Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần sứ Thanh Trì

Tài liệu Đề tài "Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội " docx

Tài liệu Đề tài
... treo bin ca cng ty Do ú 48 hin cụng ty ang y mnh hot ng h tr cỏc i lớ treo bin ca cụng ty Bờn cnh nhng khú khn trờn, cụng ty ú rt ch trng o to i ng nhõn viờn bỏn hng ca cụng ty v cho cỏc i lớ ... mu cha thụng dng cụng ty, lm mu thuyt phc khỏch hng mua sn phm Bờn cnh hnh thc cho hng truyn thng trc õy, cụng ty cng ang quan tõm n hot ng u thu n cụng ty ú thit lp c nhiu khỏch hng thụng qua ... trng hp ny Cụng ty ch la chn nhng ngi phõn phi c s i lý cú kh nng tt nht phc v cho cụng ty , Cụng ty khụng cn phõn tỏn lc lng nhiu im bỏn 14 nh ngha: Kờnh phõn phi l mt hp cỏc Cụng ty hay cỏ nhõn...
 • 83
 • 267
 • 1

ĐỀ TÀI: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần Sơn ATA

ĐỀ TÀI: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần Sơn ATA
... chung công ty cổ phần sơn ATA Chơng II : Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần sơn ATA Chơng III : Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần sơn ATA ... tập công ty cổ phần sơn ATA, em nhận thấy đợc rằng: điều quan tâm lớn ban lãnh đạo công ty lúc làm đẩy mạnh sản suất đẩy mạnh tiêu thụ nớc , qua thu đợc lợi nhuận,góp phần vào công công nghiệp công ... TIấU TH SN PHM TI CễNG TY C PHN SN ATA 1.Đặc điểm sản phẩm thị trờng a.Đặc điểm sản phẩm Công ty cổ phần sơn ATA chuyên sản xuất sản phẩm sơn Sản phẩm công ty đa dạng chủng loại, với nhiều mức...
 • 53
 • 138
 • 0

Đề tài “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty thực phẩm miền Bắc “ docx

Đề tài “Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thực phẩm miền Bắc “ docx
... tiêu thụ sản phẩm em học với thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty thực phẩm miền bắc để rút kinh nghiệm đưa số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công tu thực thẩm miền Bắc ... khăn Công ty 76 Mục tiêu, phương hướng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty thực phẩm Miền Bắc từ 2002 - 2005 78 II số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Thực phẩm ... Một số vấn đề lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương II Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty thực phẩm miền Bắc Chương III Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản phẩm...
 • 95
 • 213
 • 0

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cuả công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ GSC

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cuả công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ GSC
... hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ GSC Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ GSC công ty kinh doanh giống công ty khác công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ GSC muốn tồn ... thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ GSC nhiệm vụ cấp thiết đặt lên hàng đầu hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ GSC ... ty, qua nghiên cứu công ty thấy công ty cổ phần máy tính GSC điều quan trọng mà công ty cần làm phải phát triển hoạt động tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy trình đầu doanh nghiệp công việc mà công ty...
 • 14
 • 208
 • 0

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Xi măng Sông Cầu

Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Xi măng Sông Cầu
... TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG CẦU 2.1 .Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm công ty 2.1.1.Về đặc điểm sản phẩm Đa số sản phẩm Công ty kinh ... “ Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Xi măng Sông Cầu để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp mong muốn có đóng góp thiết thực cho công tác tiêu thụ sản phẩm Công ... lãnh đạo công ty định đổi sản phẩm sản xuất thàng xi măng đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần xi măng Sông Cầu Sau thành lập công ty vào hoạt động sản xuất bước đầu thu kết khả quan Công ty có...
 • 57
 • 116
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: "Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp:
... hiu) Phng chõm ca cụng ty l khai thỏc cao nht lc lng lao ng ca cụng ty kt hp vi vic thu cc cng ty thit k qung co v cỏc cụng ty qung cỏo thc hin nhng phn ni dung m cụng ty cha cú iu kin thc hin ... treo bin ca cng ty Do ú 49 hin cụng ty ang y mnh hot ng h tr cỏc i lớ treo bin ca cụng ty Bờn cnh nhng khú khn trờn, cụng ty ú rt ch trng o to i ng nhõn viờn bỏn hng ca cụng ty v cho cỏc i lớ ... mu cha thụng dng cụng ty, lm mu thuyt phc khỏch hng mua sn phm Bờn cnh hnh thc cho hng truyn thng trc õy, cụng ty cng ang quan tõm n hot ng u thu n cụng ty ú thit lp c nhiu khỏch hng thụng qua...
 • 81
 • 241
 • 0

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
... công tác tiêu thụ sản phẩm sơn công ty sơn tổng hợp nội I Giới thiệu khái quát chung công ty 1.Quá trình hình thành phát triển công ty a.Quá trình hình thành Công ty Sơn Tổng Hợp Nội doanh ... trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Nội Qua đề số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian tới Nội dung đề tài gồm có bốn chơng : Chơng I : Cơ sở ... qun tr tiờu th sn phm cụng ty Sn tng hp H Ni 1.Đặc điểm sản phẩm thị trờng a.Đặc điểm sản phẩm Công ty sơn Tổng Hợp Nội chuyên sản xuất sản phẩm sơn Sản phẩm công ty đa dạng chủng loại, với...
 • 76
 • 302
 • 2

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội 1

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội 1
... q0 20 01- q1 2000-g0 tiêu phân tích 20 01- g1 q0g0 q1g0 q1g1 urea 16 3.432.45 207.477.93 19 64788.976 19 2820.96 3 211 10278022 407650339774 40006092686 KCL 16 .5 01. 40 12 . 214 .75 18 9 515 4. 011 19 8 716 2 312 72686 811 ... KCL 16 5 01. 40 12 214 .75 19 04369. 81 1893577. 71 189 515 4. 01 198 716 1.98 225.00 50.00 17 219 047.62 10 28574.00 282328.04 11 90476.20 324.50 942.85 302587 717 .37 38 011 17.50 302939609.65 5625394.64 NPK 15 734. 41 ... 23586 21. 4 quý 11 000 10 .0 452 41 41. 1 342 41 31. 1 quý 14 000 12 .7 6395 5.8 -7605 -6.9 Tổng 11 0000 10 0 12 3933 11 2.7 13 933 12 .7 Trích: Báo cáo quý tình hình nhập urea năm 20 01 Xét riêng loại hàng urea...
 • 91
 • 352
 • 1

Một số giải pháp đảy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Một số giải pháp đảy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn tổng hợp Hà Nội
... nhóm khách hàng tiêu thụ Do mục tiêu thúc đNy tiêu thụ sản phNm thơng qua mạng lưới tiêu thụ đến tận tay người tiêu dùng khó khăn − Bán hàng phòng tiêu thụ : Việc bán hàng phòng tiêu thụ dễ tạo lòng ... quản trị tiêu thụ sản ph m từ 1997 2002 Đánh giá tồn cơng tác quản trị tiêu thụ sản phNm cơng ty Sơn tổng hợp ta thấy cơng ty số mặt làm số mặt chưa làm sau : a Những mặt làm Một thành tựu ... mà khách hàng u cầu Nhưng có phòng tiêu thụ bán theo đơn đặt hàng Các phận lại khách có u cầu phải giới thiệu sang phòng tiêu thụ Ngồi phòng tiêu thụ có chức quản lí hoạt động tiêu thụ sản phNm,...
 • 76
 • 314
 • 0

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
... trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Nội Qua đề số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian tới Nội dung đề tài gồm có bốn chơng : Chơng I : Cơ sở ... chung công ty Quá trình hình thành phát triển công ty a Quá trình hình thành Công ty Sơn Tổng Hợp Nội doanh nghiệp Nhà nớc, đơn vị thành viên thuộc tổng công ty hóa chất Việt Nam ,công ty đợc ... qun tr tiờu th sn phm cụng ty Sn tng hp H Ni Đặc điểm sản phẩm thị trờng a Đặc điểm sản phẩm Công ty sơn Tổng Hợp Nội chuyên sản xuất sản phẩm sơn Sản phẩm công ty đa dạng chủng loại, với...
 • 76
 • 246
 • 0

Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội "

Luận văn tốt nghiệp
... doanh nghip L mt sinh viờn thuc chuyờn ngnh "Qun tr kinh doanh" thc ti cụng ty Sn Tng Hp H Ni, em nhn thy c rng: iu quan tõm ln nht ca ban lónh o cụng ty lỳc ny l lm th no y mnh sn sut y mnh tiờu ... nghip cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc Suy ngh ny ó thụi thỳc em nghiờn cu v la chn ti"Mt s gii phỏp y mnh hot ng tiờu th sn phm cụng ty Sn Tng Hp H Ni " lm ti cho chuyờn thc ca mỡnh Vi mong mun ... trng hp ny Cụng ty ch la chn nhng ngi phõn phi c s i lý cú kh nng tt nht phc v cho cụng ty , Cụng ty khụng cn phõn tỏn lc lng nhiu im bỏn nh ngha: Kờnh phõn phi l mt hp cỏc Cụng ty hay cỏ nhõn...
 • 83
 • 282
 • 0

một số giải pháp đầy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty tnhh am việt

một số giải pháp đầy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty tnhh am việt
... trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty TNHH ĐầU T thơng mại am việt I- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đặc điểm sản phẩm Đặc điểm tính chất kỹ thuật, công dụng chủ yếu sản phẩm ... loạt sản phẩm đợc điều chỉnh cho phù hợp với thị trờng mục tiêu công ty Chúng ta xem xét bảng giá số sản phẩm công ty dới để thấy rõ: Bảng: Giá số sản phẩm Công ty TNHH Am Việt Tên sản phẩm Đơn ... năm 2004 chiếm 57% tổng sản lợng tiêu thụ, song sản lợng tiêu thụ năm 2004 mặt hàng tiêu thụ mức cao 24000 sản phẩm Nhìn vào cấu tiêu thụ ta thấy sản phẩm tiêu thụ công ty hàng áo Jacket quần...
 • 64
 • 204
 • 0

một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty sơn tổng hợp hà nội

một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty sơn tổng hợp hà nội
... hiu) Phng chõm ca cụng ty l khai thỏc cao nht lc lng lao ng ca cụng ty kt hp vi vic thu cc cng ty thit k qung co v cỏc cụng ty qung cỏo thc hin nhng phn ni dung m cụng ty cha cú iu kin thc hin ... treo bin ca cng ty Do ú 48 hin cụng ty ang y mnh hot ng h tr cỏc i lớ treo bin ca cụng ty Bờn cnh nhng khú khn trờn, cụng ty ú rt ch trng o to i ng nhõn viờn bỏn hng ca cụng ty v cho cỏc i lớ ... mu cha thụng dng cụng ty, lm mu thuyt phc khỏch hng mua sn phm Bờn cnh hnh thc cho hng truyn thng trc õy, cụng ty cng ang quan tõm n hot ng u thu n cụng ty ú thit lp c nhiu khỏch hng thụng qua...
 • 85
 • 314
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty liên hợp thực phẩm hà tâymột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty thiết bị đo điệnmột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh am việtcác giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần xe đạp xe máy phương đôngmột số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm giấy paperone tại công ty tnhh xuất nhập khẩu vật tư ngành inmột số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 12một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 13một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 14một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 14 2 13một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 3 14 3 14một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 4 15 4 15một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 16 4 15một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 17 5 16một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 1 3 18 6 17một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 44 4 18 6 17Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây