Công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là bảo vật quốc gia (tác phẩm “nhật ký trong tù” của chủ tịch hồ chí minh

Công tác quản phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo vật quốc gia (tác phẩm “nhật trong tù” của chủ tịch hồ chí minh

Công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là bảo vật quốc gia (tác phẩm “nhật ký trong tù” của chủ tịch hồ chí minh
... Xuất phát từ đó, lựa chọn đề tài Công tác quản phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo vật quốc gia (Tác phẩm “Nhật tù” Chủ tịch Hồ Chí Minh) ” làm khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ ... LƯU TRỮ LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA QUA TÁC PHẨM “NHẬT KÝ TRONG TÙ” 2.1 Thực trạng công tác quản tác phẩm “Nhật tù” 2.1.1 Về nguyên tắc quản tập trung thống Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh quản ... tù Chương Thực trạng công tác quản lý, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bảo vật quốc gia qua tác phẩm Nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh Chương khóa luận tập trung nghiên cứu công tác quản lý...
 • 79
 • 245
 • 0

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn...
 • 3
 • 653
 • 5

Tài liệu Báo cáo " từ phương châm lấy quần chúng làm gốc đến chiến lược ngôn từ của chủ tịch hồ chí minh " docx

Tài liệu Báo cáo
... học từ chiến lợc ngôn từ Bác Trong viết này, muốn đề cập đến cách tiếp cận động chiến lợc ngôn từ Bác Chúng xem xét chiến lợc ngôn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ phơng châm lấy dân làm gốc, lấy đối ... vậy, nói đến phơng châm lấy quần chúng làm gốc chiến lợc ngôn từ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến hệ nguyên tắc sản sinh ngôn ngữ phù hợp với đối tợng tiếp nhận, để đợc nh vậy, phải tính đến đặc điểm ... tiêu phát ngôn, ngời sản sinh ngôn ngữ-ngời tiếp nhận ngôn ngữ Nói cách khác, phơng châm lấy quần chúng làm gốc sử dụng ngôn ngữ Bác mặt tiền giả định cách hiểu nghĩa từ không nằm từ mà nằm nhận...
 • 9
 • 404
 • 0

Tác phẩm Nhật Trongcủa Hồ CHí Minh

Tác phẩm Nhật Ký Trong Tù của Hồ CHí Minh
... dục,1994) Phân tích thơ “Mới tù, tập leo núi” Hồ Chí Minh * Dàn chi tiết Bài thơ “Mới tù, tập leo núi không nằm Nhật Hồ Chí Minh viết giải thoát khỏi cảnh đày Bài thơ viết bên rìa tờ ... trung nhật – TTLT Vónh Viễn 184 Nhà thơ Xuân Diệu đọc Nhật Bác Hồ có lần nói: Càng đọc hay, kính trọng người Hồ Chí Minh Với Hoàng Trung Thông “trăm trăm ý đẹp” nghóa Nhật ... chết với kẻ thù” (Hoài Thanh) Phân tích “Mộ” (Ngục trung nhật Hồ Chí Minh) * Bài làm Văn – ngục trung nhật – TTLT Vónh Viễn 180 Hồ Chí Minh bò bắt ngày 19/8/1942 phố Túc Vinh thuộc Trấn Thiên...
 • 11
 • 757
 • 3

Báo cáo khoa học: "quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, sử dụng cán bộ ý nghĩa của những quan điểm đó đối với công tác đào tạo, sử dụng cán bộ ở trường " pptx

Báo cáo khoa học:
... cán Thứ tám, sử dụng cán bộ, Hồ Chí Minh có luận điểm quan trọng: - Gần gũi ngời, kể ngời không a Một là, phải hiểu đánh giá cán Có đánh giá lựa chọn cất nhắc cán Hồ Chí Minh nhắc nhở - Chân thành ... lựa chọn sử dụng cán Đào tạo, huấn phải tẩy rửa khuyết điểm cho họ Hồ Chí luyện cán phải vào tiêu chuẩn cán Minh lu ý: Phải nâng cao hớng dẫn việc bộ, góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn cán tự học ... vô dụng [1] Hồ Chí Minh, Ton tập (1996) Tập 5, Nhà xuất Tình hình sử dụng cán trờng ta trị quốc gia, Hà Nội đáp ứng đợc yêu [2] Hồ Chí Minh, Ton tập (1996) Tập 6, Nhà xuất cầu mà Bác Hồ Đối với...
 • 7
 • 350
 • 0

tìm hiểu nội dung giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)
... dựng đất nước thời kỳ Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 12 II GIÁ TRỊ TRONG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh di chúc có giá trị trường tồn lịch sử: Trong lịch sử đại số ... hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 10 phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất ... nhân văn cao Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Trích tại: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=28340580&cn_id=358122 Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 20...
 • 21
 • 261
 • 0

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện luận thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh; phân tích, đánh giá những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hai phương diện lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân
... góp phần tthiét thực vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Nội dung Chƣơng Chủ trƣơng, sách đối ngoại Thảo luận Tự học 24 Tổng 30 8 đổi cúa Đảng 1.1 Những ... tế thuận lợi cho phát triển đất nước, vừa tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Hoạt động đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam góp phần quan ... từ đối đầu sang đối thoại 1.1.2 Sự tan rã trật tự Ianta 1.1.3 Xu to n cầu hóa nhu cầu hội nhập 1.2 Quá trình đổi chủ trương sách đối ngoại 1.2.1 Chính sách đối ngoại giai đoạn 1986-1995 1.2.2 Chính...
 • 5
 • 116
 • 0

Tìm hiểu nội dung giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh

Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minh
... ương Đảng Đây Di chúc hoàn chỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1966, 1967 viết riêng, có hai bổ sung vào Di chúc năm 1965 Hồ Chí Minh viết thêm phần nội dung Người viết Đảng khổ văn thứ nội dung này, ... muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc thật giản dị thiêng liêng Chính vậy, Di chúc Người trở thành tác phẩm bất hủ, Người trở thành nhà tư tưởng lớn thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch ... toàn quân, toàn dân với niềm tin vững vào thắng lợi cuối II- Những nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói kháng chiến chống Mỹ: Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc kháng chiến chống...
 • 24
 • 1,231
 • 19

Nôi dung giá trị trong bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nôi dung và giá trị trong bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
... thắng lợi'' Di chúc Bác Hồ dặn Di chúc Bác Hồ mãi soi sáng đường Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Bản Chính trị quốc gia,Hà ... NỘI DUNG I NỘI DUNG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH: VÀI NÉT VỀ BẢN DI CHÚC: Tháng năm 1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, với hình ảnh ghi lại tình cảm toàn dân khắp bốn phương, Di chúc Bác Hồ kính ... thắng lợi” Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Những lời dặn thiết tha, đậm chất nhân văn Di chúc chứa đựng giá trị tư tưởng, tinh thần cao quý đời Hồ Chí Minh, từ đời Hồ Chí Minh Theo...
 • 23
 • 582
 • 3

TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... ương Đảng Đây Di chúc hoàn chỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Năm 1966, 1967 viết riêng, có hai bổ sung vào Di chúc năm 1965 Hồ Chí Minh viết thêm phần nội dung Người viết Đảng khổ văn thứ nội dung này, ... muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh thể Di chúc thật giản dị thiêng liêng Chính vậy, Di chúc Người trở thành tác phẩm bất hủ, Người trở thành nhà tư tưởng lớn thời đại Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc Chủ tịch ... toàn quân, toàn dân với niềm tin vững vào thắng lợi cuối II- Những nội dung di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói kháng chiến chống Mỹ: Năm 1965 Hồ Chí Minh dự đoán “Cuộc kháng chiến chống...
 • 24
 • 773
 • 4

Cống hiến của chủ tịch hồ chí minh đối với sự phát triển tiếng việt hiện đại

Cống hiến của chủ tịch hồ chí minh đối với sự phát triển tiếng việt hiện đại
... cứu cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tiếng Việt đại nh đối tợng độc lập Do vậy, bớc đầu tìm hiểu cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tiếng Việt đạilàm khoá luận tốt nghiệp đại ... dân chủ cách mạng xã hội chủ nghĩa mà ngời lãnh đạo chủ tịch Hồ Chí Minh Nói nh nói đến cống hiến chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tiếng Việt phơng diện chức xã hội Chơng Sự phát triển tiếng Việt ... linh hoạt, sáng tạo, khoá luận làm sáng tỏ cống hiến Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tiếng Việt đại - Phác vạch đờng nét tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh Nguồn t liệu phơng pháp nghiên cứu 4.1...
 • 71
 • 397
 • 1

Sự kế thừa phát triển tư tưởng quyền con người, quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh

Sự kế thừa và phát triển tư tưởng quyền con người, quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh
... Sự kế thừa phát triển t tởng quyền ngời, quyền dân tộc Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh làm khoá luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đối với dân tộc nhân dân Việt nam , "Tuyên ngôn ... rồi, mãi sau, Tuyên ngôn Độc lập văn pháp lý quyền ngời quyền dân tộc có đợc sức sống bật diệt 3.2 Sự kế thừa t tởng quyền ngời quyền dân tộc Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh 3.2.1 Chúng ... nghiên cứu đề tài "Tuyên ngôn Độc lập" Chủ tịch Hồ Chí Minh Cụ thể tập trung làm sáng rõ kế thừa phát triển t tởng quyền ngời quyền dân tộc "Tuyên ngôn Độc lập" 1945 Do đó, chủ yếu sâu tìm hiểu,...
 • 79
 • 482
 • 0

Tài liệu Tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp, tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh docx

Tài liệu Tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh docx
... tưởng Hồ Chí Minh Mai Xuân Thường Sưu tầm Tại Đại hội lần thứ II Đảng (1951), Người bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Dưới lãnh đạo Trung ương Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ... dân chủ nhân dân nước Đại hội lần thứ III Đảng (1960) trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch ... pháp dân chủ Việt Nam Quốc hội khóa I bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946) Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam...
 • 3
 • 1,502
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng quan điểm sáng tác và phong cách sáng tác của chủ tịch hồ chí minhđiểm của chủ tịch hồ chí minh về vai trò của đoàn thanh niên với công tác tham gia xây dựng đảngnội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch hồ chí minhgiá trị của tác phẩm nhật ký trong tùđiểm của chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò vị trí chức năng của tổ chức công đoàn việt namcâu 1 anh chị hãy nêu giá trị lịch sử giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minhvở kịch đêm trắng và bài học xử lý cán bộ của chủ tịch hồ chí minh quan điểm của chủ tịch hồ chí minh về dân chủcống hiến của chủ tịch hồ chí minhnhững cống hiến của chủ tịch hồ chí minhnhững cống hiến lớn của chủ tịch hồ chí minhgiá trị di chúc của chủ tịch hồ chí minhtác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minhxác định giá trị tài liệu lưu trữ là gìquan niệm của chủ tịch hồ chí minh về cầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấm