VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THUỘC NGỮ HỆ THÁI Môn ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Đặc điểm về pháp luật ở việt nam thời bắc thuộc bài tập nhóm môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Đặc điểm về pháp luật ở việt nam thời bắc thuộc bài tập nhóm môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... mình, tiếp nhận sáng tạo luật Trung Hoa, đặc biệt luật nhà Đường, Minh, Thanh, III, Đặ c điểm pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc : Thời Bắc thuộc, đặc điểm bật pháp luật Việt Nam lãnh thổ có đan xen, ... II .Pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc : 1, Nguồnluật : Thời Bắc thuộc có hai nguồn luật đan xen song song tồn tại: luật t ục người Việt luật pháp phong kiến Trung Hoa 2, Nội dung: Pháp luật thời ... hai tiểu quốc nhà nước Chăm Panên pháp luật có thể song song pháp luật Hán pháp luật người Việt Đồng thời tính song song thể nhà nước Phù Nam Bên cạnh tính song song thể số dặc điểm hiệu lực...
 • 6
 • 668
 • 2

Các đặc trưng của tư tưởng triết học việt nam nửa đầu thế kỷ XIX

Các đặc trưng của tư tưởng triết học việt nam nửa đầu thế kỷ XIX
... phái bảo thủ canh tân, triết học đạo đức tưởng triết học Việt Nam nửa đầu kỷ XIX tác động bối cảnh lịch sử dân tộc vận động theo hướng độc tôn Nho giáo, giảm nhân tố tưởng truyền thống khác, ... cứu Trung Quốc, Hà Nội, tr.167 (7) Các đặc trưng tưởng triết học Việt Nam bác học thể thành công triều Nguyễn chủ trương độc tôn Nho học (coi Nho giáo hệ tưởng thống) Xu hướng bình dân hoá ... tố tưởng Tuy nhiên, tác động thời đại dẫn tới khôi phục lại truyền thống dung hoà tưởng dân tộc, làm nảy sinh xu hướng tưởng cải cách kết trực tiếp tiếp thu, dung nạp nhân tố tưởng...
 • 10
 • 245
 • 0

TÌM HIỂU VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

TÌM HIỂU VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
... trưng văn hoá dân tộc Việt Nam - Hoàng Nam Nxb VHDT - Hà Nội - 2002 Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam - Ngô văn Lệ - Nguyễn Văn Tiệp - Nguyễn Văn Diệu Nxb GD - 1998 “Bức tranh văn hoá dân tộc Việt ... nghiệp phát triển dân tộc miền núi Tuy nghiệp giáo dục dân tộc Kháng phát triển chậm, trẻ em học Dân tộc Kháng có người có trình độ Đại học [4] * Văn học nghệ thuật: Văn hoá dân gian người Kháng ... Diệu Nxb GD - 1998 “Bức tranh văn hoá dân tộc Việt Nam - Nguyễn Văn huy Nxb Giáo dục Các dân tộc thiểu số Việt Nam Nxb VH Cục Xuất - Bộ Văn hoá MỤC LỤC 17 ...
 • 17
 • 1,158
 • 4

Tìm hiểu văn hoá các dân tộc Việt Nam

Tìm hiểu văn hoá các dân tộc Việt Nam
... trưng văn hoá dân tộc Việt Nam - Hoàng Nam Nxb VHDTHà Nội 2002 Văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam - Ngô Văn Lệ - Nguyễn Văn Tiệp - Nguyễn Văn Diệu Nxb GD - 1998 “Bức tranh văn hoá dân tộc Việt Nam ... ứng nghiệp phát triển dân tộc miền núi Tuy nghiệp giáo dục dân tộc Kháng phát triển chậm, trẻ em học Dân tộc Kháng có người có trình độ Đại học * Văn học nghệ thuật: Văn hoá dân gian người Kháng ... GD - 1998 “Bức tranh văn hoá dân tộc Việt Nam - Nguyễn Văn Huy Nxb Giáo dục Các dân tộc thiểu số Việt Nam Nxb VH Cục Xuất bản- Bộ Văn hoá MỤC LỤC 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
 • 20
 • 658
 • 0

Tìm hiểu hoạt động du lịch tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam, đồng mô, sơn tây, hà nội

Tìm hiểu hoạt động du lịch tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam, đồng mô, sơn tây, hà nội
... - Đồng Mô, Sơn Tây, Nội SV: Nguyễn Thị Duyên Page Tìm hiểu hoạt động du lịch Làng Văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Nội CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN ... Duyên Page 16 Tìm hiểu hoạt động du lịch Làng Văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Nội 1.3.1 Giới thiệu chung Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Việt Nam nằm khu phía Nam hồ Đồng ... động văn hóa, thể thao, du lịch bảo tồn phát huy SV: Nguyễn Thị Duyên Page 33 Tìm hiểu hoạt động du lịch Làng Văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Nội di sản văn hóa dân tộc...
 • 80
 • 506
 • 1

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam pot

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam pot
... hợp… Đến với Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam du khách thực có nhìn tổng quát tranh toàn cảnh văn hóa dân tộc Việt Nam, từ miền địa đầu cực bắc Hà Giang đến vùng đất mũi Cà Mau Vì Bảo tàng xem ‘‘mái ... nhóm ngôn ngữ Malayô-Plynesian gồm dân tộc Chăn, Gia Rai, ÊĐê, RagLai, Chơ Ru Chợ Phiên Vùng Cao bảo tàng văn hóa Du khách đến với Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam tham quan khu trưng bày trời ... cộng đồng 54 dân tộc anh em dải đất hình chữ S Trưng bày bảo tàng bao gồm: Bảo tàng văn hóa Phòng trưng bày số 1: phản ánh di sản văn hóa nhóm ngôn ngữ Việt- Mường, nhóm gồm dân tộc: Kinh, Mường,...
 • 5
 • 353
 • 1

bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam

bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
... tượng hoạt động nghiệp Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam Bảo tàng quốc gia trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin, nước Cộng ... tàng Văn hoá Dân tộc việt Nam năm 2000 Chức năng, nhiệm vụ • Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam thiết chế văn hóa Bảo tàng Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... quan Bảo tàng Văn hoá Dân tộc Việt Nam năm 2002 Bảo quản vật hoá chất Bảo tàng Văn hoá dân tộc Việt Nam Trưng bày hoạt động trình diễn trời • Hiện Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam triển khai dự...
 • 50
 • 1,322
 • 2

cấu trúc một công trình bách khoa về văn hóa cổ truyền các dân tộc việt nam

cấu trúc một công trình bách khoa về văn hóa cổ truyền các dân tộc việt nam
... văn hóa cổ truyền - công trình cung cấp đầy đủ tri thức văn hóa cổ truyền Việt Nam văn hóa cổ truyền vùng miền, dân tộc, công trình nghiên cứu thành tố văn hóa cổ truyền nhƣ (văn hóa gia đình, văn ... (về văn hóa cổ truyền) Số hóa Trung tâm Học liệu 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH BÁCH KHOA VỀ VĂN HÓA CỔ TRUYỀN Ở VIỆT NAM 2.1 Cấu trúc Từ điển văn hóa cổ truyền ... khảo sát số công trình tra cứu văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam, nhiệm vụ luận văn khảo sát tìm hiểu cấu trúc vĩ mô cấu trúc vi mô công trình tra cứu bách khoa văn hóa cổ truyền Việt Nam Trên...
 • 119
 • 204
 • 0

Cấu trúc một công trình bách khoa về văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt Nam Nông Thị Hồng Nhung.

Cấu trúc một công trình bách khoa về văn hóa cổ truyền các dân tộc Việt Nam Nông Thị Hồng Nhung.
... văn hóa cổ truyền - công trình cung cấp đầy đủ tri thức văn hóa cổ truyền Việt Nam văn hóa cổ truyền vùng miền, dân tộc, công trình nghiên cứu thành tố văn hóa cổ truyền nhƣ (văn hóa gia đình, văn ... (về văn hóa cổ truyền) Số hóa Trung tâm Học liệu 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH BÁCH KHOA VỀ VĂN HÓA CỔ TRUYỀN Ở VIỆT NAM 2.1 Cấu trúc Từ điển văn hóa cổ truyền ... khảo sát số công trình tra cứu văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam, nhiệm vụ luận văn khảo sát tìm hiểu cấu trúc vĩ mô cấu trúc vi mô công trình tra cứu bách khoa văn hóa cổ truyền Việt Nam Trên...
 • 119
 • 277
 • 2

Phát triển ngôn ngữ nói ở tiểu học vùng dân tộc thiểu số Trên chương trình tiếng Việt tiểu học 2000 Luận văn ThS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam[114836][114836]

Phát triển ngôn ngữ nói ở tiểu học vùng dân tộc thiểu số Trên chương trình tiếng Việt tiểu học 2000 Luận văn ThS Ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam[114836][114836]
... điểm ngôn ngữ nói, ngôn ngữ nói tiểu học việc dạy nói tiếng V iệt tiểu học vùng dân tộc thiểu số - Trên sở điều kiện ngôn ngữ học, bước đầu thử thiết k ế số dạng học nhằm phát triển ngôn ngữ nói ... đặt ngôn ngữ người đa số lên dân tộc thiểu số việc hạn ch ế phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số 4.1.2 Trình độ phát triển kinh tế, số lượng dân số, đặc điểm phán bố dân dân tộc thiểu số không ... dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số, Nhà nước có chủ trương dạy tiếng Việt tiếng dân tộc (tiếng mẹ đẻ) cho học sinh dân tộc tiểu học Nhưng chương trình Tiếng V iệt tiểu học 2000, mối tương quan tiếng...
 • 115
 • 620
 • 3

Xem thêm