Chiến lược chi phí thấp (jetstar)

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 9 docx

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 9 docx
... số đóng lại - Phân bổ nguồn vốn: rà soát lại đònh hướng tổng quát – phân tích nhu cầu vốn – phân tích cấu tài doanh nghiệp - đánh giá nguồn lực vốn khác chọn hoặt nhiều nguồn vốn - Ngân sách: ... hỗ trợ chiến lượcthực 42 Hệ thống thứ bật mục tiêu Mục tiêu dài hạn : (tăng gấp đôi thu nhập từ 2-4 triệu USD) Bộ phận Mụctiêu năm 40% Nghiê cứu phát triển Mục tiêu năm Bộ phận Mụctiêu năm 40%...
 • 5
 • 266
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 6 docx

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 6 docx
... …liệt kê Ma trân vò trí chiến lược đánh giá hoạt động Thận trọng CA -5 –4 –3 –2 – Phòng thủ F S +6 +5 +4 +3 +2 +! -1 -2 -3 -4 -5 -6 Tấn công IS +1 +2 + + + Cạnh tranh ES Chọn nhó biến số cho sức ... ổn đònh môi trường ES Và sức mạnh nghành IS · n đònh giá trò xấu +1 đến tốt +6 cho mỗ biến thuộc FS IS n đònh –1 tốt 6 xấu cho biến thuộc khía cạnh ES CA · Tính số điểm trung bình cho FS, IS, ... chung đó) · 28 Ma trận BCG (boston consulting group) Suất tăng trưởng thò trường 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ô dấu hỏi Ô bò sữa Ô chó Phần phân chia thò trường tương đối (RMS) Ví dụ này:...
 • 5
 • 284
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 5 pptx

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 5 pptx
... Nên phải phân loại thật kỹ nhóm tổ chức, mong nuốn bất thường, đòi hỏi lành mạnh b Bất đồng nhóm 25 ...
 • 5
 • 284
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 4 ppsx

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 4 ppsx
... nguyên nhân lực · Thông tin SX - - Phân tích đòa điểm - - Chất lượng SP - - Khả phương tiện - - Dữ kiện nguyên vật liệu - - Thông tin điều chỉnh: luật, quy đònh… - - Thông tin quan hệ XH · Thông ... hiệu thò trường đối thủ, nguyên nhân, sao? - - Đi trước đối thủ khác - - Đe doạhành động - - Thông báo hài lòng - - Tối thiểu hoá kích thước điều chỉnh - - Thông báo cho cộng đồng tài Thông báo...
 • 5
 • 295
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 3 ppt

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 3 ppt
... vai trò đònh, chúng nhận diện, hội đe dọa Phân loại tầm quan trọng cho yếu tố (0. 0-1 .0 lớn nhất) Phân loại từ 1-4 yếu tố đònh thành công, cho thấy cách thức chiến lược công ty phản ứng, phứng ... kinh tế ngành Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu – Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận - Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận cổ phần hàng năm - Tỉ lệ tăng trưởng tiền lãi cổ phần – Chỉ số giá lợi nhuận cổ phần IV Quản ... sắm/thu mua Các hoạt Marketing Các hoạt động đầu Vận hành động đầu bán Dòch vụ vào hàng I Marketing 13 Phần lời Phần lời Chúng ta không dùng chuyên ngành marketing vào trả lời cho câu hỏi sau: · SP,...
 • 5
 • 273
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 2 pptx

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 2 pptx
... trực tiếp Nhanh động Có thể nhận biết Có thể kiểm soát điều chỉnh Phải động-kiểm soát liên tục-cơ sở cho quản trò chiến lược-ảnh hưởng trực tiếp đến cấp độ kinh doanh cấp chức Đối thủ cạnh tranh ... tiềm Mạnh ? Yếu? Nhận đònh nh hưởng Ngành công nghiệp a Điều tra mục tiêu đối thủ · Quy mô đối thủ - Tài · Thái độ với rủi ro – Các chi phí · Quan điểm hay giá trò mặt tổ chức · Cơ cấu tổ chức –...
 • 5
 • 249
 • 0

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 1 doc

[Kinh Doanh] Chiến Lược - Chính Sách Phát Triển Phần 1 doc
... hưởng nó, liệt kê that dễ dàng I Môi trường vó mô Kinh tế ! Lãi suất ngân hàng - Chu kỳ kinh tế - Hay cán cân toán - Chính sách tài tiền tệ Ôi nhiều phải lập thôi! ... Nghiên cứu môi trường Nó ảnh hưởng không: to - Nó gì: đơn giản nhân tố tổ chức nhà quản trò không kiểm soát ảnh hưởng lớn đến hoạt động kết tổ chức - Loại nào? Dó nhiên vó mô vi mô Chúng ta ý ... Chiến lược kinh doanh sản phẩm sáng tạo phức tạp · Chiến lược kinh doanh kết hợp hài hoà của: R1: Ripeness (chọn điểm dừng), R2: reality (khả thực thi chiến lược), R3: Resources: khai thác tiềm...
 • 5
 • 260
 • 0

399 Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

399 Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
... cùng, tiêu chất lượng đánh giá hiệu kinh tế Lợi nhuận phần chênh lệch doanh thu chi phí doanh nghiệp bỏ để sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu Khi công việc kinh doanh công ty tạo lợi nhuận, lợi ... vốn sau niêm yết thị trường Bảng 1: Số lượng công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam phân theo ngành nghề kinh doanh tính đến cuối năm 2005 Ngành nghề kinh doanh Số công ty niêm yết ... CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA- CÁC HÌNH THỨC CỔ TỨC HIỆN CÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM .19 2.1 KHÁI QUÁT VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH...
 • 66
 • 386
 • 0

Phân tích chiến lược tập đoàn tài chính PNC

Phân tích chiến lược tập đoàn tài chính PNC
... trọng tập đoàn PNC Năng lực nội tập đoàn PNC SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH 3.1 Sứ mệnh chung tập đoàn PNC 3.2 Viễn cảnh tập đoàn PNC 12 II PHÂN TÍCH MÔI ... 54 PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH (SBU) 56 PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC TOÀN CẦU 62 HVTH: Nhóm PNC Trang Môn : Quản trị chiến lược GVHD : TS Nguyễn Thanh Liêm PHÂN TÍCH ... HVTH: Nhóm PNC Trang Môn : Quản trị chiến lược GVHD : TS Nguyễn Thanh Liêm I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN – SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH PNC: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT PNC PNC Financial...
 • 106
 • 452
 • 8

Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại chi nhánh công ty xuất nhập khẩu vũ hoàng hải

Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại chi nhánh công ty xuất nhập khẩu vũ hoàng hải
... v chi n lư c marketing t ch c kinh doanh + Chương 2: Th c tr ng xây d ng chi n lư c marketing cho s n ph m ñi n tho i di ñ ng t i CN Công ty XNK Vũ Hoàng H i + Chương 3: Chi n lư c marketing cho ... ng hình nh c a công ty, thúc ñ y doanh s bán hàng cho ñ i lý 2.3.4.2 .Chi n lư c Marketing cho nhà bán l +Chi n lư c + Chính sách Marketing Gía : công ty ñ nh giá bán s n ph m cho nhà bán l , ... c nh tranh khác 2.3.4 .Chi n lư c marketing hi n t i 2.3.4.1 .Chi n lư c Marketing cho nhà bán s : Chi n lư c : Chính sách marketing : + Giá” công ty ñ nh giá bán s n ph m cho ñ i lý Căn c quan...
 • 26
 • 365
 • 2

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý I / 2014

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý I / 2014
... true for innovation initiatives Evangelists Illustration by Christian Dellavedova leading ideas leading ideas 18 in the pursuit of different objectives: discovering and piloting alternative energy ... on major ITenabled business transformations Nicolai Bieber nicolai.bieber@booz.com is a principal with Booz & Company based in Munich He specializes in IT strategies, application architectures, ... swetzoff_jennifer@ strategy-business.com Associate Editor Christie Rizk rizk_christie@ strategy-business.com Senior Editor, s+b Books Theodore Kinni info@ strategy-business.com Senior Consulting Editors...
 • 92
 • 247
 • 0

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý II / 2013

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý II / 2013
... clp_info@hbs.edu | |www.exed.hbs.edu/pgm/clp/ programs are where they convene clp_info@hbs.edu www.exed.hbs.edu/pgm/clp/ II HAD VERY HIGH “ HAD VERY HIGH EXPECTATIONS EXPECTATIONS II CAN TELL YOU CAN TELL ... & Company Issue 71, Summer 2013 www.strategy-business.com strategy+business Published by Booz & Company EDITORIAL Editor-in-Chief Art Kleiner kleiner_art@ strategy-business.com Executive Editor ... August 11 – 21, 2013 Application Deadline: July 8, 2013 New! Digital Marketing Program August 21 – 23, 2013 Enhance your learning experience with this optional program available to 2013 participants...
 • 112
 • 286
 • 0

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý IV / 2013

Tạp chí Chiến lược kinh doanh - quý IV / 2013
... us editors@strategy-business.com Facebook.com/strategybusiness Twitter.com/stratandbiz Linkedin.com/today/ strategy-business.com strategy-business.com/ GooglePlus strategy-business.com essay ... Issue 73, Winter 2013 www.strategy-business.com strategy+business Published by Booz & Company EDITORIAL Editor-in-Chief Art Kleiner kleiner_art@ strategy-business.com Executive Editor Paul Michelman ... customer insight tools that have transformative potential For an interactive version of this graphic, go to strategy-business.com/multimedia-innovation-tools KEY TYPE OF TOOL Percentage of CIRCLE...
 • 104
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chiến lược kinh doanh lắp ráp và sản xuất ô tô tại tâp đoàn công nghiệp than khoáng sản việt namchiến lược tổng hợpcác vấn đề thực hiện chiến lược của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thành công của liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp nhật bảnchính sách chiến lược thâm nhậpphân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp trong giá thànhlập ma trận swot và hình thành phương án chiến lượclập ma trận swot và hình thành các phương án chiến lượchình thành chiến lượccơ sở hình thành chiến lượcchiến lược tiếp thịchiến lược kinh doanh của xí nghiệp thương mại mặt đất tân sơn nhất đến năm 2015chiến lược phát triển hội nhậpôn tập quan trị chiến lượcchiến lược tiếp thị spchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học