dầm, kéo sau 165 mm Bản cánh dới 125 mm Dầm chủ dầm chữ T tông cốt thép dự ứng lực + Chiều cao dầm ... yc = fc = môn công trình gt thiết kế môn học cầu tông tỷ trọng tông (kg/m3) cờng độ quy định tông (MPa) T trng ca tông (Khi tinh Ec) yc=2400 kg/m3 Tỷ tông yc=2500 kg/m3 =24.525kN/m3...
 • 46
 • 264
 • 4

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T33 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL Dầm T33 Căng Trước (Kèm Bản Vẽ, Bảng Tính)
... gt thiết kế môn học cầu tông Bảng toạ độ cốt thép DƯL bố trí Khong cách t tim dm 15500 Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép ... ngời đồng mức với mặt cầu phần xe chạy đợc ngăn cách dải phân cách Bố trí dầm ngang vị trí gối cầu, 1/4 nhịp (tính toán) nhịp Chiều rộng mối nối: 300 (mm) Thiết kế dầm chủ Dầm chủ dầm chữ T tông ... trình gt thiết kế môn học cầu tông định dp: Khoảng cách từ thớ nén đến trọng tâm cốt thép dự ứng lực As: Diện tích cốt thép chịu kéo không dự ứng lực fy: Giới hạn chảy quy định cốt thép (MPa)...
 • 55
 • 398
 • 2

Đồ Án Thiết Kế Đường Ô Tô Tuyến Đường Nằm Ở Tỉnh Quảng Ngãi (Kèm Bản Vẽ Cad )

Đồ Án Thiết Kế Đường Ô Tô Tuyến Đường Nằm Ở Tỉnh Quảng Ngãi (Kèm Bản Vẽ Cad )
... (xecqd/ng ) - Căn vào tiêu chuẩn thiết kế đường tơ TCVN 4054:2005 2.1.2 Xác định cấp thiết kế đường - Từ ta chọn cấp thiết kế đường cấp IV 2.1.3 Tốc độ thiết kế - Căn vào cấp đường ta có tốc độ thiết kế ... học Chương 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN 3.1 NGUN TẮC THIẾT KẾ Thiết kế bình đồ phải tn thủ ngun tắc: + Vạch tuyến phải qua điểm khống chế + Thiết kế bình đồ đảm bảo phối hợp yếu tố bình đồ: Giữa đoạn ... vực tuyến qua vùng đồng đồi trắc dọc cao độ tự nhiên thay đổi tuyến theo đường đồng mức nên ta thiết kế theo phương pháp đường bao Do mà tuyến đường chủ yếu thiên hẳn dạng đường đắp 5.5 THIẾT KẾ...
 • 64
 • 247
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính excel)

Đồ Án Thiết Kế Kỹ Thuật Cầu Bê Tông Cốt Thép DƯL , Dầm I (Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính excel)
... hai trục thiết kế tổ hợp v i hiệu ứng t i trọng thiết kế( HL93M) + Hiệu ứng xe t i thiết kế có cự ly trục bánh thay đ i nh i u (A.3.6.1.2.2) tổ hợp v i hiệu ứng t i trọng thiết kế (HL93K) Đ i ... 12.2 Tính độ võng t i trọng thờng xuyên (tĩnh t i) 12.3 Tính độ võng tức th i hoạt t i có xét lực xung kích Phần 2: vẽ kỹ thuật (Bản vẽ khổ A1) Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế cầu tông cốt thép DƯL ... ph i đợc chất t i trọng thiết kế T i trọng ng i (PL) - T i trọng ng i KN/m2 ( i u A.3.6.1.5) phân bố 1,5 m nên t i trọng r i ng i 3.1 = KN/m ph i tính đồng th i hoạt t i xe thiết kế * Sơ đồ tính: ...
 • 79
 • 491
 • 1

Đồ Án Thiết Kế Thi Công Cầu Gồm 5 Nhịp Dùng Cọc Khoan Nhồi (Kèm Bản Vẽ Cad)

Đồ Án Thiết Kế Thi Công Cầu Gồm 5 Nhịp Dùng Cọc Khoan Nhồi (Kèm Bản Vẽ Cad)
... VII 357 .5 VII 357 .5 1430 VII 357 .5 357 .5 VẠN KHN SÄÚ VII VẠN KHN SÄÚ VIII THẸP BN δ=5mm THẸP BN δ=5mm THẸP GỌC L=75x75x5 1 25 62 .5 1 25 89.3 75 89.3 75 357 .5 89.3 75 62 .5 62 .5 89.3 75 VIII 40 62 .5 THẸP ... cầu Khoa xây dựng cầu đường 1m  1.1m 1.1m 1m Mặt dọc cầu THẸP BN δ=5mm THẸP BN δ=5mm 89.3 75 357 .5 89.3 75 89.3 75 50 THẸP GỌC L=75x75x5 50 89.3 75 120 VẠN KHN SÄÚ VI VẠN KHN SÄÚ V THẸP GỌC L=75x75x5 ... 700/2 50 400 130 140 200 40 30 20 50 40 300 20 150 240 150 20 25 25 40 100 Gm=2 ,5( 0 ,5* 2,87*10 ,5+ 5*1 ,5* 11 ,5+ 1, 45* 2 ,5* 10 ,5+ 1,7*0,4 *5, 37*+4,12*0,4 *1 ,5+ 4,12*4,12*0 ,5) = 392,23 (T) B:Tỉnh tải dầm chủ:...
 • 34
 • 264
 • 0

Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao

Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao
... Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao Chơng IV: Linh kiện bán dẫn biến đổi điện quang quang - điện Chơng V: Kỹ thuật ghép kênh quang Phần II: Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng ... phát quang phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo Đoạn sợi quang nguồn phát quang phải phù hợp với sợi dẫn quang đợc khai thác tuyến Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao Cáp sợi quang: ... loại sợi quang thông dụng với đặc tính sau: MM-SI n2 n1 n2 mm-gi SM-SI II.4 Hàn nối sợi quang: Hình II.6: ánh sáng truyền loại sợi quang 16 Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao...
 • 76
 • 148
 • 2

thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao

thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao
... tính truyền dẫn sợi quang Chương IV: Linh kiện bán dẫn biến đổi điện – quang quang điện Chương V: Kỹ thuật ghép kênh quang Phần II: Thiết kế tuyến dẫn cáp quang láng - trung tâm thể thao Chương ... trình thiết kế hệ thống thông tin quang Chương VII: Thiết kế tuyến cáp Láng trung tâm thể thao Mục đích đồ án nêu bật nhứng điều quan trọng hệ thống thông tin quang yếu tố cần thiết để thiết kế ... kích cỡ cáp phụ thuộc vào điều kiện cụ thể Cáp có độ dài lớn thường dùng cho cáp treo cáp trôn trực tiếp Các mối hàn kết nối độ dài cáp thành độ dài tổng cộng tuyến cáp lắp đặt Cáp sợi quang đóng...
 • 82
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống cấp nước thị trấn tứ kỳtỉnh hải dương kèm bản vẽđồ án thiết kế chiếu sáng đường phố trung tâmthiết kế tuyến dẫn cáp quang láng trung tâm thể thaothiết kế chiếu sángbài tập thiết kế chiếu sángthiết kế chiếu sáng đường cấp ccơ sở thiết kế chiếu sángthiết kế chiếu sáng ngoài trờithiết kế chiếu sáng xưởng điệnthiết kế chiếu sáng nghệ thuậthướng dẫn thiết kế chiếu sáng nghệ thuậtthiết kế chiếu sáng bằng phần mềm luxicon 252thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm luxicon 2 5 2bài tập thiết kế chiếu sáng đường phốbài tập lớn thiết kế chiếu sáng20161003 BSC Vietnam Quarterly Review VN 2016Q320160901 BSC Vietnam Monthly Review VN 2016M0820170403 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M03Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012BC giao dich cua co dong noi bo 180712CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHNghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016Thong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012