Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây trẩu giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất của cây hoa cúc, giống vàng đài loan và cây hoa đồng tiền (gerbera jamesonii

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất của cây hoa cúc, giống vàng đài loan và cây hoa đồng tiền (gerbera jamesonii
... Đ i Loan 51 4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón tới sinh trởng, phát triển v hiệu sản xuất hoa đồng tiền F125 54 4.2.1 ảnh hởng số loại phân bón đến động thái hoa đồng tiền ... Đ i Loan - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển - ảnh hởng đến động thái hoa - ảnh hởng đến chất lợng hoa v hiệu kinh tế 27 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón đến sinh trởng, phát triển ... sở liệu khoa học n y đ triển khai thí nghiệm trồng hoa cúc v hoa đồng tiền 36 4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón đến sinh trởng phát triển hiệu sản xuất cúc Vàng Đài Loan Cúc...
 • 120
 • 719
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất của cây hoa cúc, giống vàng đài loan và cây hoa đồng tiền (gerbera jamesonii

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và hiệu quả sản xuất của cây hoa cúc, giống vàng đài loan và cây hoa đồng tiền (gerbera jamesonii
... Đ i Loan 51 4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón tới sinh trởng, phát triển v hiệu sản xuất hoa đồng tiền F125 54 4.2.1 ảnh hởng số loại phân bón đến động thái hoa đồng tiền ... Đ i Loan - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển - ảnh hởng đến động thái hoa - ảnh hởng đến chất lợng hoa v hiệu kinh tế 27 3.3.2 Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón đến sinh trởng, phát triển ... sở liệu khoa học n y đ triển khai thí nghiệm trồng hoa cúc v hoa đồng tiền 36 4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón đến sinh trởng phát triển hiệu sản xuất cúc Vàng Đài Loan Cúc...
 • 120
 • 514
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THĂM DÒ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cứu thêm ảnh hưởng liều lượng phân bón lá, đặc biệt phân Diệp lục tố tới sinh trưởng phát triển hoa cúc để đưa liều lượng sử dụng tối ưu Mở rộng nghiên cứu so sánh thêm với số loại phân bón khác ... thức thí nghiệm Số nụ, số hoa hoa cúc có quan hệ mật thiết với nhau, số nụ sở số hoa cây, vừa điều kiện tiên quyết, vừa mang tính định đến số hoa Theo dõi ảnh hưởng loại phân bón khác nhau, thu ... chứng (không bón phân bón lá) Phân bón làm tăng số nụ làm tăng mức biến động số nụ Số lượng hoa yếu tố định chất lượng hoa cúc Số lượng hoa nhiều có giá cao Công thức II có số hoa cao số công thức...
 • 8
 • 343
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc vụ xuân 2009 tại htx kim long- t.p huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc vụ xuân 2009 tại htx kim long- t.p huế
... triển suất lạc vụ Xuân 2009 HTX Kim LongT.P Huế ’ Mục đích đề tài: Tìm hiểu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng ,phát triển suất lạc từ xác định loại phân có hiệu lạc nhằm khuyến cáo sử ... phân bón phù hợp sử dụng chúng cách hợp lý đem lại hiệu kinh tế cao vấn đề cấp thiết.Trên sở tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất lạc vụ Xuân ... lại: Việc sử dụng phân bón thí nghiệm có ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng lạc nhiên mức độ thấp 4.2 Ảnh hưởng phân bón đến tiêu sinh trưởng lạc Sinh trưởng phát triển hai trình sinh lý tổng hợp...
 • 56
 • 316
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng và năng suất của lúa lai syng trong điều kiện vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và năng suất của lúa lai syng trong điều kiện vụ xuân tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang
... 39 3.1.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả đẻ nhánh lúa 39 3.1.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chiều cao lúa 42 3.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến tiêu sinh lý giống lúa lai Syn6 ... tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng suất lúa lai Syn6 điều kiện vụ xuân huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục tiêu đề tài Xác định loại phân bón qua thích hợp ... gian: vụ xuân năm 2010 vụ xuân năm 2011 2.2 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân phun qua đến sinh trưởng lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng số loại...
 • 100
 • 526
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng và phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của một số cây ăn quả có múi tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
... nghiên c u v bón phân: Các nghiên c u v bón phân s d ng phân bón ñã ñư c nghiên c u nh ng năm g n ñây múi: Nguy n H u Tho i Nguy n Minh Châu (2003) nghiên c u hi u qu c a m t s lo i phân bón ... tiêu th múi 1.3 Tình hình nghiên c u múi th gi i Vi t Nam 20 1.3.1 Tình hình nghiên c u múi th gi i 20 1.3.2 Tình hình nghiên c u múi 34 1.3 Nh ng nghiên c u t i t nh H i Dương 41 ... hàng hóa ăn qu Xu t phát t th c ti n ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s lo i phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n c a m t s ăn qu múi t i huy n T Kỳ t nh H i Dương M...
 • 112
 • 460
 • 1

Nghiên cứu, xác định một số giống và ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương vụ thu đông huyện cẩm xuyên, hà tĩnh

Nghiên cứu, xác định một số giống và ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương vụ thu đông huyện cẩm xuyên, hà tĩnh
... Ảnh hưởng số loại phân bón đến suất giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên - Tĩnh (2011) 66 4.22 Ảnh hưởng số loại phân bón đến hàm lượng protein lipid giống ĐT26 vụ thu đông 2011 Cẩm Xuyên – Tĩnh ... chịu giống đậu tương vụ thu đông Cẩm Xuyên – Tĩnh (2011) 46 4.1.9 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương vụ thu đông Cẩm Xuyên – Tĩnh (2011) 47 4.1.10 Năng suất giống đậu tương vụ thu đông ... 4.17 Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả tích lũy chất khô giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên - Tĩnh (2011) 61 4.18 Ảnh hưởng số loại phân bón đến số tiêu sinh trưởng giống ĐT26 vụ thu đông Cẩm Xuyên...
 • 125
 • 249
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của cây Phượng Vĩ giai đoạn Vườn Uơm tại trường Đại Học Nông LâmThái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây Phượng Vĩ giai đoạn Vườn Uơm tại trường Đại Học Nông LâmThái Nguyên.
... LM NGUYN VN THNG Tờn ti: Nghiên cứu ảnh hởng số loại phân bón đến sinh trởng Phợng giai đoạn Vờn ơm trờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên khóa luận tốt nghiệp đại học H o to : Chớnh quy Chuyờn ... thc s nh hng ti sinh trng chiu cao ca cõy Phng v giai on l tt nht 4.2 Kt qu nghiờn cu v sinh trng ng kớnh c r D 00 ca cõy Phng v giai on m cỏc cụng thc thớ nghim Kt qu nghiờn cu sinh trng v ng ... xj cho sinh trng v chiu cao vỳt ngn ca Phng v 22 Bng 4.5: Kt qu sinh trng D 00 ca cõy Phng v giai on m cỏc cụng thc thớ nghim 23 Bng 4.6: Bng tng hp kt qu sinh ng...
 • 42
 • 131
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa đồng tiền lùn (gerbera jamesonii bol) trồng chậu tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển hoa đồng tiền lùn (gerbera jamesonii bol) trồng chậu tại thái nguyên
... trường thầy cô tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa Đồng tiền lùn (Gerbera Jamesonii Bol) trồng chậu Thái Nguyên. ” 1.2 Mục đích, yêu ... 4.1 Ảnh hưởng phân bón tới động thái hoa đồng tiền lùn trồng chậu 24 Hình 4.2 Ảnh hưởng phân bón tới động thái đẻ nhánh hoa đồng tiền lùn trồng chậu 26 Hình 4.3 Ảnh hưởng phân ... kích thước tán hoa đồng tiền lùn trồng chậu 27 4.2.5 Ảnh hưởng phân bón tới dộng thái hoa đồng tiền 29 4.2.6 Ảnh hưởng phân bón đến mức độ sâu bệnh hoa đồng tiền lùn trồng chậu ...
 • 53
 • 381
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của cây gáo giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng của cây gáo giai đoạn vườn ươm tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... đến sinh trưởng chiều cao (Hvn) Gáo giai đoạn vườn ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng số phân bón đến sinh trưởng đường kính (Doo) Gáo vườn ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng số phân bón đến động thái Gáo công ... Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) giai đoạn vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu chọn loại ... IV Phân ATONIK Hình 4.6: Ảnh hưởng bốn loại phân bón đến sinh trưởng Gáo giai đoạn vườn ươm 36 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón đến sinh trưởng...
 • 46
 • 271
 • 0

Ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu xanh trong vụ xuân 2009 tại hợp tác xã kim long, thành phố huế

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu xanh trong vụ xuân 2009 tại hợp tác xã kim long, thành phố huế
... loại phân bón thật thích hợp với sinh trưởng phát triển trồng nói chung cho đậu xanh nói riêng, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất đậu xanh ... suất đậu xanh vụ Xuân 2009 Hợp tác Kim Long, Thành Phố Huế Mục đích, yêu cầu đề tài: Nhằm nghiên cứu, xác định loại phân bón thích hợp cho sinh trưởng, phát triển cho suất đậu xanh Từ để sử ... cứu tiêu sinh trưởng, phát triển giúp đánh giá ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất đậu xanh 4.1.1 Thời gian sinh trưởng Thời gian sinh trưởng khoảng thời gian từ gieo đến thu hoạch,...
 • 49
 • 316
 • 0

Nghiên ảnh hưởng cuả giá thể và một số loại phân bón tới sinh trưởng và phát triển của hoa tulip tại hà nội

Nghiên ảnh hưởng cuả giá thể và một số loại phân bón lá tới sinh trưởng và phát triển của hoa tulip tại hà nội
... dụng loại giá thể 37 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng loại phân bón tới sinh trưởng phát triển hoa Tulip 38 4.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến thời kỳ sinh trưởng phát triển hoa Tulip ... lại 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hƣởng loại phân bón tới sinh trƣởng phát triển hoa Tulip 4.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến thời kỳ sinh trưởng phát triển hoa Tulip Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến giai ... đề tài: NGHIÊN ẢNH HƢỞNG CUẢ GIÁ THỂ VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ TỚI SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOA TULIP TẠI HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Hoa Viên...
 • 83
 • 101
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây Trẩu giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây Trẩu giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
... Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRẨU ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRẨU (Vernicia montana Lour) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao Trẩu giai đoạn vườn ươm Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao Trẩu...
 • 52
 • 322
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm  hà nội
... gi ng khang dõn 18 3.1.3 nh h ng c a cỏc lo i phõn bún lỏ ủ n ủ ng thỏi ủ nhỏnh c a 47 gi ng khang dõn 18 3.2 nh h ng c a cỏc lo i phõn bún lỏ ủ n m t s ch tiờu sinh lý c a gi ng khang dõn 18 Tr ... ng khang dõn 18 3.6 nh h ng c a cỏc lo i phõn bún lỏ ủ n ch t l ng c a gi ng khang dõn 18 3.7 74 v Mựa Tng quan gi a nng su t h t v cỏc y u t liờn quan 77 cỏc giai ủo n sinh tr ng c a gi ng khang ... (CGR) c a gi ng khang dõn 18 qua cỏc giai ủo n sinh tr ng v Xuõn v v Mựa 3.8 nh h ng c a cỏc lo i phõn bún lỏ ủ n hi u su t quang 59 h p thu n (NAR) c a gi ng khang dõn 18 qua cỏc giai ủo n sinh...
 • 124
 • 636
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sinh trưởng phát triển, sâu bệnh hại và năng suất lạc vụ xuân 2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sinh trưởng phát triển, sâu bệnh hại và năng suất lạc vụ xuân 2008
... dẫn đến nảy mầm 3.3 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm nội dung sau:  Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đến trình sinh trưởng phát triển lạc vụ Xuân 2008 Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đến ... 2006) [2] Xuất phát từ thực tiễn đó, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân hữu đến sinh trưởng phát triển, sâu bệnh hại suất giống lạc L14 vụ Xuân năm 2008 Nghi Lộc - ... phân hữu đến mức độ sâu bệnh hai lạc vụ Xuân 2008 Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đến yếu tố cấu thành suất suất lạc vụ Xuân 2008  Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng loại phân hữu khác Chương TỔNG...
 • 35
 • 420
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộiuận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón vào thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lvn99 vụ xuân năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón thúc cho giống sắn km987 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênđề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu xử lý nước thải sinh học bằng bóng sinh học của thầy và trò khoa môi trường trường đại học nông lâm thái nguyên năm 2013 2014bài báo cáo thực tập xuất sắc nhất của sinh viên ngành chăn nuôi thú y trường đại học nông lâm thái nguyênđánh giá tình hình sinh trưởng của rừng giống keo tai tượng tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa 42ngiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây ngâu giai đoạn vườn ươmđề tài ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangManagerial economics 3rd by froeb ch03Managerial economics 3rd by froeb ch04Managerial economics 3rd by froeb ch06HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN ÔTÔPhát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Cao BằngNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ban tổ chức tỉnh bo li kham xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn hiện nayĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG SÓNG RFCông nghệ HSDPA trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba0ef3dSHI Quy che Quan tri cong ty 2016 (CBTT)[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) vatly de[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Hoa dap an2831aDu thao NQ DHDCD BT 201715 b i t p L c n h i c a l xo. nh lu t H c File word c l i gi i chi ti t20 b i t p Ba nh lu t Niuton File word c l i gi i chi ti t10 b i t p Chuy n ng n m xi n g c File word c l i gi i chi ti tTT kiem tra qua trinh SXĐề kiểm tra 15'' tụ điện - Chương 1 Điện tích, điện trường - File word có lời giải .doc ki m tra 15quy che quan tri cong tyĐiều lệ Công ty CP Quốc tế Sơn HàĐồ án ngành hệ thống điện đoàn văn quỳnh