Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmnước ta

phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta
... lợng vệ sinh an toàn thực phẩm Thực trạng quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm II- Phơng hớng giải pháp nâng cao hiệu quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta Lần thực đề tài ... tiêu chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm Phần III: Phơng hớng giải pháp nâng cao hiệu quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta 28 Trớc thực trạng chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm ... đề quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta Kết cấu đề tài bao gồm: Quan niệm chất lợng quản chất lợng I- Chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm cần thiết phải quản chất lợng vệ sinh...
 • 37
 • 810
 • 1

CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMTHỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMnước TA HIỆN NAY

CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM và THỰC TRẠNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ở nước TA HIỆN NAY
... phải quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm .8 II thực trạng quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta 11 Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm nguyên nhân việc không đảm bảo chất ... bảo chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm cho thân mình, cho ngời xung quanh, cho toàn xã hội II thực trạng quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ... đề quản chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nớc ta Kết cấu đề tài bao gồm: Quan niệm chất lợng quản chất lợng I- Chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm cần thiết phải quản chất lợng vệ sinh...
 • 37
 • 195
 • 0

HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO GMP và HACCP

HỆ THỐNG QUẢN lý CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO GMP và HACCP
... nguyên vật liệu thành phẩm Xây dựng thành công GMP đảm bảo cho doanh nghiệp chắn có sản phẩm đạt chất lượng cao vệ sinh an toàn thực phẩm III Các yêu cầu hệ thống HACCP: Hệ thống HACCP bao gồm nguyên ... dụng hệ thống quản chất lượng khác ISO 9000 ISO 14000 - thân giải pháp lựa chọn mang tính ưu tiên quản an toàn thực phẩm Các chuyên gia chất lượng cho sở chế biến thực phẩm nên áp dụng GMP, ... Codex Áp dụng phương thức quản quốc tế lĩnh vực quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP HACCP giúp doanh nghiệp Việt nam đủ điều kiện để thâm nhập vào thị trường thương mại...
 • 4
 • 459
 • 9

BÁO cáo CHUYÊN đề hệ THỐNG CHÍNH SÁCH QUẢN CHẤT LƯỢNG, vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH THUỶ sản

BÁO cáo CHUYÊN đề hệ THỐNG CHÍNH SÁCH QUẢN lý CHẤT LƯỢNG, vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH THUỶ sản
... liên quan đến quản chất lượng an toàn vệ sinh sản phẩm thuỷ sản quản điều kiện đảm bảo ATVS sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản 4.1.1 Quản Chất lượng, ATVS sản phẩm thủy sản Bảng 3: Hệ ... Cục quản Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản Trong Quản chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản cụ thể sau: a) Chủ trì, tổng hợp trình Bộ chương trình giám sát quốc gia an toàn vệ sinh ... dung an toàn thực phẩm vật tư đầu vào trình sản xuất điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản, thủy sản muối Lĩnh vực quản sức khoẻ động thực...
 • 23
 • 776
 • 0

QUẢN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM pdf

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM pdf
... sinh thú y sở giết mổ • Quản kinh doanh: • Chứng nhận đảm bảo vệ sinh thú y sở kinh doanh • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm MỘT SỐ VẤN ĐỀ • Quản chất lượng VSATTP ... CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP • Ai quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm? – – – – Bộ Y tế Bộ Nông nghiệp PTNT Bộ Công thương Bộ Khoa học CN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VSATTP ... quản sở chất lượng sản phẩm người sản xuất công bố tự áp dụng Nhóm sản phẩm, hàng hoá có khả gây an toàn quản sở quy chuẩn chất lượng quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chất lượng...
 • 15
 • 876
 • 16

VAI TRÒ CÔNG TÁC QUẢN GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

VAI TRÒ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ DINH DƯỠNG – SỨC KHỎE TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
... hội Sức khỏe trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh, vệ sinh môi trường, VSATTP Sức khỏe liên quan mật thiết với phát triển trẻ Chương trình giáo dục Mầm non thể mục tiêu giáo ... sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ trường theo kế hoạch * Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: - Ngoài biện pháp qui định chương trình, đăng ký hợp đồng cam kết mua thực phẩm có địa rõ ràng - Thực ... ăn tươi, ngon đảm bảo vệ sinh cho trẻ - Chế biến qui trình, thực thực đơn trường phải đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng cho trẻ, - Bảo quản thức ăn nước uống cho trẻ an toàn - Thực lưu mẫu thức ăn 24...
 • 13
 • 477
 • 0

Tác động của chính sách quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu tỉnh An Giang

Tác động của chính sách quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu tỉnh An Giang
... Hình 4.1: B n chu i giá tr da tr n t nh An Giang Ngu n: D án IDRC - Phân tích chu i giá tr tra t nh An Giang (2008), s 4.1.2 Mô t chu i Chu i giá tr da tr n t nh An Giang g m ch c n ng ... ch n tài Tác ph m i v i chu i giá tr da tr n xu t kh u t nh An Giang v n ng, v ng c a sách qu n ch t l ng, v sinh an toàn th c gi i quy t nh ng V n nghiên c u ây là: vi c qu n ch t l ... i giá tr da tr n xu t kh u .12 Hình 4.1: B n chu i giá tr da tr n t nh An Giang .16 Hình 4.2: V n b n áp d ng cho công o n s n xu t chu i 25 Hình 4.3: S quy trình s n xu t da...
 • 74
 • 166
 • 1

HACCP hệ thống quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

HACCP hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
... nhiễm thực phẩm trình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn đồng thời công cụ quản nhà nước quốc gia Hệ thống quản chất lượng VSATTP - HACCP HACCP tên viết tắt cụm từ Hazard Analysis ... viên áp dụng Thừa nhận vai trò quan trọng tính hiệu hệ thống HACCP quản chất lượng thực phẩm, phiên họp thứ 20 CAC thống thông qua hướng dẫn áp dụng hệ thống HACCP công bố ALINORM 93/13A, đồng ... tính an toàn thực phẩm, HACCP tạo điều kiện sử dụng nguồn lực hiệu đáp ứng yêu cầu kịp thời hơn, đồng thời hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra chứng nhận Hệ thống HACCP thực tảng hệ thống quản khác...
 • 4
 • 182
 • 0

TỔ CHỨC và QUẢN CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG sản XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

TỔ CHỨC và QUẢN lý CHẤT LƯỢNG vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG sản XUẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP
... VÀ QUẢN LÝ VỀ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 2.1 Đánh giá trạng hoạt động tổ chức quản chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngành công nghiệp thời gian ... soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành đòi hỏi cấp thiết trước ngưỡng cửa hội nhập WTO nước ta Trong phạm vi đề tài “TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN ... nhạt quản CLVSATTP trình chế biến thực phẩm Bộ Công nghiệp chưa có quan chuyên trách quản nhà nước CLVSATTP tương tự Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Y tế Cục quản Chất lượng, An toàn vệ sinh...
 • 96
 • 219
 • 0

Quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
... chất lượng an toàn thực phẩm Các phương pháp đảm bảo chất lượng, an ton v sinh thc phm ổi phương thức quản chất lượng, an ton v sinh thc phm các khái niệm chất lượng & an toàn thực phẩm chất ... sinh thực phẩm ổi phương thức quản chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm sở sản xuất đổi phương thức quản chất lư ợng Xây dựng hệ thống v n pháp quy công tác quản lý kiểm soát chất lượng ... chất lượng * ánh giá chất lượng Các khái niệm chất lượng & an toàn thực phẩm XC NH MC TIấU, Lập sách chất lượng Mục tiêu chất lượng: điều định tìm kiếm hay nhắm tới có liên quan đến chất lượng...
 • 25
 • 525
 • 3

Quản nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo pháp luật lao động việt nam

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo pháp luật lao động việt nam
... lực nhà nước pháp luật 1.3 Nội dung quản nhà nước lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Quản nhà nước lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động việc nhà nước thông qua quan có thẩm quyền quản hoạt ... Nguyên tắc Nhà nước thống quản an toàn - vệ sinh lao động - Quản An toàn - vệ sinh lao động (Điều 180 Bộ luật lao động) Việc quản nhà nước lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động chủ yếu ... LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quản nhà nước lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động nhu...
 • 17
 • 655
 • 9

quản nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm( vsattp)

quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm( vsattp)
... quan đến quản nhà nước chất lượng chất lượng VSATTP Đánh giá hoạt động quan quản nhà nước kiểm tra an toàn thực phẩm Đề xuất số giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu công tác quản nhà nước ... tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng 2.2 Vai trò quản chất lượng Quản chất lượng giữ vị trí quan trọng công tác quản quản trị kinh doanh Theo quan điẻm đại quảnlý chất lượng hoạt ... hình kinh tế nước ta thấy vai trò to lớn quản nhà nước việc điều tiết kinh tế vấn đề VSATTP Vì mà em chọn đề tài : Quản nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm( VSATTP) Mục đích...
 • 46
 • 1,217
 • 12

Thực trạng của các cơ quan quản nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn cầu giấy ppsx

Thực trạng của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn cầu giấy ppsx
... Cầu Giấy a,Ưu điểm Nhờ có can thiệp Nhà nước vấn đề mà người tiêu dùng an tâm mua hàng siêu thị Kịp thời kiểm tra xử trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Quản an toàn thực phẩm ... b ,Quản trình bảo quản Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm chế biến bảo quản thực phẩm Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc bảo đảm an toàn, lưu mẫu thức ăn - Thực phẩm ... trở nên “khó tính” chọn lựa sản phẩm thực phẩm đương nhiên nhà sản xuất phải nâng cao chất lượng sản phẩm 3.Ưu, nhược điểm qlnn thương mại với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm siêu thị quận Cầu...
 • 5
 • 686
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phần iii phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước tagóp phần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo haccp cho sản phẩm sữa chua kefircục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmquản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmquản lý tốt vấn vệ sinh an toàn thực phẩm an ninh trật tự trong mùa lễ hộichất lượng thực phẩm và sự cần thiềt phải quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmsự cần thiết phải quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmquản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở việt namquản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại khách sạnquản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩmtăng cường quản lý nhà nước nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm rautrò quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước tanhững tồn tại trong quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩmquản lý nhà nước về dự án đầu tưquản lý nhà nước về dự án xây dựngbai giang may cong cuĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANEXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtHướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Phương pháp phổ hấp thụ phân tửQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG